Příběhy z MSSS Boskovice IV. Alzheimerova choroba - příběh pečující rodiny

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 9/2014, vloženo dne 05.05.2014

[Stálý odkaz na článek]

Boskovice * Je třeba říci, že Alzheimerova demence nepostihuje jen nemocného, ale celou jeho rodinu. Tu v průběhu nemoci čeká nelehký úkol. Smířit se s onemocněním demencí u svého blízkého. Rodina se musí připravit na skutečnost, že jim nemoc postupně vezme vše, co jejich blízkého dělalo jedinečným. Všechny tyto změny jsou velmi zraňující. Jak nemocný přechází z lehkého stadia choroby do těžšího, je nutné se mu plně věnovat a nároky na pečujícího rapidně stoupají. Všeobecně se má za to, že nemocní s touto chorobou nejsou ani více, ani méně šťastní než lidé s normálním poznáváním. Rodiny však trpí velmi. Pečující se vyrovnávají nejen s emocionální a tělesnou zátěží, ale také se zátěží ekonomickou a sociální. V poslední době se začíná stále více používat termín sendvičová generace. Jde o metaforický výraz pro sevřenost určité generace. U střední, zaměstnané generace je to z jedné strany snaha podporovat potřeby rodin svých dětí a ze strany druhé úsilí související s péčí o staré rodiče. Tento výraz naprosto přesně vystihuje situaci a míru zátěže, ve které se ocitají rodinní příslušníci pečující o svého demencí postiženého seniora. Je důležité, aby rodiny měly k dispozici dostatek informací nejen o nemoci samotné, ale také o možnostech dostupné léčby, o situacích které mohou během péče nastat.
V ČR vzniklo na pomoc lidem postiženým demencí občanské sdružení Česká Alzheimerovská společnost. Jejím cílem je jednak podpora samotných nemocných, ale také pomoc a podpora pečujícím rodinným příslušníkům. Společnost mimo jiné své aktivity (www.alzheimer.cz) vydala příručku s názvem Alzheimerova nemoc v rodině. Tato kniha je uceleným průvodcem touto nemocí. Nabízí velmi přehlednou formou praktické rady pro pečující. Publikaci vřele doporučujeme. V naší praxi se často setkáváme s rodinnými příslušníky, kteří se v péči o své blízké ocitají v situaci, kdy si neví rady a jsou zoufalí. Často se od nich také dovídáme, že kdyby věděli, jaké jsou příznaky nemoci, co mají poznat, dávno by situaci řešili a nebyli by nyní tak zaskočeni. Víme, že ne každý pečující má dostatek informací o možnostech, které se nabízejí a ulehčí každodenní péči.
Rodinná péče může být kombinovaná s různými sociálními a zdravotními službami. Pečovatelská služba, služby domácí péče vstupují do rodinné péče se snahou podpořit nemocného člověka zůstat v domácím prostředí a zároveň se snahou šetřit síly pečujících rodinných příslušníků. Dále lze využít státem přiznané příspěvky, které mohou být využity jako odměna pro pečující nebo k hrazení úkonů služeb jejich poskytovatelům. Nejčastěji se jedná o příspěvek na péči o osobu blízkou. Je také možné požádat o jednorázové nebo opakované dávky a příspěvky např. příspěvek na úpravu bytu, na motorové vozidlo a jeho provoz, na zakoupení zvláštních pomůcek, zdravotní pojišťovny hradí inkontinenční pomůcky. Rodiny, u nichž se onemocnění demencí stalo nějakým způsobem součástí jejich života, by měly využívat veškerou podporu a pomoc, která se jim nabízí. Velmi důležitá je také podpora širší rodiny a přátel, aby pečující rodinní příslušníci mohli ve volném čase odpočívat a věnovat se svým potřebám. Problémem zůstává, že mnoho pečujících nedokáže požádat o pomoc, protože to pociťují jako svoji slabost, svoje selhání, které je usvědčí před společností, že v péči neobstáli. To samozřejmě není pravda. Pro rodinu je důležité vyhnout se přehnaným očekáváním, uvědomit si náročnost a dlouhodobost péče a šetřit svoje rezervy. A pokud rodinní pečující vnímají, že péče a odborné ošetřovatelské úkony již nejsou v jejich silách, že péči o nemocného již nemohou zajistit sami, nabízí se možnost trvalého umístění nemocného do domova pro seniory. V těchto zařízeních je poskytována odborná sociální i zdravotní péče a jejich součástí jsou také většinou specializovaná oddělení pro nemocné s demencí. Rozhodnout o tom, zda rodina umístí svého blízkého v některém z pobytových zařízení, není jednoduché. Pokud však pečující rodina cítí, že ji péče příliš vyčerpává, že ji problémy pohlcují, neměla by rozhodnutí odkládat. Mnoho pečujících překročí hranici svých vlastních sil a sami onemocní. Jsou vyčerpaní tělesně i duševně, jsou osamělí, potýkají se s pocity viny, smutku, zloby, často dochází ke sporům v rodině, problémům v zaměstnání. Rodinní příslušníci jsou velmi důležitou součástí života člověka, který je závislý na jejich péči. To je důvod, proč pečující nesmí zapomínat sami na sebe. A pokud již situaci nemohou zvládnout, neváhat s využitím pomoci, která se nabízí.

Ivana Valentová
MSSS Boskovice


Podobné články:
Podmínky pro klienty MSSS Boskovice se neustále zlepšují - ze dne 28.10.2023 (2)
MSSS Boskovice pokračuje v optimalizaci důstojného zázemí i terénních služeb - ze dne 09.11.2022 (2)
VAS Boskovice opět finančně podpořila MSSS Boskovice - ze dne 05.09.2022 (2)
MSSS Boskovice omezí kapacitu svých klientů - ze dne 08.08.2022 (2)
Opraví výtahy v prostorách MSSS - ze dne 05.11.2021 (2)
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., PŘEDALA DAR MSSS BOSKOVICE - ze dne 12.10.2021 (2)
Domácí péči čeká větší podpora od státu - ze dne 29.01.2019 (2)
Týden sociálních služeb na MSSS Boskovice - ze dne 08.11.2018 (2)
Seminář technické výchovy dětí - ze dne 08.11.2018 (2)
Představili sociální služby - ze dne 12.10.2017 (2)
Boskovický Penzion pro seniory slaví 20 let - ze dne 06.06.2017 (2)
Den otevřených dveří v MSSS Boskovice - ze dne 13.10.2016 (2)
Sociální služby se představí veřejnosti - ze dne 22.09.2016 (2)
Správa sociálních služeb slaví výročí - ze dne 13.06.2016 (2)
Změní způsob v Boskovicích zajištění tísňové péče pro seniory? - ze dne 01.04.2016 (2)
Den otevřených dveří v MSSS Boskovice - ze dne 04.11.2015 (2)
Nové sociální byty nakonec na ulici Mánesova - ze dne 21.01.2015 (2)
Sociální zařízení otevřela dveře veřejnosti - ze dne 22.10.2014 (2)
Seniorské odpoledne v Boskovicích - ze dne 12.06.2014 (2)
Příběhy z MSSS Boskovice - domov je místo, kde vám rozumějí - ze dne 30.05.2014 (2)

Všechny články z tohoto čísla (9/2014):

Rubrika: Zpravodajství
Boskovice získaly cenu za péči o památky
Černá Hora bude mít vlastní mlékomat
Hazard zatím neomezí
Kruhový objezd na Lipůvce je uzavřen
Křetínka prošla úklidem
Mají rekord i nové pivo
Na Okrouhlé zatravní hřiště
Nemocnice platy snižovat nebude
Nové byty v Letovicích
Ocenili sociální služby
Opravili sportoviště i školní zahradu
Památková zóna prokoukne
Policie zadržela pracovníka boskovické radnice
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 1. - 11. 5. 2014
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 8. - 18. 5. 2014
Rekonstrukce přivaděčů běží dle plánu
Restaurace skladovala nezdaněný alkohol
Sociální služby jsou na rozcestí
Sportovní hala se prodraží o šest a půl milionu korun
V Letovicích stoupá zájem o družinu
Vanovický kostel získal třetí místo
Zámky startují sezónu. V Lysicích a Kunštátě očekávají návrat krále

Rubrika: Kultura
15. ročník Letních shakespearovských slavností Brno 2014

Rubrika: Sport
Boskovický volejbal je znovu ligový
Do sezóny vstoupili vítězně
Dvojí závody pro plavce
Hokejisté míří do Barcelony
Junioři Svitávky slaví titul
Kunštát uťal sérii oslabených Boskovic
Kunštát využil šance i kvalitnější lavičku
Letovice hostily hokejové mistrovství
Pohár Drahanské vrchoviny odstartoval
Šafářová vyhrála v poháru
Vavřík nastřílel hattrick
Vyhrály jen Boskovice
Výsledky fotbalových soutěží _15. a 21. kolo
Výsledky fotbalových soutěží _20. kolo
Vzpěrači reprezentují na mistrovství

Rubrika: Černá kronika
Další smrt na železnici
Nepřežila střet s autobusem
Policie INFORMUJE
Výbuch způsobila pyrotechnika

Rubrika: Napsali nám
2. výstava fotografií CHRUDICHROMY V PROMĚNÁCH ČASU aneb Vracíme se ve vzpomínkách
Boskovické běhy představí svou oficiální píseň
Delegace kraje navštívila Žilinský samosprávný kraj
Evropský den melanomu 2014 v Nemocnici Blansko
Hejtman zahájil jednání s župany slovenských krajů
Hradní jarmark na Svojanově 10. a 11. května 2014
JÁ VIKTORKA …. . . aneb z deníku lamičky 8. díl
Jak jsme přivítali Jaro
Jihomoravský kraj hospodařil tradičně bez chyb
Jižní Morava se představí na výstavě EXPO 2015 v Miláně
Knihovníci z Poličky zvou na výstavu malíře Valdemara Sokola
Kraj podpořil Regionální agrární komoru
Letošní Noc s Andersenem si děti I a II. třídy užily
Nový interaktivní web Mattoni přináší zajímavé informace
ProART ve Vile Tugendhat
Projekt „Veselé zoubky“ v 1. třídě ZŠ Svitávka
Před 150 lety byla založena Občanská záložna v Letovicích
Příběhy z MSSS Boskovice IV. Alzheimerova choroba - příběh pečující rodiny
Setkání s místopředsedou KDU-ČSL Mgr. Janem Bartoškou
Společenská odpovědnost firem by měla být samozřejmostí
Šlápněte do pedálů s Českým rozhlasem Brno
Tmavomodrý festival 2014
Turnaj Coca-Cola Cup 2014 vrcholí. Ve hře o Superfinále je také tým z Blanska
Víka barokních rakví se po zrestaurování vrátila zpět do Kostnice
Za ODS do SENÁTU MUDR. KAREL PODZIMEK