Omezení provozu škol a školních jídelen způsobuje školám problémy

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 4/2021, vloženo dne 20.03.2021

[Stálý odkaz na článek]

Dlouhodobě upozorňuji na finanční dopady pandemie v segmentu školství. Dalším z nich je oblast tzv. náhradního plnění. V rámci omezeného provozu škol a školních jídelen, nastal vlivem protiepidemických opatření ve větších mateřských a základních školách problém s čerpáním celkové roční částky za takzvaná náhradní plnění.

Dle zákona o zaměstnanosti jsou také mateřské a základní školy jako zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu 4 % těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců u zaměstnavatele. To je s ohledem na kvalifikační požadavky na zaměstnance škol v mnohých regionech nereálné, protože povinnost plnění závazného podílu mohou školy jako zaměstnavatelé plnit buď tím, že zaměstnávají v pracovním poměru osoby se zdravotním postižením, nebo tím, že odebírají výrobky či služby od zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením jako tzv. náhradní plnění, anebo zkrátka odvedou do státního rozpočtu povinnou platbu.

„S koronavirovým omezením provozu škol a školních jídelen nastává ve školkách a školách problém s čerpáním celkové roční částky za takzvaná náhradní plnění,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková a dodala: „školy - mateřské i základní - s větším počtem zaměstnanců, pokud nemají zaměstnané osoby se sníženou pracovní schopností, se nyní dostávají do těžko řešitelné situace. Povinné nákupy za náhradní plnění v normální době jsou z velké části realizované za potraviny do jídelen, jejichž provoz je nyní dlouhodobě omezen. Některé základní školy plní tuto povinnost také například za nákupy čisticích prostředků, ale kvůli distanční výuce je i dnes takové plnění omezeno.“
Další smysluplné nákupy s náhradním plněním se obecně ve školství velmi těžko realizují, neboť rozpočty škol (ať mateřských, nebo základních) jsou účelově určené, omezené a značně limitované.

„Bohužel, bez plnění této zákonné povinnosti musí školy odvést mnohde údajně až statisícové částky ze svého provozního rozpočtu státu, což mnoho škol dostává do složité finanční situace,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková a dodala: „řada škol po konzultaci s pracovníky Úřadu práce zjistila, že tento problém náhradního plnění škol zatím vůbec nikdo na vyšší úrovni neřeší.“
„Výjimku ze zákonné povinnosti nelze uskutečnit snadno, proto jsem se obrátila na ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou s žádostí o akutní řešení. Je nezbytné problémy pojmout komplexně, tedy nastavit legislativně technická pravidla školního roku 2020/2021, tak rovněž pro letošní podzim školního roku 2021/2022, tedy pro situace, které mohou v podzimním, chřipkovém období teprve nastat,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková. Dodala: „Situace, kdy musí školy plnit zákonnou povinnost, nelze řešit pouhým prohlášením o úlevách, ale je nezbytné vyřešit vážný, legislativně technický problém tak, aby ekonomické dopady na školy nebo obce jako zřizovatele škol, byly co nejmenší.“

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

Kontaktní údaje:
Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice
Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko
Mobil: +420 606 836 349
E-mail: mirkavitkova@centrum.cz
www.jaromiravitkova.cz
FB: Jaromíra Vítková senátorka
Twitter: Jaromíra VítkováVšechny články z tohoto čísla (4/2021):

Rubrika: Zpravodajství
Adrenalinová práce v korunách stromů
Cesta na Býčí skále opět uzavřena
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ŘÍJEN
Chtějí odkoupit část sportoviště
Kamélie nabízí přes výdejní okénko
Lesopark nabízí stroje ke cvičení
Lyžařské areály na kompenzace stále čekají
Mariánská triáda - Křtiny
Mráz způsobil rozsáhlé poruchy na potrubí
Nemocnice má desítky Covid pozitivních pacientů
Omezení provozu škol a školních jídelen způsobuje školám problémy
Pokračují s obnovou sochy
Problémy s vodou jsou minulostí
Prodlužují platnost řidičských oprávnění
Senátorka Vítková: roušky a testování v MŠ
Soutěží o nejlépe opravenou památku
Studie Plán rozvolňování v mateřských školách
Ve Velkých Opatovicích spadla část zámecké zdi
Vzácná opona je zpátky doma

Rubrika: Sport
David Janků skončil v nemocnici
Kulturu v Boskovicích bude řídit Ondřej Dostál
Očistný proces ve fotbale bude dlouhodobý, říká Jiří Vorlický

Rubrika: Představujeme
Zajímá mě, kam město investuje, říká bývalý místostarosta Petr Malach