SENÁTORKA VÍTKOVÁ PROSAZUJE ODSTRANĚNÍ LEGISLATIVNÍ CHYBY V NOVELE ENERGETICKÉHO ZÁKONA

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 13/2023, vloženo dne 27.11.2023

[Stálý odkaz na článek]

Senátorka Ing. Jaromíra Vítková se již od minulého volebního období věnuje problematice propan-butanových lahví a obchodu s propan-butanem. V této záležitosti spolupracuje s vedením Ministerstva životního prostředí v čele s ministrem Petrem Hladíkem. K tématu vlastnictví propan-butanových lahví pořádala senátorka Vítková 1. března 2023 kulatý stůl v Senátu, kterého se účastnili zástupci všech dotčených resortů a úřadů, stejně jako profesní svazy sdružující obchodníky s propan-butanem.
Problémy na trhu s propan-butanem jsou způsobeny větou v energetickém zákoně o zákazu plnění propan-butanových lahví bez souhlasu vlastníka. Věta zní: „Plnění propan-butanových lahví bez souhlasu jejich vlastníka“. Problematika propan-butanových lahví do energetického zákona nepatří. V roce 2011 se do tohoto předpisu dostala formou poslaneckého přílepku. Jedná se o legislativní chybu. V celé Evropské unii se oběh propan-butanových lahví řídí harmonizovanou úpravou o obalech a příslušnými technickými předpisy, zejména ADR (Mezinárodní dohoda o silniční přepravě nebezpečných věcí).
Ve čtvrtek 23. listopadu 2023 proběhlo zasedání Hospodářského výboru PS PČR k novele energetického zákona označované jako LEX OZE II. Hospodářský výbor hlasy poslanců napříč politickým spektrem také díky dlouhodobému vyjednávání senátorky Vítkové, schválil pozměňovací návrh načteného poslancem za KDU-ČSL Davidem Šimkem, který odstraní zjevnou legislativní chybu, tj. problematiku plnění propan-butanových láhví z energetického zákona. Za podporu návrhu se postavil také místopředseda Hospodářského výboru PSP za KDU-ČSL poslanec Antonín Tesařík, který ve svém vystoupení zdůraznil: „Tento návrh definitivně odstraní překážku, která doposud bránila zajištění nakládání s propan-butanovými lahvemi plně v souladu s pravidly platnými v celé EU a zákonem o obalech. Pomůže vyřešit situaci cca 2,6 mil. tzv. privatizačních lahví, striktní vázání revizních lhůt na otevřený nebo uzavřený systém užívání s cílem zvýšení bezpečnosti, a umožní také kontroly České obchodní inspekce kvality plněného plynu.“
Pokud předloha úspěšně projde Parlamentem, po 30 letech se začne český trh s propan-butanovými láhvemi konečně konsolidovat a strukturovat podle úpravy obsažené v zákoně o obalech, tj. Česká obchodní inspekce bude moci kontrolovat dodržování podmínek pro oběh lahví v uzavřeném a otevřeném systému. Dle energetického zákona byla dána působnost Energetického regulačního úřadu, ten ale žádné kontroly neprováděl.
„Ani po schválení novely energetického zákona moje legislativní práce nekončí. Jsem připravena jednat s představiteli dotčených resortů a profesními svazy o dalších potřebných legislativních úpravách, které zajistí provádění oprav lahví zejména v otevřeném systému,“ upozornila senátorka Jaromíra Vítková.

„Za Ministerstvo životního prostředí lze deklarovat, že jsme připraveni diskutovat potřebné změny, které zajistí řádně a bezpečné nakládání s propanbutanovými lahvemi. Nesystémovost byla způsobena pozměňovacím návrhem, který znemožňuje plnit lahve bez souhlasu vlastníka, přičemž zákazníci neví, zda jsou vlastníky či nikoliv. V tomto ohledu je nutné nastavit takové právní prostředí, aby každý zákazník věděl, zda má lahev koupenou nebo zapůjčenou. Nakládání se zapůjčeným majetek nebo vlastním majetek je dostatečně upravenou v jiných právních předpisech a nařízeních,“ doplnil vrchní ředitel sekce ochrany životního prostředí na Ministerstvu životního prostředí David Surý.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

Kontaktní údaje:
Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice
Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko
Mobil: +420 606 836 349
E-mail: mirkavitkova@centrum.cz
www.jaromiravitkova.cz
FB: Jaromíra Vítková senátorka
Twitter: Jaromíra Vítková



Všechny články z tohoto čísla (13/2023):

Rubrika: Zpravodajství
Advent na Svojanově – speciální prohlídky, hedvábní andělé a čerti, hostina i Popelka
Akce „Kdo je vidět, vyhrává!“ se uskutečnila v Boskovicích a Letovicích
Cena vody ve svazku se téměř nezmění
Černá stavba ohrožuje děti
Jarmarku se dvoudenní program osvědčil
Kraj rozšiřuje elektronické jízdenky
Literární soutěž ke svátku 17. listopadu
Mikulášská jízda se vrací
Mikulášská jízda se vrátila
Nemocnici ohrožuje celorepubliková akce lékařů, a navíc se dostala do interpersonálních vztahů
Novorozenec v babyboxu
Obecních ohňostrojů ubývá
Omezené návštěvy v nemocnici
Opraví byty s pečovatelskou službou
Petice rekonstrukci koupaliště neurychlí
Rozhodnou o knihovně?
Ryby by měly podražit o koruny
Sbírka po tragicky zesnulém policistovi
Semafory u Sebranic zmizí 2. listopadu odpoledne
Učitelé budou stávkovat v pondělí 27.11.2023
V Boskovicích ubude reklam
V Cetkovicích opravují vodovod i kanalizaci
Vánoční svátky začínají
Zemřel hrabě Hugo Mensdorff-Pouilly
Zemřel Petr Křivinka

Rubrika: Sport
Fotbalisté vypadli ve čtvrtfinále
Fotbalový podzim je u konce
Hotel Závrší znovu otevřen
Plavecké zlato ze štafety
Přestřelku v Blansku ovládly Boskovice
Sportovat Mildu Bayera stále baví
Ze Švýcarska přivezli páté místo

Rubrika: Představujeme
Oujeská reality plní sny o vysněném domově

Rubrika: Napsali nám
Denní centrum pro lidi bez domova nově otevíráme i o víkendu
Chlapci ze „Zelené“ si doběhli pro 3. místo v krajském kole přespolního běhu
Pasování prvňáčků na Zelené
SENÁTORKA VÍTKOVÁ PROSAZUJE ODSTRANĚNÍ LEGISLATIVNÍ CHYBY V NOVELE ENERGETICKÉHO ZÁKONA