Seminář VAS Boskovice představil lysickou čistírnu i legislativní dopady

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 6/2022, vloženo dne 02.05.2022

[Stálý odkaz na článek]

Blanenský region nadále trápí výrazné sucho
Lysice * Bez zajištění pohodlné dostupnosti pitné vody si lze současný život představit jen velmi těžko. Stavu vodohospodářství na okrese Blansko, ale i důležitým změnám v legislativě, které jeho podobu výrazně ovlivňují, se proto věnoval odborný seminář VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Jeho dějištěm se ve čtvrtek 21. dubna staly Lysice s novou čistírnou odpadních vod. Akce se zúčastnilo téměř šest desítek starostů a dalších odborníků na vodohospodářskou problematiku. Hosty přivítali ředitel VAS Boskovice Petr Fiala a starosta městyse Lysice Pavel Dvořáček.
Se stavbou čistírny městys začal v září 2019, stavba byla dokončena v 12/2020, po ročním zkušebním provozu přešla do trvalého provozu v 12/2021. Pro Lysice to znamená nejen zlepšení technických podmínek a kvality vyčištěné vody, ale také významně přispívá k dalšímu možnému rozvoji městyse. Všechny její technologické linky, včetně mechanické části jsou řízeny tak, aby byl splněn automatický provoz. Kapacita je 2500 ekvivalentních obyvatel. „Ani mě nepřekvapuje, že byly Vodárenskou vybrány zrovna Lysice, protože jsme s panem ředitelem již dříve mluvili o tom, že by se měla nová čistírna ukázat také představitelům dalších obcí. A také jsme se chtěli trochu pochlubit,“ prozradil starosta městyse Pavel Dvořáček. Pro Lysice, stejně jako pro Drnovice nebo Voděrady, je nyní klíčovým projektem realizace napojení na skupinový vodovod Blansko, který by zajistil plnohodnotný komfort zásobování pitnou vodou.

Sucho během covidu nezmizelo
Situaci v okrese totiž i nadále výrazně komplikuje sucho. „Od roku 2011, kdy roční srážkové úhrny sledujeme i v Boskovicích, dochází k rapidním úbytkům. Pouze v jednom roce – 2020, napršelo přes 700 milimetrů srážek. A zejména od září minulého roku do letošního března, tedy za běžně pro srážky nejvydatnější období, napadlo necelých 180 milimetrů srážek, sníh nebyl prakticky žádný,“ přiblížil situaci ředitel boskovické divize VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Petr Fiala. „Ve všech našich podzemních zdrojích je za posledních 10 let patrný pokles, který pod vlivem útlumu srážek pokračuje. V současné době jsou hladiny zhruba na úrovni roku 2018, což bylo ve spojení s rokem 2019 zatím nejkritičtější období. Uvidíme, co přinese zbytek jara a léto,“ podotkl Ing. Fiala. Dopady sucha se ale daří mírnit díky řadě investic, které obce v regionu za spolupráce s VAS Boskovice připravují. Za poslední tři roky se podařilo napojit na skupinové vodovody Vranovou, Velkou Roudku nebo Skalici nad Svitavou a další obce. Došlo k posílení zdrojů v Rozseči nad Kunštátem, Újezdu u Boskovic nebo vyřešení problémů v Šebetově.
V přípravě jsou ale i další projekty. „Například napojení Skrchova, Svitávky a Kladorub na skupinový vodovod Letovice, napojení Uhřic na skupinový vodovod Boskovice. Nový vrt se chystá ve Sloupě a posílení zdrojů v Rozsíčce,“ uvedl Fiala. Zatím projekčně se připravuje rekonstrukce úpravny vody Bělá pro odběr povrchové vody z vratíkovské přehrady. „Projekční práce probíhají, abychom byli připraveni v případě nutnosti i na tuto variantu,“ poukázal ředitel. Fiala při své prezentaci poděkoval starostům za velmi dobrou spolupráci v regionu, díky níž se daří řešit i tyto nemalé problémy. Na náš dotaz, zda se daří řešit problémy u všech lokalitách postižených suchem však zmínil, že se bohužel najdou i obce, které nereagují dostatečně. “Pokud je například obec závislá pouze na jednom svém zdroji a tento není monitorován vodárenským dispečinkem, nemáme žádnou informaci, jak se zdroj chová a ke kolapsu může dojít ze dne na den. A při dnešních stavebních lhůtách pak náprava - tedy napojení na skupinový vodovod nebo realizace vrtu nového trvá roky. Některé obce prostě dost riskují“, upozornil Fiala. Jmenovat je nechtěl, údajně jde o výjimečné 2-3 případy. „Všechny potřebné informace jsme jim poskytli, zodpovědnost je na vedení obcí“, uvedl.

Legislativní změny přinesou obcím další náklady
Provoz společnosti, která je kompletně vlastněná pouze českými a moravskými obcemi a není tady žádný zahraniční akcionář, nicméně musí v poslední době řešit dopady vzrůstajících cen materiálu, pohonných hmot, mzdových nákladů i energií. „V letošním roce zatím narostly celkové náklady o více než pět procent oproti plánovaným kalkulacím. Snažíme se samozřejmě v první řadě dodržet výši sjednaného nájemného, ale tím menší prostor máme na řešení případných havárií a oprav. Zejména u některých menších partnerů a tam, kde se cena vodného nenavýšila alespoň o předpokládanou inflaci, může ke snížení nájemného dojít. V příštím roce se náklady bohužel ještě zvýší, protože například cena silové elektrické energie se od posledního nákupu zvýšila více než čtyřikrát,“ poukázal Fiala. Vypořádat se ale musí také s nástupem legislativních změn z loňského roku, které přinesou další náklady. Obce, které VAS vlastní, však mají výhodu v tom, že většinu těchto úkolů za ně řeší právě provozní společnost VAS.
Měnit se má například podoba nájemného a financování obnovy majetku, ale především se změny týkají odlehčovacích komor jednotné kanalizace, které budou znamenat další náklady pro jednotlivé obce. „Sama se netroufám k nové legislativě nyní vyjadřovat. Je to pro mě nové a musím se s tím ještě pořádně seznámit. Naštěstí máme informace a pomoc od Vodárenské společnosti, která zaslouží náš obrovský dík. Když potřebujeme, jsou s radou vždy na blízku, spoustu kroků udělají za nás a tím je to pro nás jednodušší,“ říká například starostka Doubravice nad Svitavou Jana Otavová. „Změny to nejsou příjemné, ale pro nás je důležité, že naši soustavu provozuje právě Vodárenská společnost. Jsou to odborníci a my tak šetříme čas i prostředky, než kdybychom vše museli řešit sami. Z tohoto ohledu je výborná i akce ke Světovému dni vody, kdy se dozvíme mnoho nového,“ souhlasí Pavel Dvořáček.

Green deal ve vodárenství
Nedílnou součástí vodohospodářství je v dnešní době také rostoucí důraz na životní prostředí. Zelená dohoda pro Evropu ukládá firmám klást důraz na udržitelnost, ochranu vodního zdrojů, prevenci znečištění ekosystémů nebo snižování energetické náročnosti provozu. Snahu evropské komise zřejmě nijak nezmění ani dopady válečného konfliktu na Ukrajině. „V současné době bych neočekával, že by evropská komise měnila svůj přístup. Vše nasvědčuje pokračování tlaku na využití obnovitelných zdrojů,“ říká předseda představenstva VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s. Jindřich Král, který si uvědomuje důležitost snížení energetické náročnosti. „U našich zařízení, čistíren odpadních vod nebo vodojemů, chceme náročnost snížit formou kogeneračních jednotek nebo tepelných čerpadel. V současné chvíli připravuje ve dvou letech investovat sedmdesát milionů korun do solárních panelů. Na druhou stranu se ale stále zpřísňují také podmínky pro čištění odpadních vod a další fáze jsou energeticky velmi náročné,“ poukázal. Podle něj je i v této oblasti velmi důležitá spolupráce mezi vlastníky infrastruktury a provozovatelem a také vzájemná informovanost, k níž lysický odborný seminář přispěl.
Vodárenská akce tak znovu velmi zajímavou formou ukázala důležitost vodohospodářství v dnešní společnosti. Podobné akce přitom rozhodně nejsou pravidlem. „Akce VAS Boskovice je pravidelně nesmírně zajímavá a plná důležitých informací. Svědčí o tom následné reakce hostů,“ hodnotí Jindřich Král. Veřejnost vedle toho může do vodohospodářství více nahlédnout zase při jiném typu akcí. Například již 21. května, během jubilejního desátého ročníku Cyklovýletu s VAS Boskovice, který povede cestou boskovické vody. (Luke)Podobné články:
Zámek Lysice oceněn za servis pro turisty - ze dne 20.02.2017 (3)
Letní kino v Boskovicích bude znovu promítat filmové novinky - ze dne 10.06.2015 (3)
Rodinná síť se rozšiřuje - ze dne 30.04.2012 (3)
Týden knihoven byl nabitý programem - ze dne 12.10.2009 (3)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 24. kolo, 24. – 25. 5. 2008 - ze dne 27.05.2008 (3)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 23. kolo, 17. - 18. 5. 2008 - ze dne 21.05.2008 (3)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 15. kolo mužů, 28. kolo dorostu - 8. 5. 2008 - ze dne 09.05.2008 (3)
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ČERVENEC - ze dne 05.03.2021 (2)
Sportovcům je třeba pomoci, zdůrazňuje senátorka Jaromíra Vítková - ze dne 01.03.2021 (2)
Školy čekají na informace o testování žáků - ze dne 01.03.2021 (2)
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ČERVEN - ze dne 24.02.2021 (2)
Rozpočty počítají s posílením vodovodů či opravami škol - ze dne 23.02.2021 (2)
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - DUBEN - ze dne 14.02.2021 (2)
Rozdělí dotace na kulturní objekty - ze dne 18.01.2021 (2)
Vichřice ničila střechy i auta - ze dne 12.01.2021 (2)
Nemocného podpořili i bez turnaje - ze dne 10.01.2021 (2)
Silvestrovská noc byla klidná - ze dne 09.01.2021 (2)
Tři králové přijdou kvůli covidu online - ze dne 02.01.2021 (2)
Cena vody mírně vzroste - ze dne 17.12.2020 (2)
Koordinátorka Tříkrálové sbírky: Věřím, že se koledovat bude - ze dne 11.12.2020 (2)

Všechny články z tohoto čísla (6/2022):

Rubrika: Zpravodajství
Beseda o silnici R43
Boskovice nepovolily kvůli petici provoz zahrádky U Rabína
Boskovická rodačka zvítězila v celostátní soutěži digitální fotografie
Dobrý den, keramiko
JARNÍ KVĚTNOVÉ NÁKUPY ONA DNES V DOBRÉM SPÁNKU
Jednání o nemocnici nepokročila
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek navštívil boskovickou nemocnici
Mladíka vyprošťovali ze skály
O třídění odpadů je třeba s občany nadále mluvit, říká Petr Malach
Obnoví pohádkovou polní cestu
Oficiální zahájení TURISTICKÉ SEZONY v Boskovicích
Pokračují s obnovou školy
Prezentují Mariánskou triádu
Projekt knihovny čekají menší změny
Při úklidu našli pneumatiky i starý kabát
Robotika na benešovské škole
Seminář VAS Boskovice představil lysickou čistírnu i legislativní dopady
Setkání vody a piva na Den Země
Sezonu zahájili rekordem
Slet čarodějnic a čarodějů ve školce v Letovicích
Směnu Junácké louky neschválili
Stavbu rozhledny zatím odloží
V Drnovicích pomalu zapojují nové části čistírny
V Kunštátě konečně obnoví městskou policii
Ve sběrném dvoře unikla nebezpečná látka
Vystavují práce Sergeje Kuliny
Zadali projekční práce na sportovní halu
Zadali projekt nafukovací haly
Zápisy do škol konečně i s dětmi
Zimní stadion patřil hudbě

Rubrika: Sport
Aikido uspořádalo dětský seminář
Boskovická kuželna má nového rekordmana
Josef Rybár v Síni slávy
Plavecká štafeta brala zlato
Směřují k postupu
Úspěšný závěr florbalové sezony

Rubrika: Napsali nám
Hrad Svojanov se promění v tržiště
Jak na úsporné bydlení
Májové setkání seniorů - Suchý
Naše Boskovice