Podílové spoluvlastnictví

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 18/2008, vloženo dne 26.06.2008

[Stálý odkaz na článek]

V dnešním článku se zaměříme na některé dílčí otázky podílového spoluvlastnictví.
Mezi spoluvlastníky nezřídka vznikají rozpory ohledně způsobu užívání společné věci, na rozsah údržby a ohledně úhrady s tím spojených nákladů.
Podílové spoluvlastnictví je koncipováno jako spoluvlastnictví v ideálních spoluvlastnických podílech. Spoluvlastník tedy nemá určitou konkrétní část společné věci, ale má určitý podíl na společné věci jako celku.
Spoluvlastnictví tedy samo o sobě, není-li dohodnuto jinak, nepřináší právo spoluvlastníka výlučně užívat určitých způsobem vymezenou část společné věci a nakládat s ní, nýbrž představuje jeho právo podílet se na užívání společné věci jako celku v míře odpovídající velikosti jeho podílu, a to buď faktickým užíváním nebo ve smyslu práva na peněžité plnění. Na straně druhé vyjadřuje podíl míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví.

Rozhodování spoluvlastníků o společné věci
O hospodaření se společnou věcí rozhoduje ten spoluvlastník, který má většinový podíl. Jestliže je spoluvlastníků více, probíhá při rozhodování o hospodaření se společnou věci něco jako hlasování. Neplatí však, že každý spoluvlastník má jeden hlas, nýbrž každý spoluvlastník má tolik hlasů, kolik činí jeho spoluvlastnický podíl. Pouze při rovnosti hlasů nebo nedosáhne-li se většiny nebo dohody, rozhodne na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Mylný je názor, na základě kterého se vyžaduje souhlas všech spoluvlastníků k právnímu úkonu, jež se týká se hospodaření se společnou věcí.
Většinový spoluvlastník či spoluvlastníci jsou pouze povinni svoje rozhodnutí dát na vědomí menšinovému spoluvlastníkovi. Menšinový spoluvlastník je povinen rozhodnutí většinového spoluvlastníka respektovat. Zákon mu dává právo obrátit se na soud pouze v případě, že se jedná o důležitou změnu společné věci.
Hospodaření se společnou věcí zahrnuje správu, údržbu a provádění oprav společné věci včetně rozhodování o způsobu užívání (např. přenechání společné věci do nájmu, popř. rozhodnutí o užívání věci některým ze spoluvlastníků, nebo naopak o vyloučení některého ze spoluvlastníků, nebo naopak o vyloučení některého ze spoluvlastníků z užívání společné věci).

Vypořádání při rušení podílového spoluvlastnictví
Vypořádání podílového spoluvlastnictví může proběhnout dohodou spoluvlastníků. Pokud nedojde k dohodě, zruší a vypořádá podílové spoluvlastnictví na návrh kteréhokoliv spoluvlastníka soud. Při zrušení spoluvlastnictví se některý ze spoluvlastníků také začasté domáhá vypořádání investic, které na společnou věc vynaložil.
Z hlediska povahy nároků a jejich promlčení je pak třeba rozlišovat mezi náklady na nutnou opravu a údržbu věci a náklady na opravu a údržbu věci, které nebyly nezbytné. Dále samozřejmě mezi náklady, s nimiž spoluvlastníci vyslovili souhlas (třebas i konkludentně, mlčky, anebo které byly některým spoluvlastníkem vynaloženy bez tohoto souhlasu; je třeba také zjišťovat, zda za trvání podílového spoluvlastnictví došlo mezi spoluvlastníky k dohodě o způsobu úhrady těchto nákladů.
Jestliže spoluvlastník vynaloží náklad na společnou věc se souhlasem ostatních spoluvlastníků, jedná se o majetkové právo investujícího spoluvlastníka uplatňované vůči ostatním spoluvlastníkům, které se promlčí v tříleté promlčecí době, pro jejíž počátek je rozhodná doba vynaložení nákladu na společnou věc. Jestliže investující spoluvlastník vynaloží náklad na společnou věc bez souhlasu ostatních spoluvlastníků, ale jedná se o náklad na nutnou opravu či údržbu, jedná se o právo na vydání bezdůvodného obohacení, jež uplatňuje investující spoluvlastník již za trvání spoluvlastnického vztahu a promlčí se podle § 107 občanského zákoníku od okamžiku vynaložení nákladu na nutnou opravu či údržbu. A konečně se může jednat o zhodnocení společné věci bez souhlasu ostatních spoluvlastníků nikoliv nutnou opravou či údržbou a pak má investující spoluvlastník právo na vydání bezdůvodného obohacení v promlčecí lhůtě podle § 107 občanského zákoníku, která však počíná plynout až od okamžiku zániku podílového spoluvlastnictví.
Promlčení lhůta podle § 107 občanského zákoníku je dvouletá v případě, že máme vědomost o tom, vůči komu právo na vydání bezdůvodného obohacení mámu uplatňovat (a to většinou u podílového spoluvlastnictví bezpečně víme) a v jaké výši bezdůvodné obohacení vzniklo – o této lhůtě hovoříme jako o subjektivní. V každém případě se však právo na vydání bezdůvodného obohacení promlčí tři roky od vzniku bezdůvodného obohacení – tady hovoříme o objektivní lhůtě.

Mgr. Dušan Prušvic, advokát
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Čestmíra Sekaniny


Podobné články:
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
Boskovická škola otevírá další zdravotnický obor, veřejnosti nabízí také kurz péče o blízké - ze dne 23.09.2021 (1)
Jarmark podpořil podnikatele - ze dne 22.09.2021 (1)
Nemocnici nadále povede Štěpánský - ze dne 22.09.2021 (1)
Bikeři závodili v Boskovicích - ze dne 20.09.2021 (1)
Po stopách pátera Ševčíka - ze dne 15.09.2021 (1)
V Boskovicích uzavřou ulici kapitána Jaroše - ze dne 14.09.2021 (1)
SLEVOVÉ DNY MARIANNE v Dobrém Spánku v Boskovicích - ze dne 11.09.2021 (1)
Hokejisté porazili Třebovou - ze dne 11.09.2021 (1)
Roman Hlaváček získal světové stříbro - ze dne 07.09.2021 (1)
Zemřela Olga Oldřichová - ze dne 06.09.2021 (1)
Přípravu začalo derby - ze dne 06.09.2021 (1)
Knižní výšlap zavedl zájemce místní přírodou až k loupežníku Mářinglovi - ze dne 05.09.2021 (1)
Červenka beach 2021 - ze dne 30.08.2021 (1)

Všechny články z tohoto čísla (18/2008):

Rubrika: Zpravodajství
Aktuální provozní doba Městských lázní Boskovice pro veřejnost od 23. 6. do 27. 6. 2008
Betany uspořádala olympiádu
Bojovali o pohár starosty
Festival pro židovskou čtvrť Boskovice 2008
Hasiči si vyladili zásahové auto
Hasičská noc v Knínicích
Mládež zápolila s časem v hasičské soutěži
Mladí zdravotníci bodovali v krajském kole - O víkendu změří síly v Pelhřimově
Na Boskovicko zavítal Petr Pithart
Na očkování proti encefalitidě není ještě pozdě
Novinky z Boskovic
Novinky z Letovic
Novinky ze Sebranic
Ochotníci otáčejí hledištěm
Oslavy ve Křetíně završila ohňová show
Policejní přehlídka přilákala stovky návštěvníků
Poutníci vyrazili za šamotovým plátkem
Pozvánka na oslavy do Velenova
Přispěje na bezlepkovou dietu a podpoří screening celiakie
Sjezdovka láká sportovní nadšence i v létě
Stavba výrobní haly v Sebranicích jde do finiše
V Isarnu ožil středověk
Vísky ozdobila Zlatá stuha
Vodomilové si už užívají na koupalištích
Výstava na zámku odhaluje minulost
Zahrádkáři poradí
Zubaři už nebudou sloužit víkendy zadarmo
Zubní pohotovost v regionu Blansko

Rubrika: Kultura
„Dýchali (nejen) jazzem“
Do Galerie Města na výstavu obrazů
Pojízdný kinematograf zakotví na náměstí
Staré kočárky jsou dnes úsměvnou podívanou
Strašidla na Kořenci

Rubrika: Sport
Basketbalisté ze Zelené čtvrtí v republice
Boskovice ani Rájec v sezóně nezazářili
Boskovice hostily finále ve šprtci
Divizní ročník je u konce
MERIDA - DELIKOMAT - GRENA CUP
Moravskoslezská divize - skupina D VÝSLEDKY
Proběhl druhý ročník Forman cupu
Třetí místo na Pannonia-ring 2008
Úřední zprávy z OFS Blansko
Ve finále byli úspěšnější fotbalisté Adamova
Volejbalisté si užívali recese i sportu
Vzpěrač Roza mistrem republiky

Rubrika: Představujeme
TEST - Fiat BRAVA

Rubrika: Černá kronika
Policice INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
BRÝLE PRO AFRIKU
Den zdraví
Houslistka svým talentem oslnila porotu
Olympiáda opět ve Sloupě !
Pétanque ve Skrchově
S dětmi na výlet trochu jinak
Svitávečtí na "SBOROVÁNÍ" v Boskovicích
Vyrazili do Orlických hor
Žáci ze Svitávky si osahali Prahu

Rubrika: Právník radí
Podílové spoluvlastnictví