František Sivera si dokáže najít čas na pomoc při řešení problémů a potřeb obcí

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 18/2009, vloženo dne 03.09.2009

[Stálý odkaz na článek]

Boskovice * Bývalý boskovický starosta a současný poslanec Parlamentu České republiky František Sivera si při své poslanecké práci dokáže najít čas na pomoc při řešení problémů a potřeb obcí, podniků a občanů našeho regionu. V rozhovoru nám mimo jiné přiblížil svůj program ve sněmovně, svůj názor na další vývoj hospodářské krize a také záměry radnice v Boskovicích, kde je členem městské rady.

„Práce v Poslanecké sněmovně má celorepublikovou působnost. Řeší se zde věci celorepublikového významu. Problémy a rozvoj obcí a měst či celých regionů se řeší na úrovni příslušného kraje či jednotlivé konkrétní obce.“ Sivera přesto působí nejen jako poslanec, ale často jako pomocník při hledání řešení problémů či získání dotací na konkrétní akce. „Obce či neziskové organizace za mnou často přichází s požadavkem na pomoc a radu, jak odstranit nějaký problém či získat dotaci z ministerstva či fondů. Já se pak snažím společně s ním najít ty správné dveře na tom správném místě, kde jsou schopni jejich problém vyřešit. U dotací je to složitější. V první řadě musí předkládané projekty splňovat konkrétní podmínky pro získání dotací. Najít tu správnou dotaci pro hledaný projekt, zprostředkovat setkání s úředníky pro doladění projektu, to jsou konkrétní věci, kterými pomáhám učinit vše proto, aby byla dotace získána. Se starosty obcí se setkávám poměrně často při různých příležitostech, každý občan má možnost mě navštívit v mé kanceláři v Boskovicích či Blansku.“

Jeden z nejvýznamnějších projektů regionu je příprava výstavby rychlostní komunikace R43. V jakém stavu se tento projekt nachází? „Je třeba upozornit, že projekt se připravuje více jak deset let. Po vzniku Sdružení obcí pro výstavbu R43, u jehož založení jsem byl iniciátorem, se práce na přípravě zintenzivnily. V této chvíli proběhly již desítky možná stovky jednání, které mají za úkol urychlit rozhodování státních úředníků na Ministerstvu životního prostředí. Zcela otevřeně řeknu, že jedním z velkých problémů minulé koaliční vlády byla skutečnost, že Ministerstvo životního prostředí řídila Strana zelených, která je přímo spojena s různými neziskovými organizacemi. Ty pod pláštíkem ochrany přírody mají zájem na jakémkoliv brzdění výstavby nejen R43, ale i dalších dopravních staveb. Nezodpovědnost uvedeného ministerstva a jeho obstrukce stojí náš stát obrovské finanční prostředky, které prodražují stavby o stovky milionů korun. Momentálně je v přípravě nejdále střední úsek mezi Kuřimí a Svitávkou. Myslím si, že již brzy bude zahájeno veřejné projednávání dopadů této stavby na životní prostředí a tím se budeme moci posunout k další části přípravy, územnímu řízení. Další část od Svitávky po Moravskou Třebovou je již také na dobré cestě, aby se přehoupla přes problémy na Ministerstvu životního prostředí. Dnes se čeká na schválení územních plánů Pardubického a Jihomoravského kraje. Nejsložitější situace je dnes na prvním úseku od dálnice D1 po Kuřim,“ odpověděl Sivera.

Jednou z nejdůležitějších oblastí okresu Blansko je zcela jistě cestovní ruch. Ten ovšem mezi programem poslanců mnoho místa nezabere. „Musím říct, že oblast cestovního ruchu je specifická. Stát jej de facto ovlivňuje jen přes organizaci zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj, což je centrála cestovního ruchu. Ta se zaměřuje převážně na propagaci. Já bych si dokázal představit, že by celostátní provázanost cestovního ruchu, a to nejen propagace, mohla být intenzivnější a větší. Stát ovšem tuto činnost nechává spíše na krajích a jednotlivých obcích či mikroregionech, aby propagovaly své území a připravovaly pro turisty své projekty,“ vysvětluje Sivera, dle kterého je ovšem vývoj cestovního ruchu v našem
regionu na dobré cestě. „Za poslední roky rozvoj cestovního ruchu na okrese Blansko doznal
výrazných a dle mě pozitivních změn. Už jen tím, že došlo k intenzivní spolupráci obcí na jeho propagaci a tím pádem se kvalita propagace výrazně zlepšila. To nese své ovoce, jelikož jsou do regionu lákáni stále noví a noví návštěvníci, poněvadž je zde celá řada atrakcí a zajímavých míst. Mělo by se pokračovat v myšlence, kterou zavedl pan Topolánek společně s ministrem Jedličkou, tedy že by měl být cestovní ruch v kompetenci Ministerstva kultury. A díky tomu využít historických objektů v celé republice a vzájemně je propojit na cestovní ruch. To by výrazně pomohlo i našemu regionu, kde je celá řada zámků a muzeí a historických zajímavostí. Je to jeden z úkolů, které před námi nyní stojí,“ informuje Sivera.
Mezi největší zajímavosti v propagaci regionu patří jistě i westernového městečko v Boskovicích. To se nedávno objevilo i v přímém přenosu na televizních obrazovkách, čímž výrazně přispělo do úrovně cestovního ruchu. „Jsem velký fanoušek westernového městečka. Myslím si, že je to jedinečná atrakce nejen v našem regionu, ale i v rámci celé republiky. Je minimálně komerční, ale maximálně zábavné a každý, kdo sem přijde, musí být hned nabyt pozitivní náladou. Je radost se toho zúčastnit a zavítat do jeho prostředí. Že se dostalo až do televize, je obrovská propagace nejen westernového městečka, ale také celého regionu. Městečko ročně vydává velké peníze na reklamu, a to vede k tomu, že návštěvníků z celé České republiky a ze zahraničí je tak velké množství, že si to lidé z Boskovic ani nedokáží uvědomit. Dnes se již nemluví v případě Blanenska pouze o propasti Macocha, ale stále více a častěji slyšíte od lidí z celé České republiky – Blanensko, to znám, tam jsem byl ve Westernu v Boskovicích. A to je velký úspěch,“ řekl Sivera.

Ale vraťme se do sněmovny. Jak probíhá práce ve sněmovně? „ Je to práce zajímavá, ale dosti rozvláčná a tím i časově náročná. Je to o neustálém setkávání se s lidmi, diskusích a jednáních, jejichž výsledek se projeví v kratší či delší budoucnosti. S úsměvem říkám, že některé výsledky naší práce se objeví v takové budoucnosti, že není jasné, jestli ještě budou potřeba a něco ovlivní. Ráno přicházím do své kanceláře kolem osmé hodiny, tím začíná předem naplánovaný denní program. Ať již je jim zasedání poslaneckého klubu, sněmovny, výboru či podvýboru. V přestávkách či volných hodinách se účastním celé řady seminářů či diskusních setkání k jednotlivým připravovaným zákonům. V průběhu dne se často přesunuji po Praze na jednání, na různá ministerstva či státní úřady. Na ubytovnu se dostávám až v pozdních večerních hodinách,“ popisuje Sivera, který si myslí, že veřejný obraz politické scény je zkreslený a neobjektivní.
„Poslanecká sněmovna je odrazem společnosti. Při hodnocení její práce je třeba oddělit běžný život sněmovny od části, která je medializovaná, tzn. televizních přenosů. Při nich se celá řada lidí snaží různě zviditelnit a často pak některé věci říkají razantněji, důrazněji a hodně populisticky. S lidmi z jiných stran se dá rozumně diskutovat, ale nikoliv před televizní obrazovkou. Přenos nemá vypovídající hodnotu o lidech ve sněmovně a hlavně je zavádějící, protože ve většině případů jsou již všichni rozhodnuti, jak budou hlasovat. Vše bylo řešeno předem ve výborech, a to je jen hra pro diváka před televizní obrazovkou.“


Celý svět v posledních měsících sužuje světová finanční krize. Sněmovna samozřejmě nezahálí a neustále hledá cestičky, kterak vrátit věci do původních kolejí. „Úloha sněmovny je v této oblasti pouze legislativní. Hlavní úloha je tak na ministerstvech. V dané chvíli si myslím, že hlavní kroky se učinily. Byly dělány tak, aby nikoho nezvýhodňovaly a hlavně, aby se nesnižovala zaměstnanost. Naše republika je závislá na exportu. A pokud nebude za hranicemi poptávka po našem zboží, tak můžeme udělat cokoliv, ale nebude to dostatečně účinné. Musíme řešit hlavně sociální problémy v čele s nezaměstnaností, protože třeba na okrese Blansko stoupla z pěti na deset procent. Musí se jít naproti podnikatelům, pomoci jim udržet zaměstnance i v tomto složitém období, aby přežili s co nejmenším omezením výroby a činností. Aby byli připraveni na začátek poptávky ze zahraničí,“ nakousl Sivera situaci nejen na Blanensku. „Okres Blansko je regionem průmyslovým. Tyto podniky jsou na tom v době krize nejhůře. To mělo a má obrovský dopad na většinu podniků v našem okolí a jsou i podniky, které problémy zasáhly velmi silně. Cesta je jen ta, aby byl větší podíl občanů zaměstnán jinde než v průmyslu. Kupříkladu ve zmíněném cestovním ruchu,“ našel řešení Sivera, podle kterého se sice situace zlepšila, ale je před námi delší období, než se ekonomika vrátí opět k dlouhodobějšímu růstu. „Podle statistik se situace pozvolna, hlavně v zahraničí, stabilizuje a začíná narůst poptávky po novém zboží, a to je dobře. Osobně si myslím, že nárůst další prosperity bude pozvolný a bude probíhat v letech. Krize k nám přišla později a logicky musí i později odejít. Dříve jak v prvním pololetí příštího roku obrat neočekávám,“ předvídá Sivera.

Jako bývalý starosta Boskovic může František Sivera porovnávat, která z politických funkcí je náročnější. „Rozdíl je obrovský. Jako starosta jste přímo účasten činností, máte velkou zodpovědnost. Myšlenkově táhnete projekty a hledáte finanční zdroje. V Poslanecké sněmovně je to o diskusích nad globálnějšími věcmi, ale výsledek vidíte až mnohem později,“ pokračuje Sivera, který se stále aktivně podílí na rozvoji Boskovic. „Jsem občanem města Boskovic a členem rady, takže v kontaktu s městem jsem neustále. Snažím se znalosti, které mám z minulého období a politiky, využít,“ dodal.
Jaké jsou tedy nejdiskutovanější problémy boskovické radnice? „Krize má obrovský vliv na rozpočty obcí. Očekával se růst o více než čtyři procenta a najednou je propad o více než čtyři procenta. Rozpočty se musí korigovat, aby se překonala krize a zbytečně se nezadlužovala budoucnost města. V příštím roce se dokončí zateplení škol a je připraven projekt zateplení školek, proběhnou opravy místních komunikací a podniků, připravuje se rekonstrukce sběrného dvoru v Doubravech, pokročíme v přípravě projektu elektrifikace železnice a přímého napojení Boskovic na Brno po kolejích a také hledáme možnosti, kterak napomoci rozvoji další výstavby rodinných domků. Dále je tu připravovaná výstavba sportovní haly, kde ovšem momentálně neexistují dotační tituly, které by umožnily stavbu,“ popisuje Sivera. Nejbližší program boskovického poslance samozřejmě zahrnuje blížící se volby. „Jako kandidát na sedmém místě kandidátky ODS připravuji společně se stranou volební kampaň. Budeme se snažit co nejvíce mluvit s lidmi, objasňovat naše názory na řešení problémů nás všech. Nechci se vyhraňovat vůči jiným stranám, je potřeba spíše najít spolupráci a překonat krizi, díky které se musí spousty lidí omezovat. Za čtyři roky v Poslanecké sněmovně jsem měl možnost mluvit se stovkami lidí a jejich názory vnímám. Další období nebude vůbec jednoduché a bude o tom, jak nastartovat další prosperitu,“ zakončil Sivera.
Podobné články:
František Sivera v celostátní politice už pátým rokem - ze dne 25.05.2011 (2)
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
Náklady na nemocnici stoupají. Může se stát do budoucna krajskou? - ze dne 20.10.2020 (1)
Postaví komunitní centrum - ze dne 20.10.2020 (1)
Nábytek Fanda rozšířil nabídku postelí a sedacích souprav - ze dne 17.10.2020 (1)
Historická výstavu zaměřená na rod pánů z Boskovic - ze dne 15.10.2020 (1)
Pedagogická škola chystá stavbu nového zázemí - ze dne 15.10.2020 (1)
Husí slavnosti v malém - ze dne 14.10.2020 (1)
Plánovaná beseda a novinky v přípravě silnice S(D)43 - ze dne 14.10.2020 (1)
Za koláče půjde na hospic přes 114 tisíc - ze dne 13.10.2020 (1)
Minerva rozhodla v prodloužení - ze dne 11.10.2020 (1)
NENECHTE SI UJÍT POSLEDNÍ SLEVOVOU AKCI TOHOTO ROKU V DOBRÉM SPÁNKU - ze dne 10.10.2020 (1)
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 8. - 18. 10. 2020 - ze dne 08.10.2020 (1)
Opilý řídil elektrokoloběžku po Boskovicích - ze dne 06.10.2020 (1)

Všechny články z tohoto čísla (18/2009):

Rubrika: Zpravodajství
„Kroužek mladých zahrádkářů“
26. Mistrovství České republiky ve výkonu vodicích psů Memoriál Miroslava Fišera
Aktuální zubní pohotovost - ZÁŘÍ 2009
Archeologický výzkum v Deštné podpoří rozvoj turistiky
BOSKOVICKÝ HAPPANING VOL. 5 aneb rozloučení s prázdninami v letním kině
DARUJ KREV S ROZHLASEM
Divadelní tábor ve Svitávce
Festival 3+1 v Letovicích - tečka za prázdninami
František Sivera si dokáže najít čas na pomoc při řešení problémů a potřeb obcí
Charitativní koncert k Národnímu dni epilepsie
Jízda zvláštního vlaku na trati BRNO–ČESKÁ TŘEBOVÁ
Již brzy bude možné ochutnat Velena
Když voláte o pomoc...
Kněz i hejtman pokřtili novou cisternu
Letovice pod vojenskou taktovkou
Na okrese ubyly sanitky s lékařem
Na Styl a Kabu vystavovaly firmy z Boskovic
Nová stavební místa na Hrádkově
Novinky z Boskovic
Pozvánka na jednání
Připravují nové muzeum
Stezka Petra Bezruče je pro velocipedistu náročná, přesto po ní rád jezdí
Svatba a svatební noc na zámku
Topolánek znovu v Boskovicích
Velký zájem o nové byty v Kunštátě

Rubrika: Kultura
62. UMĚLECKÝ SALON v POLIČCE
DIVADLO V PROSTORU
Do SBOROVNY tentokrát za skvělou zábavou
Dvojkoncert Samantha Fox, Michal David
Mlynáři od Babic
Moravskou metropoli čekají tři dny ve znamení umění
Podzimní květy opět rozzáří zámek ve Velkých Opatovicích
Pozvánka na Koncert
Rájecké jiřinky – s loveckou tematikou
Výstava moravských fotografů v Letovicích letos jubilejní

Rubrika: Sport
Aktuality ze sportu
Apos má první bod
Cykloturisté šlápli do pedálů na okruhu Malou Hanou
Forman proti Zbrojovce 78
Forman sbírá body
MOST: „Jeden titul jsem získal, o druhý přišel.“
Musíme zapomenout
Nasazení rozhodčích OFS Blansko 4. kolo
Šardice opět nadělovaly
Velké finále nepokazil ani déšť
Volejbalová příprava ve Žďárné
VÝBĚR ŽÁKŮ OFS BLANSKO - ROČNÍK 1996 a 1997
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 4. kolo, 30. 8. 2009

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
"O pohár starosty SDH Rájec"
Aktuální provozní doba lázní Boskovice od 31. 8. do 6. 9. 2009
Bedřichovské krojované hody
Boskovičtí zahrádkáři byli v jižních Čechách
Česká justice přichází po dvaceti letech s novými nápady
Dětské odpoledne v Paměticích
Festiválek, bez bojů a válek?
INFORMACE PRO ČLENY A PŘÍZNIVCE
Pozvánka do CIRKUSU
V Brně se symbolem oslav sametové revoluce stane Anežka Česká
Výstava Křižovatka tří moří – Vodní koridor Dunaj – Odra – Labe v Břeclavi