Vytvořme vhodné podmínky pro všeobecný rozvoj města, říká Kateřina Gerbrichová

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 12/2018, vloženo dne 11.09.2018

[Stálý odkaz na článek]

Velké Opatovice * Pokračovat ve všeobecném rozvoji města, ať už formou přípravy lokalit pro novou výstavbu nebo pomocí investic do infrastruktury či podporu místních spolků je hlavní vizí Sdružení nezávislých kandidátů Město lidem ve Velkých Opatovicích pro blížící se komunální volby. V jeho čele stojí Ing. Kateřina Gerbrichová, která poslední tři roky zastává pozici starostky města. A v rozdělané práci by ráda pokračovala i nadále.

Co je Vaším hlavním cílem pro říjnové volby?
Za nejdůležitější považuji vytvořit vhodné podmínky pro rozvoj města, konkrétně třeba realizaci inženýrských sítí pro stavební parcely rodinných domů v lokalitě Hliníky, je také zapotřebí, i z tohoto pohledu, úspěšně dokončit nový územní plán a vytvořit další lokality pro výstavbu a podnikání. Také je nutné pro další období nastavení investic města pro jeho rozvoj. K tomu jsme již při mém nástupu do funkce vytvořili systém plánování dlouhodobých a krátkodobých investic. Velký význam má pro nás vytvoření optimálních podmínek pro fungování místních spolků, s důrazem na společenský, kulturní i sportovní dopad. Zapomenout samozřejmě nesmíme na podporu činnosti záchranářských sborů ve městě. Také jsou pro nás důležité místní části (Brťov, Bezděčí, Korbelova Lhota, Svárov a Velká Roudka), které chceme nadále podporovat.

V tomto volebním období máte rozpracovanou řadu projektů. Budete v nich pokračovat?
Samozřejmě. Když jsem nastoupila do funkce starostky, tak jsem zjistila, že zde po bývalém vedení není nastavený žádný systematický a efektivní systém plánování a přípravy dlouhodobých i krátkodobých investic. Nebyly zde skoro žádné připravené projekty, které by se daly realizovat i přes to, že město mělo v té době dostatek finančních prostředků. Proto stále připravujeme projekty, které naše město potřebuje a jejich realizace se pečlivě plánuje a připravuje. Například rekonstrukci místních komunikací v části města Pod Strážnicí, kde je nutné v rámci oprav komunikací vytvořit nová parkovací místa, upravit plochy zeleně, opravit chodníky apod. Dále připravujeme rekonstrukci veřejného osvětlení na ulicích Hliníky a Šraňky, kde proběhne také oprava komunikace. Dále stavbu nového chodníku od starého hřbitova k Paprsku, opravu kinosálu či autobusové zastávky na ulici Sokolská. Plánujeme nové veřejné toalety, sběrný dvůr či nový systém třídění odpadu. Také jsme začali připravovat projekt na využití budovy bývalého učiliště na výstavbu sociálních a městských bytů. Aktivně také spolupracujeme na přípravách rekonstrukce krajské komunikace č. II/372 (průjezd městem ul. Jevíčská), například úpravou křižovatky v Zádvoří, vytvořením chybějícího přechodu pro chodce u starého hřbitova. Příprava této společné akce povede i k opravě zámecké zdi, rekonstrukce vodovodu a kanalizace, veřejného osvětlení a chodníků podél této státní komunikace. Investic do dopravy nás ale určitě čeká mnohem víc.  Připravovaných projektů rozhodně není málo.

Po volbách v roce 2014 byla situace u vás ve městě složitější. Jak se projevilo, že se po 1 roce rozpadla koalice a vznikla nová?
Po volbách 2014 a po mnoha jednáních jsme nakonec vstoupili do koalice s KDU-ČSL a ČSSD s tím, že budou splněny podmínky dohody, která byla uzavřena mezi koaličními stranami. Podmínky koaliční dohody byly ze strany Město lidem splněny. Po ročním působení původní koalice se bývalý pan starosta rozhodl opustit funkci starosty. Představitelé KDU-ČSL nás oslovili s tím, že koaliční dohoda bude naplněna dříve. K tomu však nedošlo a místo toho nám KDU-ČSL a ČSSD koaliční dohodu vypověděly. Byla jsem z jednání představitelů těchto stran nepříjemně zaskočena, protože jsem věřila, že uzavřená dohoda a podání ruky je závazné. A právě tyto špatné zkušenosti mi otevřely oči pro další fungování v této funkci.
Na podzim 2015 po složitých jednáních vznikla nová koalice ve složení Město lidem, KSČM a ANO a bylo ustanoveno nové vedení města (rada města) ve složení: Ing. Kateřina Gerbrichová – starostka – Město lidem, Jaroslav Bárta – místostarosta – KSČM, Pavel Petrželka – člen rady – Město lidem, Ing. Milan Mazura – člen rady – ANO, Ing. Petr Kolář – člen rady – ANO. A v tomto seskupení působíme až do dnešních dnů. Musím říct, že jsme se na všech důležitých a strategických bodech dokázali dohodnout, a že jsme nastolili určité procesy, které dříve nebyly nastaveny nebo nebyly funkční. Po uplynulých třech letech rada města pracovala kompaktně a intenzivně a chtěla bych touto cestou poděkovat členům za jejich práci. Je důležité mít v týmu osoby, na které se mohu spolehnout. 

V jaké finanční situaci se město v současné době nachází?
Město Velké Opatovice je v současné době ve velmi dobré finanční kondici, a přitom má značné investice, především do městského majetku.  Za poslední roky se nejvíce investovalo do budov základních a mateřských škol, do místních komunikací, do vodárenské infrastruktury apod. Město má na svých účtech k dnešnímu dni nejvyšší finanční zůstatky za posledních 10 let. Kromě značných investic město splácí i úvěr z minulých projektů minulého vedení. Nové vedení města, na podzim loňského roku, využilo ekonomické situace a pro naše město jsme vyřídili otevřený úvěrový účet za nadstandardních ekonomických podmínek. Z úvěrového účtu město dosud nečerpalo a může jej využít v dalším období do velkých investic.

Co vidíte jako prioritu pro místní části?
V současné době je nejdůležitějším úkolem realizace napojení Velké Roudky na vodovodní síť Velkých Opatovic. Místní mají s nedostatkem pitné vody dlouhodobě problémy a díky letošnímu suchu je situace o to horší. Na tuto investiční akci již máme zpracovanou projektovou dokumentaci a do dalšího období budeme řešit financování. Zaměřujeme se i na všechny naše místní části, podporujeme je v jejich činnostech a aktivitách a zároveň jim pomáháme s problémy, které je trápí. Za mé období ve funkci jsme několikrát s členy městské rady navštívili místní části a řešili jsme s nimi jejich potřeby.

Bude pokračovat i spolupráce s městem Jevíčko?
Obě města mají k sobě hodně blízko nejen geograficky. Přála bych si, aby naše úzká spolupráce pokračovala i nadále. Témat na spolupráci se najde jistě spousta, ale jako hlavní aktivitu vidím společný projekt cyklostezky, která vytvoří ideální spojení mimo hlavní silnici, kde je velký provoz. Tím se ulehčí dopravě, a především cyklistům i chodcům.

Aktuální je u vás i otázka odpadového hospodářství.
Ano. V loňském roce bylo naše město mezi zakládajícími členy Dobrovolného svazku obcí Malá Haná, které si vzalo za cíl pracovat v oblasti nakládání s odpady. Svoz a nakládání s odpadem bude od nového roku provádět společnost Technické služby Malá Haná s.r.o., kterou právě náš dobrovolný svazek založil. Jsou to věci aktuální, které by měly směřovat k lepšímu nakládání s odpadem, k většímu třídění a snižování množství směsného komunálního odpadu. Od příštího roku dojde ke změně systému třídění odpadu. Pro občany budou pořízeny nové nádoby na tříděný odpad, které si občané mohou umístit přímo u jejich domu. Dále připravujeme lokalitu pro vybudování nového sběrného dvora a letos v létě jsme podali žádost o kompostéry pro naše občany.

Mohla byste své působení ve vedení města shrnout?
Svou práci za 1 rok na místě místostarostky a 3 roky na místě starostky bych chtěla shrnout jako velmi náročnou, avšak pro mě zcela uspokojující. Za ty 4 roky se podařila spousta věcí, které zvelebily naše město a přispěly k lepšímu životu u nás. Mám to tady moc ráda a těší mě, když vidím, že se věci mění a jdou dopředu, i když administrativní zátěž při přípravě a realizace těchto projektů je velmi časově náročná. Jsem připravena v tomto pokračovat za předpokladu, že budu zvolena, a že po volbách budu mít kolem sebe tým lidí, který je schopen nejen o práci mluvit, ale i přidat ruku k dílu. Tým, který se bude spolupodílet na tomto celém procesu tak, jak fungovali zastupitelé našeho sdružení po celé volební období a rada města poslední 3 roky. Někdy je obtížné skloubit takto náročnou práci s rodinou, avšak mé 3 děti a manžel mi dávají velkou podporu, za kterou jim velmi děkuji.

Jak u vás probíhá předvolební kampaň?
Pro mě je důležité, aby občané mohli posoudit práci zastupitelů našeho sdružení a současného vedení města, a to především prostřednictvím zrealizovaných projektů a přípravou na další investice, které povedou k rozvoji našeho města. Město má stabilizovaný rozpočet a má vysoké finanční zůstatky. Toto je naše vizitka. Pro nás není důležitá politika, ale naše město a život, který se v něm odehrává.
 Podobné články:
„Malí tenisté podeváté o čokoládové ceny“ - ze dne 10.06.2008 (2)
Parkoviště pro letní kino - ze dne 15.05.2024 (1)
Ulici pojmenovali Na Vyhlídce - ze dne 19.04.2024 (1)
Snižují energetické nároky - ze dne 16.04.2024 (1)
Kraj přislíbil pomoc s dopravním spojením - ze dne 08.04.2024 (1)
Velikonoční jarmark ve Velkých Opatovicích - ze dne 18.03.2024 (1)
AKTUÁLNĚ - uzavírka z Velkých Opatovic ve směru na Jevíčko - ze dne 14.03.2024 (1)
Kulturní dům získá novou střechu - ze dne 12.03.2024 (1)
Školáci ve Velkých Opatovicích se nadýchali dezinfekce, tři z nich skončili v nemocnici - ze dne 18.01.2024 (1)
Sbírka na bezbariérový dům pro Honzíka - ze dne 10.01.2024 (1)
Pořadatelé Štědrodenní polévky dobré vůle ve Velkých Opatovicích změnili účel veřejné sbírky - ze dne 23.12.2023 (1)
Pokračují v obnově zámecké zdi - ze dne 04.11.2023 (1)
Obnoví stromy v lesoparku - ze dne 17.10.2023 (1)
Začali s obnovou zámecké zdi - ze dne 12.10.2023 (1)
Zateplením ubytovny ušetří - ze dne 10.10.2023 (1)
Výstava jiřinek se vydařila - ze dne 23.09.2023 (1)
Opatovické letní kino projde rekonstrukcí - ze dne 22.09.2023 (1)
Znovu usilují o vlakové spojení - ze dne 04.09.2023 (1)
Hasiči slaví výročí - ze dne 01.09.2023 (1)
Jiřinky se vrací do kartografického centra - ze dne 31.08.2023 (1)

Všechny články z tohoto čísla (12/2018):

Rubrika: Zpravodajství
Blanensko trpí suchem nejvíce z celé Jižní Moravy
Boj za zdravá prsa 2018 v Nemocnici Blansko už posedmé
Bývalé učiliště v Boskovicích je na prodej
Cestu k zámku uvolní pro pěší
Děti z dětských domovů se opět sejdou v Aqualandu Moravia a potkají se i s Barborou Špotákovou
Do oprav investují miliony
Chytili je při činu
I Vaše koruna pomůže na činnost charity
Křižovatka má nové osvětlení
Mladkov, Hrádkov, Bačov i Vratíkov k Boskovicím neodmyslitelně patří
Naivní umělci v Lysicích
Opatovičtí oslaví 100 let Československa
Opraví povrch v sokolovně
Opravili komunikace i chodník
Paprsek navštívil hokejista Divíšek
Pěkná modrá v Doubravici stále přijímá klienty
Pivní pouť letos nebude
Plánují novou zbrojnici
Pojď hrát hokej
POZOR !!! Uzavírka silnice v Pislkém údolí v Boskovicích
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 13. - 23. 9. 2018
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 3. - 9. 9. 2018
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 6. - 16. 9. 2018
S žádostí o dotaci Lysice uspěly
Speleoterapie se přestěhuje do nového
Sportovní hala ve Svitávce je již v provozu
Úpravy letovického náměstí začínají, křižovatku čeká změna
Vybudují městskou toaletu v Opatovicích
Zajímavé bydlení nedaleko Brna připravuje boskovická společnost

Rubrika: Kultura
Program KINA Doubravice nad Svitavou - ŘÍJEN 2018
Slovanská epopej Martina Mainera v Poličce

Rubrika: Sport
Aikido Boskovice pořádá nábor
Boskovice rozhodly ve druhé půli
Dračí lodě soutěžily na Křetínce i v letošním roce
Koudelka a Paděra jsou mistry Evropy
Michaela Hrubá z Bořitova šestá v Evropě
Mladí basketbalisté se v Blansku chystají na novou sezónu
Posílené Blansko v poháru končí
Přípravné derby pro Boskovice
Půlmaraton v Blansku patřil Keňanům
Stříbrná blanenská lvice
Trucky předvedly v pískovně svou sílu
Ve Svitávce vyhrál Favorit
Vrchovina pokračovala dvěma závody
Zajíc bojuje o extraligu

Rubrika: Představujeme
CHCETE UŠETŘIT NA NÁKUPECH? STAVTE SE NA DNY MARIANNE V DOBRÉM SPÁNKU
Vytvořme vhodné podmínky pro všeobecný rozvoj města, říká Kateřina Gerbrichová

Rubrika: Černá kronika
Musel se spokojit s cigaretami
Neznámý pachatel během krátké doby už podruhé zaútočil na cukrárnu
Spravedlnost vzal do svých rukou v Boskovicích

Rubrika: Napsali nám
Dožínky ve Třebětíně
Již po deváté ovládl Nemocnici Blansko DEN PRO DĚTI
Workshop nazvaný "Spřízněni hlínou" v Letovicích