Jak se změní podoba základní školy v Boskovicích?

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 1/2024, vloženo dne 12.02.2024

[Stálý odkaz na článek]

Boskovice * Jak zlepšit podmínky a výuku na základní škole se rozhodli hledat v Boskovicích. Nechali si k tomu vypracovat analýzu, která má mimo jiné vést k tomu, zda se tři před léty sloučená pracoviště znovu rozdělení. Velké vášně ale mezi veřejností vyvolávají především návrhy na odloučení prvního a druhého stupně či zrušení specializovaných tříd. Zveřejněna již byla také zpráva České školní inspekce, která na škole působila během listopadu.
„Ve veřejném prostoru jsme zaznamenali diskuze, jestli bylo sloučení správný krok, co nám to dalo a vzalo. Chtěli jsme zjistit skutečný stav a podpořit školu, aby se mohla do budoucna rozvíjet. Chtěla bych začít investovat do postupné rekonstrukce,“ vysvětlila kroky města starostka Jana Syrovátková. Analýzu si město nechalo zpracovat u Lukáše Kohoutka, boskovického rodáka, který má být odborníkem na vzdělávání. Ten představil i možné varianty, od rozdělení školy na dvě či tři samostatná pracoviště až po zanechání současného stavu. Navrhnul, že by se město mělo pokusit dohodnout s okolními obcemi, jejichž děti chodí do školy právě v Boskovicích, na finančním příspěvku. Ukázalo se také, že na škole mohlo působit více učitelů a odučit více hodin hrazených od státu. „Abychom ale mohli utvořit třeba pětičlenné skupinky pro výuku anglického jazyka nebo matematiky, na to nemáme místo. Navíc není dost odpovídajících učitelů. Náklady by nám vznikly třeba s vybavením kabinetů,“ vysvětlil však ředitel ZŠ Boskovice Vladimír Ochmanský.
Analýza se zaměřila také na výsledky školy. „Je znepokojující, že výsledky Scio testů jsou výrazně pod průměrem,“ poukázal analytik, který zároveň kritizuje přínos speciálních tříd, třeba matematické na pracovišti 9. května. Kohoutek ale nastínil i další možné změny. „Zajímavá mi přišla alternativa s rozdělením stupňů, které by byly na samostatných budovách.“ Tato možnost však okamžitě vyvolala odezvu veřejnosti. Vznikla i petice, která s rozdělením nesouhlasí. „Tyto ohlasy jsou pro nás velmi cenné a budeme s nimi pracovat,“ ujistila starostka.
Debata se ovšem stočila i přímo k osobě Lukáše Kohoutka, který analýzu vypracoval, a na jeho vazby na vedení města. „Nezastírám, že se známe. Chodili jsme spolu na gymnázium, oba jsme studovali v Praze. Víme, že se věnoval vzdělávání, problémům se šikanou. Byl i ředitelem Základní školy a proto jsem ho oslovila s žádostí o pomoc. Analýza byla zadána v souladu se směrnicí města o veřejných zakázkách,“ vysvětlila starostka Syrovátková. Ještě do dubna minulého roku byl Lukáš Kohoutek ředitelem ZŠ v Mukařově a jeho odchod se nesl v emocích části rodičů.
Město má ovšem k dispozici již i výsledek šetření České školní inspekce. A zatímco analýza mohla vyznít ve smyslu horší atmosféry na škole, inspekce konstatovala opak. „Výuka ve všech hospitovaných hodinách prvního i druhého stupně probíhala ve vstřícné a respektující pracovní atmosféře. Pedagogové jednali s žáky s taktem, průběžně je motivovali a vedli je k dokončování práce,“ stojí například ve zprávě, která chválí také dobrou spolupráci s dalšími subjekty, celoškolské projekty, metodickou práci školní družiny, úroveň výuky informatiky, program v Centru polytechnické výchovy a vzdělávání nebo úroveň žákovského parlamentu. Kritizuje naopak menší míru zavádění moderních metod výuky, nevyužívání srovnávacích testů celé školy, hospitační činnost a navrhuje také rozšíření školního poradenského pracoviště. Výrazněji poukazuje na úroveň vzdělání i vybavení přípravné třídy a jako závažnou shledala otázku bezpečnosti, jejíž systém není správně nastaven a škola systematicky nevyhledává a nevyhodnocuje bezpečnostní rizika. „Především v oblasti pohybových aktivit a aktivit zájmového vzdělávání bylo v době inspekční činnosti identifikováno několik závažných, zdraví a život ohrožujících rizik. Například nedostatečné zajištění dohledů nad žáky a možnost pohybu cizích osob v prostorách školy,“ uvedli inspektoři.
Město Boskovice tak pokračuje se sběrem dalších materiálů, podle kterých se rozhodne o budoucím směřování školy. „S výsledky inspekce seznámí pan ředitel radní po víkendu, takže uvidíme, v čem máme rezervy a zahrneme to do celkové koncepce školství. Zároveň pracujeme na odpovědích na otázky, které nám zaslala veřejnost. Dostali jsme také dopis od učitelů, kterým se budeme zabývat. V plánu je další veřejné setkání, kde budeme o postupu informovat. Je pro nás klíčové bavit se s rodiči a veřejností, abychom měli školu v co nejlepším stavu a je jedno, jestli budeme mít jednoho ředitele nebo dva,“ zakončila Syrovátková.(Luke)


Podobné články:
Město Boskovice se rozhodlo pro rozdělení základní školy - ze dne 27.02.2024 (2)
Čtyřicet učitelů ZŠ Boskovice poslalo městu v minulých dnech dopis - ze dne 20.02.2024 (2)
Petice proti rozdělení ZŠ Boskovice - ze dne 07.12.2023 (2)
Pasování prvňáčků na Zelené - ze dne 20.11.2023 (2)
Chlapci ze „Zelené“ si doběhli pro 3. místo v krajském kole přespolního běhu - ze dne 26.10.2023 (2)
Plody podzimu - ze dne 16.10.2023 (2)
ZŠ Sušilova připravuje žáky na mezinárodní zkoušky z angličtiny - ze dne 06.10.2023 (2)
Žáci ze „Zelené“ dominovali na přespolním běhu - ze dne 22.09.2023 (2)
Pasování prvňáčků na Zelené - ze dne 14.11.2022 (2)
Mladí florbalisté nejlepší na okrese - ze dne 21.05.2022 (2)
Čertovská diskotéka v družině na ZŠ Boskovice - ze dne 16.12.2021 (2)
Hřiště rozšířily nové prvky - ze dne 19.06.2021 (2)
Školáky navštívila spisovatelka - ze dne 07.06.2021 (2)
Na Základní škole v Boskovicích uspořádali sněhové hrátky - ze dne 06.02.2021 (2)
Zelená opět nejlepší - ze dne 29.02.2020 (2)
Inspekce nařídila zrušit zákaz telefonů na škole - ze dne 04.02.2020 (2)
Žáci ZŠ Boskovice si připomněli Den Země s VAS Boskovice - ze dne 02.05.2019 (2)
Zelená škola v Boskovicích se dále veze na vítězné vlně - ze dne 26.02.2019 (2)
"Společně jsme v bezpečí" - ze dne 04.07.2017 (2)
Článek ZŠ Boskovice - návštěva z Levic - ze dne 30.05.2017 (2)

Všechny články z tohoto čísla (1/2024):

Rubrika: Zpravodajství
Dotace na knihovnu nejdříve v roce 2027
Inspekce uzavřela kuchyni restaurace Na Rybárně v Letovicích
Jak se změní podoba základní školy v Boskovicích?
Kuželkáři se musí stěhovat do Blanska
Nemocnice Boskovice i v lednu zůstává v režimu akutní péče, neúspěšně naopak vypadá dohoda s novým
Nové zázemí pro školku město podpoří
Objevili Mauglího síň
Odpady zdražují v Boskovicích, Letovicích i Velkých Opatovicích
Plavcům v Boskovicích kraluje Drábek
Proběhla tříkrálová sbírka
Rekonstrukce přehrady potrvá do listopadu
Sbírka na bezbariérový dům pro Honzíka
Šestý ročník Valchovského ponoru
Školní lípa skončila třetí
Tylex Letovice skončil, dorazily jej drahé energie
V Boskovicích počítají se zámeckým parkem i investicemi do škol a nemocnice
VAS Boskovice podpořila stacionáře v Boskovicích částkou 150 tisíc Kč
Výstavba stožárů na posílení mobilního signálu pokračuje
Změna parkování na Lidické

Rubrika: Sport
Aikido se loučilo s Mlynárem
Hokejisté kousek od senzace
Pohár starosty si odvezl Zlín
Vítězná forma volejbalistů

Rubrika: Představujeme
Linda Tománková objevila zálibu pro přírodní vědy