Podporujeme venkov, podporujeme místní akční skupiny

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 7/2021, vloženo dne 10.06.2021

[Stálý odkaz na článek]

Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova předložila na plénu Senátu návrh usnesení k financování místních akčních skupin (tzv. MAS) v novém programovacím období. Podle předsedy komise Jiřího Voseckého, senátorky Jaromíry Vítkové a Jaroslava Větrovského mají MAS nejblíže ke svému regionu a žadatelům o dotace z Evropské unie, díky čemuž dokáží dobře zacílit dotace tam, kde jsou nejvíce potřebné.

Místní akční skupina (MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech.

„Ve Stálé komisi Senátu jsme projednali problematiku nového programovacího období a nastavení finanční podpory, která půjde právě přes místní akční skupiny. Chceme, aby byl příspěvek v území MAS minimálně 5 000 Kč na obyvatele. Český venkov i díky místním akčním skupinám rozkvétá. MAS představují doplňující segment ve struktuře ministerstev a evropských fondů v rámci rozdělování dotací z Evropské unie. MAS jsou nejblíže žadatelům a mají přehled o svém regionu, co kdo potřebuje a dokáží lépe nacílit dotace tam, kde je to nejvíce potřeba,“ sdělila Vítková.

V roce 2002 vznikají na území České republiky první MAS a od roku 2004 významnými aktéry podporujícími rozvoj našich venkovských oblastí. Nyní působí v České republice 180 MAS, rozkládají se na 92,7 % území a jsou sdruženy do Národní sítě místních akčních skupin, jejich struktura obsahuje i krajské sítě MAS.

„S MASkami na svém území jsem vždy spolupracovala a jsem neustále v kontaktu. Proto dobře vím, že finanční prostředky, které rozdělují, jdou na potřebné projekty do regionu. Drobní podnikatelé si mohou pořídit techniku, obce si revitalizují zeleň, vybuduje se komunitní centrum, ve škole se vytvoří odborná učebna, podpoří se dětská skupina a mnoho dalšího se realizuje právě přes MASky. Jsem moc vděčná, že podporu místním akčním skupinám vyjádřilo i celé plénum Senátu na své schůzi ve čtvrtek 10. června,“ zakončila Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

Kontaktní údaje:
Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice
Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko
Mobil: +420 606 836 349
E-mail: mirkavitkova@centrum.cz
www.jaromiravitkova.cz
FB: Jaromíra Vítková senátorka
Twitter: Jaromíra Vítková


Všechny články z tohoto čísla (7/2021):

Rubrika: Zpravodajství
Audit pochybení neshledal
Boj s kůrovcem nekončí a je třeba podpořit vlastníky lesů
Cyklovýlet VAS letos bude
Česká komora architektů mění strategii
Hřiště rozšířily nové prvky
Chlapec přišel na svět v sanitce
Kruhový objezd u Sebranic již v roce 2023?
Letecká nehoda u Kořence
Na Velenově otevřou lesní školku
Novou sezonu koupališť může kazit počasí
Občané navrhnout další projekty
Řeší nepřehlednou křižovatku
Střediska volného času jsou znovu v provozu, o letní tábory je zájem
Suchý a Žďárná pokračují s přípravou čistírny
Svazek vyzývá ministra dopravy
Školáky navštívila spisovatelka
Školní kotelny projdou opravou
V Boskovicích proběhne gurmánský festival
V Jabloňanech opraví kanalizaci a budou ji provozovat ve spolupráci s VAS, a.s.

Rubrika: Kultura
Festival Boskovice podle plánu

Rubrika: Sport
Blanensko i s Koudelkou smetlo Olomouc
Boskovické běhy v neděli 4. července 2021
Jan Fiala debutoval v lize
Pohár vrchoviny až v červnu

Rubrika: Představujeme
Čertovská vinotéka dále rozvíjí své zázemí

Rubrika: Napsali nám
Podporujeme venkov, podporujeme místní akční skupiny
Projektový den ve firmě Lescus Cetkovice
Triatlonová sezóna Elite Sport Boskovice byla zahájena