Studie Plán rozvolňování v mateřských školách

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 4/2021, vloženo dne 18.03.2021

[Stálý odkaz na článek]

V okamžiku, kdy se zlepší epidemická situace a bude možné uvažovat o rozvolnění opatření, bude ministerstvo zdravotnictví navrhovat částečný návrat dětí do škol. Ten by se měl primárně týkat dětí navštěvujících mateřské školy.
Plán opatření pro rozvolňování musí zahrnovat jednoznačně definovaná technicko-organizační opatření po stránce personální, materiální a finanční. Ve studii Institutu pro sociální a ekonomické analýzy Plán rozvolňování mateřských škol nalezne vláda dostatek příkladů dobré praxe.
V době epidemie je nezbytné posílit pravomoci ředitelů škol a upravit systém financování předškolního vzdělávání vzhledem k jeho neflexibilitě; vůči nestabilitě financí na opakované karantény a zvýšenou nemocnost personálu školek.
„Pokud jde o opatření ke snížení přenosu nákazy v mateřských školách, ta lze realizovat například snížením počtu dětí ve třídách,“ vysvětluje senátorka Jaromíra Vítková a dodává: „stávající plošný zákaz ministerstva, který ředitelům nedovoluje snížit počty dětí ve třídách, je v rozporu se zahraničními příklady dobré praxe při boji s pandemií, zejména v období rozvolňování při návratu dětí do škol. Ministerstvo školství by mělo v souladu se závěry aplikovaného výzkumu ISEA přehodnotit svůj přístup a využít příkladů dobré praxe ze zahraničí popisovaných ve studii.“
Ptali jsme se ředitelek MŠ na jednotlivé varianty řešení plánu rozvolňování.
„Z naší studie plyne, že variantu omezení počtu dětí ve třídách, kde jeden z rodičů je nezaměstnaný, na mateřské či rodičovské dovolené, nebo s jiným dítětem čerpá ošetřovné, podporuje 62 % ředitelů mateřských škol,“ uvádí Simona Weidnerová z ISEA a dodává: „Na druhém místě je aktivní sledování aktuálního zdravotního stavu všech dětí před příchodem do třídy, k tomu se přiklánějí výrazně častěji jednotřídní školky a také možnost zavřít mateřskou školu okamžitě, když dojde k určitému podílu nakažených dětí nebo zaměstnanců, což navrhují častěji velké školky.“
Ze studie plyne, že nárok na ošetřovné musí zahrnovat definici přímých důsledků pandemie, pokud školku uzavře ředitel nebo zřizovatel, neboť Pražská správa sociálního zabezpečení takové důvody uzavření školek považuje za „technické“ důvody, z nichž rodinám nevzniká nárok na výplaty dávek ošetřování člena rodiny.
„Mateřské školy potřebují i mimořádnou materiální pomoc na zabezpečení protiepidemických opatření, ať už jde o jednorázové papírové ručníky, úklidové potřeby, desinfekci, rukavice. Je nutné poskytnout jednorázovou finanční pomoc mateřským školám na tyto náklady,“ říká senátorka Jaromíra Vítková a dodává: „jako vážný problém, vnímám také skutečnost, že se rezorty školství a zdravotnictví nedokáží domluvit na pravidlech pro rozvolňování v předškolním vzdělávání.“

Celá studie je dostupná zde:
https://www.isea.cz/category/vyzkum-materskych-skol/
Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

Kontakt:
Mgr. Blanka Javorová, Tel.: +420 723 436 201 info@isea.cz
Platforma „Ředitelky a ředitelé mateřinek“
Mgr. Andrea Benešová
vedoucí platformy „Ředitelky a ředitelé mateřinek“
Tel.: +420 736 530 378


Kontaktní údaje:
Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice
Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko
Mobil: +420 606 836 349
E-mail: mirkavitkova@centrum.cz
www.jaromiravitkova.cz
FB: Jaromíra Vítková senátorkaVšechny články z tohoto čísla (4/2021):

Rubrika: Zpravodajství
Adrenalinová práce v korunách stromů
Cesta na Býčí skále opět uzavřena
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ŘÍJEN
Chtějí odkoupit část sportoviště
Kamélie nabízí přes výdejní okénko
Lesopark nabízí stroje ke cvičení
Lyžařské areály na kompenzace stále čekají
Mariánská triáda - Křtiny
Mráz způsobil rozsáhlé poruchy na potrubí
Nemocnice má desítky Covid pozitivních pacientů
Omezení provozu škol a školních jídelen způsobuje školám problémy
Pokračují s obnovou sochy
Problémy s vodou jsou minulostí
Prodlužují platnost řidičských oprávnění
Senátorka Vítková: roušky a testování v MŠ
Soutěží o nejlépe opravenou památku
Studie Plán rozvolňování v mateřských školách
Ve Velkých Opatovicích spadla část zámecké zdi
Vzácná opona je zpátky doma

Rubrika: Sport
David Janků skončil v nemocnici
Kulturu v Boskovicích bude řídit Ondřej Dostál
Očistný proces ve fotbale bude dlouhodobý, říká Jiří Vorlický

Rubrika: Představujeme
Zajímá mě, kam město investuje, říká bývalý místostarosta Petr Malach