Hlásič požáru a hasicí přistroj budou povinné

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 17/2008, vloženo dne 19.06.2008

[Stálý odkaz na článek]

Region * Rizik pro vznik požáru je mnoho a ani maximální opatrnost všem nebezpečným možnostem nezabrání. Většina požárů vzniká tam, kde majitelé opatrní byli a nejnebezpečnější jsou případy, které neovlivníme. I proto nabude od 1. července 2008 účinnosti nová vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Tento předpis stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb. Vyhláška je velmi důležitá pro projektanty, stavebníky a také firmy a občany, protože určuje jednotné technické podmínky požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užívání staveb. „Vyhláška, která byla zevrubně diskutována v odborné veřejnosti a prošla důkladným připomínkovým řízením v České republice i v rámci celé Evropské unie, systémově řeší zásadní technické otázky požární ochrany a požární bezpečnosti staveb,“ vysvětluje ředitel odboru prevence Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR plk. ing. Rudolf Kaiser.

Jakých staveb se vyhláška týká?
Vyhláška stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových staveb, tedy těch objektů, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky, tedy po 1. červenci 2008.
Pouze v § 30 vyhlášky jsou stanoveny podmínky pro užívání stavby, které se vztahují také na stávající stavby. Tyto stavby schválené ještě před 1. 7. 2008 musí tyto podmínky z § 30 splnit do 6 měsíců od nabytí účinnosti vyhlášky (tedy do 1. ledna 2009).

Co vyhláška mění?
Vyhláška přináší vyšší požadavky na vybavení nových rodinných domů a staveb určených pro bydlení zařízením autonomní detekce a signalizace (obecně „hlásičem požáru“) a také přenosnými hasicími přístroji. „Pokud jsou domácnosti vybaveny prostředky rychlé detekce vznikajícího požáru a pokud mají k dispozici funkční přenosné hasicí přístroje, významně to omezuje riziko úmrtí či zranění při případném požáru a je mnohem vyšší šance uchránit majetek před zničením,“ doplňuje Rudolf Kaiser.

Hlásiče požáru do objektů určených pro bydlení
Podle vyhlášky musí být zařízením autonomní detekce a signalizace vybaveny všechny nově postavené rodinné domy, byty, stavby ubytovacích zařízení staveniště, dále i ubytovací zařízení nebo stavby zdravotnických zařízení a sociální péče, u kterých na základě technických norem nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací (EPS).
Povinnost vybavit si objekt hlásiči požáru se vztahuje jen na nové stavby, tedy na ty objekty, o kterých stavební úřad pravomocně rozhodne v územním řízení, udělí jim územní souhlas anebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko orgánu státního požárního dozoru po nabytí účinnosti této vyhlášky.
Objekty schválené před 1. červencem letošního roku budou muset být vybaveny „hlásiči požáru“ pouze tehdy, pokud stavba či její část projde v budoucnu rozsáhlejší stavební úpravou.
„Důležitým aspektem při výběru kouřového detektoru je spolehlivost, cena a záruka, že výrobek je certifikovaný. Certifikovaných detektorů je v současnosti nedostatek a mnoho firem na českém trhu tuto certifikaci nemá. V České republice není žádná zkušebna, a tak musí výrobci do zahraničí. Některé pojišťovny díky kvalitnímu zabezpečení domácnosti, jehož součástí jsou i detektory kouře, dávají dvacetiprocentní slevu na pojistném,“ říká Viktor Slanař, vedoucí tuzemského prodeje společnosti Jablotron. Spolehlivost a záruku rychlého servisu vám zajistí značkový výrobek. U ceny jsou rozhodující tři kategorie použití. Nejlevnější verzí je autonomní detektor. Ten splní účel tím, že přítomnost kouře v místnosti zvukově a opticky signalizuje a zachrání tak prioritně lidský život. Jeho cena se pohybuje kolem 700 korun. Autonomní detektor je napájen z baterie a nevyžaduje žádnou kabeláž. Druhou možností je napojení detektoru k zabezpečovací ústředně. Detektor může být do zabezpečovacího systému připojen drátově nebo bezdrátově, což velmi usnadní montáž a lze jej snadno doplnit i k již hotovému zabezpečovacímu systému. Výhodou je, že vedle lokálního zvukového alarmu v místě instalace vyšle zařízení informaci o požáru přímo majiteli na mobil. Třetím a plnohodnotným řešením je napojení na pult centrální ochrany (PCO). Detektory zůstávají stejné, ale zabezpečovací zařízení předává navíc upozornění na požár na pracoviště se stálou službou střežení a ta zajistí likvidaci požáru, i když má majitel zrovna vypnutý telefon nebo je právě třeba na dovolené v zahraničí.

Jaké stavby a kde přesně musí být vybaveny hlásiči požáru?
Podle vyhlášky musí být vybaveny zařízením autonomní detekce a signalizace (hlásičem požáru) tyto nově navržené stavby:
Rodinný dům: Kouřový detektor musí být umístěn v části vedoucí k východu z bytu v rodinném domě, u mezonetových bytů a rodinných domů s více byty by to mělo být v nejvyšším místě společné chodby nebo prostoru. Jedná-li se o byt v rodinném domě s podlahovou plochou větší než 150 m2, musí být hlásič požáru umístěn také v jiné vhodné části bytu.
V bytovém domě každý byt: Hlásič požáru musí být umístěn v části bytu vedoucí směrem do únikové cesty . Jedná-li se o byt s podlahovou plochou větší než 150 m2 anebo mezonetový byt, musí být umístěn další hlásič požáru v jiné vhodné části bytu.
Stavba ubytovacího zařízení, u které nevzniká požadavek na vybavení elektrickou požární signalizací: Hlásič požáru musí být umístěn v každém pokoji pro hosty, společných prostorech a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.
Stavba sociální péče, na kterou se nevztahuje požadavek na zajištění elektrickou požární signalizací: Hlásič požáru musí být umístěn v každé ubytovací jednotce a v části vedoucí k východu z domu, pokud se nejedná o chráněnou únikovou cestu.
Stavba ubytovacího zařízení staveniště: Hlásič požáru musí být umístěn v každém pokoji určeném pro ubytování osob a v části vedoucí k východu z ubytovacího zařízení staveniště.

Ve vyspělých státech je hlásič požáru na rozdíl od ČR naprosto běžným vybavením domácnosti – např. v Dánsku požárním hlásičem vybaveno 75 % všech domácností, ve Finsku je to dokonce 98 % domácností, v Norsku 97 %, ve Švédsku 68 % a ve Velké Británii je podle odhadů požárními hlásiči vybaveno 75–80 % nemovitostí. Povinnost vybavit si domácnost požárními hlásiči existuje hned v několika členských zemích EU.
Kouřový detektor výrazně zvyšuje šance na přežití a chrání majetek v domácnosti před ničivým požárem.

Přenosné hasicí přístroje do nových rodinných domů
Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb přináší také změny v oblasti vybavenosti objektů přenosnými hasicími přístroji.
Všechny nově postavené rodinné domy budou muset být vybaveny přenosným hasicím přístrojem. Upozorňujeme, že vyhláška sice pro rodinné domy stanoví přenosný hasicí přístroj na požáry typu A (požáry pevných látek), ale na trhu existují také přenosné hasicí přístroje splňující povinné minimum, které mají univerzální hasicí náplň určenou nejen pro požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ B) a plynů (typ C).
Navíc je třeba si uvědomit, že občané si nemusí pořizovat přenosný hasicí přístroj přesně s označením 34 A. Namísto jednoho se mohou vybavit i dvěma nebo více přenosnými hasicími přístroji s menší hasicí schopností, ovšem součet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespoň stanovené minimum 34. 6 kilogramů, který obvykle stojí kolem 900 korun.

Statistika požárů v domácnostech V posledních pěti letech při požárech v domácnosti přišlo o život 351 osob (51,6 % ze všech usmrcených při požárech) a dalších 473 bylo zraněno (44,2 % ze všech zraněných při požárech).
Ze statistiky požárů v domácnostech za posledních 5 let také vyplývá, že hasiči likvidují každý den v průměru sedm požárů v domácnosti, denně je při nich zraněn alespoň jeden člověk a smrt člověka si požáry v domácnostech vyžádají průměrně jednou za pět dní. Požáry v domácnostech za posledních pět let způsobily škody v astronomické výši 1,4 miliardy korun, lidé tak denně v průměru přichází o majetek v hodnotě 777 000 korun.

Rok 2003
2004
2005
2006
2007
2003–2007
Počet požárů
2963
2616
2614
2631
2652
13 476
Usmrceno osob
66
74
74
79
58
351
Zraněno
447
420
424
398
473
2162
Způsobené škody (v tis. Kč)
222 691
256 732
279 495
323 242
335 755
1 417 915


Podobné články:
Dětské léčebny čeká rozvoj - ze dne 11.07.2021 (1)
Fotbalisté sezonu nedohrají - ze dne 29.05.2021 (1)
Předškolní vzdělávání si zaslouží lepší přístup - ze dne 24.04.2021 (1)
Okresy znovu otevřeny, většina omezení ale zůstává - ze dne 15.04.2021 (1)
Chaty byly zajištěné - ze dne 15.04.2021 (1)
U Černé Hory řídí dopravu semafory - ze dne 13.04.2021 (1)
Nejlepší byli hasiči z Boskovic - ze dne 29.10.2019 (1)
V akci „Každá koruna pomáhá“ jste nám darovali přes 10 tisíc korun - ze dne 31.01.2019 (1)
Lysičtí hasiči se budou stěhovat - ze dne 29.12.2017 (1)
Advent zahájí u Vánočních stromů - ze dne 04.12.2017 (1)
Okresní školy přes léto prokouknou - ze dne 07.08.2017 (1)
Dobrovolní hasiči uspěli v republikové anketě - ze dne 29.01.2016 (1)
Hasiči budou rychlejší díky novému vybavení - ze dne 24.10.2014 (1)
Boskovičtí hasiči vyhráli soutěž - ze dne 10.06.2014 (1)
Hasiči ve Skalici nad Svitavou mají nové výjezdové vozidlo - ze dne 18.11.2012 (1)
85. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SDH SUCHÝ - ze dne 02.08.2012 (1)
Hasiči soutěžili v noci - ze dne 02.07.2012 (1)
Slavnostní předání nového vozu pro JSDH Rájec - ze dne 12.06.2012 (1)
Hasiči dostanou miliony - ze dne 11.05.2012 (1)
K hasičům přibylo auto - ze dne 09.12.2011 (1)

Všechny články z tohoto čísla (17/2008):

Rubrika: Zpravodajství
Aktuální provozní doba Městských lázní Boskovice pro veřejnost od 16. 6. do 22. 6. 2008
Armáda pomůže hasičům
Bývalý místostarosta Boskovic obhájil svou nevinu
Daruj KREV s rozhlasem
Den s Policií České republiky 2008
Dětský den
Dobrůtky ze slavnostní tabule ohromily zrak i chuťové buňky
Historická lékárna a moderní parkoviště - to je deviza Nemocnice milosrdných bratří
Hlásič požáru a hasicí přistroj budou povinné
Marta Nazari neuspěla u odvolacího soudu
Místopředseda senátu Petr Pithart bude v Boskovicích
Na Benešově se soutěžilo
Nové obchodní centrum vyřeší také parkování u nemocnice
Novinky – Letovice
Novinky z Boskovic
Novinky z Lysic
PROVOZ MC O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH 7. 7. – 22. 8. 2008
Překvapení v knihovně
Rytíře písmenek pohlídají skřítci
S rozhlasem a na kole tentokrát i k sousedům
U příležitosti založení MŠ ve Valchově se sjeli hasiči
V Boskovicích přibylo nezaměstnaných
Včely i včelaři jsou dnes téměř ohroženým druhem
Vojenská technika zaplavila Boskovice spanilou jízdou
Zahrádkáři poradí pěstitelům

Rubrika: Kultura
Absolventský koncert TANEČNÍHO OBORU se povedl
Galerie ožila pohádkovými postavičkami
Skořice provoní kino
Štvanci našli útočiště na zámku v Lysicích
Umělci podpoří zvelebení zámecké kolonády
Zvonokosy jsou balzámem pro duši i pro uši

Rubrika: Sport
„Malí tenisté podeváté o čokoládové ceny“
Boj o divizní záchranu vrcholí
Horská kola bojovala s časem
Mistr aikido školil mistry i začátečníky
Moravcům to ve Varech šlapalo
Nejlepší žákovská družstva ve stolním hokeji-šprtci se sjedou do Boskovic!
Pěkný úspěch mladého modeláře
Poprvé prohráli
Rybáři přijali do Petrova cechu nováčky
Skvělá zpráva - Roza mistrem republiky!
Turnaj pod koši letos s rekordním počtem hráčů
Ve finále podlehli Spartě Brno
Výsledky DIVIZE + tabulka
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 14. kolo, 14. – 15. 6. 2008

Rubrika: Představujeme
„Hovořila jsem s anglickou královnou.“
Představujeme: Olga Oldřichová

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Budou soutěžit o pohár starosty
Do Letovic přijeli kamarádi z Německa
I letos boskovičtí Mladí zahrádkáři vítězili
Muzikanti z Letovic nadchli německé publikum
Proč a nač jsou GPS navigace – nabízíme Vám pár postřehů
Vodníci dostali na frak, zakletá princezna slavila svatbu

Rubrika: Právník radí
Výměna bytu