Rodič a dítě z pohledu práva – zásahy do rodičovské odpovědnosti

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 13/2019, vloženo dne 30.09.2019

[Stálý odkaz na článek]

Rodičovská odpovědnost může být také pozastavena z důvodu, kdy rodiči brání ve výkonu rodičovské odpovědnosti závažná okolnost, a lze-li se domnívat, že je v souladu se zájmem dítěte, aby výkon rodičovské odpovědnosti byl z tohoto důvodu omezen, v takovém případě rozhodne o omezení výkonu rodičovské odpovědnosti soud. Použití tohoto ustanovení - § 869 občanského zákoníku se předpokládá v případech, kdy je závažná okolnost bránící výkonu rodičovské odpovědnosti vnímána jako dočasná. Bude se jednat zejména o případy, kdy rodič není schopen vykonávat rodičovskou odpovědnost například z důvodu dlouhodobého pobytu ve výkonu trestu odnětí svobody, závažného onemocnění nebo i dlouhodobého pobytu v zahraničí, a to v destinaci, ve které je velmi obtížné až nemožné spojení. Rozhodnutí soudu o omezení výkonu rodičovské odpovědnosti bude ve většině případů časově neomezené, jelikož soudu při rozhodování není často známo, po jak dlouhou dobu budou trvat okolnosti bránící rodiči ve výkonu rodičovské odpovědnosti. Po odpadnutí okolnosti, která vedla k omezení výkonu rodičovské odpovědnosti může rozhodnutím dotčený rodič požádat o zrušení takového omezení výkonu rodičovské odpovědnosti. Omezení výkonu rodičovské odpovědnosti z výše uvedeného důvodu nemá vliv na vyživovací povinnost rodiče k dítěti, soud by měl však při rozhodování o omezení rodičovské odpovědnosti také posoudit, zda okolnost bránící rodiči ve výkonu rodičovské odpovědnosti má vliv také na jeho schopnost plnit vyživovací povinnost, popř. v jakém rozsahu má rozhodná okolnost vliv na vyživovací povinnost.
 V případě, že rodič nevykonává svoji rodičovskou odpovědnosti řádně a vyžaduje-li to zájem dítěte, může soud rozhodnout o omezení rodičovské odpovědnosti nebo omezení jejího výkonu, soud v takovém případě musí stanovit rozsah omezení, tedy na jakou složku rodičovské odpovědnosti se omezení vztahuje např. pro správu majetku dítěte, rozhodování o lékařských zásazích a péči atd. K omezení rodičovské odpovědnosti nebo jejího výkonu bude dle tohoto ustanovení - §870 občanského zákoníku docházet v případech kdy je nezbytné, aby byly zájmy dítěte chráněny před chováním rodiče, které je poškozuje. Škodlivé jednání rodiče poškozující zájmy dítěte může spočívat jak v tzv. zlém jednání, kdy rodič poškozuje zájmy dítěte úmyslně ve svůj prospěch, ale také se může jednat o případy, kdy rodič např. pro nedostatečné vzdělání nemůže řádně hájit majetkové zájmy dítěte při správě jeho majetku.
 V případě, že je jeden z rodičů omezen ve výkonu rodičovské odpovědnosti, vykonává v rozsahu odpovídajícím omezení rodičovskou odpovědnost druhý rodič. Jsou-li však omezeni ve výkonu rodičovské odpovědnosti oba rodiče, nebo pokud má dítě jen jednoho rodiče, je dítěti soudem jmenován opatrovník, který rodiče v rozsahu omezení rodičovské odpovědnosti nahradí.
 Příště se budeme zabývat nejzávažnějším zásahem do rodičovské odpovědnosti, a to zbavením rodiče rodičovské odpovědnosti.
 
Mgr. Jana Jurdičová Paroulková
advokátka


Podobné články:
Seminář VAS Boskovice představil lysickou čistírnu i legislativní dopady - ze dne 02.05.2022 (2)
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ČERVENEC - ze dne 05.03.2021 (2)
Sportovcům je třeba pomoci, zdůrazňuje senátorka Jaromíra Vítková - ze dne 01.03.2021 (2)
Školy čekají na informace o testování žáků - ze dne 01.03.2021 (2)
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ČERVEN - ze dne 24.02.2021 (2)
Rozpočty počítají s posílením vodovodů či opravami škol - ze dne 23.02.2021 (2)
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - DUBEN - ze dne 14.02.2021 (2)
Rozdělí dotace na kulturní objekty - ze dne 18.01.2021 (2)
Vichřice ničila střechy i auta - ze dne 12.01.2021 (2)
Nemocného podpořili i bez turnaje - ze dne 10.01.2021 (2)
Silvestrovská noc byla klidná - ze dne 09.01.2021 (2)
Tři králové přijdou kvůli covidu online - ze dne 02.01.2021 (2)
Cena vody mírně vzroste - ze dne 17.12.2020 (2)
Koordinátorka Tříkrálové sbírky: Věřím, že se koledovat bude - ze dne 11.12.2020 (2)
Vánoční stromy letos rozsvítí bez veřejnosti - ze dne 30.11.2020 (2)
Cvičili v Rudickém propadání - ze dne 28.11.2020 (2)
Prodlouží platnost řidičských oprávnění - ze dne 22.11.2020 (2)
Fotbal zřejmě ohlásí konec, hokej řeší naději - ze dne 18.11.2020 (2)
Běžecká liga hlásí stop - ze dne 02.11.2020 (2)
Vyrazili k úklidu svého okolí - ze dne 11.10.2020 (2)

Všechny články z tohoto čísla (13/2019):

Rubrika: Zpravodajství
Boskovice provoní husí pečínka
Boskovická sportovní hala má vyrůst na Hybešové
Festival dětských a mládežnických folkových skupin v Boskovicích
Hrnčířský jarmark v Kunštátě opět s bohatým programem
Chráněné bydlení vznikne v Boskovicích a na Benešově
Chystají výměnu osvětlení či opravu střechy
Koláč pro hospic: pomoc, která chutná sladce
Koupaliště bilancují specifickou sezonu
Kvalitu života v Boskovicích vyjádří anketou
Letovice pokračují v nákupu pozemků Kompletstavu
Napadené dřevo využijí například na opravu zámku
Pomůže Boskovicím nový kruhový objezd?
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 12. - 22. 9. 2019
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 19. - 29. 9. 2019
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 26. 9. - 6. 10. 2019
S opravou střechy chtějí rozšířit školu
Stavba rozhleden VELENOV a KOŘENEC je zatím vzdálená
Úpravu podmínek úvěru neschválili
V Kunštátě opraví kostelní hodiny
V Míchově opravují zanesený rybník
Ve Vískách uspořádali už čtrnáctou Dožínkovou slavnost
Vyberou nového ředitele TECHNICKÝCH SLUŽEB LETOVICE
Vyrazili okolo Malé Hané
Výstava jiřinek ve Velkých Opatovicích našla také svoji miss
Za polytechnické centrum zaplatí dvacet milionů

Rubrika: Kultura
Výstava věnovaná Otakaru Kubínovi

Rubrika: Sport
Cyklisté bojovali s tratí i počasím
Domácí zápasy hokejisté Minervy Boskovice zvládli
Galakoncert střelce Nováka
Kunštát venku zazářil
Nábor aikida a šprtce uspořádali společně
Tenisový turnaj čtyřher v Kunštátě
Venku uspěli hokejisté Minervy Boskovice napůl

Rubrika: Černá kronika
Cyklistka v obci Zboněk upadla na vozovku a nadýchala přes dvě promile

Rubrika: Napsali nám
Koncert duchovní hudby v boskovickém kostele sv. Jakuba
Nový analyzátor na oddělení klinických laboratoří v Nemocnici Blansko slavnostně zahájil svůj provoz
Provětrejte běžeckou obuv i v říjnu. První sobota patří Kunštátu
Spolek (na)Moll pořádá již pátý ročník přehlídky Olešnický kvítek pro mladé muzikanty!
Vladimír Remek navštívil Letovice
Závěr léta na Svojanově bude chutný a módní

Rubrika: Právník radí
Rodič a dítě z pohledu práva – zásahy do rodičovské odpovědnosti