IV. Ochrana spotřebitele

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 15/2008, vloženo dne 19.05.2008

[Stálý odkaz na článek]

V předchozích článcích jsme se zabývali reklamací vady na zboží zakoupeném v obchodě. Tedy případy, kdy jedna strana – spotřebitel uplatňuje odpovědnost za vady na zboží vůči podnikateli, tj. vůči osobě, která se prodejem toho kterého zboží živí. Zjistili jsme, že občanský zákoník nám jakožto spotřebitelům poskytuje vůči prodávajícímu-podnikateli řadu oprávnění. Je samozřejmě na nás, jak tato práva, jež nám zákon dává, využijeme ve svůj prospěch. Občanský zákoník však nechrání spotřebitele jen v případě, že uplatňujeme vůči prodávajícímu odpovědnost za vady koupeného zboží, ale i v jiných momentech. Rovněž je třeba si uvědomit, že do vztahu s prodávajícím podnikatelem se nedostáváme pouze při uzavírání kupní smlouvy (koupě zboží), ale i například při uzavírání smlouvy o dílo. Smlouvu o dílo uzavíráme, pokud nekupujeme již věc existují, ale necháváme si věc teprve zhotovit (např. si necháme postavit dům). Pod smlouvu o dílo patří také případy, kdy si necháme nějakou věc opravit či upravit (např. oprava automobilu v autoservisu, oprava deštníku, vyčištění kabátu, apod.).
Občanský zákoník tedy, kromě speciálních práv kupujícího-spotřebitele vůči prodávajícímu-podnikateli, stanoví i obecnou úpravu týkajících se všech spotřebitelských smluv. Spotřebitelskou smlouvou je jakákoliv smlouva (kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o půjčce, atd. apod.), která je uzavřena mezi smluvní stranou spotřebitelem a podnikatelem – zákon ho označuje jako dodavatele.
Z jednotlivých ustanovení spotřebitelských smluv lze dovodit, že tyto smlouvy mají posílit postavení spotřebitele. Jejich úprava vychází především ze zásady, že spotřebitel má vůči dodavateli slabší postavení. Posílení postavení spotřebitele lze zejména vyvodit z ustanovení § 55 odst. 1 OZ, které stanoví, že smluvní ujednání spotřebitelských smluv se nemohou odchýlit od zákona v neprospěch spotřebitele. Takže spotřebitelská smlouva, ve které by se podnikatel snažil spotřebitele znevýhodnit oproti zákonné úpravě, je absolutně neplatná. Navíc v pochybnostech o významu spotřebitelských smluv platí podle § 55 odst. 3 OZ výklad, který je vždy pro spotřebitele příznivější.
Smlouvy mohou být uzavřeny i pomocí tzv. prostředků komunikace na dálku. Těmito prostředky komunikace na dálku se rozumí zejména neadresovaný tisk, adresovaný tisk, typový dopis, reklama v tisku s objednávkovým tiskopisem, katalog, telefon s (lidskou) obsluhou, telefon bez (lidské) obsluhy (automatický volací přístroj, audiotext), rozhlas, videotelefon (telefon s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televizní obrazovka), elektronická pošta, faxový přístroj, televize (televizní nákup, teleshopping), ale i nákup zboží přes internet.
Především platí, že prostředky komunikace na dálku mohou být použity pouze v případech, že spotřebitel jejich použití neodmítl. Automatické telefonní systémy bez (lidské) obsluhy a faxové přístroje mohou být použity dokonce pouze se spotřebitelovým výslovným souhlasem. Při jednání prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku musí být spotřebiteli s dostatečným předstihem před uzavřením smlouvy poskytnuty zejména informace o obchodní firmě, identifikačním čísle dodavatele, sídle právnické osoby a bydlišti v případě fyzické osoby, názvu a hlavních charakteristikách zboží nebo služeb, ceně zboží nebo služeb včetně všech poplatků, nákladech na dodání, způsobech platby, dodání nebo plnění, poučení o právu na odstoupení od smlouvy, nákladech na použití komunikačních prostředků na dálku a době, po kterou zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Zvláště bychom chtěli zdůraznit, že pokud uzavíráme nějakou smlouvou pomocí prostředku komunikace na dálku (např. přes internet), máme právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 od převzetí plnění. Spotřebitel si samozřejmě nemůže při koupi zboží přes internet toto zboží přímo osobně prohlédnout. Z toho důvodu má spotřebitel lhůtu 14 dnů ode dne, kdy mu je zboží dodáno, aby mohl od smlouvy odstoupit, což znamená, že je smlouva zrušena a strany si musí vrátit plnění. Spotřebitel je tedy povinen vrátit zboží, podnikatel je povinen vrátit celou kupní cenu.
Bez uvedení důvodu můžeme odstoupit od smlouvy rovněž v případě, že je spotřebitelská smlouva uzavírána mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele - zpravidla půjde o smlouvy, které jsou uzavírány u nás doma, kde nás podnikatel či jeho zaměstnanec navštíví. V tomto případě můžeme od smlouvy odstoupit ve lhůtě 7 dnů od jejího uzavření. V případě, že při uzavření smlouvy nedošlo zároveň k dodávce předmětného zboží či služeb ze strany podnikatele, lze od smlouvy odstoupit do 1 měsíce. Uvedené neplatí pouze v případech, kdy si spotřebitel objednal návštěvu podnikatele za účelem objednávky.
Důležité je upozornit na to, že lhůty pro odstoupení od smlouvy jsou v obou případech lhůtami hmotněprávními, takže nestačí pokud dopis obsahující odstoupení od smlouvy podáme na poště, ale dopis musí být i druhé straně doručen.


Mgr. Dušan Prušvic, advokát
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Čestmíra Sekaniny


Všechny články z tohoto čísla (15/2008):

Rubrika: Zpravodajství
..... i v Českých Budějovicích
Aktuální provozní doba Městských lázní Boskovice pro veřejnost od 12.5. do 18.5. 2008
Aktuální provozní doba Městských lázní Boskovice pro veřejnost od 19.5. do 25.5. 2008
Hadráky zaplavily město
Hrad postavil ptáčník - Boskovice
Hvězdami letošního léta budou koně a Wahurka
Kunštátský hodokvas uctil krále
Letovice ožijí jarmarkem
Mateřinky budou sloužit celé léto
Na náměstí žil pračlověk
Návštěvníci galerie besedovali s autorem
Novinky z Benešova
Novinky z Boskovic
Novinky z Valchova
Opět zahrádkářská poradna
Parní lokomotivy projedou stoletou tratí
Pilný žák Mazánek by dnes propadl
Pleas definitivně zavírá výrobu
Pozvánka na přehlídku modelů
S posledním výstřelem skončilo nesmírné utrpení
Setkání měst s parožím ve znaku
Skauti zavzpomínali nad fotografiemi
Slavnostní koncert BROLNu k 85. výročí založení Českého rozhlasu
Studenti předváděli svůj um .....
Světili prapor i auto
Ve Valchově to žije díky aktivitě tělovýchovné jednoty
Velen brouzdal městěm
Výstup na rozhlednu odmění vybrané pamlsky
Zámek plný jiřin - Rájec nad Svitavou
Židovská olympiáda bude letos v Boskovicích

Rubrika: Kultura
Inspirace pro nevěsty
Jazz zazní ve skleníku
Prodejní výstava potěší milovníky umění
Tulipány rozsvítily opatovický zámek

Rubrika: Sport
Apos Blansko si zkomplikoval postup
Divize - skupina D
Golfové míčky létaly vstříc prvním slunečním paprskům
Javoříčko popatnácté
Junioři na kolech jsou čtvrtí v Evropě
Mladí sportovci z Polska si zařádili nejen pod vysokou sítí, ale i v plaveckém bazénu
Modely raket vzdorovaly bezvětří
Moravec Czech MTB team zazářil v Teplicích
Nasazení rozhodčích OFS Blansko 23. kolo 17. – 18. 5. 2008
Nasazení rozhodčích OFS Blansko 24. kolo 24. – 25. 5. 2008
Nobica prohrála ve Žďáru
Nobica rozhodla v závěru
Nobice unikla remíza
Odstartovaly tenisové soutěže dospělých
Sportovci pod vysokou sítí bilancují
Vorlický: Potřebujeme ještě 4 až 5 bodů
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 15. kolo mužů, 28. kolo dorostu - 8. 5. 2008
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 22. kolo, 10. – 11. 5. 2008
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 23. kolo, 17. - 18. 5. 2008
Výzva pro RYBÁŘE
Vzpěrači už vzhlížejí k finále

Rubrika: Představujeme
„Mira Kubín – nejen písničkář“

Rubrika: Černá kronika
Čtrnáctiletá násilnice zaútočila nožem
Sebevrah skončil v přehradě
Svodky MP Boskovice

Rubrika: Napsali nám
"Zlatá udice" na rybníce ve Skalici
Další soutěže v Městských lázních
DOBRÁ AKCE
Jarní koncert jarně osvěžil
Kondolence
Létající košťata
Mateřská školka hýří barvami
Návštěva partnerského města Levice
výzva: HLEDÁ NOVÉHO PÁNA

Rubrika: Právník radí
IV. Ochrana spotřebitele