Boj s kůrovcem nekončí a je třeba podpořit vlastníky lesů

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 7/2021, vloženo dne 17.06.2021

[Stálý odkaz na článek]

I přes chladnější a deštivější období je situace v lesích velmi závažná. Kůrovcová kalamita pokračuje, množství kůrovců je v lesích stálé extrémní. Pro boj s kůrovcovou kalamitou na obnovu vzniklých holin potřebují vlastníci lesů pomoc od státu.

„Nejde o to podpořit jednotlivé vlastníky lesů, ale obnovit lesy jako důležitý ekosystém. Lesy jsou nedílnou součástí krajiny a zastávají řadu funkcí (ekologickou, rekreační, kulturní, léčebnou, působí před erozemi, ovlivňují jakost vody, přispívají k čistotě prostředí a další). Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství nejsou v souladu se zavedením podpory na řešení kůrovcové kalamity a vlastníci lesů jsou ve velké nejistotě. Senát v roce 2019 (13. 6. 2019) projednal petici Zdravé a prosperující lesy pro příští generace, u které jsem byla zpravodajkou, s konkrétními požadavky na ministerstva a vládu. A nyní je potřeba opět vlastníkům lesů pomoci zajistit potřebné finanční prostředky na kůrovcovou kalamitu, protože bez finanční pomoci státu se neobjedou. Náklady spojené se zalesňováním a následnou péčí o porosty jsou obrovské,“ uvedla senátorka Vítková.

Senát podpořil Lesnickou výzvu II 9. června 2021 a vyzývá Ministerstvo financí a Ministerstvo zemědělství, aby zajistily výplaty náhrady škod způsobených kůrovcovou kalamitou v roce 2020 v minimální výši 7 mld. Kč.

„Vlastníci lesů potřebují stabilní podporu na obnovu lesů po kůrovcové kalamitě a na adaptaci lesních porostů na změnu klimatu každoročně, aby nemuseli složitě každý rok vysvětlovat a žádat o dostatečný objem finančních prostředků. Je opravdu smutné, že vlastníci musí doslova chodit s prosíkem, aby vláda uvolnila dostatečné finanční prostředky na boj s kůrovcovou kalamitou. Jsem ráda, že Senát podpořil Lesnickou výzvu II,“ informuje senátorka Vítková.


Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

Kontaktní údaje:
Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice
Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko
Mobil: +420 606 836 349
E-mail: mirkavitkova@centrum.cz
www.jaromiravitkova.cz
FB: Jaromíra Vítková senátorka
Twitter: Jaromíra VítkováVšechny články z tohoto čísla (7/2021):

Rubrika: Zpravodajství
Audit pochybení neshledal
Boj s kůrovcem nekončí a je třeba podpořit vlastníky lesů
Cyklovýlet VAS letos bude
Česká komora architektů mění strategii
Hřiště rozšířily nové prvky
Chlapec přišel na svět v sanitce
Kruhový objezd u Sebranic již v roce 2023?
Letecká nehoda u Kořence
Na Velenově otevřou lesní školku
Novou sezonu koupališť může kazit počasí
Občané navrhnout další projekty
Řeší nepřehlednou křižovatku
Střediska volného času jsou znovu v provozu, o letní tábory je zájem
Suchý a Žďárná pokračují s přípravou čistírny
Svazek vyzývá ministra dopravy
Školáky navštívila spisovatelka
Školní kotelny projdou opravou
V Boskovicích proběhne gurmánský festival
V Jabloňanech opraví kanalizaci a budou ji provozovat ve spolupráci s VAS, a.s.

Rubrika: Kultura
Festival Boskovice podle plánu

Rubrika: Sport
Blanensko i s Koudelkou smetlo Olomouc
Boskovické běhy v neděli 4. července 2021
Jan Fiala debutoval v lize
Pohár vrchoviny až v červnu

Rubrika: Představujeme
Čertovská vinotéka dále rozvíjí své zázemí

Rubrika: Napsali nám
Podporujeme venkov, podporujeme místní akční skupiny
Projektový den ve firmě Lescus Cetkovice
Triatlonová sezóna Elite Sport Boskovice byla zahájena