Oprava komunikací i stavba chodníků ulehčí dopravě ve Velkých Opatovicích

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 10/2018, vloženo dne 01.08.2018

[Stálý odkaz na článek]

Velké Opatovice * Dopravní situace je noční můrou každého města. Výjimkou nejsou ani Velké Opatovice, které však každým rokem realizují řadu investicí do oprav komunikací či chodníků, ale také výstavby nových parkovacích ploch. Naráží však přitom na vytíženost stavebních firem, které se z důvodu naplnění kapacit nehlásí o účast ve výběrových řízeních. To zkomplikovalo jak stavbu parkoviště na ulici Dlouhá, tak i plánovanou výstavbu chodníku ke hřbitovu.

Investice do dopravní obslužnosti jsou každoročně důležitou součástí rozpočtu.
K.Gerbrichová: V letech 2016 až 2018 se vedení města rozhodlo více investovat do rekonstrukcí místních komunikací a v tomto trendu by chtělo pokračovat. Jen letos to byla otázka deseti milionů korun, které jsou naplánované v rozpočtu. V červnu byla vysoutěžená velká investiční akce, rekonstrukce ulice Bahna včetně veřejného osvětlení. Do výběrového řízení na nový chodník ke hřbitovu a na nová parkovací místa ulice Dlouhá a náměstí Míru se nám nikdo nepřihlásil. Ale vedení města se rozhodlo tyto akce vypsat znovu. V současné době jsme těsně před podáním nabídek a doufáme, že se někdo přihlásí. Projekty máme připravené. Dále jsme hodně investovali do drobných oprav místních komunikací, které začaly v dubnu a budou ukončeny v červenci.
J.Bárta: Důležitá je pro nás ale i bezpečnost našich občanů. Pro chodce a cyklisty jsme letos nainstalovali tubusy s bezpečnostními prvky (terčíky), které si mohou účastníci silničního provozu na pěti místech výjezdu z našeho města nalepit na oblečení nebo dopravní prostředek a dodržovat bezpečnostní předpisy dle silničního zákona. Dále nás ve městě čeká nové dopravní značení, které vyplývá z nového pasportu. Ten je již zpracován a v současné době čekáme na stanovení nadřízeným orgánem.

Zejména v lokalitách Hliníky nebo Pod Strážnicí jsou komplikace s parkováním.
J.Bárta: Parkování v lokalitě Pod Strážnicí je velký problém, který řešíme. Vedení města zadalo vypracování projektové dokumentace na opravu komunikací v celé této části našeho města a vybudování nových parkovacích míst jak u školy, tak v bytové zástavbě. Ale tyto investice musíme sladit a navázat na velkou investiční akci E-Onu, která má v plánu v našem městě provést přeložky elektrického vedení z nadzemního na podzemní. Bohužel nejsme schopni ovlivnit průběh jejich akce, a proto některé naše akce jsou závislé od investice E-Onu.
K.Gerbrichová: Parkovací místa v části města Hliníky plánujeme řešit jak ve stávajících prostorách sídliště, tak i novou lokalitou, která by měla být zpracována v novém územním plánu města, který je ve fázi zpracování.

Jak se daří řešit stav havarijních mostů?
J.Bárta: Nechali jsme si vypracovat projekt na opravu mostu u cukrárny, na kterém je v současné době omezen provoz, a jehož opravu jsme chtěli provést ještě letos. Bohužel stále nemáme dokončenou projektovou dokumentaci, takže se oprava mostu pravděpodobně provede na začátku roku 2019. Stav našich mostů byl prověřen a v havarijním stavu je most na ulici Bahna. Ten je úplně uzavřen pro provoz motorových vozidel. Pravděpodobně dojde k jeho zrušení a na jeho místě bude pouze lávka pro pěší. Na ulici Bahna bude provedena oprava celé vozovky, veřejného osvětlení a vzniknou nové parkovací zálivy.

V jakém stádiu jsou přípravy na rekonstrukci komunikace průtahu městem od Chlumu po Jevíčko?
K.Gerbrichová: Rekonstrukce komunikace průtahu našim městem je nyní ve fázi zpracované studie, kterou bude vlastník komunikace, tedy Jihomoravský kraj, zařazovat do investic. Doufám, že nebude nic bránit tomu, aby se na této akci co nejdříve pokračovalo, tedy že se zpracuje projektová dokumentace a následně by mohla být zrealizována. Bude to ovšem otázka ještě několika let, protože přípravy těchto akcí jsou administrativně velmi náročné. Město Velké Opatovice současně s touto akcí připravuje i vlastní investice, které budou probíhat spolu s opravou vozovky. Jedná se o opravu chodníků, veřejného osvětlení a vodovodu. Velice úzce spolupracujeme se Správou a údržbou silnic na tom, aby byly v projektu zapracovány i požadavky města. Tedy nový přechod pro chodce u starého hřbitova, nové uspořádání křižovatky v Zádvoří a další.
J.Bárta: Letos nám zároveň Správa a údržba silnic přislíbila opravu místní komunikace průtahu obcí ulice Nádražní a to místní vysprávky žulových kostek, které jsou na některých místech již zcela zdevastované.

Letos by měla proběhnout také stavba chodníku ke hřbitovu.
K.Gerbrichová: V této chvíli jsme těsně před dokončením druhého výběrového řízení na tuto akci. Zatím máme podanou jednu nabídku. Uvidíme, zda bude úspěšná. Kumulace lidí chodících na hřbitov je vysoká po celý rok, nejen během svátků. Pokud se tato investiční akce podaří, bude přínosem pro všechny občany, kteří na hřbitov dochází. V současné době se tito chodci musí pohybovat po státní silnici, což je velice nebezpečné.

Ovlivní dopravní podmínky oprava autobusového nádraží?
J.Bárta: V tomto případě máme připravenou studii a projekt je nyní před dokončením, včetně schvalování stavebního povolení. Přáli jsme si s přestavbou začít co nejdříve, ale administrativní příprava této akce je velmi náročná. S touto akcí projde úpravou také přechod pro chodce, který je hodně dlouhý a po přestavbě bude zkrácen na šest metrů. Zároveň vznikne nové místo pro přechod vozovky, a to za sokolovnou směrem k infocentru. Děti se tak budou moci vyhnout při cestě do školy velké křižovatce s mosty.

Nad dopravní situací dohlíží městská policie.
K.Gerbrichová: S činností městské policie jsme velmi spokojeni. Nejenže dohlíží na dopravní situaci, provádí i preventivní kontroly přechodů pro chodce, měření rychlosti a podobně. Stále zdokonalujeme náš nový kamerový systém, který bude letos rozšířen o dva nové body a zmodernizovány budou i některé kamery. Tento systém nám i Policii ČR již několikrát pomohl při řešení různých incidentů v našem městě.Podobné články:
„Malí tenisté podeváté o čokoládové ceny“ - ze dne 10.06.2008 (2)
Stavba na Hliníkách se opozdí - ze dne 20.11.2021 (1)
Oprava silnice od Velkých Opatovic po Chlum je na mrtvém bodě - ze dne 17.11.2021 (1)
Ve Velkých Opatovicích výrazně modernizují školy - ze dne 14.11.2021 (1)
Přijíždí protidrogový vlak - ze dne 10.11.2021 (1)
Volnočasový klub byl definitivně otevřen - ze dne 01.11.2021 (1)
Volnočasový klub ve Velkých Opatovicích otevírá - ze dne 11.10.2021 (1)
Modernizovali sportovní areál - ze dne 04.10.2021 (1)
Výstavu Jiřinek poznamenalo počasí - ze dne 14.09.2021 (1)
Pomáhají s obnovou obcí zasažených tornádem - ze dne 21.08.2021 (1)
Získali miliony na cyklostezku - ze dne 21.08.2021 (1)
Fenomén Fatra ve Velkých Opatovicích - ze dne 20.08.2021 (1)
Uctili památku zemřelého fotbalisty - ze dne 20.08.2021 (1)
Výstava jiřin znovu v menším - ze dne 06.08.2021 (1)
Spíďa cup tentokrát dvoudenní - ze dne 29.07.2021 (1)
Kartografické centrum ve Velkých Opatovicích zdobí nová pamětní deska - ze dne 17.07.2021 (1)
Modernizace školních budov pokračuje - ze dne 11.07.2021 (1)
Den dětí ve Velkých Opatovicích - ze dne 08.07.2021 (1)
Výstavbu ve Velkých Opatovicích pozdržel významný archeologický výzkum - ze dne 30.06.2021 (1)
Zahájili modernizaci sportoviště - ze dne 13.05.2021 (1)

Všechny články z tohoto čísla (10/2018):

Rubrika: Zpravodajství
Festival Boskovice přilákal tisíce lidí
Jezdecký den ve Velkých Opatovicích byl úspěšný
Kartografické centrum ve Velkých Opatovicích v soutěži
Ochrana sokolů v Moravském krasu se zdařila
Pálenice nestíhají, úroda třešní se vydařila
Pokračují v zateplení školy
Proluku ve Svitávce nahradí polyfunkční dům
Rybník v zámecké zahradě v Letovicích dostal nový břeh
Rys Kryštof se adaptoval
Stínící technika pomáhá ušetřit náklady
Studenti navrhli potřebnou cyklostezku mezi Letovicemi a Zboňkem
V Ráječku mají nové hřiště
Ve Vanovicích bojují s vandaly
Voda v bývalých lázních má stále léčivé účinky
Žně začaly dříve, zemědělce však znovu trápí sucho

Rubrika: Sport
Boskovice opouští Václavek či Klimeš
Boskovické fotbalové mládí na turnaji v Polsku
Martin Kopáček na mistrovství
Na Valchově vyhrál reprezentant
Siláci podpořili nemocného chlapce
SK Minerva Boskovice velké změny nechystá

Rubrika: Představujeme
Oprava komunikací i stavba chodníků ulehčí dopravě ve Velkých Opatovicích

Rubrika: Černá kronika
Policisté pomohli v Letovicích seniorovi při zdravotních obtížích