Prosperitu města zajistíme prostřednictvím poctivé práce a vzájemnou spoluprací

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 13/2018, vloženo dne 17.09.2018

[Stálý odkaz na článek]

Velké Opatovice * S důrazem na poctivou práci, která jako jediná může vytvářet potřebné hodnoty, vstupuje do podzimních komunálních voleb ve Velkých Opatovicích Komunistická strana Čech a Moravy. Ta chystá pro nejbližší čtyři volební roky například širší podporu v oblasti sociálního bydlení či výraznější podporu místních dětí. „Chceme vycházet ze zkušeností z minulého volebního období, kdy jsme jako zastupitelé a radní prosazovali zájmy a názory obyvatel města,“ říká Jaroslav Bárta, místostarosta města a nezávislý kandidát za KSČM.

Jaký volební výsledek by Vám udělal radost?
V současnosti je vedení města v dobrých rukou. Neusilujeme o vedoucí posty na radnici, ale rádi bychom dosáhli takového výsledku, který nám především umožní výrazněji promlouvat do dalšího směřování našeho města. Není přitom důležité, kdo s kým po volbách uzavře koalici. Ve vedení města musí především stát lidé, pro které bude prvořadým úkolem prosperita našeho města a spokojený život jeho občanů. Proto jsme po skončení komunálních voleb, ať už dopadnou jakkoliv, připraveni jednat a diskutovat s každým, kdo bude mít podobný pohled jako my. A není třeba se přitom držet dlouhodobých klišé a směřovat vlevo či vpravo.

Důležitý by tak měl být hlavně hlas veřejnosti.
To musí být naprostý základ pro to, aby tu lidé mohli žít klidně a bez obav. Přáli bychom si, aby ke svým zastupitelům zachovávali důvěru a ti s nimi zase řešili problémy ve městě. Chceme, aby měl každý občan možnost zaujmout stanovisko k problémům a mohl vyjádřit své připomínky. V posledních letech jsme pořádali řadu diskuzí s občany a rozhodně bychom v tomto trendu měli pokračovat. Jsme připraveni pracovat pod kontrolou občanů, stejně jako ve spolupráci s ostatními politickými subjekty ve Velkých Opatovicích. Nejlépe městu pomůžeme jedině společně.

Ve vedení města jste působili po odstoupení předchozího vedení jen tři roky. Ovlivnilo to Vaši práci?
To je těžká otázka. Bývalé vedení města působilo ve svých funkcích mnohem déle. Vidím však znatelný posun a snahu současného vedení, jehož jsme součástí, v postupném přibližování úřadu k občanům a za důležité považuji, že současné vedení města zavedlo systém plánování investic. Jsou za námi vidět výsledky a také plán v čem a jak pokračovat pro rozvoj našeho města, tyto výsledky občanům prezentovat, a to se nám, myslím, daří.

Jedním z hlavních témat, které občany zajímá, je sociální oblast a zdravotnictví.
Jako absolutní samozřejmost považujeme udržení dostupných zdravotních služeb a lékařské péče ve všech zdravotnických zařízeních, stejně jako je důležitá i podpora stávajících zařízení sociálně péče, ať už se jedná o služby pro osoby se zdravotním postižením, staré lidi či osoby v nouzi. Rádi bychom rozšířili sociální služby za pomocí mimorozpočtových zdrojů a s podporou Zdravého města. Tím by se pomohlo ke změně životního stylu, ale i zlepšení péče o zdraví.

V tomto případě se nabízí využití areálu bývalého učiliště.
Jako nejvhodnější variantu, jak tento areál využít, vidíme vytvoření nových bytů. A to jak za pomocí dotací, tak i v režii města. Byty mohou být jak sociální, například se zaměřením na nízko příjmové skupiny obyvatel, tak startovací pro mladé páry. Částečně se může ale jednat i o obecní byty, jejichž nájemné by odpovídalo nákladům na jejich udržitelnost.

Co plánujete v oblasti školství, kultury nebo sportu?
Prioritou je pro nás zavedení finančních příspěvků města na ozdravné pobyty dětí v přírodě či případně na vybavení pro prvňáčky. Jako potřebný vnímáme také program obědů ve školách pro děti ze sociálně slabých rodin. Samozřejmostí je zachování optimálního počtu mateřských škol a zajištění dostatku financí na provoz i rozvoj škol ve městě. Vnímáme ale také potřebu stálé podpory sportovní, kulturní či spolkové činnosti.

V dnešní době je důležité téma otázka bezpečnosti.
V tomto ohledu plánujeme posílit roli městské policie, ať už to bude formou fyzické přítomnosti strážníků v problémových lokalitách nebo hlídkovou činností, která je nejdůležitějším prvkem prevence kriminality. Jako zajímavou volbu vidíme vytvoření přímého informačního a komunikačního kanálu mezi občany a městskou policií zajištěním pravidelných setkání. Důležité bude také další rozvíjení městského kamerového systému, který se již několikrát ukázal jako velmi pomocný při boji s kriminalitou. Je ale třeba také sledovat a následně realizovat grantové programy v oblasti prevence sociálně patologických jevů a aktivně podporovat protidrogovou politiku.

Jak vidíte do dalších let investiční možnosti města?
Plánujeme využít všech možností k získání dotačních prostředků. V ekonomické oblasti je pro nás nejdůležitější absolutní transparentnost veřejných financí jako doposud. Za důležitou ale považujeme také podporu rozvoje podnikatelských aktivit, zejména středních a drobných podnikatelů. Tím nejen rozšiřujeme vybavenost města, ale také tak podpoříme vznik nových pracovních míst pro místní občany.

Jaké další kroky chystáte pro další volební období?
Podporu odpovědného odpadového hospodářství, zvláště zaměřené na třídění odpadů. Rozvoj parkovacích míst v souladu s názory občanů i kvalitní, včasné a účelné provádění údržby veřejných prostranství a komunikací. Bavíme se také o revizi plánu zimní údržby, stejně jako důležitosti ochrany veřejné zeleně. Podobných oblastí je ale skutečně mnoho a je potřebné s nimi pracovat v dlouhodobém měřítku, nikoliv jen na jedno volební období.
 Podobné články:
„Malí tenisté podeváté o čokoládové ceny“ - ze dne 10.06.2008 (2)
Parkoviště pro letní kino - ze dne 15.05.2024 (1)
Ulici pojmenovali Na Vyhlídce - ze dne 19.04.2024 (1)
Snižují energetické nároky - ze dne 16.04.2024 (1)
Kraj přislíbil pomoc s dopravním spojením - ze dne 08.04.2024 (1)
Velikonoční jarmark ve Velkých Opatovicích - ze dne 18.03.2024 (1)
AKTUÁLNĚ - uzavírka z Velkých Opatovic ve směru na Jevíčko - ze dne 14.03.2024 (1)
Kulturní dům získá novou střechu - ze dne 12.03.2024 (1)
Školáci ve Velkých Opatovicích se nadýchali dezinfekce, tři z nich skončili v nemocnici - ze dne 18.01.2024 (1)
Sbírka na bezbariérový dům pro Honzíka - ze dne 10.01.2024 (1)
Pořadatelé Štědrodenní polévky dobré vůle ve Velkých Opatovicích změnili účel veřejné sbírky - ze dne 23.12.2023 (1)
Pokračují v obnově zámecké zdi - ze dne 04.11.2023 (1)
Obnoví stromy v lesoparku - ze dne 17.10.2023 (1)
Začali s obnovou zámecké zdi - ze dne 12.10.2023 (1)
Zateplením ubytovny ušetří - ze dne 10.10.2023 (1)
Výstava jiřinek se vydařila - ze dne 23.09.2023 (1)
Opatovické letní kino projde rekonstrukcí - ze dne 22.09.2023 (1)
Znovu usilují o vlakové spojení - ze dne 04.09.2023 (1)
Hasiči slaví výročí - ze dne 01.09.2023 (1)
Jiřinky se vrací do kartografického centra - ze dne 31.08.2023 (1)

Všechny články z tohoto čísla (13/2018):

Rubrika: Zpravodajství
Boskovice by se měly vrátit k investiční politice, myslí si Jaroslav Dohnálek
Boskovice hostily Jihomoravské dožínky
Hnutí ANO se vyjadřuje k situaci v Boskovicích a co je zapotřebí řešit
Hrnčířský jarmark v Kunštátě už po dvacáté šesté
Městské lázně znovu v provozu
Na Žďárné zahajují další výstavbu
Navýší tlak vody v Boskovicích
Olešnice začíná s rekonstrukcí průtahu
Opravdu chceme bourat funkční tělocvičny? Ptá se Vít Přibyl
Policisté zachránili život
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 20. - 30. 9. 2018
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 27. 9. - 7. 10. 2018
Přejezd v Rájci-Jestřebí nejspíš nahradí podjezd
Přijďte podpořit hospicovou péči v Boskovicích a Blansku
V Boskovicích usadili Kameny zmizelých
Voděrady plánují další dětskou skupinu
Zvolí nová zastupitelstva

Rubrika: Sport
Aikido se předvedlo veřejnosti
I druhé derby pro Minervu
Minerva Boskovice začala vítězně
Nový trávník v Jabloňanech otevřel i fotbalový šampion
Okresní duel pro FC Boskovice
Přichází říjen a další závodění
Úspěšný týden fotbalistů, Boskovice jsou dokonce na prvním místě tabulky
Vítězní volejbalisté

Rubrika: Představujeme
Boskováci podpoří rozvoj životního prostředí i dokončení kulturních staveb
Město potřebuje strategickou koncepci svého rozvoje, říká Pavel Vlach
Prosperitu města zajistíme prostřednictvím poctivé práce a vzájemnou spoluprací
Představujeme kandidáta do komunálních voleb za stranu KDU-ČSL pro BOSKO_VÍCE
Představujeme kandidáta do komunálních voleb za stranu KDU-ČSL pro BOSKO_VÍCE
Představujeme kandidáta do komunálních voleb za stranu KDU-ČSL pro BOSKO_VÍCE
Vyhrát chce každý, ale vítěz bude jen jeden, říká předseda ČSSD Boskovice Petr Malach

Rubrika: Černá kronika
Obratem zaplatil dvaadvacet nákupů

Rubrika: Napsali nám
Indiánské odpoledne v Prostředním Poříčí
Setkání elektromobilistů ve Westernovém městečku Boskovice
V Nemocnici Blansko se bojovalo za zdravá prsa. Již po sedmé
Vynikající úspěch Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice ve Španělsku