Zásady územního rozvoje kraje připraveny k projednání

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 18/2011, vloženo dne 05.09.2011

[Stálý odkaz na článek]

BRNO (5. 9. 2011) Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek dnes převzal z rukou člena Rady JMK Davida Macka a vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu JMK Evy Hamrlové definitivní podobu Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, tedy krajského územního plánu, který je připravován od roku 2007.Finální verze je nyní připravena k projednání v Radě a Zastupitelstvu Jihomoravského kraje.
„Jde o strategický dokument, který ovlivní každodenní život lidí na jižní Moravě fakticky mnohem více než například rozhodnutí centrální vlády, které se během přípravy zásad územního rozvoje vystřídaly. Chci ubezpečit, že budeme rozhodovat maximálně zodpovědně, na základě odborných podkladů a analýz. Věřím, že zvolíme pro budoucnost jižní Moravy bez ohledu na stranickou příslušnost konsensuálně dobré řešení. Jsem si samozřejmě vědom, že s výslednou podobou nebudou úplně spokojeni úplně všichni,“ řekl dnes při převzetí dokumentu hejtman Michal Hašek.
Zásady územního rozvoje stanovují priority a „zásady“ (pravidla) pro rozvoj a ochranu území kraje, vymezují plochy a koridory záměrů, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí (tj. záměry nadmístního významu). Jsou členěny na tyto části: „Návrh“ (obsahující návrh řešení), „Odůvodnění“ (obsahující zejména komplexní vysvětlení navrhovaného řešení) a „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA), hodnocení vlivů na veřejné zdraví (tzv. HIA) a vyhodnocení vlivů na území Natura 2000 (tj. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti). Dokumentace byla nejprve projednána s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji a zeměmi. Po projednání byla opatřena stanoviskem ministerstva pro místní rozvoj a upravena dle dohod s dotčenými orgány. Následně byla dokumentace vystavena k veřejnému nahlédnutí v elektronické podobě na internetových stránkách Jihomoravského kraje a v listinné podobě na odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Po veřejném projednání v dubnu 2011 odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil jeho výsledky v součinnosti s dotčenými orgány a zajistil úpravu Zásad územního rozvoje projektantem (firmou Atelier T-plan,s.r.o.). Následně předložil dokumentaci Ministerstvu životního prostředí s žádostí o stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Zásady územního rozvoje vydává (schvaluje) zastupitelstvo kraje jako opatření obecné povahy. Současně zastupitelstvo kraje rozhodne o námitkách (tj. jak bylo obdrženým námitkám vyhověno, nebo odůvodnění proč námitkám vyhověno nebylo). Veškeré podklady pro vydání Zásad územního rozvoje připravil zastupitelstvu pořizovatel, tedy Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu JMK.
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje se bude tímto významným bodem zabývat na 25. schůzi, kterou hejtman Michal Hašek svolal na čtvrtek 22. září. Do té doby se veřejnost může s příslušnými podklady seznámit na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu JMK v kanceláři 226 nebo s elektronickou podobou od úterý 6. 9. 2011 na webových stránkách kraje www.kr-jihomoravsky.cz.


Všechny články z tohoto čísla (18/2011):

Rubrika: Zpravodajství
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 12. - 18. 9. 2011
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 5. - 11. 9. 2011
Během prázdnin ošetřovali v nemocnici čtyřicet pět úrazů denně
Český rozhlas Brno zve dárce krve k odběru i na koncert
Další rozhledna je nadosah
Dary obcím oceněným v krajském kole soutěže Vesnice roku
Drnovice a Podomí již spojuje nová silníce
FESTIVAL VĚDY S JIHOMORAVSKOU PLYNÁRENSKOU * 7. ročník
Chystají královské Hemžení
Informace pro občany:
IReSoft uvádí na trh komplexní informační systém pro terénní sociální služby
Jihomoravský kraj podpoří VUS Ondráš
Konec prázdnin oslaví na kole
Krádeže na blanensku
Krajské dožínky se uskuteční na Mendlově náměstí v Brně
Kras konečně zahalí lešení
Křetínka cup podruhé
Kunštát opět zaplaví keramikou
Minerva slavila stotřicátiny
Na Znojemském historickém vinobraní budou ta nejlepší vína
Nová úprava zákona o oběhu bankovek a mincí v oblasti výměny poškozených peněz
O optimalizaci škol rozhodne zářijové zastupitelstvo
PM-LINGUA bourá jazykové bariéry
Podepsána smlouva o spolupráci Jihomoravského kraje a Senior Holding s.r.o.
Podpora profesionálních složek Integrovaného záchranného systému
Pochod krále Jiřího podruhé
Pošty na obcích v ohrožení?
Pozvánka na úzkorozchodnou železnici Zastávka-Babice-Zbýšov
Před 110 lety se „narodil“ vysavač
Rada schválila výkony středních škol zřizovaných krajem
Reparát z územního plánu města Brna
Rocková pivní zahrádka na nádvoří Staré radnice již tento pátek
Sběrný dvůr v novém
Sedmý ročník Noci vědců v Brně nově prezentují všechny tři univerzity
Sochaři zamířili do Visek
Spolupráce Jihomoravského kraje a Senior Holding,s.r.o.
Spolupráce JMK se Sítí mateřských center
Spolupráce v oblasti odborného školství
Statistika škol 2001/12 v Jihomoravském kraji, Volná místa na SŠ
Staví se pokračování cesty
Třetí sezona Letního kina Na Dobráku se vydařila
V BRNĚ VZNIKNE CENTRUM SDÍLENÝCH SLUŽEB
Vinaři varují před nepoctivými prodejci burčáku
Vodní nádrže i říčky pod drobnohledem
Vrcholí soutěž Žena regionu
Vstup nemocnice má novou recepci
Vylepšili prostranství před kostelem
Výstavbu komplikuje nedostatečná čistička
Vystaví úlovky z dílny i z výletů
Výuka psychologie pro veřejnost je populární
Výzva k přihlašování - Mezinárodní olympiáda mladých vědců
Zásady územního rozvoje kraje připraveny k projednání
Závodnici si dračí lodě pochvalovali
Ženy si zvykají na šroubovací uzávěry dříve jak muži
Žně dopadly nad očekávání

Rubrika: Kultura
Akce Muzea Blansko v druhé polovině září 2011
Dny evropského dědictví v Blansku
Fotografie v synagoze
Fránkovy modely v muzeu
Happeningové loučení s létem
Iberica láká stále více lidí
KOLONIÁL U PANA BAJZY……aneb Historie obchodu a obchodování
Koncert The Glass Onion
Kulturák ovládne Tango Milonguero
Letovický 3+1 přilákal téměř šest set lidí
Litografie v galerii PEX
Natáčení studentského snímku Ztracená duše
Tomáš Hanák poprvé v Iberice
Vernisáž výstavy 64. Uměleckého salonu v Poličce
ZAPOMENUTÉ LOUTKY - skvosty Moravského zemského muzea
Znojemské historické vinobraní 2011 - nejlepší vína Moravy i nabitý kulturní program

Rubrika: Sport
„Boskovice měly být aktivnější,“ shodli se trenéři
Blansko i Ráječko vítězně
Černé mraky nad rájeckým fotbalem
Červenka beach open 2011 – 2. turnaj
Derby v Rájci skončilo bez branek
Jan Šafařík má z návratu do Boskovic radost
Juniorům vládl Moravec
Mistrovství republiky v Boskovicích
Ošlejšek trefil vítězství
Pohár Drahanské vrchoviny u konce
Přípravný kemp volejbalistů
Regionální fotbal a film Okresní přebor
Rozhodla druhá půle
Soutěže přípravek - konečné upřesnění jednotných pravidel OFS Blansko
Svitávka šestá
Trenéři spokojeni nebyli
V poháru pokračuje jen Blansko
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - 3. kolo
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - 4. kolo

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Členové ČZS Boskovice na Bradle a Velké Javořině
Fanoušci z Lysic a Boskovic na Neste Oil Rally Finland 2011
Informace pro členy ČZS a ostatní zájemce
KE KRÁDEŽÍM PROTOKOLNÍCH KNIH V RÁJCI-JESTŘEBÍ
Krásný nápad!! Dejme starší lidi do vězení a zločince do domovů důchodců!
Poděkování
Poděkování hasičům
Studenti pomohou upravit stromy kolem silnic
Untitled Project není jen název článku
Vinohradské vozíkohraní rozveselí konec týdne