Výstava Křižovatka tří moří – Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe v Břeclavi

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 18/2009, vloženo dne 27.08.2009

[Stálý odkaz na článek]

V Břeclavi bude dne 15. října 2009 slavnostně zahájena putovní výstava Křižovatka tří moří, která pojednává o vodním koridoru Dunaj- Odra – Labe
(D-O-L). Slavnostního aktu se zúčastní mnoho významných aktérů, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek, starosta města Břeclavi Ing. Dymo Piškula, členové senátu a poslanecké sněmovny parlamentu České republiky
a další představitelé krajů a regionů ležících na trase vodního koridoru D-O-L. Hosté se budou moci seznámit s historií i aktuálními informacemi o tomto projektu, jež je důležitý nejen pro Českou Republiku, ale i pro celou Evropu. Výstava se koná v době, kdy se projekt D-O-L posouvá do roviny mezinárodního jednání s okolními státy a Evropskou komisí o jeho výstavbě.

Výstava „Křižovatka tří moří - Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe“ soustřeďuje hlavní údaje o tomto významném evropském vodním koridoru, který má být současně klíčovým faktorem pro udržení vyrovnané vodohospodářské bilance (i při očekávaném negativním ovlivnění vláhové bilance jižní Moravy globálními změnami klimatu) a příspěvkem k ochraně před povodněmi, k využití obnovitelných zdrojů a k revitalizaci krajiny. Poslední krize (ropná, plynová, hospodářská) zdůraznily také další funkce D-O-L jakou je doprava strategických surovin, především ropy a plynu, do zásobníků na jižní Moravě u Lanžhota, jež by umožnila širokou diverzifikaci těchto zdrojů, nebo výrazné zvýšení zaměstnanosti, a to jak v době výstavby (desítky tisíc pracovních míst), tak během provozovaní vodního koridoru. Nelze opomenout také významný přínos pro turistický ruch a rekreaci. Výstavba 1.etapy D-O-L má propojit izolovanou vodní cestu Baťův kanál a splavnou řeku Moravu a Dyji se sítí evropských vodních cest, příchod zahraničních „vodních“ turistů by jistě přispěl k rozvoji regionů ležících na březích těchto vodních cest.
Putovní výstava, byla až doposud prezentována v Praze, Ostravě, Brně, Přerově a nyní bude instalována v Břeclavi, aby se stala inspirací pro věcné a kritické diskuse. Další reinstalace exponátů v Břeclavi má zásadní důležitost zejména z toho důvodu, že Jihomoravského kraje by se dotýkala již první etapa realizace záměru a v Břeclavi by měl vzniknout centrální přístav a logistické centrum, což potvrdil nedávno i hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek. Tato výstava se bude od předešlých lišit tím, že bude použito více „zábavných“ prvků a ilustrativních doplňků jako jsou modely říčních lodí, modely vodních děl nebo různé hrací prvky i pro menší návštěvníky výstavy.

A co by vodní koridor Dunaj-Odra-Labe přinesl městu Břeclavi a regionu?
Projekt přispěje k rozvoji regionů a měst podél trasy tím, že nabídne mimořádné spojení přístavů severní Evropy, jako je Hamburk nebo Štětín, s přístavy v Evropě
jižní – Konstanta - a prostřednictvím sítě vodních cest všech přístavů Evropy. Vodní cesta prochází mnoha ekonomickými zónami, kterým má co nabídnout. Projekt vytvoří desítky tisíc pracovních míst nejen během výstavby, ale i po dokončení,
během svého provozu. Zvýší konkurenceschopnost podniků prostřednictvím spolehlivé vodní dopravy: nižší náklady, spolehlivost, včasnost dodání, bezpečnost = snížení nákladů na dopravu o 15% až 50%. Vodní doprava má mnoho využití (zemědělství, průmysl, cestovní ruch, stavebnictví, logistika, chemický průmysl, recyklace…), která budou skutečným impulsem k rozvoji logistiky a obchodu
regionů.

Břeclavský přístav (multimodální logistické centrum) umožní levný a spolehlivý transport zboží a výrobků, a to s mnohem vyšší bezpečností dopravy než poskytuje pozemní silniční a železniční doprava. Z existence vodní dopravy budou profitovat také mnohé strojírenské firmy, kterým se významným způsobem sníží ceny za export jejich nadrozměrných i běžných výrobků.
V Břeclavském přístavu by mohly vzniknout loděnice pro opravu, ale i výrobu říčních a říčně-námořních lodí. Tato výroba by přinesla do města průmyslová odvětví, která doplní sortiment nabízených služeb a zboží.
Kontejnerové linky umožní využívat lodní dopravy i menším podnikům, a tak budou moci vyvážet nebo dovážet levněji své zboží z a do vzdálených destinací.

Oblast Jižní Moravy má také velmi rozvinutý potravinářský průmysl. I tomu vodní cesta pomůže významným způsobem snížit náklady na dopravu a umožní export do vzdálených destinací, do nichž by byla pozemní doprava příliš nákladná.
"Část produkce by bylo možné exportovat. Náklady ve chvíli, když tady nemáme přístav s přístupem na světové vodní cesty, dělají z exportu obilí finančně nezajímavou záležitost" míní hejtman Mgr. Michal Hašek.
Vodní doprava může zásobovat v kontejnerech zbožím obchody, supermarkety a je vhodná pro dopravu všech druhů zboží a potravin.

Obyvatelé jistě ocení význam vodního koridoru Dunaj – Odra – Labe nejen pro jeho funkci dopravně-obchodní, ale i pro funkci turisticko-rekreační. Napojení Jižní Moravy na Dunaj vodní cestou také umožní příchod zahraničních turistických lodí a jachet, což bude významným prvkem rozvoje turistického ruchu v regionu.

Rozvoj rekreační plavby,návštěva vodních děl, cyklistika podél vodních cest. To všechno budou vítané prvky rekreace a trávení volného času. Cestovnímu ruchu se otevřou nové oblasti. Příležitosti, které nabízí vodní doprava pomáhají růstu místní ekonomiky vytvářením malých podnikatelských aktivit, jako jsou přístaviště (maríny), restaurace a ubytovací zařízení.

Lodní doprava je v porovnání s ostatními druhy dopravy poměrně tichá. Dokonce ani intenzivní lodní provoz na vodní cestě by nijak zvlášť nerušil obyvatele v jejím okolí. Rozkvět přírody na březích vodní cesty by zvýšil ještě více její atraktivitu. Jako jeden z mála druhů dopravních cest se ta vodní stane i důležitým biokoridorem či rekreační zónou.
Výstavbou nových úseků vodního koridoru se také významně rozšíří rybářské revíry, a tak by se celá vodní cesta mohla díky vysoké kvalitě vody a mnoha druhům ryb stát jednou z vyhledávaných míst rekreačního rybářství.

Obce podél vodní cesty by se už také nemusely obávat povodní, proti kterým nyní nemá žádnou obranu. Vodní koridor Dunaj– Odra – Labe by je podstatně pomohl ochránit a dokázal by odvést povodně ven z moravského území až do řeky Dunaje. Bez tohoto projektu, by města jiná protipovodňová opatření nedokázala tak účinně ochránit. Společně s dalšími dílčími protipovodňovými opatřeními bude moci být vodní koridor D-O-L dobře fungujícím multifunkčním systémem.

Naproti tomu by v době kritického sucha řeka Morava nevysychala. Řeka bude i v suchých měsících zásobena vodou z Dunaje, čímž se také udrží vyšší čistota vody v řece.


Všechny články z tohoto čísla (18/2009):

Rubrika: Zpravodajství
„Kroužek mladých zahrádkářů“
26. Mistrovství České republiky ve výkonu vodicích psů Memoriál Miroslava Fišera
Aktuální zubní pohotovost - ZÁŘÍ 2009
Archeologický výzkum v Deštné podpoří rozvoj turistiky
BOSKOVICKÝ HAPPANING VOL. 5 aneb rozloučení s prázdninami v letním kině
DARUJ KREV S ROZHLASEM
Divadelní tábor ve Svitávce
Festival 3+1 v Letovicích - tečka za prázdninami
František Sivera si dokáže najít čas na pomoc při řešení problémů a potřeb obcí
Charitativní koncert k Národnímu dni epilepsie
Jízda zvláštního vlaku na trati BRNO–ČESKÁ TŘEBOVÁ
Již brzy bude možné ochutnat Velena
Když voláte o pomoc...
Kněz i hejtman pokřtili novou cisternu
Letovice pod vojenskou taktovkou
Na okrese ubyly sanitky s lékařem
Na Styl a Kabu vystavovaly firmy z Boskovic
Nová stavební místa na Hrádkově
Novinky z Boskovic
Pozvánka na jednání
Připravují nové muzeum
Stezka Petra Bezruče je pro velocipedistu náročná, přesto po ní rád jezdí
Svatba a svatební noc na zámku
Topolánek znovu v Boskovicích
Velký zájem o nové byty v Kunštátě

Rubrika: Kultura
62. UMĚLECKÝ SALON v POLIČCE
DIVADLO V PROSTORU
Do SBOROVNY tentokrát za skvělou zábavou
Dvojkoncert Samantha Fox, Michal David
Mlynáři od Babic
Moravskou metropoli čekají tři dny ve znamení umění
Podzimní květy opět rozzáří zámek ve Velkých Opatovicích
Pozvánka na Koncert
Rájecké jiřinky – s loveckou tematikou
Výstava moravských fotografů v Letovicích letos jubilejní

Rubrika: Sport
Aktuality ze sportu
Apos má první bod
Cykloturisté šlápli do pedálů na okruhu Malou Hanou
Forman proti Zbrojovce 78
Forman sbírá body
MOST: „Jeden titul jsem získal, o druhý přišel.“
Musíme zapomenout
Nasazení rozhodčích OFS Blansko 4. kolo
Šardice opět nadělovaly
Velké finále nepokazil ani déšť
Volejbalová příprava ve Žďárné
VÝBĚR ŽÁKŮ OFS BLANSKO - ROČNÍK 1996 a 1997
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 4. kolo, 30. 8. 2009

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
"O pohár starosty SDH Rájec"
Aktuální provozní doba lázní Boskovice od 31. 8. do 6. 9. 2009
Bedřichovské krojované hody
Boskovičtí zahrádkáři byli v jižních Čechách
Česká justice přichází po dvaceti letech s novými nápady
Dětské odpoledne v Paměticích
Festiválek, bez bojů a válek?
INFORMACE PRO ČLENY A PŘÍZNIVCE
Pozvánka do CIRKUSU
V Brně se symbolem oslav sametové revoluce stane Anežka Česká
Výstava Křižovatka tří moří – Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe v Břeclavi