Odborný audit doporučil pronájem nemocnice soukromníkovi

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 6/2021, vloženo dne 13.05.2021

[Stálý odkaz na článek]

Boskovice * Těžkou hlavu mají zastupitelé v Boskovicích ohledně budoucnosti místní nemocnice. Přestože i nadále bude nejdůležitější zajištění kvalitní péče v současném rozsahu, jen těžko může nemocnici nadále provozovat město. Náklady rostou takovým tempem, že se pomalu ale jistě stává pro Boskovice zátěží, kterou si nemůže dovolit. Proto si město nechalo u externí soukromé firmy zpracovat audit, který nejen zhodnotil stav nemocnice, ale nabídl i možná řešení do budoucna. A výsledek je jednoznačný. Nejvýhodnější pro město bude pronajmout nemocnici za přísných podmínek soukromému provozovateli.
Ekonomicko-provozní posouzení zadalo v minulém roce město renomované firmě Deloitte. A její výsledek představil na konci dubna Filip Neterda, manažer společnosti. Kompletní podobu auditu si mohou zájemci prohlédnout přímo na stránkách města. Podle něj má hospodaření menších nemocnic řadu úskalí. „Základním problém hospodaření je velikost nemocnice, úspory z rozsahu, nákupy, praní prádla. Když je sdílíte přes skupinu, generujete úspory z rozsahu, ušetříte. Těmito úsporami z rozsahu zdravotnického materiálu tyto soukromé nemocnice při aplikaci docilují zisku. Nemocnice menšího města má mnohem horší situaci. Neshledali jsme, že by ekonomické ukazatele byly špatné, ale vy dokážete ekonomiku vytlačit jen do určité výše,“ přiblížil Neterda.
„Současný provoz nemocnice je pro město enormní ekonomickou zátěží. Oproti jiným nemocnicím z ní město nemá příjem, ale naopak náklady. Za poslední tři roky muselo město do nemocnice investovat 90 milionů korun a získalo 24 milionů,“ dodal s tím, že to ovšem neznamená, že by nemocnice špatně hospodařila. „Nemocnice je nyní v ekonomicky stabilní pozici. Nenašli jsme závažné riziko, které by vedlo k tomu, že má špatnou ekonomickou bilanci. Ve většině ukazatelů však stagnovala nebo měla klesající tendenci. Nevidíme růst tržeb, který by garantoval příslib dalšího rozvoje,“ poukázal.
I přes náročné financování i celkový stav českého zdravotnictví, ve kterém se musí nemocnice snažit opravdu o každou korunu, se však Nemocnici Boskovice daří dlouhodobě držet vlastní hospodaření v kladných číslech. V letech 2017 až 2019 vykázala nemocnice v návaznosti na avizované úhrady od zdravotních pojišťoven a rozvoje poskytované zdravotní péče zisky ve výši 3,8, 2,5 a 3 miliony korun.
Přesto by další provozování nemocnice městem nebylo optimální. Audit zároveň porovnal hospodaření nemocnice se třemi dalšími v republice. Nemocnicí v Blansku, která je zřízená také městem. Nemocnicí Vyškov, která je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje. A nemocnicí ve Valašském Meziříčí, která je akciovou společností s jediným akcionářem, firmou AGEL, a.s. Ve všech případech je provoz boskovické nemocnice pro město výrazně vyšší zátěží.

Audit nabídl čtyři cesty do budoucna
Společnost Deloitte dostala za úkol posoudit stávající stav s ohledem na předpoklady, které jsou nutné k udržení rozsahu péče, neredukování kvality služeb a dlouhodobého zajištění. Následně navrhnout varianty, aby byla situace pro město udržitelná a nedošlo k žádné redukci či snížení zdravotní péče. Jako nejvýhodnější řešení vidí zpracovatelé auditu prodej společnosti s ručením omezeným Nemocnice Boskovice soukromému subjektu, nicméně budova nemocnice by i nadále měla zůstat v majetku města. Město by si zároveň mohlo stanovit podmínky, které musí být jednoznačně zachovány, jinak by pronajímateli budovy hrozily sankce.
„Jsou dány jasné podmínky, kolik dostanete za nájem a co musí společnost v nájmu zajišťovat za rozsah a péči. Pokud nedodrží dohodu, tak lze smlouvu anulovat a následně vybrat jiného provozovatele. Míra kontroly je velmi vysoká,“ přiblížil Neterda. Nájemcem by však měla být opravdu odpovídající a prověřená firma. „Soukromý subjekt musí splňovat zadání a kritéria. Dlouhodobou působnost, stabilitu, ověřené fungování. Aby to byl skutečně odborný subjekt s tím, že budovy zůstanou v majetku města. Poskytovatel platí nájem s tím, že má podmínku o rozsahu služeb. To je taková kontrolní pojistka,“ upozornil Neterda s tím, že tento přístup by měl městu vynést v horizontu pěti let zisk ve výši 59 a 99 milionu korun.
Podobně působí také varianta pachtu s koncesním řízením. Ta však skýtá riziko nenalezení subjektu, který by byl ochotný platit pachtovné ve výši odpisů závodu a investic do budoucnosti nemocnice, či s tím, že náklady do investic do budovy a spojené s koncesním řízením ponese město. „Město bude pobírat pachtovné a mít příjmy minimálně u odpisů budov. Výnos je ale prakticky černá nula. Nicméně město nebude hradit nemocnici z rozpočtu, ačkoliv jak provozní, tak nemovitý majetek zůstává městu.“ V takovém případě audit odhaduje za stejné období zisk ve výši necelých tří milionů korun.
Mezi boskovickými zastupiteli byla dosud nejvíce diskutovanou varianta převedení nemocnice pod Jihomoravský kraj. Ta však podle Neterdy není příliš reálná. „Za nás nespatřujeme kraj jako někoho, kdo by se aktivně snažil vstupovat do této situace a spíše vidíme, že ji kraj nechá městu,“ říká s tím, že v současné době kraj přispívá Boskovicím druhý nejmenší příspěvek na lůžko. Zatímco boskovické zařízení dostává na lůžko 17 tisíc korun, první Ivančice dostávají rovných 100 tisíc. Jednou věcí je pak provoz nemocnice a druhou případný převod budovy. „Uvažujeme i o přenechání budovy, jak tomu bylo například v Litoměřicích. Tam zvažovali to samé. Nemocnici převzal kraj s tím, že město převedlo budovy a nehmotný majetek za symbolickou jednu korunu. Společnost převedla za adekvátní cenu 120 milionů korun,“ srovnal Neterda s tím, že v případě Boskovic kraj již v minulosti ovšem odmítl boskovickou nemocnici převzít. „Převod na kraj je téměř nerealistický za podmínek, které by byly srovnatelné se soukromým subjektem. Možnost, že by kraj zaplatil 300 milionů korun za budovu a další za společnost vidíme jako krajně nerealistickou,“ poukázal.

Nemocnice bude město stát dalších 200 milionů
Poslední možností je zachování současného stavu, tedy nechat nemocnici nadále v majetku a pod plnou kontrolou města. „Riziko vidíme v tom, že udržení menší nemocnice, personálu, péče a odpisů bude velkou zátěží. Město bude v zásadě nemocnici i nadále dotovat z rozpočtu. Ve výhledu nadcházejících pěti let je to pro město náklad 58 milionů korun, z dlouhodobého pohledu by do roku 2036 musely Boskovice investovat 195 milionů korun.“ Vedení města však již v současné době upozorňuje na výrazný zásah do městského rozpočtu a to kromě nemocnice financuje dalšími desítkami milionů také Městskou správu sociálních služeb. Nutné finance do sociálních služeb tak logicky chybí v jiných částech rozvoje města. Nabízí se i otázka, jak to bude s případnými hlasováními o dalším financování nemocnice, když zastupitele budou informováni o možnostech provozování nemocnice bez finanční zátěže pro město.
K současnému stavu nemocnice se vyjádřil také její jednatel Dan Štěpánský. „Nemocnice je v zisku. Nicméně obrovský přínos města je v tom, že přispívá do neprovozních nákladů. Do udržitelnosti areálu. K dnešnímu dni jsou 75 procent nákladů provozní náklady. Nemocnice začínala z pohledu velmi nízké výše odměn pro zaměstnance, ale jak ve státě stoupá vůle pořádně zaplatit zdravotníky, snažíme se dosáhnout na běžnou úroveň. Růst osobních nákladů, úhrada plateb od pojišťoven začíná silně rozevírat nůžky a my dnes v podstatě žijeme pouze proto, že upřednostníme mzdy, podporu zdravotníků a bohužel nemocnici dochází dech s ohledem na ostatní typy nákladů, které jsou nezbytné k tomu, aby nemocnice v budoucnu prosperovala,“ přiblížil.
Perspektivní budoucnost nemocnice je však pro Boskovice naprosto klíčovým bodem. Nejen tím, že zajišťuje péči pro město i dvaapadesát tisíc obyvatel spádové oblasti. Ale podle údajů z roku 2019 zaměstnává také 503 zaměstnanců. Podle společnosti Deloitte je pro další úspěšné fungování nemocnice třeba do budoucna zajistit posílení a udržení vyjednávacích pozic vůči pojišťovnám přičemž úhradová vyhláška je rizikovým faktorem. Dále průběžně optimalizovat náklady na léky a zdravotnický materiál, zvyšovat obrat nemocniční lékárny, posílit efektivitu transfúzního oddělení či řídit efektivitu jednotlivých nákladových středisek.(Luke)


Podobné články:
Prvním dítětem je Vojtíšek - ze dne 08.01.2023 (2)
Jak to bude s boskovickou nemocnicí? - ze dne 29.12.2022 (2)
Nemocnice získala nové ventilace - ze dne 14.11.2022 (2)
Nemocnice modernizovala radiologické oddělení - ze dne 11.10.2022 (2)
Nemocnice zůstává důležitým tématem - ze dne 04.06.2022 (2)
Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek navštívil boskovickou nemocnici - ze dne 11.05.2022 (2)
Jednání o nemocnici nepokročila - ze dne 11.05.2022 (2)
Pokročí v jednání o nemocnici? - ze dne 26.04.2022 (2)
Jednání o nemocnici začíná - ze dne 16.02.2022 (2)
Hlavní jednání o převodu nemocnice začíná - ze dne 20.01.2022 (2)
Obnovili očkovací centrum - ze dne 09.01.2022 (2)
Prvním dítětem je Barborka - ze dne 08.01.2022 (2)
Rozhodnou o postupu s nemocnicí - ze dne 16.12.2021 (2)
Boskovická nemocnice zakázala návštěvy a obnovuje covidové oddělení - ze dne 31.10.2021 (2)
Pokračují v jednání o nemocnici - ze dne 15.10.2021 (2)
Nemocnice Boskovice zakázala návštěvy - ze dne 12.10.2021 (2)
Nemocnice pořídí nový rentgen - ze dne 27.09.2021 (2)
Nemocnici nadále povede Štěpánský - ze dne 22.09.2021 (2)
Pavlína Nečasová v soutěži Nej sestřička 2021 - ze dne 18.07.2021 (2)
Jihomoravský kraj vyhodnotí, zda může převzít nemocnici - ze dne 06.07.2021 (2)

Všechny články z tohoto čísla (6/2021):

Rubrika: Zpravodajství
Čím nahradí bývalou čistírnu?
Fotbalisté sezonu nedohrají
Generel Červené zahrady nabízí chybějící zázemí i restauraci
Letovice plánují rozšíření školy či vlastní lázně
Ocenili činnost v odboji
Odborný audit doporučil pronájem nemocnice soukromníkovi
Plánují opravu školní kuchyně
Představili vizi s odpady
Připravují další cyklostezku
S opravou mostu u Křetínky začnou ještě letos
Svárovská alej skončí u soudu
U směny pozemků jednotu nenašli
U Svitávky jen tři pruhy?
V Letovicích opraví uměleckou školu
Zahájili modernizaci sportoviště
Zámek přináší opět spoustu novinek
Zavřete oči, odcházím ....

Rubrika: Sport
Kolová odstartovala Světovým pohárem
Volejbal musí hlavně bavit, říká letovický odchovanec David Janků

Rubrika: Představujeme
Nejmladším kandidátem koalice SPOLU je boskovický Martin Staněk
Vážení zákazníci, přátelé, kamarádi,
ZNOVUOTEVŘENÍ PRODEJNY A DNY ZDRAVÉHO SPÁNKU

Rubrika: Napsali nám
Dětské skupiny X jesle
Dobrá zpráva pro výletníky: Hrad Svojanov v úterý 4. května 2021 otevírá brány
Fotbalisté darovali Charitě peníze na traktůrek