BOHUMIL HRABAL 100. výročí, o kterém se ve světě hovoří

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 5/2014, vloženo dne 13.03.2014

[Stálý odkaz na článek]

V pátek 28. března 2014 uplyne 100. výročí narození Bohumila Hrabala, jednoho z nejvýznamnějších spisovatelů české poválečné literatury. Při této příležitosti připravila Česká centra atraktivní program, který je rozvržen do celého roku 2014.
Promítání filmů, výstavy, divadelní vystoupení, scénická čtení. Nabídka sítě Českých center je široká, zahrnuje více než 50 akcí konaných ve světě. Další z počinů představuje vyhlášení Hrabalovské soutěže pro mladé překladatele organizované Českými centry a literární sekcí Institutu umění.

HRABALOVSKÁ SOUTĚŽ ZAUJALA I JAPONCE

V loňském roce vyhlásila Česká centra a literární sekce Institutu umění mezinárodní soutěž určenou mladým překladatelům do 35 let. Úkolem soutěžících bylo přeložení vybrané části z Hrabalova díla. Zájem mladých literátů byl pozoruhodný. Přihlásilo se bezmála dvě stě mladých překladatelů z celého světa: Polska, Vídně, Berlína, Paříže, Londýna, Milána, Haagu i Tokia. Největší zájem byl mezi mladými Poláky, geograficky „nejvzdálenější“ znalci Hrabalovy tvorby jsou z Japonska. České centrum Tokio informovalo o počtu pětadvaceti přihlášených účastníků. „V porovnání s jinými evropskými státy je odlišnost kultur zřetelnější
 a začínající překladatelé mají poněkud ztížené podmínky. Nicméně i v Japonsku už byly do japonštiny přeloženy čtyři romány a pět Hrabalových povídek“, sdělila Eva Takamine, ředitelka Českého centra Tokio.

Největší počet přihlášek registruje České centrum Varšava. „Do soutěže o nejlepší překlad textu poslalo své překlady 46 překladatelů“, upřesňuje Petr Janyška, ředitel Českého centra Varšava a dodává: Smyslem akce v Polsku je totiž najít nová jména, neboť klasici podepsaní na dosavadních hrabalovských překladech začínají přicházet do let…“ O jednotlivých vítězích rozhodne v průběhu března letošního roku odborná porota složená z respektovaných literátů, která je ustanovena vždy v každé zemi zvlášť.

VÍDEŇ ZAOSTŘILA NA HRABALA (leden –květen 2014)
Jako první odstartovalo programovou nabídku České centrum Vídeň, a to hned začátkem ledna. Výstava VIA Hrabal, představující Bohumila Hrabala v různých etapách života Rakušany zaujala. Během třiceti dnů ji zhlédly desítky Rakušanů. Vůbec poprvé zde byla uvedena také adaptace Hrabalovy povídky Taneční hodiny pro starší a pokročilé v režii Ivo Krobota. Diváky oslovil i „magický svět“ černobílých fotografií Ladislava Michálka. Tento Hrabalův přítel dokumentoval samotného spisovatele i osoby a místa jemu blízká více než třicet let.
V nadcházející nabídce Českého centra Vídeň nechybí promítání slavných „hrabalovských“ filmů Ostře sledované vlaky nebo Postřižiny.
Dubnová výstava s názvem Hrabalova Libeň představí pozoruhodné snímky, pohledy na pražskou městskou čtvrť, kterou společně s jejími obyvateli Hrabal literárně zvěčnil ve svých knihách.
Vyvrcholení série zajímavých programů představuje třídenní literární festival konaný v květnu v rámci Europa der Muttersprachen s názvem Zaostřeno na Hrabala.

VELKORYSÉ OSLAVY POLSKU(březen – prosinec 2014)
Oslavy v Polsku se řadí k nejrozsáhlejším.
V den výročí Hrabalova narození začíná v polském Krakově řada událostí, které České centrum Varšava organizuje nebo se podílí v roli spoluorganizátora. „České centrum Varšava toto výroční vnímá jako programovou prioritu a iniciovalo proto sérii akcí, které se budeme celý rok snažit co nejvíc ukazovat po celém Polsku. Mnohé máme už dohodnuto, některé věci se teprve upřesňují“, prozradil Petr Janyška, ředitel Českého centra Varšava. Stěžejní událost představuje Varšavský knižní veletrh a prezentace knihy „Praha s Hrabalem“ Tomáše Mazala (česky „Cesty s B. Hrabalem“). Následuje rovněž významné uvedení této knihy v Krakově, prezentace knihy vzpomínek „Via Hrabal“, multimediální pořad, dvě výstavy fotografií, které mělo šanci dříve zhlédnout i rakouské publikum Via Hrabal a Hrabalova Libeň, několik divadelních představení na motivy Hrabalových povídek, přehlídka filmů natočených podle autorových knih doplněná několika dokumenty, vědecká konference
o Bohumilu Hrabalovi, výstavy knih a knižních obálek, debaty s překladateli i českými autory, překladatelská soutěž, pořad scénického čtení. Rozsáhlý program odstartoval v prvním březnovém týdnu.

V MAĎARSKU PATŘÍ HRABALOVI CELÁ GALAXIE (březen – květen 2014)
Také v Maďarsku je Hrabal nesmírně oblíben. Spolu s Jaroslavem Haškem je nejvydávanějším českým autorem.
„ Stal se zosobněním přístupu k životu, pohledu na svět, filozofií všedního dne, kultem živeným Menzelovými filmy a pěnou českých piv. Skrze Hrabala Maďaři nás Čechy vnímají“, ozřejmil Michal Černý, ředitel Českého centra Budapešť. I toto je jeden z důvodu předpokladu vysoké návštěvnosti výstavy, která je v Budapešti zpřístupněna od 12. 3. 2014. Obrazy na hrázi věčnosti totiž přinášejí i pět Hrabalových vlastních koláží. Vystavena je také grafika Vladimíra Boudníka a jeho jediného žáka Oldřicha Hamery, který se vernisáže ve Starobudínské besedě (Óbuda Társaskör) osobně zúčastnil. Výstava přibližuje fenomén, který nově popsala kunsthistorička Eva Čapková: Boudník a Hamera naučili Hrabala vidět svět tak, jak jej vidí výtvarní umělci.

Jiná rarita bude od 26. 3. k vidění v budapešťské Cizojazyčné knihovně. Výstava Střípky z Hrabalovy galaxie je dílem maďarského spolku známého pod jménem Kruh přátel Černého vola (maďarských štamgastů známého hostince na Loretánském náměstí v Praze) a představuje neustále se měnící pestrobarevnou kolekci obrazů i plastik, novinových článků, fotografií a nejrůznějších relikvií spatých s hrabalovským kultem. Na okraj této sbírky loni při návštěvě Budapešti povzdechl režisér Jiří Menzel: “My Češi mluvíme o Hrabalově světě a v Maďarsku má Hrabal celou galaxii”.

28. 3. 2014 se v Českém centru otevře výstava Pocta Bohumilu Hrabalovi pražské galerie La Femme, která výročí věnovala XXI. ročník svých "Domácích úkolů. V polovině dubna se přehlídka tvorby českých umělců přestěhuje do galerie soudobého umění v průmyslovém městě Tatabánya. Hrabalovské inspirace tady představí Jiří Anderle, Adolf Born, Vladimír Suchánek, Boris Jirků, Milan Chabera a a řada dalších.

Hlavní událostí první poloviny harbalovského roku bude multižánrový program Hrabal s pěnou, na lodi (Hrabal Habbal a Hajón), který proběhne v režii Českého centra 12. dubna 2014 ve známém budapešťském klubu Lod´ A38. Zde budou vyhlášeni vítězové mezinárodní soutěže krátkých filmů, které České centrum připravilo ve spolupráci s festivalem BUSHO. (Soutěž v dubnu loňského roku vyhlásil v Budapešti režisér Jiří Menzel.) Návštěvníky na lodi dále čeká multimediální prezentace Via Hrabal, kterou připravil inscenátor Hrabalových děl na českých i maďarských jevištích Ivo Krobot a jeho sdružení Serpens. Program, který již obletěl půlku Evropy, se v Maďarsku představí poprvé. Na závěrečné párty zahraje loňský shoegazový objev, rakovnická kapela Manon meurt.

HRABALOVA CESTA DO ŠPANĚLSKA (duben – září 2014)
České centrum Madrid připravuje ve spolupráci s prestižní madridskou literární institucí Casa del Lector a kurátorkou Monikou Zgustovou rozsáhlou výstavu soudobých fotografií přibližujících život, dílo i zdroje inspirace slavného českého spisovatele. Fotografie pocházejí z archivu Památníku národního písemnictví a soukromé sbírky spisovatelky a Hrabalovy překladatelky Moniky Zgustové. Obrazový materiál připomene také Hrabalovu cestu do Španělska, představí kompletní sbírku originálních vydání ve španělštině. Vydavatelství Galaxie Gutenberg připraví jako katalog k výstavě obnovené vydání hrabalovské biografie „V rajské zahradě trpkých plodů“.
Významnou součástí projektu je i uvedení filmových adaptací Hrabalových knih v doprovodném programu a nedílnou součástí výstavy budou i umělecké plakáty k filmovým adaptacím knih B. Hrabala ze sbírky Pavla Rajčana. Přehlídku obohatí koláže Jiřího. Koláře inspirované Hrabalovými texty. Součástí výstavy je i procházka Prahou po stopách spisovatele (ve spolupráci s PIS).
V rámci projektu proběhnou od dubna do září filmové projekce, komentované prohlídky, konference a kulaté stoly španělských spisovatelů, které Bohumil Hrabal ovlivnil nebo je inspiroval.

HRABALOVSKÝ DUBEN VE STOCKHOLMU (duben – květen 2014)
Také České centrum Stockholm organizuje sérii akcí, na kterých se podílí Městská knihovna ve Stockholmu a nakladatelství Aspekt. V kavárně Městské knihovny bude představena výstava fotografií, ilustrací, grafik a dalších artefaktů dokumentujících Hrabalův život a dílo. Přímo v prosklených kavárenských stolcích budou „ke čtení“ ukázky Hrabalovy bibliografie v češtině a švédském překladu. Atraktivní prostor „Rotundy“ Městské knihovny hostí od 22. dubna multimediální prezentaci Via Hrabal v provedení Hrabalových přátel
a spolupracovníků Tomáše Mazala, Václava Špaleho a Ivo Krobota. Ve stejný večer proběhne křest nejnovějšího švédského překladu knihy Městečko, kde se zastavil čas. Ukázky z novely, kterou při příležitosti hrabalovského výročí vydává v překladu Matse Larssona nakladatelství Aspekt a stejně tak i úryvky z dalších jedenácti Hrabalových knih, které se v minulosti dočkaly švédského překladu, si publikum poslechne 29. 4. 2014 v prostorách Mezinárodní knihovny.

BERLÍN
(podzim 2014)
České centrum Berlín se podílí na německé prezentaci rozsáhlého projektu, který připravuje Památník národního písemnictví a Literaturhaus Berlín. Výstava s názvem „Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech – Středoevropan“ se české veřejnosti představí začátkem dubna. V listopadu letošního roku se -přesouvá do Literaturhaus Berlín. Projekt se koná pod záštitou Daniela Hermana, ministra kultury ČR. Autor koncepce a kurátor výstavy je Tomáš Pavlíček.

ČESKÁ CENTRA
Česká centra jsou agenturou Ministerstva zahraničních věcí pro propagaci ČR v zahraničí. Prosazují českou kulturní scénu na mezinárodním poli. Síť Českých center působí z 22 zahraničních metropolí tří kontinentů. Generální ředitelkou Českých center je Vilma Anýžová.
www.czechcentres.cz

Kontakt:
Česká centra
Petra Jungwirthová

tisková mluvčí Českých center
M: 725 890 030
EM: jungwirthova@czech.czVšechny články z tohoto čísla (5/2014):

Rubrika: Zpravodajství
Boskovické běhy – Turisté jdou s námi!
Další dealeři drog na Blanensku
Debata o hazardu
Na Okrouhlé šustily karty
Nedaleko Ostrova u Macochy se propadla zem
Nový most v Podolí zatím nebude
Policie hledá falešné pracovníky charity
Pomocí dotace rozšíří počet sociálních pracovníků
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 13. - 23. 3. 2014
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 6. - 16. 3. 2014
Přechod v Ráječku je bezpečnější
Rodiče zakládají v Boskovicích Waldorfskou školku
Rozhodnou, jak využít miliony
Stará škola v Kunštátu bude rozebrána. Nahradí ji park
V Boskovicích proběhla konference rodiny
V Boskovicích přibudou kamery
V Němčicích opraví silnice
V Rájci školka nebude
Veletrh fiktivních firem měl mezinárodní účast
Velkoopatovická škola staví lezeckou stěnu
Získali dotaci pro turnaj

Rubrika: Kultura
9. VEČER LEGEND V DUCHU PSYCHEDELICKÉHO A EXPERIMENTÁLNÍHO ROCKU
Akce Muzea Blansko v druhé polovině března 2014
Fotojatka v Kině Art
Gallon Drunk v klubu Mersey 28. března 2014
Jaromír František Palme bude odpoledne předčítat dětem
Pozvánka na fotografickou výstavu Chrudichromy v proměnách času
Putování Vysočinou v Galerii Domino
Výstava - Jana Želibská: Kus Země
ZÁMECKÝ SKLENÍK OŽIJE PŘEHLÍDKOU KAPEL

Rubrika: Sport
Basketbalisté dvakrát poraženi
Blanenský postup zařídil hlavně širší kádr
Do soutěže vstoupili vzpěrači vítězně
Dvanáctiletí basketbalisté si pojistili 5. příčku
Dvořák nejlepším z Moravy
Favorit Brno vyloupil Svitávku
Hokejové čtvrtfinále vyhrálo Blansko, Boskovice končí
Rájec potrápili dorostenci
Stolní tenis Zbraslavec
V základní části nakonec lepší Boskovice
Volejbalistky porazily Ivančice
Vyberou nejlepší sportovce

Rubrika: Představujeme
Nová prodejna Tlamka - zahradní technika v Boskovicích otevřela 10.února

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
"Setkání stomiků a rodinných příslušníků"
6. salon Asociace umělců medailérů 2013
8. ročník festivalu Jeden svět v Bruselu zahájí dokument Putinovy hry!
Aquila kolekce přichází s lákavými inovacemi
Arnika vyzývá ministerstvo: Ukončete kácení stromů, vegetační klid skončil
Bilance Světového dne ledvin v Nemocnici Blansko
BOHUMIL HRABAL 100. výročí, o kterém se ve světě hovoří
BRNO SE CHYSTÁ NA INVAZI STEPAŘŮ
Czech That Film 2014. V březnu startuje druhý ročník respektované filmové přehlídky v USA
České centrum Mnichov představuje tvorbu Ateliéru K.O.V _Schmuck 2014
Čeští umělci na Bienále fotografie a vizuálního umění Liege 2014
DĚTSKÝ KARNEVAL 2014
Dovolená, ručení a energie: 3 věci, za které zbytečně připlácíte
DRUŽINOVÝ VÝLET DO LASER GAME ARÉNY
Expozice Botanické zahrady a arboreta MENDELU na 9. Mezinárodní výstavě orchidejí ve Vídni
GOTICKÉ OPEVNĚNÍ MĚSTA POLIČKY OPĚT OTEVŘENO VEŘEJNOSTI
Hrad Svojanov získal zlatou medaili
Inaugurace rektora
Ingrovy dny 2014
JÁ VIKTORKA …. . . aneb z deníku lamičky 6. díl
Jižní Morava – nejlepší partner CzechTourismu na německém trhu
KDE TO UMÍ
Léto s novými zavazadly!
Letošní vítěz ekologického oskara získá nízkoenergetický dům
Lidovci chtějí jednotnou evropskou databázi historie aut
Nejcennější fotbalová trofej světa navštívila Prahu
Nejlepší knížky ve vysílání Českého rozhlasu Brno
Nová vinotéka v Kauflandu ve Znojmě
Nový módní butik v Kauflandu ve Zlíně
Poličská knihovna uvádí: autorské čtení Jana Těsnohlídka ml.
Pracovní návštěva ministra zdravotnictví na Jižní Moravě
Projekt Senior Point pokračuje i v letošním roce
Propagace kraje v rámci připravovaného seriálu Vinaři
PRVNÍ FARNÍ ZABÍJAČKA SE VYDAŘILA
Rekordní zájem o prohlídku Svojanova
RUMUNSKÝ „JEDEN SVĚT“ NABÍDNE TAKÉ KORUPČNÍ TURISTIKU
SLAVNOSTI MALÝCH PIVOVARŮ V SEMILASSE 2
Startuje nový ročník soutěže Dívka České republiky
Světový den ledvin v Nemocnici Blansko
Účty za energie můžete nyní platit pohodlně přes mobil
Ušetřené peníze investujte do péče o stromy okolo cest, zní na adresu silničářů
Věda může být zábavná, ukázala talentovaným středoškolákům soutěž N-trophy
Vysílač Brno-Barvičova čeká 12. března plánovaná výluka digitálního televizního vysílání
Zahájení sezóny 2014 na rozhledně Podvrší
Žijeme v blahobytu? Přijďte diskutovat!