Brno a další města bez rizikového glyfosátu

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 13/2017, vloženo dne 05.10.2017

[Stálý odkaz na článek]

Alternativy k chemické likvidaci plevelů existují, představujeme jejich přehled

Hnutí DUHA a Síť ekologických poraden (STEP) dnes na tiskové konferenci v Brně zveřejnily přehled bezpečných, nechemických metod odstraňování plevelů na veřejných prostranstvích. Ukázaly také příklady měst u nás i v zahraničí, které pravděpodobně karcinogenní a škodlivé glyfosátové herbicidy nepoužívají nebo výrazně omezují.

Ke glyfosátu totiž existují dostupné alternativy. Na veřejných prostranstvích mohou být úspěšně použity mechanické (ruční pletí, strunová sekačka, křovinořez, rotační kartáče a brány) nebo termické (plamen, horký vzduch, infračervené záření, horká voda, pára nebo pěna) metody. Podrobně představují tyto metody dnes zveřejněné publikace Nechemické odstraňování plevele na veřejných prostranstvích a Parky a trávníky bez rizikového glyfosátu – jak na to? [1].

Glyfosát je účinnou složkou mnoha herbicidů, např. u nás známého a dobře dostupného přípravku RoundUp. Patří k nejprodávanějším a nejuniverzálněji používaným herbicidům, k hubení plevele se hojně využívá nejen v zemědělství, ale také v soukromých zahradách a veřejných prostorech, jako jsou parky, dětská hřiště, okolí železnic ad. V současnosti je k likvidaci plevelů na veřejných prostranstvích schváleno zhruba 40 chemických prostředků - glyfosát je účinnou látkou u všech [2].

Registrace glyfosátu v EU nicméně končí letos 15. prosince. O jeho budoucnosti budou zástupci členských zemí včetně ČR jednat a hlasovat v říjnu nebo listopadu [3]. Česká republika v zastoupení ministra zemědělství Mariana Jurečky zatím vždy vystupovala pro další neomezené použití, ačkoliv sám ministr na svém Twitteru prohlásil, že je pro zkrácenou dobu registrace a zúžení jeho povolení [4].

Proti prodloužení registrace glyfosátu zatím vystupuje například Francie a Itálie. Jeho další povolení je předmětem debat představitelů členských států i kritiky veřejnosti, a to především kvůli obavám ze zdravotních rizik i dopadů na životní prostředí. Hnutí DUHA spolu se zhruba dvěma tisíci lidmi požaduje minimálně výrazné omezení glyfosátu v České republice. K výzvě se mohou lidé připojit na www.parkybezchemie.cz.

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), nejvyšší medicínská autorita v oblasti rakoviny, řadí glyfosát mezi pravděpodobné lidské karcinogeny. Existuje také podezření, že působí genotoxicky, může narušovat fungování hormonální soustavy a poškozuje vývoj plodu a průběh těhotenství. Analýza, kterou v roce 2013 nechalo provést Hnutí DUHA, přitom objevila glyfosát v moči 6 Čechů z 10 [5].

Glyfosát je také jedovatý pro vodní organismy a při aplikaci je třeba zabránit splachu do vodních toků. To je ovšem při plošném použití, například v okolí železničních tratí, obtížně splnitelné a kontrolovatelné. Glyfosát je také extrémně nebezpečný pro všechny necílové rostliny, a to i při malém zasažení. Při špatné aplikaci proto dochází ke spálení či zahubení stromů a trávy v těsné blízkosti míst, kde se používá. Poškozené rostliny a stromy jsou navíc náchylnější k jiným chorobám a škůdcům - to přispívá například ke špatnému stavu stromů v alejích podél cest. Existuje také podezření, že glyfosát je jednou z látek, které způsobují syndrom zhroucení včelstev, kdy dochází k náhlému vymírání zdánlivě zdravého včelstva. Nadužívání navíc zvyšuje odolnost rostlin proti tomuto herbicidu a způsobuje šíření odolných plevelů, což zvyšuje náklady na jejich likvidaci. U nás se již vyskytuje odolný plevel turanka kanadská nebo přeslička rolní.

Zcela nebo částečně bez glyfosátu fungují mnohá zahraniční i česká města. Například v Mělníku používají na odstraňování plevele horkou vodu, která zároveň čistí plochy od žvýkaček, mastných skvrn, lepidel apod. Technologii na bázi horké vody spolu s rotačními kartáči od letoška využívá také Jeseník. Dalším pozitivním příkladem je Brno - Veřejná zeleň města Brna, spravující významné městské parky a stromořadí, od roku 2012 programově omezuje používání selektivních herbicidů. Nyní používá glyfosát pouze na zatírání pařízků po kácení invazivních dřevin v objemu několika litrů ročně. Plevely odstraňují mechanicky (sečení či ruční vykopávání a vytrhávání) nebo pomocí horké vody, vybrané plochy zeleně jsou také spásány.

V Portlandu (USA) městská správa ve třech vybraných parcích zavedla nový model správy – jednak zcela vyloučili používání pesticidů a také zavedli dobrovolnickou spoluúčast lidí ze sousedství na údržbě parku. Od většího zapojení obyvatel do správy veřejných parků město očekává také menší výskyt vandalismu a nepořádku. Úplný zákaz používat pesticidy při údržbě veřejných prostranství platí od roku 2008 například ve Štrasburku (Francie). Přednost před chemií dostalo mulčování a hnojení kompostem a rostliny jsou vybírány s ohledem na stanoviště, aby vyžadovaly minimum péče a dobře prospívaly. Na odstraňování plevelů využívají (dle ošetřovaných ploch) rotační kartáče, plynové hořáky a horkou páru. Změna se setkala s pozitivním ohlasem.

Příklady dalších měst bez glyfosátu, nechemických metod odstraňování plevele a doporučení pro města a obce obsahují nové publikace Nechemické odstraňování plevele na veřejných prostranstvích a Parky a trávníky bez rizikového glyfosátu – jak na to? [1].
Jozef Kasala, ředitel Veřejné zeleně města Brna, řekl: “Nejpoužívanější metodou likvidace plevelů v naší organizaci je mechanické odstraňování. Na nezpevněných plochách mulčujeme organickým materiálem včetně trávníků a květinových záhonů. Jako mulč využíváme zejména dřevní štěpku, podrcené listí, trávu a k výsadbám přidáváme hnůj.”

Tomáš Trnka, správce stromořadí, řekl: “Používání glyfosátů je snadné, účinné a cenově dostupné. Proto je tento způsob omezování plevelů tak rozšířen. Ovšem je také jisté, že jsou glyfosáty zdraví škodlivé a zatěžují životní prostředí. Největší problém spatřuji v nadužívání glyfosátů ve veřejném prostoru a zejména v zemědělství.”
“Veřejná zeleň města Brna omezila používání prostředků s obsahem glyfosátů na minimum. Změna přístupu k omezování plevelů je v souladu s naší současnou strategií, která je zaměřena na přírodě blízké hospodaření, využívání biologického odpadu a podporu biodiverzity. Růst plevelů omezujeme pouze mechanicky, horkou vodou a mulčováním. Používání přístroje s horkou vodou je sice náročnější, ale na frekventovaných místech je ideální a plnohodnotnou alternativou. Aplikaci herbicidů s obsahem glyfosátů jsme omezili na lokální zatírání nežádoucích dřevin a invazních druhů rostlin.”

Miroslav Šuta, expert v oblasti hodnocení ekologických a zdravotních rizik z Centra pro životní prostředí a zdraví, řekl: “S každým pesticidem bychom měli zacházet velice opatrně, protože byl vyroben proto, aby zabíjel jiné živé organismy. Z hlediska ochrany lidského zdraví je rozumné se pesticidům vyhnout všude tam, kde zda ně existují bezpečnější náhrady. Zvláště významné se to jeví v případě veřejných prostranství, kde se pohybují kromě jiného male děti, těhotné ženy nebo lidé nemocní. Ti tvoří skupiny, které mohou být citlivější vůči působení pesticidů, ale i dalších chemických látek.”

Renata Placková, expertka na ekologický provoz úřadů a institucí Sítě ekologických poraden STEP, řekla: “Místní samosprávy jsou zodpovědné za to, co se děje ve městech a obcích. Měly by pečovat o zdraví a kvalitní životní prostředí pro všechny své obyvatele. Vyloučení chemie při péči o veřejná prostranství je technicky poměrně snadné; hlavní je změna myšlení. Nové požadavky mohou samosprávy zahrnout jak do praxe vlastních údržbářských organizací a městských firem, tak do vypisovaných veřejných zakázek. Řešení tu jsou, jen je použít a nezůstávat na známých - chemických - cestách.”

Klára Kyralová, expertka na zemědělství a potraviny Hnutí DUHA, řekla: “Praxe ukazuje, že se v našich městech a obcích můžeme obejít bez použití glyfosátových herbicidů. Vzhledem k prokázaným rizikům i vážným podezřením je víceméně neomezené povolení a nadužívání glyfosátu nepochopitelným hazardem. Konkrétní nechemické metody odstraňovaní plevele i příklady českých a zahraničních měst bez glyfosátu jsou závanem svěžího větru ve stojatých chemických vodách.”
“Glyfosát můžeme nahrazovat lepší praxí jak v zemědělství, tak na veřejných prostranstvích. Ministr Jurečka by to měl vzít na zřetel při rozhodování o další budoucnosti glyfosátu v Eropské unii i u nás.”

Kontakty:
Ing. Jozef Kasala, ředitel Veřejné zeleně města Brna, 739 681 827, kasala@vzmb.cz Ing. Tomáš Trnka, program snižování glyfosátu, Veřejná zeleň města Brna, 730 872 298, trnka@vzmb.cz MUDr. Miroslav Šuta, expert v oblasti hodnocení ekologických a zdravotních rizik, Centrum pro životní prostředí a zdraví: 608 775 754, miroslav.suta@centrum.cz Mgr. Renata Placková, expertka na ekologický provoz úřadů a institucí Sítě ekologických poraden STEP, 737 136 911, renata.plackova@ekoporadna.cz Mgr. Klára Kyralová, expertka na zemědělství a potraviny Hnutí DUHA, 773 778 837, klara.kyralova@hnutiduha.cz RNDr. Jan Piňos, média a komunikace Hnutí DUHA, 731 465 279, jan.pinos@hnutiduha.cz

Poznámky:
[1] Publikace vydala Síť ekologických poraden a Hnutí DUHA. Ke stažení jsou zde: http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/10/nechemicke_ostranovani_plevele_na_verejnych_prostranstvich.pdf http://hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2017/10/parky_a_travniky_bez_rizikoveho_glyfosatu_infolist.pdf [2] Přípravky neobsahují pouze glyfosát, ale často také smáčedla, případně další chemické látky umožňující rychlejší pronikání do rostlin a větší účinek. [3] Přesný termín hlasování není znám. Setkání, na kterých může k hlasování dojít, jsou zatím plánována na 23. října a 6. listopadu. [4] Viz. příspěvek na oficiálním Twitteru Mariana Jurečky ze dne 17.5.2016. [5] Více o testování zde: http://www.hnutiduha.cz/aktualne/sest-z-deseti-cechu-ma-v-tele-toxicky-herbicid


Všechny články z tohoto čísla (13/2017):

Rubrika: Zpravodajství
Babybox i v Blansku
Běželi pro Nikýska
Bohuslav Martinů - skladatel, ale i cestovatel. V Poličce zahajují výstavu o slavném rodákovi
Budoucnost Isarna v Letovicích je stále nejasná
Cena Křesadlo poprvé v Jihomoravském kraji, patronem je Bolek Polívka
Den české státnosti si v Krumlově připomenou na společném turistickém pochodě
Dobročinný koncert Hrajeme pro život ve spolupráci s televizí Barrandov
Finále Miss Léta proběhne v neděli 24. 9. na Velké Chuchli
Hrnčířský jarmark v Kunštátě propršel
Hudební cykly ... Kruh přátel hudby a Jazz and Blues Boskovice 2017/2018
Chodník bude do svátku Všech svatých
Jihomoravský kraj a město Brno se společně představují na veletrhu Expo Real v Mnichově
Jihomoravský kraj pošle finance na pomoc partnerské Zadarské župě postižené povodní
Jihomoravský kraj vloží 10 milionů na rozšíření letecké dopravy
Jiřinky ve Velkých Opatovicích znovu lákaly
Kraj podpoří organizace poskytující sociální služby dalšími 107 miliony korun
Kraj rozešle téměř 35 milionů na platy zdravotnických pracovníků
Mezi Kyjovem, Miloticemi a Ratíškovicemi zmizely výmoly. Kraj otevřel opravenou silnici
O nastávajícím víkendu budou dobrovolníci opět uklízet
O udělení letošních Cen Jihomoravského kraje rozhodli krajští zastupitelé na svém zasedání
Obřadní síň ve Velkých Opatovicích v novém
Okresní koupaliště bilancují letošní sezónu
Oprava kina bude pokračovat příští rok
Opravují vstup k ordinacím
Ožijí znovu historické Lázně Velká Roudka?
Po celé Evropě budou létat dvě letadla propagující Jihomoravský kraj a město Brno
Podzimní tematické prohlídky s průvodci
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 21. 9 - 1. 10. 2017
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 28. 9 - 8. 10. 2017
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 5. - 15.10. 2017
Příprava oslav 100. výročí narození Tomáše kardinála Špidlíka
Regionální filmový fond kraj podpoří částkou 5 milionů korun
Rok od jeho otevření je nové nádraží stále prázdné
Sportovní hala na Sušilové stát může
Stanice TV Barrandov uctí památku Jana Třísky mimořádnou změnou programu
Stará nemocnice ve Znojmě našla svého kupce
Stav ovzduší v Jihomoravském kraji se dlouhodobě zlepšuje
Světový den srdce 29. 9.
Švindlování s hodinami a přestávkami v náklaďáku nebo kamionu bude těžší
Televize Barrandov se rozloučila s Alešem Cibulkou a Michalem Jagelkou
V Boskovicích bojují za záchranu Dvořáčkova mlýna
Velké Opatovice a Jevíčko spojí cyklostezka
Volnočasové aktivity slaví u žáků úspěch
Vybrali podobu rekonstrukce náměstí v Letovicích
Vyrazili okolo Malé Hané
Zahájí opravu hasičské zbrojnice
Zámecké hemžení v pirátském stylu
Žáci v Letovicích se aktivně zapojili do preventivní akce

Rubrika: Kultura
Bílá pastelka v Nemocnici Blansko
ČS KONCEPT 70. LET ve Fait Gallery už příští týden
Galerie vystavuje Adolfa Borna
Návrat Muzejní maringotky k 40. výročí úmrtí herce Karla Högera
Pozvánka na představení a workshop korejského loutkového divadla
Představí držitele boskovického panství
ŘÍJEN 2017 VENUŠE ve Švehlovce - kulturní sluj jak Brno!
Zámek Lysice - otevírací doba a kulturní akce v říjnu

Rubrika: Sport
Babí léto nabízí dva závody Okresní běžecké ligy
Bikeři zavítali na Velenov
Boskovice nasázely osm branek Litomyšli
Hokejisté Minervy Boskovice na Třebovou nestačili
Hokejové derby ovládly Boskovice
Mizerný víkend fotbalistů
Mladí basketbalisté zahájili sezónu
Okresní tým Blanensko zahájil vítězně
Opět zlatý Milda Bayer
První mistrovská utkání mladých basketbalistů
Skvělé umístění pro Svitávku
V poháru postupují
Závěrečná prověrka přinesla čtvrté místo

Rubrika: Představujeme
ADVENTURE MENU – Chutné novinky pro každou příležitost
Libor Hoppe – Nesouhlasím s tím, jak se naše země mění
Šetřete a využívejte vodu efektivně. AQUAMODUL, s.r.o. vám poradí jak
Zvítězil jen Kunštát

Rubrika: Černá kronika
Naboural dvě auta pod vlivem alkoholu
Nakupující dělník přišel v Letovicích o skoro dvacet tisíc korun
Neskutečně brutální agresoři kopali do bezvládného těla napadeného seniora
Nešťastně řešila sousedské spory
Nutně potřeboval kolo
Sprejerovi stačila čtvrthodina
Telefon nedorazil - žena přišla o více než dvanáct tisíc korun
Traktor z Anglie na Letovicko nedorazil
Zaměřili se nejen na bezpečnostní pásy
Zloděj musel vzít za vděk skoro patnáctitisícovou hotovostí
Zloděj se zajímal pouze o šperky
Zloděj získal v boskovické prodejně snadno více než padesát tisíc korun
Zloděje zlákalo odstavené nezajištěné horské kolo v altánu

Rubrika: Napsali nám
5 nejběžnějších reakcí mužů, pokud jsou v ložnici odmítnuti
Brno a další města bez rizikového glyfosátu
Dny duševního zdraví v Brně a v okresech JMK
Hosty Jaromíra Soukupa budou Milan Chovanec a Martin Stropnický
Hrad Svojanov připomene svatého Václava
Jak se neztratit ve stáří? Odpovědi pro seniory i jejich rodiny přináší nový informační portál
Lidé mají poslední šanci hlasovat, kdo dostane zlatý ekologický glóbus
Mendelova univerzita v Brně připravuje Noc vědců
Měsíci věží a rozhleden v Blansku
METEOROLOGICKÝ RADAR Skalky OTEVŘEN
Na televizním trhu roste nejvíce Skupina Barrandov
Novinka na kožní ambulanci Nemocnice Blansko – nový DERMATOSKOP
Olešnický kvítek - soutěžní přehlídka mladých muzikantů
PRgang startuje druhý semestr, spolupracuje již se třemi univerzitami
Reakce na rozhodnutí Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
Seznamovací párty ve školní družině Sušilova v Boskovicích
Sporťáček zaujal i v dešti, Moravec sportoval s dcerou
Spouští se unikátní seznamka pro handicapované. Nabízí příležitost najít si životního partnera
Studentky učí své vrstevníky, jak se zachovat při mozkové mrtvici
Veletrh hodinek SEW 2017 v Brně
Vrcholí nábor nových projektů do 5. ročníku Laboratoře Nadace Vodafone