VAS Boskovice si připomenula třicet let od svého vzniku

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 12/2023, vloženo dne 30.10.2023

[Stálý odkaz na článek]

Boskovice * Voda je tu pro člověka od nepaměti. Od průzračných potůčků, ze kterých pili první lidé, přes zavedení závlahových systémů, po stavbu ohromných přehrad, až dodnes, kdy se klade extrémní důraz na kvalitu a čistotu vody, která následně teče z kohoutků v domácnostech. V našem regionu se o tyto záležitosti stará již třicet let VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, která k významnému výročí uspořádala slavnostní seminář. Ten navštívila přibližně stovka hostů.
A že bylo na co vzpomínat. Od založení 1. prosince 1993 se musela VAS vypořádat s mnoha změnami v legislativě a dnes se tak například více zaměřuje třeba na zelenou energii či množství léčiv ve vodě. Hned v roce 1996 přestala jako zdroj pitné vody sloužit přehrada Bělá a přešlo se plně na podzemní zdroje, které byly v roce 2002 navíc státem zpoplatněny ve výši milionů korun. Dnes se ale VAS Boskovice k využití přehrady plánuje vrátit. Postupně vznikla odborně i technologicky vybavená společnost, která se ve velké míře zaměřuje na péči o odběratele. Ať už speciálním portálem pro zákazníky, SMS službou, vyjadřovacím portálem nebo aplikací Ester. Některé tyto technologie vyvinula VAS Boskovice jako první minimálně v rámci ČR. Možná nejvýznamnější událost nastala v roce 2012, kdy se stoprocentním vlastníkem VASky staly pouze české a moravské obce, města a jejich svazky. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST se tak stala největší vodohospodářskou společností v ČR, která je ryze v českých rukou. Veškerý zisk je díky tomu investován zpět do regionálního vodohospodářského majetku. „Ve Svazku začínalo 38 obcí, dnes máme přes 80 členů a každý rok se přidávají další,“ těší dnešního předsedu Svazku Jiřího Crhu. „VAS Boskovice patří poděkovat jako partnerovi a odbornému provozovateli vodovodní infrastruktury,“ dodal ve své řeči blanenský starosta.

Nejvýznamnější historické investice
V diskuzi vystoupila řada hostů. Hlavním bodem programu byla půlhodinová prezentace ředitele VAS Boskovice Petra Fialy, ve které rok po roce shrnul nejzásadnější okamžiky vývoje boskovické VAS. Tyto mezníky pak velmi zajímavě proložil některými historickými událostmi ze světa nebo ČR. Za třicet let bylo mj. realizováno v regionu mnoho významných vodohospodářských investic v celkové hodnotě za desítky miliard korun. Především oba projekty Dyje I a II či rekonstrukce páteřních vodovodních přivaděčů, největší akce na vodovodech od stavby vratíkovské přehrady. VAS Boskovice také před lety vyvinula ojedinělou technologii, která přispěla ke snížení ztrát vody hluboko pod republikový průměr. V důsledku toho se daří každoročně šetřit miliony korun. Výrazné investice pomáhají ale také se zvládáním stále sílícího sucha. Navážet vodu do vodojemů musela VASka poprvé v roce 2003, nejvíce se naváželo v letech 2018 a 2019, poslední roky se však daří toto množství významně snižovat. A s investicemi se nekončí ani v současné době. Podařilo se dokončit intenzifikaci čistíren odpadních vod v Drnovicích a Boskovicích, probíhá výstavba čistírny a kanalizace pro Suchý a Žďárnou nebo přivaděče pro Lysice, Voděrady a Drnovice.

Významná ocenění i pomoc potřebným
Za svoji činnost získala VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST řadu ocenění. Ať se jednalo o první místo v soutěži stavba roku pro čistírnu odpadních vod v Ostrově u Macochy nebo vodojem v Cetkovicích. Především se ale VAS stala firmou roku v roce 2015 v jihomoravském kraji a v roce 2016 v celé ČR. V roce 2018 pak obdržela jako jedna ze tří firem v republice Národní cenu kvality a v roce 2022 pak nejvýznamnější mezinárodní ocenění ve svém oboru v programu Excelent. VAS Boskovice také zejména za poslední roky věnovala miliony korun do místních nemocnic, na pomoc handicapovaným dětem a další potřebné projekty. A nezapomněla na to ani během slavnostního semináře, kdy pro hosty zorganizovala tombolu, která společně se sbírkou mezi zaměstnanci VAS Boskovice přinesla krásných 30 tisíc Kč, které poputují do stacionáře Betany v Boskovicích. Padesát tisíc Kč pak poputuje do stacionáře Emanuel Doubravice za spolupráci při výrobě vzpomínkových předmětů. Samotný seminář zpříjemnilo vystoupení dětí z MŠ Boskovice, se kterou VAS Boskovice dlouhodobě spolupracuje a pořádá pro děti různé exkurze i soutěže.

Vzpomínky zakladatelů i Historické mezníky
Hosty pozdravil krátkým proslovem také předseda představenstva VAS Jindřich Král, na historii zavzpomínali i bývalá ředitelka VAS Boskovice Miloslava Soldánová nebo dřívější místopředseda Svazku a dlouholetý starosta Černé Hory Bohumil Hlavička. U založení VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI a vzniku Svazku VaK Blansko byl důležitou osobou také tehdejší starosta Blanska Miroslav Vykydal. „Zjistil jsem ale, že vstupuji do něčeho, o čem nemám žádné vzdělání, a kde zároveň jde o hrozně důležitou oblast,“ přiznává. „Odnáším si z toho ale jeden z principů, které ve Vodárenské platí. A to princip předběžné opatrnosti. Tedy, že pořád děláte něco proto, aby něco nenastalo. A přesvědčujete lidi, že je strašně důležité to financovat a vytrpět, protože kdyby to nastalo, byla by to katastrofa.“ Na rozvoji společnosti se od roku 1993 podílelo mnoho lidí. „Vzpomínám, jak jsem byl u toho, když se jednalo o vykoupení akcií od francouzských a soukromých majitelů. VAS je významnou společnost, která má spolu se Svazkem neocenitelný přínos pro malé obce. Pomohou nejen s přípravou důležitých projektů, získáním dotací, ale třeba Svazek i výhodnou půjčkou. Bez této pomoci by nemohly menší obce o ničem takovém samy ani uvažovat. A klíčový je i princip solidarity,“ říká bývalý tajemní Svazku Oldřich Dryšl.

Spolupráce s VAS je znát v celém regionu
Význam VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ale oceňují i dnešní partneři. Třeba ve Velkých Opatovicích, kde vzájemně spolupracují nejen na využití nejdůležitějšího zdroje pitné vody na okrese. „Vodohospodářství je obor, který je velmi náročný. Jak po stránce legislativní, odborné nebo technické. Obce mají několik možností, jak svůj majetek provozovat a my jsme se rozhodli pro cestu, kdy nám majetek spravuje VAS Boskovice. Její provoz je na vysoké profesionální úrovni a kvalitě.
Víme, že to není jednoduché, ale šetří nám tím spoustu energie, práce a času, jelikož jsme tuto povinnost přesunuli na ně,“ poděkovala ve svém projevu starostka města Kateřina Gerbrichová. Podobně to vidí i v Letovicích, kde se v posledních letech podařilo městu se Svazkem a VAS Boskovice například odkoupit čistírnu Tylexu, nutnou pro další rozvoj města. „Jako jeden ze spoluvlastníků Vodárenské společnosti, kterým město Letovice je, musím její služby velice ocenit, nesmírně nám pomáhají. Uplynulých třicet let přineslo ohromný pokrok v infastruktuře. Ale není to jen o samotné vodě, ale o všech komplikacích, které jsou s ní spojené. Okamžitě řeší případné poruchy, bez přestávky čistí naši vodu. Málokdo si dovede představit všechny náklady, z nichž vodné a stočné hradí jen minimum,“ doplnil starosta Petr Novotný.
Ve svém závěrečném vystoupení pak ředitel VAS Boskovice Petr Fiala poděkoval všem starostům a jejich předchůdcům, předsedovi Svazku, pracovníkům odborů životního prostředí, hygienických stanic, současným i bývalým zaměstnancům Vodárenské a všem ostatním partnerům, kteří se zasloužili o vše dobré, co se podařilo za třicet let v oblasti vodohospodářství v regionu vybudovat. Velmi zdařilý seminář pak zakončil výstižným mottem VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI: „Voda a lidé -partneři pro život“. (Luke)Podobné články:
VAS Boskovice expanduje na Drahanskou vrchovinu - ze dne 15.06.2024 (2)
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST podpořila vzdělání na školách i v knihovně - ze dne 12.12.2022 (2)
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST pomohla s nákupem techniky i ochranných pomůcek - ze dne 18.01.2021 (2)
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
Opraví nádvoří ZŠ Sušilova - ze dne 17.06.2024 (1)
ZUŠ Open v Boskovicích - ze dne 16.06.2024 (1)
Cyklostezku brzdí povolení - ze dne 16.06.2024 (1)
Boskovičtí muzejníci za polárním kruhem - ze dne 16.06.2024 (1)
Uspořádali zábavný den pro děti ve spojení s poznáním - ze dne 15.06.2024 (1)
Summer dance cup v Boskovicích - ze dne 11.06.2024 (1)
Zahraniční učitelé pro boskovické aikido - ze dne 10.06.2024 (1)
Úprava trávníků se nepovedla - ze dne 03.06.2024 (1)
Rušení projektu knihovny provázely emoce - ze dne 03.06.2024 (1)
Stavbu v lokalitě Vinohrádky nepodpořili - ze dne 03.06.2024 (1)

Všechny články z tohoto čísla (12/2023):

Rubrika: Zpravodajství
Automaty na Kratom a jiné látky v Boskovicích
Bezbariérová lanovka na Macoše
ČTVRTSTOLETÍ RAJBASU!
Dýňovou slavnost uspořádalo Ochotnické divadlo ve Svitávce
Historická cesta Moravským krasem
Kino nejnavštěvovanější
Košt štrůdlů lákal davy
Labutě na Křetínce potřebují ochranu
Na hřbitově postaví památník
Na Sokolské i Lidické platí zákaz stání
Na sportoviště plánují fotovoltaiku
Nemocnice Boskovice omezí plánované operační výkony
O seminář Zelená úsporám byl velký zájem
Opraví okna umělecké školy v Boskovicích
Opravují silnici na Chlum
Pět návrhů pro Červenou zahradu
Peticí proti výstavbě Na Chmelnici
Podmínky pro klienty MSSS Boskovice se neustále zlepšují
Pokračují v obnově zámecké zdi
Prodej pozemků v průmyslové zóně se Letovicím vydařil
Přechod v Cetkovicích nepovolili
Ráječko začalo se stavbou domu pro seniory
Rozšiřují sportovní ostrov
Sedmnáct návrhů v participativním rozpočtu
Semafory u Sebranic
Seminář pro zájemce o dotační tituly
Strom rozsvítí v rámci jarmarku
Studenti SŠ André Citroëna na pracovní stáži v Barceloně
Svatováclavský jarmark v Olešnici
V Boskovicích rozdělí základní školu
V Boskovicích vyšetřují krádeže
V Lysicích staví nový vodojem
V Panské zahradě regenerují rybník
VAS Boskovice si připomenula třicet let od svého vzniku
Záplavy na Komenského vznikají kvůli úzkým kanalizačním trubkám
Získali dotaci na cyklostezku

Rubrika: Sport
Blanensko zdolalo Brno
Boskovická čtyřstovka
Boskovický šprtec stále neporažen
Boskovičtí kuželkáři pokračují ve výborných výkonech
Marcela Čadová na Spartathlonu mnohé překvapila
Půlmaraton ovládli Keňané
Sportovec okresu Blansko roku 2023
Světový pohár v kolové
Tenistům končí úspěšná sezóna
Volejbalisté porazili mládežnickou reprezentaci

Rubrika: Napsali nám
A tak to u nás vypadalo v sobotu odpoledne na Kořenci....
Plody podzimu
SENÁTORKA VÍTKOVÁ SE ÚČASTNILA JEDNÁNÍ O PROBLEMATICE ÚTULKOVÝCH ZVÍŘAT
V Černé Hoře se již posedmé hovořilo o příprav nové kapacitní komunikace I/73
Výtěžek Koláče pro hospic letos překonal rekord. Děkujeme!