Svárovská alej skončí u soudu

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 6/2021, vloženo dne 26.05.2021

[Stálý odkaz na článek]

Chlum * I nadále pokračuje spor o případné odstranění stromů v aleji lemující silnici II/372 mezi Velkými Opatovicemi a Letovicemi. Zatímco Jihomoravský kraj plánuje v rámci rekonstrukce a rozšíření nebezpečné silnice pokácet část Svárovské aleje, především již nezdravých stromů, spolek Svárovská alej svobody hodlá stromy jednoznačně ochránit. Nyní se na kraj obrátili otevřeným dopisem ve snaze přesvědčit jej ke změně projektu. V opačném případě hrozí soudní řízení.
„Uvědomujeme si, že pro Velké Opatovice a další okolní obce jde o silnici významnou. Přesto podle nás není tak frekventovaná, aby bylo nutné ji za každou cenu rozšířit i v krátkém, 600 metrů dlouhém, úseku Svárovskou alejí. Máme zásadní problém s tím, že SÚS JMK jako krajská organizace, která je vlastníkem silnice i aleje, se nepokusila hledat kompromisní řešení, přestože jsme získali vyjádření Centra regionálního rozvoje, že úpravy projektu jsou možné. Podle našeho názoru je předložený projekt ve stávající podobě v rozporu s podmínkami příslušné projektové výzvy IROP, že má přispívat k eliminaci negativních vlivů dopravy na životní prostředí,“ upozorňují v dopise za spolek Alice Hrbková a Hynek Skořepa, kteří navrhují vynětí tohoto úseku z plánu rekonstrukce a zachování převážné části aleje po obou stranách. „Byly by zbudovány zálivy pro vyhýbání a doporučen zákaz vjezdu nákladní dopravy s hmotností nad 10 tun, mimo dopravní obsluhu, a navrženo snížení rychlosti na 60 kilometrů v hodině.“
Pokud nedojde k vyslyšení tohoto návrhu, může celá situace skončit až u soudu. „Ve své snaze zachránit Svárovskou alej jako celek nepolevíme a využijeme všech zákonných prostředků k tomu, aby zůstala zachována jako pokud možno co nejméně narušený celek. Obáváme se, že pokud se obrátíme na soud, a zatím se zdá, že to bude nevyhnutelné, dojde na nejhorší možnou variantu, totiž že alej i silnice zůstanou ve stávající podobě. Takové řešení by bylo špatně pro všechny strany. Silnice II/372 rekonstrukci nutně potřebuje, stejně jako Svárovská alej vyžaduje kvalifikovaný arboristický zásah,“ poukázali.
V současné době je celý projekt po zrušení stavebního povolení znovu v přípravné fázi. „Po zrušení a vrácení věci prvoinstančnímu orgánu, pokračuje na Městském úřadu ve Velkých Opatovicích správní řízení. Nové povolení ke kácení může být vydáno až po posouzení krajinného rázu, podkladem bude i upřesnění náhradní výsadby. Nové stavební povolení předpokládá Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje v průběhu května,“ uvedla Alena Knotková z odboru kanceláře hejtmana. „Co se týká případné žaloby spolku, případně jiného účastníka řízení, ta může směřovat až proti případnému rozhodnutí krajského úřadu Jihomoravské kraje o odvolání proti rozhodnutí Městského úřadu o povolení kácení, popřípadě proti rozhodnutí o souhlasu se změnou krajinného rázu. Dle našich zkušeností rozhodnutí krajského soudu bývá vydáváno v řádu měsíců, zpravidla až do dvou let. Žalobě by také musel být soudem přiznán odkladný účinek pro vykonatelnost rozhodnutí,“ dodala.
Rekonstrukci kraj považuje za důležitou z pohledu bezpečnosti. „Návrh rekonstruované trasy silnice byl kvůli tomu vyosen, aby se kácení dotklo jen jedné strany. Na celou alej byl zpracován dendrologický posudek, který konstatuje, že z hlediska perspektivy dřevin v aleji byl nalezen velký počet neperspektivních (30) a krátkodobě perspektivních (25) dřevin. Tyto výsledky poukazují na akutní problém s postupným rozpadem této aleje a nutnost začít pracovat na její obnově,“ přiblížila Knotková. Celou situaci ještě ztěžuje fakt, že na rekonstrukci jsou získané prostředky z Evropských fondů. „Tento projekt je schválen k financování ze zdrojů EU, která mají svá, poměrně přísná pravidla, na jaké komunikace a za jakých podmínek mohou být použity. Nedojde-li z nějakého důvodu k realizaci stavby, přijde Jihomoravský kraj o částku přibližně 80 milionů korun, velmi pravděpodobně bez náhrady,“ zakončila.(Luke)Podobné články:
Rekonstrukce na silnici II/372 má vynechat Svárovskou alej - ze dne 04.07.2022 (1)
Stavbu rozhledny zatím odloží - ze dne 18.05.2022 (1)
Alej roku 2020 je ze Svárova, ale její osud však stále stojí na vážkách - ze dne 06.02.2021 (1)
Nehoda u Svárovské aleje - ze dne 03.02.2021 (1)
Peticí podporují opravu komunikace - ze dne 14.09.2020 (1)
Pamětní deska připomíná rodáka - ze dne 14.07.2008 (1)
Novinky z Letovic - ze dne 01.07.2008 (1)
Blanensku se možná větrné elektrárny úplně vyhnou - ze dne 17.03.2008 (1)
Z radnice míří do místních částí - ze dne 05.02.2008 (1)
Vysvětili kříž - ze dne 12.07.2007 (1)

Všechny články z tohoto čísla (6/2021):

Rubrika: Zpravodajství
Čím nahradí bývalou čistírnu?
Fotbalisté sezonu nedohrají
Generel Červené zahrady nabízí chybějící zázemí i restauraci
Letovice plánují rozšíření školy či vlastní lázně
Ocenili činnost v odboji
Odborný audit doporučil pronájem nemocnice soukromníkovi
Plánují opravu školní kuchyně
Představili vizi s odpady
Připravují další cyklostezku
S opravou mostu u Křetínky začnou ještě letos
Svárovská alej skončí u soudu
U směny pozemků jednotu nenašli
U Svitávky jen tři pruhy?
V Letovicích opraví uměleckou školu
Zahájili modernizaci sportoviště
Zámek přináší opět spoustu novinek
Zavřete oči, odcházím ....

Rubrika: Sport
Kolová odstartovala Světovým pohárem
Volejbal musí hlavně bavit, říká letovický odchovanec David Janků

Rubrika: Představujeme
Nejmladším kandidátem koalice SPOLU je boskovický Martin Staněk
Vážení zákazníci, přátelé, kamarádi,
ZNOVUOTEVŘENÍ PRODEJNY A DNY ZDRAVÉHO SPÁNKU

Rubrika: Napsali nám
Dětské skupiny X jesle
Dobrá zpráva pro výletníky: Hrad Svojanov v úterý 4. května 2021 otevírá brány
Fotbalisté darovali Charitě peníze na traktůrek