Rodič a dítě z pohledu práva – zásahy do rodičovské odpovědnosti

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 12/2019, vloženo dne 09.09.2019

[Stálý odkaz na článek]

 Jak bylo uvedeno v předchozích článcích, rodičovská odpovědnost náleží oběma rodičům stejně, a tedy každý rodič má rodičovskou odpovědnost a měl by fakticky vykonávat a realizovat práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti.
Na straně rodičů však mohou v průběhu života vyvstat okolnosti, které mohou mít za následek pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti, a to přímo ze zákona nebo rozhodnutím soudu, nebo omezení či zbavení rodičovské odpovědnosti.
Pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti přímo ze zákona nastává v situaci, kdy se dítě narodí rodiči, který pro nedostatek věku dosud nenabyl plné svéprávnosti a tuto nenabyl ani uzavřením manželství nebo přiznáním svéprávnosti rozhodnutím soudu. Rodič, který není plně svéprávný pro nedostatek věku je však oprávněn o dítě osobně pečovat, avšak pokud ani jeden z rodičů není pro nedostatek věku plně svéprávný, nebo nebylo určeno otcovství a matka není plně svéprávná, bude dítěti jmenován rozhodnutím soudu poručník. Toto pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti je pouze dočasné do doby, než rodič nabude plné svéprávnosti.
 K pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti dochází také v případě, že rodič byl rozsudkem soudu omezen ve svéprávnosti i pro výkon rodičovské odpovědnosti. V praxi se bude jednat zejména o případy, kdy rodiče trpí duševní poruchou, která jim znemožňuje řádně vykonávat rodičovskou odpovědnost. Soud v případě, že rozhoduje o omezení svéprávnosti rodiče i v rozsahu výkonu rodičovské odpovědnosti musí ve svém rozhodnutí, je-li rodič schopen o dítě osobně pečovat nebo se s dítětem alespoň osobně stýkat, toto v rozhodnutí uvést, jinak se má za to, že pokud je rodič omezen ve svéprávností a výkonu rodičovské odpovědnosti, vztahuje se toto i na osobní péči rodiče o dítě a osobní styk rodiče s dítětem. I toto pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti není trvalého charakteru, ale trvá pouze do doby, kdy trvají důvody omezení svéprávnosti i pro výkon rodičovské odpovědnosti. Poté, co tedy na straně rodiče odpadne důvod pro omezení svéprávnosti a o tomto bude rozhodnuto soudem, nabývá rodič opět rodičovskou odpovědnost v celém rozsahu. Může také dojít ke změně na straně rodiče, která sice nebude mít za následek zrušení omezení svéprávnosti, ale změnu rozsahu omezení svéprávnosti, kdy bude z tohoto omezení vyjmut výkon rodičovské odpovědnosti, např. pokud na straně rodiče dojde ke zlepšení zdravotního stavu, které rodiči umožňuje řádně o dítě osobně pečovat a vykonávat rodičovskou odpovědnosti, ale nadále jsou dány důvody pro omezení svéprávnosti v jiných oblastech a činnostech.
 Vzhledem k tomu, že vyživovací povinnost není součástí rodičovské odpovědnosti, nemá pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti z důvodu nedostatku věku rodiče nebo v důsledku omezení rodiče ve svéprávnosti, vliv na vyživovací povinnost rodiček dítěti.
  Příště se budeme zabývat pozastavením výkonu rodičovské odpovědnosti v případě, že rodiči brání ve výkonu závažná okolnost, omezením rodičovské odpovědnosti, pokud rodič nevykonává svoji rodičovskou odpovědnost řádně, a také zbavením rodičovské odpovědnosti v případě, že rodič svoji rodičovskou odpovědnost zneužívá.

Mgr. Jana Jurdičová Paroulková
advokátka


Podobné články:
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
Oldřich Kovář odstoupil z mediálního výboru - ze dne 17.05.2024 (1)
Jarní sraz Velorexů hostily Boskovice - ze dne 17.05.2024 (1)
Modernizují dětské hřiště na ulici Bílkova - ze dne 17.05.2024 (1)
Na festivalu vystoupí Katarzia - ze dne 15.05.2024 (1)
Nejlepší sportovce vyhlásili bez trenérů - ze dne 15.05.2024 (1)
Lovení kaprů na Balatonu - ze dne 13.05.2024 (1)
Čtvrtý ročník akce s názvem Zvuky a barvy židovské čtvrti - ze dne 13.05.2024 (1)
Participativní rozpočet jako BoskoVize - ze dne 09.05.2024 (1)
Plánují novou kuchyni pro MSSS - ze dne 09.05.2024 (1)
Posezení v zákoutí Čertovské vinotéky Boskovice - ze dne 09.05.2024 (1)
Přechod na Dukelské nepovolili - ze dne 09.05.2024 (1)
Krajské finále štafetového poháru se Sušilkou! - ze dne 09.05.2024 (1)
Žáci ze Zelené získali na Mc Donald´s Cupu stříbrné medaile - ze dne 09.05.2024 (1)

Všechny články z tohoto čísla (12/2019):

Rubrika: Zpravodajství
47. Mistrovství světa a Mistrovství Evropy motorových člunů 2019
Blanensko i v tomto roce sužuje sucho
Cestu ke hradu doplnily tři odpočinkové dřevěné lavičky
Čertovská vinotéka informuje: Burčák z moravských hroznů již začátkem září
Dračí lodě na Křetínce u Letovic
Hledají zdroje pro zajištění pitné vody
Jiřinkové slavností a mezinárodní výstava jiřinek ve Velkých Opatovicích
Korunovační klenoty uvidíte na Svojanově
Kunštát hostí Hrnčířský jarmark
Květinová výstava na zámku v Lysicích
Lávka v Drnovicích zvýší bezpečnost chodců
Letovice čeká výrazný stavební rozvoj
Obce se bojí zpoplatnění komunikace I/43 pro nákladní dopravu
Opilý ujížděl policii v Sebranicích
Parkování možná omezí automaty
Policie hledá zloděje, který překvapil nájemkyni v přízemním bytě na ulici Dukelská v Boskovicích
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 5. - 15. 9. 2019
Upravují centrum obce
V Boskovicích odhalili památník kardinála Špidlíka
V Lysicích našli zhotovitele čistírny
V Ráječku chystají soustavu tůní
V Šebetově již nemusí vodu navážet
Ve sbírce uvítáme podzimní oblečení i potřeby pro školáky
Za finančním úřadem zaparkují za poplatek
Zahájí provoz komunitního centra

Rubrika: Sport
Anglický týden přinesl jen bod
Blanensko na úvod smetlo Příbram
Boskovice přivezly vítězství z Rousínova
Boskovický obránce Vágner mezi siláky
Fotbalový víkend na jedničku
Hokejisty Minervy Boskovice posílí Benýšek a Huzlík
Hvězdná sestava na Bukové
Kemp navštívil i Vorlický
Posádky se do Kunštátu těší
Sedmiboj měl tradiční vítěze
V kolové brali stříbro

Rubrika: Představujeme
PRÁZDNINY KONČÍ, DNY MARIANNE ZAČÍNAJÍ – UŠETŘETE NA NÁKUPECH

Rubrika: Napsali nám
POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU - KŮROVCOVÁ KALAMITA A DOTACE
Z historie letovického lihovaru

Rubrika: Právník radí
Rodič a dítě z pohledu práva – zásahy do rodičovské odpovědnosti