Rodič a dítě z pohledu práva – zastoupení dítěte

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 1/2020, vloženo dne 29.01.2020

[Stálý odkaz na článek]

Rodičovská odpovědnost a její výkon v sobě zahrnuje mimo jiné také zastupování dítěte rodiči, jelikož rodiče mají povinnost a právo dítě zastupovat při právních jednáních, ke kterým není dítě právně způsobilé. Zastupování nezletilého dítěte rodiči je tedy jedna ze základních součástí rodičovské odpovědnosti.
 Toto právo a současně i povinnost rodičů zastupovat nezletilé dítě při právních jednáních vyplývá zejména z nutnosti chránit nezletilé dítě, které ještě není schopno vzhledem k věku, nedostatečnému vzdělání a schopnosti chápat a posoudit okolnosti, souvislosti a důsledky svého jednání, před případnými nežádoucími a dítě poškozujícími dopady jednání nezletilého dítěte. Zákon předpokládá, že právě rodiče, jakožto osoby pro nezletilé dítě nejbližší, jsou nejlépe seznámeni s potřebami nezletilého dítěte, s tím, co je v jeho zájmu, v jeho prospěch, a jsou tedy vhodnými osobami pro zastupování nezletilého dítěte, jelikož budou jednat v co nejlepším zájmu nezletilého dítěte.
 Může však nastat situace, kdy se rodiče v záležitosti, v níž má být nezletilé dítě rodiči zastoupeno, dostanou do střetu zájmů se zájmem nezletilého dítěte, nebo se může jednat i o střet zájmů mezi dětmi týchž rodičů. Často se tak stává např. v dědických řízeních. V takovém případě je nezletilému dítěti ustanoven soudem opatrovník, který nezletilé dítě zastupuje v daném konkrétním případě.
 Pokud ani jeden z rodičů nebyl omezen nebo zbaven rodičovské odpovědnosti, zastupují nezletilé dítě oba rodiče společně, a není rozhodující, zda je dítě svěřeno do péče jen jednoho z rodičů (po rozvodu manželství rodičů nebo ukončení společného soužití rodičů). Jednat za nezletilé dítě však může každý z rodičů samostatně, a v takovém případě se předpokládá, že samostatně jednající rodič jedná se souhlasem druhého rodiče. Pokud však vyjde najevo, že samostatně jednající rodič jednal a zastupoval nezletilé dítě bez souhlasu druhého rodiče a je tu dána i názorová neshoda rodičů, tedy zda mělo být právní jednání za nezletilé dítě učiněno či nikoliv, nebo s jakým obsahem, potom je nezbytné za účelem ochrany právní jistoty nezletilého dítěte, aby v této otázce rozhodl soud, přičemž návrh k soudu může podat kterýkoliv z rodičů.
 Také se může stát, že se rodiče nedohodnou na tom, který z nich nezletilé dítě při právním jednání zastoupí, v takovém případě opět rozhodne soud, který určí, kterým z rodičů bude nezletilé dítě při konkrétním právním jednání zastoupeno.
 Pokud za nezletilé dítě učinil právní jednání otec jako zákonný zástupce nezletilého dítěte, jehož otcovství bylo později pravomocným rozhodnutím soudu popřeno, takové právní jednání je popřením otcovství nedotčeno. V tomto případě zákon chrání právní jistotu nejenom nezletilého dítěte, ale i dalších osob, vůči nimž otec jako zákonný zástupce nezletilého dítěte právní jednání za nezletilé dítě učinil v době, kdy byl nositelem rodičovské odpovědnosti, a takové právní jednání je i po právní moci rozsudku o popření otcovství nadále platné a účinné.

Mgr. Jana Jurdičová Paroulková
advokátka
 


Podobné články:
Seminář VAS Boskovice představil lysickou čistírnu i legislativní dopady - ze dne 02.05.2022 (2)
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ČERVENEC - ze dne 05.03.2021 (2)
Sportovcům je třeba pomoci, zdůrazňuje senátorka Jaromíra Vítková - ze dne 01.03.2021 (2)
Školy čekají na informace o testování žáků - ze dne 01.03.2021 (2)
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ČERVEN - ze dne 24.02.2021 (2)
Rozpočty počítají s posílením vodovodů či opravami škol - ze dne 23.02.2021 (2)
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - DUBEN - ze dne 14.02.2021 (2)
Rozdělí dotace na kulturní objekty - ze dne 18.01.2021 (2)
Vichřice ničila střechy i auta - ze dne 12.01.2021 (2)
Nemocného podpořili i bez turnaje - ze dne 10.01.2021 (2)
Silvestrovská noc byla klidná - ze dne 09.01.2021 (2)
Tři králové přijdou kvůli covidu online - ze dne 02.01.2021 (2)
Cena vody mírně vzroste - ze dne 17.12.2020 (2)
Koordinátorka Tříkrálové sbírky: Věřím, že se koledovat bude - ze dne 11.12.2020 (2)
Vánoční stromy letos rozsvítí bez veřejnosti - ze dne 30.11.2020 (2)
Cvičili v Rudickém propadání - ze dne 28.11.2020 (2)
Prodlouží platnost řidičských oprávnění - ze dne 22.11.2020 (2)
Fotbal zřejmě ohlásí konec, hokej řeší naději - ze dne 18.11.2020 (2)
Běžecká liga hlásí stop - ze dne 02.11.2020 (2)
Vyrazili k úklidu svého okolí - ze dne 11.10.2020 (2)

Všechny články z tohoto čísla (1/2020):

Rubrika: Zpravodajství
Boskovický betlém
Cena za odpady zatím roste jen výjimečně
Část pedagogů žádá odchod ředitelky ZUŠ Boskovice
Dítě zachránil babybox
Do ulic vyšli tříkráloví koledníci
Letní kino získalo ocenění
Na Lidické zvýší bezpečnost
Na Nový rok našli v Blansku mrtvolu
Na rok 2020 plánují nové čistírny, vodovody nebo zbrojnice
Nacvičovali záchranu z lanovky
Nečekaný nález na čistírně odpadních vod
Obnoví studnu pro zahrádky?
Petice za lezeckou stěnu
Plánují rozšíření sportparku
Plánují spojení Mladkova a Svitávky cyklostezkou
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 16. - 26. 1. 2020
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 2. 1. - 12. 1. 2020
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 9. - 19. 1. 2020
Prvním narozeným dítětem je malý Jonatán
Roční práci uzavřel slovenský učitel
Tetanus, stávka učitelů, zrušení stavby chráněného bydlení, takový byl rok 2019
Vánoční polévky byly znovu rekordní
Získali dotaci na rozšíření školky

Rubrika: Kultura
Ve Voděradech zahráli sedm trpaslíků

Rubrika: Sport
Boskovičtí atleti úspěšně doběhli do konce dekády
Novoroční kanonáda
Před Vánoci hokejisté dvakrát zvítězili
Starostův pohár pro Holešov

Rubrika: Černá kronika
Auto z Německa nedorazilo, podvedený muž přišel o částku převyšující devadesát tisíc korun
Na cizí účet si užíval v Paříži, zloděj mobilem prováděl platby
V Boskovicích vlak srazil u kolejí muže, přes sluchátka houkání a brzdy neslyšel

Rubrika: Napsali nám
Boskovický Advent v kostele má za sebou výjimečný ročník
TURISTICKÝ POCHOD SKÁLY 2019

Rubrika: Právník radí
Rodič a dítě z pohledu práva – zastoupení dítěte