FESTIVAL VĚDY S JIHOMORAVSKOU PLYNÁRENSKOU * 7. ročník

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 18/2011, vloženo dne 09.09.2011

[Stálý odkaz na článek]

Festival vědy s Jihomoravskou plynárenskou * 7. ročník

17. 9. - 23. 9. 2011

Podtitul akce: Věda ve dne v noci
Místo: parkoviště ulice Veselá (za Besedním domem), Stará radnice a prostory spolupořadatelů
Pořádá: Turistické informační centrum města Brna
Spolupořádá: Masarykova univerzita
Mendelova univerzita v Brně
Vysoké učení technické v Brně
Univerzita obrany
Akademie věd ČR
Hvězdárna a planetárium Brno
Junior - Dům dětí a mládeže, Brno
Knihovna Jiřího Mahena v Brně

Záštita: primátor města Brna Roman Onderka, rektor MU Mikuláš Bek, rektor MENDELU Jaroslav Hlušek, rektor VUT Karel Rais a rektor UO Rudolf Urban.
Titulární partner: Jihomoravská plynárenská a.s., člen skupiny RWE

Základní údaje:
Festival vědy s Jihomoravskou plynárenskou je popularizační akce zaměřená na prezentaci vědy a vědců zábavnou formou určená nejširší veřejnosti. Vítanými návštěvníky jsou děti a mládež, rodiny s dětmi, aktivní senioři a všichni, kteří si nepřestali klást otázky proč a jak co funguje. Akce probíhá zčásti v plenéru, zčásti v prostorách vědeckých pracovišť a Turistického informačního centra města Brna na Staré radnici.

Festival vědy zahrnuje dva vrcholy – Den vědců 17. 9. a Noc vědců 23. 9. V týdnu mezi těmito dvěma daty se konají v letošním roce doprovodné akce na půdě Knihovny Jiřího Mahena v Brně.

Den vědců: parkoviště ul. Veselá (za Besedním domem), sobota 17. září, 10 – 18 hod.
je zahajovacím dnem Festivalu vědy s Jihomoravskou plynárenskou 2011, která přivádí vědce do ulic k lidem. Den probíhá formou „vědeckého jarmarku“, na kterém vědci předvedou zajímavé a inspirativní pokusy, měření a ukázky své práce aplikované do každodenního života.
Slavnostní zahájení Festivalu vědy proběhne v 11 hodin na pódiu na parkovišti na Veselé ulici. Součástí slavnostního zahájení bude vyhlášení výsledků soutěže ŽIRAFA.

Součástí Dne vědců 17. 9. jsou tyto doprovodné akce na Staré radnici:
1. Laser show v Ernově sále, Radnická 10 (13, 14, 15, 16, 17 hod)
letos ve spolupráci s Úžasným divadlem fyziky ÚDIF
2. výstava „Poklady z mikulčického trezoru“ na Radnické 2
originály unikátní kolekce šperků a dalších předmětů z doby Velkomoravské říše
Obě akce jsou časově omezeny na jediný den a nebudou se opakovat.

Dění na jednotlivých stáncích doplňuje Divadlo vědy: vědecká show na pódiu určená většímu počtu návštěvníků, která se opakuje v pravidelných intervalech několikrát v průběhu dne. Zde vystoupí například JUNIOR – DDM, chemici z VUT, Akademie věd, Hvězdárna, Masarykova univerzita a další.

Noc vědců: pátek 23. září, 18 – 24 hod.
je protipólem Dne vědců. Během ní mohou naopak zájemci navštívit vědce na jejich pracovištích a v laboratořích. Uvidí skutečné tvůrčí vědecké prostředí, které je může inspirovat při výběru studia či povolání. Noc vědců je tradiční celorepublikovou akcí, srovnatelnou svojí atraktivitou s podobně zaměřenými nocemi muzeí, kostelů apod.
Do noci vědců se v letošním roce zapojí:
Přírodovědecká fakulta MU, Kotlářská 2
Fakulta informatiky MU, Botanická 68a
Mendelovo muzeum, Mendelovo nám. 1a - pouze 20 – 23 hod.

Vlastní festivalový týden
Oživení programu v období mezi Dnem vědců a Nocí vědců přináší v letošním roce Knihovna Jiřího Mahena s výstavou „Svět očima elektronů aneb Co umí moderní mikroskopy“. Výstava ukazuje jedinečné snímky pořízené elektronovými mikroskopy. Součástí je přednáška „Svět očima elektronů“ (22. 9. 2011)

ŽIRAFA (ŽIvot, RAdost, FAntazie) – čtvrtek 15. 9. 2011 od 8 hod.
vědomostní soutěž pro žáky 2. stupňů základních škol a nižších stupňů víceletých gymnázií. Soutěž pořádá TIC ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity. Ta zpracovává soutěžní otázky, garantuje jejich správnost a adekvátnost vzhledem k dané věkové kategorii a zajišťuje examinátory. Letos soutěž proběhne ve čtvrtek 15. září 2011 v prostorách Staré radnice. Soutěží
5-tičlenná družstva v oborech chemie, fyzika, biologie a geografie. Soutěžící plní praktické i teoretické úkoly na několika stanovištích v určitém časovém limitu a s daným bodovým ohodnocením.
Ke dni konání TK je přihlášeno 34 pětičlenných družstev z brněnských i mimobrněnských škol, tj. 170 soutěžících.
Vítězem ŽIRAFY 2010 se stalo Gymnázium Vejrostova Brno, na druhém místě skončilo Gymnázium Boskovice a na třetím místě Gymnázium Blansko.
Vyhlášení výsledků a ocenění tří vítězných družstev proběhne při slavnostním zahájení Dne vědců na parkovišti na ul. Veselé v sobotu 17. 9. v 11 hodin.

Mimořádnou motivací pro všechny účastníky soutěže bude letos poprvé skutečnost, že při soutěži budou vytipovávání studenti, kteří budou reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní olympiádě mladých vědců / International Junior Science Olympiad (IJSO) v Jihoafrické republice.

Potenciální soutěžící 6-ti členného reprezentačního družstva budou sledováni a osloveni na základě svých výsledků při soutěži Žirafa. Zkoušející budou pro tuto potřebu posuzovat studenty jednotlivě, nikoliv jako celá družstva. Přihlášku na ISJO může podat každý student do 16 let, při výběru však bude přihlédnuto právě k jeho projevům při soutěži Žirafa.

Cíle akce:

  • představení vědy a techniky interaktivní zábavnou formou široké veřejnosti
  • popularizace přírodovědných oborů
  • prezentace vědeckých pracovišť a škol zabývajících se těmito obory v nejširších souvislostech v zajímavém a atraktivním prostředí
  • objevování zákonitostí okolního světa, rozvíjení tvořivých schopností dětí a mládeže, poznávání sebe sama, svých možností, znalostí a dovedností
Historie akce:
Festival vědy navazuje na akci Domu dětí a mládeže JUNIOR, která probíhala od roku 2003 v prostorách JUNIOR DDM a Gymnázia Křenová, od roku 2005 pak ve spolupráci s BKC (nyní TIC města Brna) v prostorách Staré radnice.
Součástí programu byly vždy technická herna, experimentária se zábavnými pokusy a fyzikálními hračkami, vědecká show, tvořivé dílny, soutěže, výstavky z technické tvořivosti. Akce si za dobu svého trvání získala mnoho brněnských i mimobrněnských příznivců .

Od roku 2006 organizovalo akci Brněnské kulturní centrum, nyní Turistické informační centrum města Brna spolu s DDM Junior a výše jmenovanými institucemi.

VSTUP NA VŠECHNY AKCE FESTIVALU VĚDY JE VOLNÝ
Podrobné informace najdete na http://www.festivalvědy.cz/ , http://www.kultura-brno.cz/ a http://www.noc-vedcu.cz/


Všechny články z tohoto čísla (18/2011):

Rubrika: Zpravodajství
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 12. - 18. 9. 2011
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 5. - 11. 9. 2011
Během prázdnin ošetřovali v nemocnici čtyřicet pět úrazů denně
Český rozhlas Brno zve dárce krve k odběru i na koncert
Další rozhledna je nadosah
Dary obcím oceněným v krajském kole soutěže Vesnice roku
Drnovice a Podomí již spojuje nová silníce
FESTIVAL VĚDY S JIHOMORAVSKOU PLYNÁRENSKOU * 7. ročník
Chystají královské Hemžení
Informace pro občany:
IReSoft uvádí na trh komplexní informační systém pro terénní sociální služby
Jihomoravský kraj podpoří VUS Ondráš
Konec prázdnin oslaví na kole
Krádeže na blanensku
Krajské dožínky se uskuteční na Mendlově náměstí v Brně
Kras konečně zahalí lešení
Křetínka cup podruhé
Kunštát opět zaplaví keramikou
Minerva slavila stotřicátiny
Na Znojemském historickém vinobraní budou ta nejlepší vína
Nová úprava zákona o oběhu bankovek a mincí v oblasti výměny poškozených peněz
O optimalizaci škol rozhodne zářijové zastupitelstvo
PM-LINGUA bourá jazykové bariéry
Podepsána smlouva o spolupráci Jihomoravského kraje a Senior Holding s.r.o.
Podpora profesionálních složek Integrovaného záchranného systému
Pochod krále Jiřího podruhé
Pošty na obcích v ohrožení?
Pozvánka na úzkorozchodnou železnici Zastávka-Babice-Zbýšov
Před 110 lety se „narodil“ vysavač
Rada schválila výkony středních škol zřizovaných krajem
Reparát z územního plánu města Brna
Rocková pivní zahrádka na nádvoří Staré radnice již tento pátek
Sběrný dvůr v novém
Sedmý ročník Noci vědců v Brně nově prezentují všechny tři univerzity
Sochaři zamířili do Visek
Spolupráce Jihomoravského kraje a Senior Holding,s.r.o.
Spolupráce JMK se Sítí mateřských center
Spolupráce v oblasti odborného školství
Statistika škol 2001/12 v Jihomoravském kraji, Volná místa na SŠ
Staví se pokračování cesty
Třetí sezona Letního kina Na Dobráku se vydařila
V BRNĚ VZNIKNE CENTRUM SDÍLENÝCH SLUŽEB
Vinaři varují před nepoctivými prodejci burčáku
Vodní nádrže i říčky pod drobnohledem
Vrcholí soutěž Žena regionu
Vstup nemocnice má novou recepci
Vylepšili prostranství před kostelem
Výstavbu komplikuje nedostatečná čistička
Vystaví úlovky z dílny i z výletů
Výuka psychologie pro veřejnost je populární
Výzva k přihlašování - Mezinárodní olympiáda mladých vědců
Zásady územního rozvoje kraje připraveny k projednání
Závodnici si dračí lodě pochvalovali
Ženy si zvykají na šroubovací uzávěry dříve jak muži
Žně dopadly nad očekávání

Rubrika: Kultura
Akce Muzea Blansko v druhé polovině září 2011
Dny evropského dědictví v Blansku
Fotografie v synagoze
Fránkovy modely v muzeu
Happeningové loučení s létem
Iberica láká stále více lidí
KOLONIÁL U PANA BAJZY……aneb Historie obchodu a obchodování
Koncert The Glass Onion
Kulturák ovládne Tango Milonguero
Letovický 3+1 přilákal téměř šest set lidí
Litografie v galerii PEX
Natáčení studentského snímku Ztracená duše
Tomáš Hanák poprvé v Iberice
Vernisáž výstavy 64. Uměleckého salonu v Poličce
ZAPOMENUTÉ LOUTKY - skvosty Moravského zemského muzea
Znojemské historické vinobraní 2011 - nejlepší vína Moravy i nabitý kulturní program

Rubrika: Sport
„Boskovice měly být aktivnější,“ shodli se trenéři
Blansko i Ráječko vítězně
Černé mraky nad rájeckým fotbalem
Červenka beach open 2011 – 2. turnaj
Derby v Rájci skončilo bez branek
Jan Šafařík má z návratu do Boskovic radost
Juniorům vládl Moravec
Mistrovství republiky v Boskovicích
Ošlejšek trefil vítězství
Pohár Drahanské vrchoviny u konce
Přípravný kemp volejbalistů
Regionální fotbal a film Okresní přebor
Rozhodla druhá půle
Soutěže přípravek - konečné upřesnění jednotných pravidel OFS Blansko
Svitávka šestá
Trenéři spokojeni nebyli
V poháru pokračuje jen Blansko
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - 3. kolo
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - 4. kolo

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Členové ČZS Boskovice na Bradle a Velké Javořině
Fanoušci z Lysic a Boskovic na Neste Oil Rally Finland 2011
Informace pro členy ČZS a ostatní zájemce
KE KRÁDEŽÍM PROTOKOLNÍCH KNIH V RÁJCI-JESTŘEBÍ
Krásný nápad!! Dejme starší lidi do vězení a zločince do domovů důchodců!
Poděkování
Poděkování hasičům
Studenti pomohou upravit stromy kolem silnic
Untitled Project není jen název článku
Vinohradské vozíkohraní rozveselí konec týdne