CONCENTUS MORAVIAE 2011

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 11/2011, vloženo dne 22.05.2011

[Stálý odkaz na článek]

Otisky a vzpomínky. Concentus Moraviae / České sny 2011

První České sny byly v roce 2004 zamýšleny jako jednorázová mezinárodní část festivalu Concentus Moraviae, související s řadou významných jubileí skladatelů z českých zemí a také se vstupem České republiky do Evropské unie. Jejich těžiště spočívalo v repertoáru, předsevzaly si „objevovat staré skladby v zaprášených archivech či nová díla v šuplících žijících autorů.“ Druhý ročník v roce 2007 reflektoval ustrnutí české interpretační tradice v důsledku mnohaleté izolace českých hudebníků od dění ve světě a jejich obtížné prosazování se na mezinárodní scéně a zaměřil se proto na propojování českých umělců s jejich nejlepšími zahraničními vrstevníky.

V centru pozornosti Českých snů 2011 stojí čeští a v Čechách působící hudebníci a jejich vlastní hudební sny. Jakou měli motivaci pro volbu konkrétního nástroje a hudby jako svého životního poslání? Jak nasměrovalo jejich první vědomé setkání s hudbou jejich životní dráhu? Co z tehdejších emocí je i po mnoha letech a společenských proměnách stále součástí jejich uměleckého profilu?

Na zahajovacím koncertu si své dětství připomene dirigent Kaspar Zehnder, který často slýchával svou maminku zpívat chrámový repertoár a zejména Schubertovu árii Salve regina. S Filharmonií Brno a Českým filharmonickým sborem přednese též Fibichovu málo slýchanou Missu brevis a Te Deum Antonína Dvořáka, oblíbeného skladatele svého otce. Zuzana Lapčíková vyrůstala v prostředí, ve kterém se přirozeně prolínala klasická hudba s folklórem. Její projekt Balady a janáčkovské parafráze je perfektní syntézou těchto dvou hudebních světů, obohacenou o spolupráci se špičkovými jazmanny z jejího kvinteta. Hornista Radek Baborák vytvořil variabilní komorní soubor, se kterým se věnuje širokému spektru hudby posledních tří staletí. Mozartova slavná Serenáda KV 407 bude dramaturgickou protiváhou tvorby skladatelů 20. století B. Martinů, Ch. Koechlina, C. Nielsena a M. Ravela.

Několik snů si splnil i dramaturg festivalu - stejně jako v předcházejících dvou ročnících Českých snů např. objednal i na rok 2011 nové dílo. Spojení tří sólistů Kateřiny Englichové, Ivo Kahánka a Viléma Veverky inspirovalo skladatele Pavla Nováka Zemka k vytvoření tria pro hoboj, harfu a klavír s názvem O Kráse pozemské a Kráse Ráje III. Renáta a Igor Ardaševovi oba v dětství rádi improvizovali, ale první zásadní skladbou pro čtyřruční klavír pro ně byly Slovanské tance Antonína Dvořáka, ke kterým později přibyly Uherské tance Johannesa Brahmse. Velmi brzy je také zaujaly transkripce původně orchestrálních skladeb. Na letošním ročníku festivalu přednesou úpravy děl P. Dukase a I. Stravinského. Drásnění pro ně napsal Vít Zouhar na objednávku 1. ročníku Českých snů v roce 2004 a od té doby ho úspěšně hráli na mnoha koncertech doma i v zahraničí.

Iva Bittová překračuje hranici mezi dětstvím a dospělostí prakticky ve všech svých projektech, na Concentu Moraviae 2011 ji přitom doprovodí soubor Čikori. O budovatelských snech 50. let minulého století, prosazovaných lží a násilím, pojednává opera Zítra se bude… v nastudování Soni Červené, Jana Mikuška a dalších aktérů inscenace Národního divadla v Praze. Svou lásku k slavným operám uplatní členové Afflatus kvinteta v úpravách Bizetovy Carmen a Figarovy svatby W. A. Mozarta. Při provedení Poulencova Sextetu pro klavír a dechové kvinteto se k nim přidá Martin Kasík. K důležitým „otiskům“ fagotisty Václava Vonáška patřila instrumentální díla baroka a klasicismu jako např. Vivaldiho Koncert C dur RV 472, nebo Mozartův Kvartet F dur KV 370, který přednese se členy souboru Barocco sempre giovane v úpravě pro fagot a smyčcové trio. Z hudby 20. století zazní díla Jeana Francaixe, Gordona Jacoba a Víta Zouhara. Sbormistr Lukáš Vasilek si splnil sen provádět na špičkové úrovni nejsložitějších vokální díla všech staletí, když v roce 2010 založil komorní sbor Martinů Voices. Kromě Čtyř písní o Marii B. Martinů zazpívají duchovní skladby G. Allegriho, B. Brittena a M. Tippeta. Smyčcový kvartet Smrt a dívka Franze Schuberta ovlivnil kdysi rozhodnutí členů mladého, ale mezinárodně mimořádně úspěšného Haasova kvarteta, věnovat se komorní hudbě. Své vystoupení doplní díly S. Prokofjeva a P. I. Čajkovského.

Speciální akcí v rámci letošního festivalu budou tři vícežánrové varhanní koncerty, pořádané ve spolupráci s holandským projektem Connecting Arts. Interpretka prvního z nich, varhanice Markéta Schley Reindlová pochází sice z varhanické rodiny (maminka varhanice, otec varhanář), nicméně teprve v době vstupu na konzervatoř si sama zvolila tento nástroj a opustila myšlenku stát se klavíristkou. Obklopena od dětství hudbou J. S. Bacha a francouzských romantiků (C. Frank), přidávala k nim postupně skladatele soudobé (O. Messiaen, M. Duruflé, P. Eben, M. Kabeláč). Její vystoupení obohatí světelný designér David Vrbík, který bude projektovat scénografie legendárního Josefa Svobody (výběr Jakub Hejna a Kateřina Svatoňová) přímo na varhany
a na stěny kostela.

Výtvarník Petr Nikl ozvláštní svými „světelnými partiturami“, projektovanými na stěny kostela, koncert polského varhaníka Waclawa Golonky. Zazní na něm sólová díla J. S. Bacha a M. Sawy a závěrečný díl Responsorií J. D. Zelenky, která nastudoval chlapecký sbor Boni pueri na objednávku Concentu Moraviae postupně pro České sny 2004, 2007 a 2011. Mezinárodně renomovaná mladá varhanice a cembalistka Kateřina Chroboková je nadmíru povolanou interpretkou soudobé hudby. Pro svůj koncert objednala nové skladby od několika soudobých zahraničních autorů, které zkombinuje s klasickými díly 20. století a hudbou J. S. Bacha.

Každý z členů Smetanova tria seznámí posluchače se zásadními hudebními „otisky“ jednak sólově, jednak v souboru. Nejranější hudební vzpomínkou violoncellisty Jana Páleníčka jsou Variace na slovenskou lidovou píseň B. Martinů, v případě klavíristky Jitky Čechové to byly slavné Obrázky z výstavy M. P. Musorgského a houslistka Jana Vonášková-Nováková splnila sen dramaturga festivalu a uvede vedle Tématu a variací O. Messiaena též jeho nejranější hudební vzpomínku – Císařova slavíka od V. Trojana. Společně pak všichni tři přednesou Ravelovo Klavírní trio a moll.

Dramaturgie letošního festivalu záměrně vynechává formu klasického sólového recitálu a místo toho upřednostňuje neobvyklé kombinace dobře známých sólistů. Na koncertu Pražské komorní filharmonie přednesou houslista Roman Patočka a violoncellista Jiří Bárta málo uváděnou Sinfonii concertante, kterou slavný filmový skladatel Miklósz Rosza komponoval současně s hudbou k filmu Ben Hur. Dirigent Tomáš Netopil se uvedením 6. symfonie L. van Beethovena vrátí k jednomu z určujících děl svého uměleckého zrání. Uplatňování vynikajících mladých talentů má na festivalu Concentus Moraviae dlouholetou tradici. Letos na něm poprvé vystoupí houslisté Jan Mráček, Ondřej Lébr a klavírista Lukáš Klánský. Monika Knoblochová bude v pestrém programu
(J.-Ph. Rameau, F. Couperin, J. S. Bach, L. Koželuh a B. Martinů) střídat cembalo a kladívkový klavír. K tomu si přizvala flétnistku Claru Novákovou, houslistku Adélu Štajnochrovou a violoncellistku Hanu Flekovou, hrající v některých skladbách programu na violu da gamba. Clara Nováková vystoupí o den později se svým mezinárodním triem Prisma v tématicky silně provázaném česko-francouzském programu (C. Debussy, A. Roussel, B. Martinů, J. Novák a V. Kaprálová).

Při své vůbec první spolupráci se Zemlinského kvartetem si připomene klavírista Karel Košárek
dva z určujících momentů svého hudebního zrání, kterými byla hudba W. A. Mozarta a jazz 20. let. Mozartův klavírní Koncert C dur i Milhaudova suita z baletu Stvoření světa zazní v autorských úpravách pro klavír a smyčcový kvartet. Zemlinského kvarteto přednese jedno z ikonických děl českého a světového repertáru, Smetanův Kvartet č. 1 e moll „Z mého života.“ Speciálně pro Concentus Moraviae dali výborní mladí sólisté Martina Bačová, Tomáš Jamník a Slávka Pěchočová dohromady soubor, se kterým představí své určující hudební zážitky. Na koncertu zazní Máchova Elegie pro housle a klavír, Variace na slovenskou lidovou píseň B. Martinů, Novákovo Klavírní trio č. 2 d moll „Quasi una ballata“ a Schumannův Klavírní kvartet Es dur op. 47, jeden z vrcholů komorní hudby období romantismu.

Závěrečný koncert bude výjimečný nejméně ve dvou ohledech. Jednak na něm Václav Luks se souborem Collegium 1704 přednese dva čtyřkoncerty G. F. Telemanna, které patřily v podání souboru Musica antiqua Köln k zásadním dílům jeho uměleckého dozrávání. Provedení fascinujících Responsorií J. D. Zelenky jen devět dní po uvedení tohoto díla sborem Boni pueri by se mohlo stát zajímavým příspěvkem ke koexistenci donedávna antagonistických světů „moderní interpretace“
a tzv. „historicky poučeného provozování“ staré hudby.

Program festivalu doplní sólový taneční večer Lenky Bartůňkové (mj. na hudbu Sylvie Bodorové), vynikající Epoque Quartet, doplněný o nejlepšího mladého českého klarinetistu Irvyna Venyše v programu překračujícím žánry (W. A. Mozart, D. Balakrishnan, A. Shulman, S. Bodorová), dále virtuózní multižánroví hudebníci souboru Clarinet Factory se svým novým programem Out of home, nový crossoverový projekt souboru Bardolino (Pavel Fischer, Margit Klepáčová a Camilo Caller) a Ondřej Havelka a jeho Melody Makers s pořadem Písně krásné až k nesnešení.

Propojenost s předcházejícími dvěma ročníky se projeví jednak návratem k některým skladbám, vzniklým pro České sny 2004 a 2007, jednak dalšími objednávkami nových děl českých autorů. Vedle toho budou pokračovat některé rozsáhlé projekty dřívějších ročníků, z nichž tím nejvýraznějším bude již zmíněné dvojí nastudování třetího dílu Responsorií Jana Dismase Zelenky, jejichž první dvě části byly nastudovány pro České sny 2004 a 2007.

Stejně jako oba předcházející ročníky, chtějí ale České sny 2011 opět hlavně docílit toho, aby posluchači odcházeli z každého jednotlivého koncertu s pocitem mimořádného zážitku z poslechu krásné hudby ve vynikající interpretaci.

Aleš Březina, dramaturg
Komentáře k článku

Zatím zde není žádný komentář
 

Zobrazit formulář pro přidání komentáře
Schovat formulář na přidání komentáře
*

*

*

Uložit komentář

Všechny články z tohoto čísla (11/2011):

Rubrika: Zpravodajství
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 30.5. - 5.6. 2011
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 6. - 12. 6. 2011
Anketa: Jak se Vám líbil film Westernstory?
Farmářské trhy konečně v obležení
Gastronomické slavnosti „Jídlo z blízka“
JANÁČKOVY ŽIDLE PRO MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM
K jednání Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii
Kyjovská nemocnice pracuje efektivně s darovanou krví
Letošní úrodu zasáhly mrazy
NA BRNO DÝCHLA OLYMPIJSKÁ ATMOSFÉRA
Na Cestě slaví dva roky
Naučná stezka v Lysicích
Nové destinace z Brna na východ při cestě přes Moskvu
Nové vedení v borotínské mateřince
Oznámení pro členy i nečleny OHK Blansko
Pletení košíků z papíru
Po Baťově kanále s Českým rozhlasem Brno
Po hradech a zámcích s pamětním listem
Počet letů z Brna do Ruské federace se rozšiřuje
Postaví novou hasičku
První svátek všech brněnských i mimobrněnských gurmánů
Předána ocenění v soutěži o nejlépe opravenou památku kraje
Přehlídka Body Rockers
Rada daruje úspěšným jihomoravským maturantům lístky na film Lidice
Radní hledají nového tajemníka
Rozhlas plný návštěvníků
Řešení Správce učebny hlídá školní počítače a umožní efektivnější výuku
Setkání elektrochemiků
Stadion ožije hudbou
Tématem byla dopravní problematika i optimalizace školství
Úpravě územního plánu brání silniční přeložka
V Mikulově otevřou Stezku svobody
V referendu kanalizace neprošla
V soutěži o nejlepší školní IT projekt zvítězil 3D model města Třince
Vinaři zachraňují historické sklepy. Turisté o ně mají zájem
VÍNO NAPŘÍČ STALETÍMI - Původ • Tradice • Symbolika
Vyhlášení výsledků soutěže Vesnice roku, kalendář akcí JMK
Výzva přilákala zástupy žadatelů
Westernstory v kině
Westernstory ve Snídani s Novou
Závěrečný účet kraje za rok 2010 doporučen ke schválení
Zavzpomínali na kardinála Špidlíka
Zemřel vedoucí hudební redakce ČRo Brno Max Wittmann
Židovskou čtvrtí poprvé

Rubrika: Kultura
CONCENTUS MORAVIAE 2011
Concentus Moraviae pošestnácté
Čas pro neobyčejné zážitky 2011 v CBM
Divadelní svět Brno 2011
Interaktivní programy pro školy v Centru Bohuslava Martinů na závěr školního roku
Joža Uprka 1861 – 1940
Melancholický konec světa podle Larse von Triera
MUZEUM BLANSKO - program kulturních akcí v druhé polovině června 2011
Oči Scheidrem, Brno – Obřany, 18.6.2011
Pavla Kačírková Galerie města Blanska, 11. 6. – 13. 7. 2011
Piráti z Karibiku č. 4 v premiéře v kině Scala
Premiéra Vesny Vulovič v sobotu
PŘED TABOLÓ z cyklu pořadů BRNĚNSKO TANČÍ A ZPÍVÁ
Příprava Festiválku vrcholí

Rubrika: Sport
1/2maraton Moravským krasem se vrací zpět do termínovky českých běžců a to v plné síle
Blansko hostilo Pohár rozhlasu
Boskovice postoupily na penalty
Brněnské vítězství a reprezentace
Derby bez vítěze
Dorostenecká exhibice
Jedna branka stačila
Na koho se těšit?
Neporazitelnost na úvod
Obsazení rozhodčích OFS Blansko - 24. kolo
Premiéra s debaklem
Stupně vítězů pro Boskovice
Trenérské shledání
Vedení neudržely
Vrchovina srazila Blansko
Výsledky 23. kola fotbalových soutěží OFS Blansko
Výsledky ovládla ZŠ Lysice
Ženy neuspěly

Rubrika: Představujeme
František Sivera v celostátní politice už pátým rokem
Ing. Jindřich Friedl, ředitel VOŠ a SŠ Boskovice odešel do důchodu
Zařizujete si bydlení a potřebujete poradit s kuchyní?

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Návštěva z partnerské školy
Pálení čarodějnic
Pozvánka - Den ČKD Blansko
PUTOVÁNÍ ZA ŠAMOTOVÝM PLÁTKEM
Seriál šachového turnaje DDM Boskovice zná svého celkového vítěze
Svatojánský sbor zpíval v Hustopečích
Topolánek v nebi - Tak tento vtip nemá chybu
Zábavné dopoledne s Policií