ZAPOMENUTÉ LOUTKY - skvosty Moravského zemského muzea

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 18/2011, vloženo dne 06.09.2011

[Stálý odkaz na článek]

17. září 2011 – Rodinná loutková divadélka – skromné stánky múz: tvůrčí dílna pro děti a rodiče – výroba papírového loutkového divadla s plošnými loutkami, které si účastníci budou moci vzít domů, komentovaná prohlídka výstavy. Dílna bude od 10 do 13 hodin v předsálí Dietrichsteinského paláce, je vhodná pro děti od 5 do 12 let v doprovodu dospělé osoby. Kapacita akce je limitovaná počtem 20 dětí. Vstupné je 40,- Kč, dospělý doprovod vstup zdarma. Na tvůrčí dílnu je nutné se objednat na blecha@mzm.cz , tel. 533 435 256.
Výstavní prostor:
Galerie ProstorR2, Radnická 2, Brno
Otvírací doba: úterý – sobota, 10.00 – 18.00 hod., v adventním čase také v neděli
Námět a scénář: Jaroslav Blecha
Design výstavy: Marie Jirásková
Pořadatelé: Moravské zemské muzeum a Brněnské kulturní centrum

Výstava představí loutky kočovného, spolkového a rodinného loutkového divadla ze sbírky oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea.
Uspořádání výstavy „Zapomenuté loutky“ předcházela myšlenka na možnou dlouhodobou expozici tradičního českého loutkového divadla v prostorách Brněnského kulturního centra. Uvažované prostory pro tuto expozici však vyžadují předchozí náročnou a zřejmě víceletou rekonstrukci. S ohledem na tuto skutečnost se obě instituce dohodly uskutečnit alespoň menší krátkodobou výstavu v Galerii ProstorR2 na Radnické ulici (bývalé Designcentrum).
Autor koncipoval výstavu jako „exhibici“ rozličných loutek z obsáhlé sbírky oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea. Jde o exponáty, které dosud nebyly vůbec vystaveny, nebo je veřejnost neměla již delší čas možnost spatřit. Kromě exkluzivních marionet kočovného loutkového divadla budou návštěvníkům výstavy nabídnuty zajímavé originální i průmyslově vyráběné loutky spolkových amatérských souborů, jedinečné i sériové loutky z produkce tzv. rodinného loutkového divadla
a v neposlední řadě technologicky, výtvarně a významově neobvyklé loutky obou těchto vývojových etap českého loutkářství zahrnujících období od jeho počátků
do padesátých let 20. století.
Výstava chce také upozornit na absenci kvalitní expozice tradičního loutkového divadla v Brně. Její zřízení je vzhledem k potenciálu tematického sbírkového fondu v Moravském zemském muzeu a také s ohledem na zkušenosti tvůrčího týmu více než žádoucí.
V loutkářské sbírce Moravského zemského muzea se nacházejí unikátní kolekce marionet i jiných předmětů mnoha významných loutkářských rodů a rodin působících na Moravě - Berousků, Kopeckých, Pflegrů, Flachsů, Šimků, Maiznerů, Kučerů aj. Kromě toho také loutky, tištěná divadla, scénografie a další doklady amatérského divadla, jmenovitě tzv. rodinného loutkového divadla 1. pol. 20. století. Veřejnosti byla tato sbírka doposud představena zejména krátkodobými výstavami - např. „Dynastie Kopeckých aneb moravské dědictví“ (Brno, 1993), „Lesk a bída pimprlat“ (Brno, 1996), „Dům plný loutek“ (Brno, 1997), mnohými domácími i zahraničními variantami putovní výstavy „Divadlo českých potulných loutkářů“ aj. Naprosto mimořádný ohlas měla specifická prezentace loutek coby artefaktů
ve výstavě „Česká loutka“ v Císařské konírně Pražského hradu (2002-2003, pod záštitou prezidenta Václava Havla), jejíž variaci shlédlo také brněnské publikum v Pražákově paláci Moravské galerie (2003-2004). Všechny tyto prezentace prokázaly životnost případné expozice.
Výstava „Zapomenuté loutky“ představí Brňanům více než 400 exponátů. Bude také provázena specifickým programem - pravidelnými divadelními představeními a čtyřmi tvůrčími dílnami pro děti s rodiči. Zájemci se mohou těšit např. na hostování pražského divadla Forman & Herodes, představení Divadla Neslyším, Loutkového divadla V. Schildra a O. Markové, vystoupení s tudentů výchovné dramatiky
pro Neslyšící DIFA JAMU aj. V dílnách si děti zkusí vyrobit papírové divadlo, plošné
a prostorové loutky nebo se pokusí o hereckou kreaci s předměty.

Jednotlivé pasáže výstavy:
Kočovné marionetové divadlo
České marionetářství připomene několik vybraných unikátních loutek z dílen nejvýznamnějších řezbářských mistrů 19. a počátku 20. století dochovaných v inventářích moravských loutkářských rodin. K nejcennějším zde patří skvostné marionety řezbáře Mikoláše Sychrovskéh z Mirotic, dvou generací řezbářů Suchardů z Nové Paky a v Praze trvale žijícího Itala Josefa Allesiho. K raritám se řadí marionety loutkářů a řezbářů Flachsů příslušných do Vlásenic. Z mladších, loutkáři uznávaných tvůrců, byly zvoleny řezby Jindřicha Adámka z Dobrušky a Vojtěcha Zacha z Kutné Hory.

Amatérské loutkové divadlo (spolkové)
Vystavené exponáty představují jednak jedinečné „svépomocně“ pořizované loutky některých běžných spolkových divadel (Javůrek, Strážnice), dále výtvarně kvalitní produkty loutkářských firem určené právě spolkovým a školním loutkovým divadlům. Vedle tradičních charakterů marionetářského repertoáru zde již najdeme řadu nových postav, zejména pohádkových. Ve výtvarné stylizaci se také pozvolna proměňuje tvářnost loutek (Král, Malík).

Amatérské loutkové divadlo (rodinné)
Ve výstavě se představí reprezentativní výběr zejména průmyslově vyráběných loutek z produkce významnějších českých firem, od nejstarších tzv. alšovek, až po výtvarně i technologicky progresivní modernistické loutky.

Zvláštnosti
Marionety, loutky s ustálenou typologií vedené shora na pevném drátu, patřily
k nejfrekventovanějším loutkám českých kočovných loutkářů. Hojně je užívala také spolková ochotnická divadla a neodmyslitelně jsou spjaty i s fenoménem tzv. rodinného loutkového divadla. Vedle těchto standardních loutek se však objevovaly také různé technologické nebo výtvarné kuriozity.
Komická postava Kašpara sice patří mezi základní typy, které mají v evropském divadle dlouhou vývojovou linii a jako taková i k nepostradatelným figurám loutkového divadla. Technologicky, výtvarně a posléze i významově se však nesmírně přetvářel. Často byl kvůli větší pohyblivosti veden pouze na nitích, míval otvírací ústa, rozličný prapodivný kostým atd., z dospělého zakrslého vousatého chlapíka, většinou bystrého, poživačného a prostopášného sluhy, se nakonec proměnil v kladného dětského hrdinu - důvtipného klučinu. Jeho původní méně sympatické vlastnosti předurčovala také fyzická deformace. Na rozdíl od cizích analogických často velmi obhroublých postav měl tradiční český Kašpárek záporné povahové rysy značně oslabeny. Původně se jmenoval Pimprle, Pimprdle, Pimprdl, Pimprdel. Jméno Kašpar, Kašpárek, Kašprle, Kašprdle se objevuje u českých marionetářů až v první polovině 19. století.
„Trikové varietní loutky“ , též „mechanické loutky“, „umělecké automaty“, „kunstfigurky“ a pod., resp. loutky se speciální konstrukcí a důmyslnými vahadly, užívali marionetáři k zábavným přídavkům za hlavní hrou, tzv. dohrám, též podehrám, podneškám, přidánkům, frajšpásům aj. Populárními byly např. „dupák“ nebo „taneček“ zvaný také „kolečko“ aj. Ke stejnému účelu sloužily také plošné lepenkové proměnlivé loutky nazývané „flákačky“, též „pleskačky“, „práskačky“, „metamorfosy“ atd., které fungovaly na principu překvapivé proměny – např. muž v ženu, dívka ve vázu s květinami aj.
Plošné loutky z kartónu se nestandardně uplatňovaly i paralelně s marionetami. A to v podobě fantaskních bytostí ve hře o Faustovi při scéně na moři. Šlo vesměs
o bizarní postavy jako „mořského muže“, „mořskou pannu“, „bezokou sůvu“, „mořského kance“, „divokého šneka“ a mnoho jiných. V hantýrce se jim říkalo „mořská drůbež“ nebo „negromantické figury“.
Maňásky a „mikrlata“ technologicky představují spodové loutky. V české provenienci se vyskytovaly ojediněle a loutkáři s nimi nezvykle předváděli repertoár marionetového divadla. Hlavy těchto loutek byly řezbovány a omalovány identicky s marionetami.
Moravské postavy stréčka Křópala a spol. navržené Ondřejem Sekorou dle literárních prozaických předloh představují naprosto specifické originální loutkové typy.

Finanční zajištění: Moravské zemské muzeum, Brněnské kulturní centrum
Sponzoři: REPOS plus a.s., BKC podporuje Magistrát města Brna
Mediální partneři: Český rozhlas Brno,Rádio Krokodýl, KAM v Brně, BTV


Všechny články z tohoto čísla (18/2011):

Rubrika: Zpravodajství
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 12. - 18. 9. 2011
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 5. - 11. 9. 2011
Během prázdnin ošetřovali v nemocnici čtyřicet pět úrazů denně
Český rozhlas Brno zve dárce krve k odběru i na koncert
Další rozhledna je nadosah
Dary obcím oceněným v krajském kole soutěže Vesnice roku
Drnovice a Podomí již spojuje nová silníce
FESTIVAL VĚDY S JIHOMORAVSKOU PLYNÁRENSKOU * 7. ročník
Chystají královské Hemžení
Informace pro občany:
IReSoft uvádí na trh komplexní informační systém pro terénní sociální služby
Jihomoravský kraj podpoří VUS Ondráš
Konec prázdnin oslaví na kole
Krádeže na blanensku
Krajské dožínky se uskuteční na Mendlově náměstí v Brně
Kras konečně zahalí lešení
Křetínka cup podruhé
Kunštát opět zaplaví keramikou
Minerva slavila stotřicátiny
Na Znojemském historickém vinobraní budou ta nejlepší vína
Nová úprava zákona o oběhu bankovek a mincí v oblasti výměny poškozených peněz
O optimalizaci škol rozhodne zářijové zastupitelstvo
PM-LINGUA bourá jazykové bariéry
Podepsána smlouva o spolupráci Jihomoravského kraje a Senior Holding s.r.o.
Podpora profesionálních složek Integrovaného záchranného systému
Pochod krále Jiřího podruhé
Pošty na obcích v ohrožení?
Pozvánka na úzkorozchodnou železnici Zastávka-Babice-Zbýšov
Před 110 lety se „narodil“ vysavač
Rada schválila výkony středních škol zřizovaných krajem
Reparát z územního plánu města Brna
Rocková pivní zahrádka na nádvoří Staré radnice již tento pátek
Sběrný dvůr v novém
Sedmý ročník Noci vědců v Brně nově prezentují všechny tři univerzity
Sochaři zamířili do Visek
Spolupráce Jihomoravského kraje a Senior Holding,s.r.o.
Spolupráce JMK se Sítí mateřských center
Spolupráce v oblasti odborného školství
Statistika škol 2001/12 v Jihomoravském kraji, Volná místa na SŠ
Staví se pokračování cesty
Třetí sezona Letního kina Na Dobráku se vydařila
V BRNĚ VZNIKNE CENTRUM SDÍLENÝCH SLUŽEB
Vinaři varují před nepoctivými prodejci burčáku
Vodní nádrže i říčky pod drobnohledem
Vrcholí soutěž Žena regionu
Vstup nemocnice má novou recepci
Vylepšili prostranství před kostelem
Výstavbu komplikuje nedostatečná čistička
Vystaví úlovky z dílny i z výletů
Výuka psychologie pro veřejnost je populární
Výzva k přihlašování - Mezinárodní olympiáda mladých vědců
Zásady územního rozvoje kraje připraveny k projednání
Závodnici si dračí lodě pochvalovali
Ženy si zvykají na šroubovací uzávěry dříve jak muži
Žně dopadly nad očekávání

Rubrika: Kultura
Akce Muzea Blansko v druhé polovině září 2011
Dny evropského dědictví v Blansku
Fotografie v synagoze
Fránkovy modely v muzeu
Happeningové loučení s létem
Iberica láká stále více lidí
KOLONIÁL U PANA BAJZY……aneb Historie obchodu a obchodování
Koncert The Glass Onion
Kulturák ovládne Tango Milonguero
Letovický 3+1 přilákal téměř šest set lidí
Litografie v galerii PEX
Natáčení studentského snímku Ztracená duše
Tomáš Hanák poprvé v Iberice
Vernisáž výstavy 64. Uměleckého salonu v Poličce
ZAPOMENUTÉ LOUTKY - skvosty Moravského zemského muzea
Znojemské historické vinobraní 2011 - nejlepší vína Moravy i nabitý kulturní program

Rubrika: Sport
„Boskovice měly být aktivnější,“ shodli se trenéři
Blansko i Ráječko vítězně
Černé mraky nad rájeckým fotbalem
Červenka beach open 2011 – 2. turnaj
Derby v Rájci skončilo bez branek
Jan Šafařík má z návratu do Boskovic radost
Juniorům vládl Moravec
Mistrovství republiky v Boskovicích
Ošlejšek trefil vítězství
Pohár Drahanské vrchoviny u konce
Přípravný kemp volejbalistů
Regionální fotbal a film Okresní přebor
Rozhodla druhá půle
Soutěže přípravek - konečné upřesnění jednotných pravidel OFS Blansko
Svitávka šestá
Trenéři spokojeni nebyli
V poháru pokračuje jen Blansko
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - 3. kolo
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - 4. kolo

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Členové ČZS Boskovice na Bradle a Velké Javořině
Fanoušci z Lysic a Boskovic na Neste Oil Rally Finland 2011
Informace pro členy ČZS a ostatní zájemce
KE KRÁDEŽÍM PROTOKOLNÍCH KNIH V RÁJCI-JESTŘEBÍ
Krásný nápad!! Dejme starší lidi do vězení a zločince do domovů důchodců!
Poděkování
Poděkování hasičům
Studenti pomohou upravit stromy kolem silnic
Untitled Project není jen název článku
Vinohradské vozíkohraní rozveselí konec týdne