NATURISTI A HUMORISTI MLADÉHO SLOVENSKÉHO SOCHÁRSTVA

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 16/2017, vloženo dne 22.11.2017

[Stálý odkaz na článek]

Blansko * Zveme vás na poslední vernisáž letošního roku do Galerie Města Blanska!V sobotu 25. 11. v 17.00 zahájíme výstavu s názvem NATURISTI A HUMORISTI MLADÉHO SLOVENSKÉHO SOCHÁRSTVA
Výstava představí hned devět slovenských autorů v sestavě: Richard Boháč, Dominik Britaňák, Michal Falat, Juraj Gábor, Juraj Gramantík, Daša Klapitová, Michal Machciník, Mária Pinčáková, Matej Zavoďan - kurátorka Eva Masaryková

Pred pár rokmi vyšla v Čechách publikácia kolektívu autorov (Karous, Pospiszyl, Jankovičová a Kořínková) Vetřelci a volavky o československom monumentálnom sochárstve. Kniha je vtipne vystavaná s pomocou zoologických kategórií, čeľadí, druhov a poddruhov. Keď si požičiame túto kategorizáciu, zaradíme vystavujúcich autorov do čeľade emerging artists, druhu 3D výtvarnej výpovede, poddruhu kováčov, kamenosochárov, rezbárov, reštaurátorov, grafikov, horolezcov a konceptualistov. Prichádzajú z východu a severu Slovenska, z hôr a dolín, od materiálov prírody, s citom kladených a rešpektujúco používaných, s nadvládou zámeru, cestou porozumenia.
Gros skupinky tvoria absolventi banskobystrickej Akadémie umení, dvaja sú ešte študentami v diplomovom ročníku.

Do výberu s filtrom slovenských naturistov sa dostal Juraj Gábor, ktorý absolvoval u Antona Čierneho na bratislavskej VŠVU a Michal Machciník, absolvent košickej TUKE od Juraja Bartusza, súčasný doktorand u Petra Rónaia tamtiež.

Skupinka naturistov celkom prirodzene a niekedy prekvapivo tvorí paralely ako: muzeálne kusy (v adjustácii M. Machciník a R. Boháč), zvieratká (M. Falat, M. Pinčáková, M. Machciník), telo ako príroda, východzí bod akcie, hýbač (M. Falat, D. Britaňák, J. Gábor), procesuálnosť, nemý úžas nad dianím s tichým zobrazovaním (M. Pinčáková, M. Machciník, J. Gábor, D. Klapitová aj vrstvenie záznamov dní J. Gramantíka). Ekológiu positive a uvedomenie si zraniteľnosti nášho prostredia ako apel nájdeme v Zavoďanovej inštalácii aj v Klapitovej GMO šúpolienkach. Prírodné materiály – kameň, drevo, keramiku, striedajú tie nové, kde je aspekt prírody prítomný mentálne.

Humoristom, od diela ktorého sa odpichol názov spoločnej platformy, je jeden z najmladších, Matej Zavoďan (1991), študent sochárskeho ateliéru Juraja Saparu v Banskej Bystrici. Na katedru vniesol úsmev a nadsádzku, moment odľahčenia riešených tém, máloslovné, ale významovo plné gesto, občas poeticky dopovedané nedbanlivosťou punkového spracovania.

Tento rok diplomujúci Dominik Britaňák (1990) je na svojej ceste performera, experimentuje s vypätými situáciami tela, akciou, prírodnými živlami či sound artom. Hľadá krehkú hranu napätia, extrému a aj jeho video Mlákar nás privedie k úsmevu.

J. Gramantík, D. Klapitová, M. Falat, M. Pinčáková a R. Boháč sú banskobystrického školenia. Okrem Klapitovej sú sochármi, Daša Klapitová (1998) skončila na grafike u Roberta Bruna. Jej diplomová práca bola sociálne vnímavou, participatívnou intervenciou zrekonštruovania dámskych toaliet v budove školy, inštitucionálnou kritikou s ostrovtipom jej vlastným.

Mária Pinčáková (1991) je zo Spiša. Srdce jej bije pre hory. Bakalársku prácu vytvorila ako otáznik nad osudom Tatier ako nášho najvzácnejšieho dedičstva, rozpredávaného developermi. Tu predstavuje svoju minuloročnú záverečnú prácu o inom vnímaní, interaktívnu, poetickú zvukovú etudu.

Richard Boháč (1986) je nespútaný živel činorodého ducha. Bakalársku prácu riešil ako netradičný pamätník Františkovi Švantnerovi, spisovateľovi slovenskej lyrizovanej prózy, svojmu rodákovi. Na fasádu jeho rodného domu v Bystrej pri Brezne sústredil za istých podmienok premietané svetelné spektrum slnečných lúčov technickým sochárskym objektom. Uchopil neuchopiteľné a pamätník s veľkou dávkou tvrdohlavosti a diplomacie aj finalizoval a osadil.

Juraj Gramantík (1989) a Michal Falat (1987) sú z ateliéru figurálneho sochárstva Petra Gáspára a Jerzyho Fobera. S dokonalou znalosťou remesla rozprávajú o pocitoch, citoch a vzťahoch. Michalova monumentálna autoportrétna hlava s 3d mappingom, nazvaná Pocta obyčajnému človeku zažiarila na jar na Bielej noci vo Valašskom Meziříčí. Juraj vystavuje na Slovensku aj v Poľsku, popri bytostnom materiálovom, mužskom sochárčení neobchádza filozofické témy a symbolické vyjadrenia.

Michal Machciník (1989) mi urobil veľkú radosť nielen pred šiestimi rokmi svojim videom, v ktorom sa počas jeho meditácie v miestnosti presádzajú kvety, ale aj neskoršími kontemplatívnymi prácami v prírode a nemenej Vedomím, dutinou, v ktorej sa utvára čas a Poctami ďatľovi svojou pokorou a vážnosťou.

Juraj Gábor (1985) je už etablovaným mladým autorom, intenzívne medzinárodne vystavujúcim. Pracuje vo svojej osobnej programovej línii „širokospektrálneho overovania pojmu priestor, vnímaním, pozorovaním, používaním svojho tela ako prostriedku spoznávania a štúdia.“ Má detsky otvorenú myseľ experimentu a hre v súčinnosti s precíznym konceptuálnym hľadaním. Zaujal monumentálnou realizáciou Zrakovej pyramídy v Súľove spred dvoch rokov.
Sám hovorí, že ide o videnie, o zámienku vyjsť za niečím a zotrvať tam, dať si čas a príležitosť premýšľať. Odovzdať sa krajine.
Toto autorské vyjadrenie by mohlo byť bodkou a zároveň otváratkom výstavy mladých slovenských naturistov a humoristov.

Eva Masaryková
Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia Slovenskej republiky.
Galerie města Blanska
Dvorská 2, 678 01 Blansko
galerie@blansko.cz
www.galerie.blansko.cz
Otevřeno:
út, čt, pá 10 - 12, 12.30 – 17
st 10 - 12, 12.30 – 19.30
so, ne 14 – 17Podobné články:
Mezigenerační diskuze v Galerii města Blanska - ze dne 11.04.2019 (2)
Pozvánka_vernisáž JAROMÍR ŠIMKŮJ_ALEJÍ KOLEJÍ_ 24. 3. 2018 - ze dne 13.03.2018 (2)
Pozvánka na výstavu do Galerie města Blanska - ze dne 19.02.2018 (2)
Pozvánka do Galerie města Blanska - 13. 1. 2018 vernisáž - ze dne 09.01.2018 (2)
Naturisti a humoristi mladého slovenského sochárstva - ze dne 03.11.2017 (2)
Svatomartinská tvořivá dílna v Galerii města Blanska - ze dne 18.10.2017 (2)
Pozvánka na VÝSTAVU_ Petr Veselý: Hůl_ do Blanska - ze dne 13.10.2017 (2)
Vernisáž v Galerii města Blanska: David Hanvlad: Ztráta ohniska osvobodí oko! - ze dne 24.04.2017 (2)
Galerie města Blanska - vernisáž únor_ Dorota Sadovská - ze dne 14.02.2017 (2)
Galerie města Blanska - vernisáž únor_ Tamara Conde - ze dne 14.02.2017 (2)
Doprovodný program k výstavě Flashback: VYŠITO!! - ze dne 01.02.2017 (2)
Pozvánka na výstavu Daniela Mikulášková & Maud Kotasová: FLASHBACK - ze dne 13.01.2017 (2)
pozvánka na vernisáž: Štefan Papčo: Středem stěny - ze dne 21.11.2016 (2)
Svatomartinská tvořivá dílna_pozvánka - ze dne 20.10.2016 (2)
Vernisáž výstavy Martina Skalického: mor.amor.ge - ze dne 07.10.2016 (2)
Srdečně vás zveme na doprovodné programy k výstavě Venduly Chalánkové: Plenér. - ze dne 23.09.2016 (2)
Antonín Maloň: Hrát si dovoleno, loutky a mechanické objekty - ze dne 12.09.2016 (2)
Výstava Venduly Chalánkové: Plenér v Galerii města Blanska - ze dne 30.08.2016 (2)
Letní výtvarná dílna v Galerii města Blanska - ze dne 09.07.2016 (2)
Naturisti a humoristi mladého súčasného sochárstva na Slovensku - ze dne 07.07.2016 (2)

Všechny články z tohoto čísla (16/2017):

Rubrika: Zpravodajství
Advent zahájí u Vánočních stromů
Archeologický výzkum přinesl desítky nových důkazů
Bohemia Energy ceny energií zvyšovat nebude
Cena vody ve Svazku poroste pouze o inflaci
Čertovská Vinotéka Boskovice informuje: Podmínky pro PRODEJCE SUDOVÉHO VÍNA jsou stále tvrdší
Čertovská Vinotéka v Plačkově ulici INFORMUJE: Krampus čerti se vrací
Další okradený senior
Dar blanenských policistů pomáhá při lázeňském pobytu
Dopadli postrach benzínek
Dotace pro letní kino
Dotační program čekají změny
Drnovice se dále rozrůstají
Duel Jaromíra Soukupa s budoucím předsedou vlády
Gurmánské Vánoce v romantické kulise Dominikánského náměstí
Hřiště prošlo kompletní opravou
Charita pořádá sbírku
Chodník na Sokolské neopraví
Julínek i Nemocnice Boskovice se chtěli dohodnout
Kraj uspořádal první prezentaci k územní studii dálniční a silniční sítě brněnské aglomerace
Kraj zřídil Informační krizovou linku pro občany
Krajem se prohnal orkán
Letos poslední příležitost pro Brňany zkusit štěstí v prestižních aukcích s uměním
Majiteli zloděj způsobil škodu za nejméně padesát tisíc korun
Na Okrouhlé roste nová zbrojnice
Návštěva hejtmana na Boskovicku
Návštěva prezidenta republiky v Jihomoravském kraji
Neformální setkání s kandidátem na prezidenta a senátory aneb s kytarou je veselo
Nemocnice Blansko uspěla v celostátní anketě NEMOCNICE ČR 2017
Nový pořad TV Barrandov – Kauzy Jaromíra Soukupa
Oblečení ze sbírky už nosí lidé bez domova
Oslavili významné výročí
Osm branek v Ráječku
Ovocné stromořadí se rozroste
Počet lidí nakažených bakterií Legionellou každým rokem stoupá
Potřebují rozšířit mateřskou školu
Prevence škod působených zemědělci na zvěři
Projektový záměr Pasohlávek předán akcionářům
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 1. - 10. 12. 2017
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 23.11. - 3.12. 2017
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 7. - 17.12. 2017
Přestěhují zbrojnici
Pyrotechnika v rukou dětí
Radary chtějí zmírnit neukázněné řidiče
Svatohubertské slavnosti na zámku
Štefánikovu zatím nezprůjezdní
V Ludíkově hořel dům
V poličském muzeu zachraňovali unikátní notové autografy slavného skladatele Bohuslava Martinů
V Šebrově uspořádali kouzelné Vánoce
Vánoční jarmark po dvacáté
VAS Boskovice prováděla i letos rozsáhlé opravy
Ve Lhotě Rapotině půjdou k referendu. Kvůli lomu i spojce
Ve Skalici postaví komunitní centrum
Ve Žďárné opravují radnici
Víte, kdy muži nosí krajky? NEJEN to se dozvíte na výstavě v poličském muzeu
Vykrádal domy ve Žďárné a Šošůvce
Výstavy připomenou totalitní minulost i Václava Havla
Zahájení výstavby lávky přes řeku Moravu dostává jasné obrysy

Rubrika: Kultura
Adventní Brno o Vánocích
NATURISTI A HUMORISTI MLADÉHO SLOVENSKÉHO SOCHÁRSTVA
Případ pro sociálku vol. 3, festival 20.11. - 26.11. 2017
Zahrají pro Betany

Rubrika: Sport
Blanensko deklasovalo Prahu
Boskovické stezky v reklamaci
Brilantní úspěch hráčů šprtce
KK Velen doma stále stoprocentní
Minervu nezastavil ani Uherský Brod
Podzim zakončili vítězně
Sbírali medaile, přepisovali rekordy
Uničov porazili v prodloužení
Vítězí i na stadionech soupeřů
Volejbalisté na špici svých soutěží
Vzpěrači objevují talent mezi dívkami

Rubrika: Představujeme
V Černé Hoře jsme pro Vás otevřeli další mini hypermarket
Zajímá mě hlavně celkové umístění, říká Milda Bayer

Rubrika: Černá kronika
Na kluzké vozovce dostal smyk poblíž obce Závist na Blanensku
Oběd se šoférovi prodražil
Opilý cyklista havaroval
Po zaplacení zálohy přestal podvodník komunikovat
Šofér, který havaroval v Drnovicích nadýchal skoro dvě promile
V Jedovnicích zmizely věci za čtvrt miliónu korun
Zloděj získal v kufru auta odložený notebook

Rubrika: Kassikova kronika
Muzeum vystavuje Rozkulačeno

Rubrika: Napsali nám
Advent a vánoce na zámku Lysice
Aktuality Brněnských Vánoc - 2. týden
Antikoncepce a neplodnost? Největší problém je v délce užívání
Aréna Jaromíra Soukupa zasáhla 403 tisíc diváků
Benefice pro LECCOS
Brněnské Vánoce 2017 - hudba a design na náměstí Svobody
Kiwi.com na Mikuláše podpořilo 800 000 korunami tři neziskové organizace
Mikuláš s čerty míří na hrad, advent začíná
Návrat z azylového domu do života je pro matky obtížný
Odpolední posezení seniorů – Suchý
Pořádají VÁNOČNÍ SBÍRKU PRO BLANENSKÝ PSÍ ÚTULEK
Snídaně s podnikateli na Orlovně v Boskovicích
V jeskyních vystoupí mexičtí Mariachi i Šnek Krasík
Vánoční tvoření, paličkování, pletení i háčkování – to vše nabídne poličské muzeum
Z koncertů Javorů dostanou mentálně postižení lidé akvárium