Boskovická Radniční věž s vyhlídkou

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 20/2010, vloženo dne 14.09.2010

[Stálý odkaz na článek]

Historie
Budova městské radnice s věží, situovaná v průčelí horního (východního) konce Masarykova náměstí, je výraznou dominantou města Boskovic.
Stavba je připisována Ladislavovi z Boskovic, jeho podíl však není doložen. Současná pozdně renesanční podoba je výsledkem přestavby z roku 1567.
Radnice byla jednou z nejdůležitějších budov ve městě, sídlem samosprávy města a probíhaly v ní jednání městské rady, byly zde uloženy nejdůležitější dokumenty a knihy týkající se správy města. Na radnici zasedal městský soud, ve sklepeních radniční budovy bývala mučírna. Před radnicí stával pranýř, k němuž byli přivazováni odsouzenci.
Od konce 15. století byly v Boskovicích vedeny městské knihy, do nichž se zaznamenávaly prodeje domů a pozemků, testamenty, soudní pře a jiné důležité veřejnoprávní i soukromoprávní akty.
Původně to byl kupecký dům, kde kromě radnice bylo i skladiště, postavené ze dřeva vedle věže, tzv. špýchar (sýpka), kam cizí kupci ukládali své zboží. Budovu koupilo město od Matyáše Hubáčka r. 1620.
V roce 1713 vyhořela radnice spolu s několika domy, budova se opravovala v dubnu 1714. V červenci 1765 byla věž na radnici zastřešena novou bání. Po požáru v květnu r. 1823 znovu opravena.
V letech 1851 - 1960 sídlil v prostorách radniční budovy okresní soud, přízemní prostory byly po roce 1900 upraveny k obchodním a živnostenským účelům.V druhé částiradniční budovy byla zřízena věznice a byt dozorce.
V r. 1868 se opravovala střecha radnice, v červenci roku 1924 bylo přistoupeno k opravě celé věže, v roce 1927 bylo zavedeno elektrické osvětlení do soudní budovy a věznice.
V roce 1955 byla provedena oprava radniční budovy a věže, v průčelí i na boční straně byla vyměněna okna a budova včetně věže opatřena novou omítkou.
V roce 1958 byla budova radnice zapsána do státního seznamu nemovitých kulturních památek pod č. 376.
Roku 1977 byly opravovány věžní hodiny. V letech 1982-86 byly prováděny opravy stropů a střechy radniční budovy, v letech 1992-3 opravena fasáda. V srpnu a září 1995 se opravovala na radniční věži fasáda a hodiny. Další práce v interiéru radniční budovy pokračovaly v následujícím roce. V letech 2007-2009 položena nová krytina na radniční budově a provedena výměna oken. Poslední oprava věže radnice proběhla v roce 2010 v rámci Programu regenerace kulturních památek. Při rekonstrukci bylo nutné oddělit vstup do věže od prostor Městského úřadu, celý vnitřek věže byl vybourán a nahrazen novým dřevěným schodištěm na ochoz. Montáž nového schodiště prováděli P. Kubín a J. Opluštil z firmy Stavkom, spol. s r.o., Boskovice. Slavnostní otevření ochozu radniční věže proběhlo 15. září 2010.
V současné době v budově radnice sídlí Městský úřad Boskovice, Městské informační středisko a IC Boskovicka a galerie Otakara Kubína.

Popis objektu
Budova radnice s hranolovitou věží má nepravidelný, zhruba lichoběžníkový půdorys o délce cca 15,40 m ze strany náměstí a 24,5 m z přilehlé ulice. Budova je rohová, jednopatrová, částečně podsklepená, se sedlovou střechou. Druhá část budovy sloužila jako věznice a byt dozorce. Vnější architektura domu je charakterizována výraznými fasádními prvky – pásovou rustikou, plasticitou šambrán (orámování oken) a kordonovou římsou.
Věž prolomena třemi malými pravoúhlými okénky. Svislé konstrukce tvoří zdi různé tloušťky 45 – 120 cm, nosnou stropní konstrukci nad 1. podlažím vytvářejí zděné klenby křížové hřebínkové opírající se o příčné klenební pasy.
Vchod do radnice je zaklenutý širokým půlkruhovým portálem. Dnešní vrata stojí na místě původní horní městské brány. Nad vraty byl původně vytesán městský znak (bílý hřeben sedmizubý v červeném poli), nynější reliéf štítonoše se znakem města Boskovic byl osazen roku 1924 a je dílem mistra kamenického, Viléma Drbala, který jej vytesal podle návrhu prof. Leopolda Schmidta.
Na pravé straně průčelí radnice ve výšce asi 12 m zachován požární zvonek z roku 1593 s řetězovým tahadlem, který sloužil k ohlašování požárů. Některé písemné zdroje uvádějí jeho další funkci. Zvonkem, tzv. pírglokem, oznamoval obecní sluha konec šenkování v měšťanských domech. Od 1.října 1929 byla k ohlašování požárů instalována ve věži elektrická siréna.
Hlavní ozdobou radnice je čtyřhranná věž, vysoká 41,5 m, ve spodní části seříznutím rohů osmihranná, takže se zdá dole užší než nahoře. V místě přechodu na čtyřbokou galerii byly do zdiva v hranách zasazeny alegorické hlavy chrličů.
Pod ochozem jsou umístěny na všech stranách věže kulatéciferníky věžních hodin.
Kdy byly na radniční věži umístěny hodiny, není známo. Nejstarší dosud známá písemná zpráva o hodinách pochází z roku 1714 v kronikách Pardubského a Kučerově. Na kreslené mapě Boskovic z roku 1728 je vidět, že na radniční věži byl tehdy ciferník pouze na straně do náměstí.
V květnu 1823 byly při požáru poškozeny tehdejší radniční hodiny. V roce 1833 boskovický magistrát zadal výrobu nových hodin Filipu Frankemu, hodinářskému mistru z Boskovic. Ten práci na zhotovení a montáži hodin dokončil v červenci 1838. Radniční hodiny včetně odbíjení fungovaly do roku 1941. V březnu 1941 dodala firma Václav Dvořák z Vyškova nové hodiny na radniční věž, které měly elektrický pohon kyvadla, ale nebyly stavěny na odbíjení. V roce 2010 byl hodinový stroj nahrazen novým. Každý ciferník má vlastní pohon, který je ovládán zařízením, které umožňuje získávat přesný časový údaj prostřednictvím radiového signálu zvnějšku. Zařízení dodala firma ELEKON, s.r.o. z Vyškova.
Věž je zakončena hlídkovým ochozem se stříškou, s něhož kdysi hlásný vytruboval hodiny, ve dne polnicí, v noci píšťalou, v noci zde konala službu požární stráž. S ochozu je nádherný pohled na město a jeho okolí. Zábradlí tvoří zděná balustráda s řadou kuželek na čelní straně. Nároží věže pod balustrádou a hranolovité nástavce jsou armována mohutnými kamennými bosami.
Prapor, který se na ochozu vyvěšoval, oznamoval pro příští týden výroční trh (jarmark), který se konal na náměstí v Boskovicích vždy v pondělí: 1. po neděli Sexagesima, povolen r. 1698 od císaře Leopolda I., 2. po sv. Vítu, povolen r. 1463 od krále Jiřího, 3. před sv. Václavem, povolen r. 1570 od císaře Maximiliána II., 4. po sv. Kateřině, povolen r. 1492 od krále Vladislava II.
Věž je zakončená polygonálním nástavcem (tamburem), zastřešeným oplechovanou cibulovitou bání s lucernou, nad níž je menší cibulka. Nad věžní makovicívětrná korouhvička s pozlaceným městským znakem.

Budova okresního hejtmanství
Měšťanský dům č. 4/2 stojící vedle radnice se kdysi nazýval podle majitele „Čapkovský“. Obec jej koupila v roce 1868 od Františka Čapky a přestavěla pro potřeby okresního hejtmanství, které zde sídlilo do r. 1932. V letech 1890-91 byla provedena ve dvoře přístavba kůlny pro stříkačky a hasičské nářadí, prádelna a dřevníky. V roce 1897 byla provedena adaptace budovy. V roce 1932 byla budova tehdejšího okresního úřadu prodána Spořitelně města Boskovic a úředníci se přestěhovali do nové budovy okresního úřadu na nám. 9.května. Původní budova okresního úřadu byla v březnu 1933 zbourána a na místě vystavěna do konce října novostavba městské spořitelny, která měla své kanceláře v přízemí, v 1. poschodí byly zřízeny kanceláře obecního úřadu. Výstavbu provedly firmy z Boskovic stavitel F. Sláma a J. Hronek, zednický mistr, tesařské práce F. Bašný.
Po přestavbě provedené v letech 1960-65 zde bylo sídlo Městského národního výboru Boskovice, který dalšími úpravami rozšířil své kanceláře i do prostor bývalé radnice, po roce 1990 sídlo Městského úřadu Boskovice. V roce 2005 byla opravena fasáda na budově směrem do náměstí a přestavěno podkroví.
Podobné články:
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
Elite Sport má tři talenty loňska a přidal další medaile z Ostravy - ze dne 21.02.2020 (1)
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 20. 2. - 1. 3. 2020 - ze dne 20.02.2020 (1)
Kam umístí lezeckou stěnu? - ze dne 20.02.2020 (1)
Vzpomínkové promítání z konference „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ“ - ze dne 19.02.2020 (1)
Inspekce shledala na umělecké škole pochybení - ze dne 19.02.2020 (1)
Martin Šustr posilou Zbrojovky - ze dne 17.02.2020 (1)
Do sbírky potřebuje charita hlavně jarní oblečení, povlečení a drobnou elektroniku - ze dne 17.02.2020 (1)
Mistrovské tituly i úspěch ve štafetách - ze dne 16.02.2020 (1)
Cena tepla znovu skončí u regulačního úřadu - ze dne 16.02.2020 (1)
Chystají nákup nádob na odpady - ze dne 13.02.2020 (1)
Školka mění název - ze dne 13.02.2020 (1)
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 13. - 23. 2. 2020 - ze dne 13.02.2020 (1)
Letovická nemocnice rozšířila pobytové služby - ze dne 12.02.2020 (1)

Všechny články z tohoto čísla (20/2010):

Rubrika: Zpravodajství
Aikido mělo tábor i nábor
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 20. - 26. 9. 2010
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 27. - 3. 10. 2010
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 4. - 10. 10. 2010
Bílá pastelka pomáhá
Borovští mají pitnou vodu na dosah
Celoživotní vzdělávání dorazilo na Blanensko
Ceny za design – Cena prof. Jindřicha Halabaly 2010
Datové schránky po roce provozu
Den otevřených dveří
Evropská akce o drogách: celoevropský projekt pokračuje již 2. rok
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2010
Fotbalisté představí svou práci
Hasiči dostanou více peněz
Hejtman navštívil hasičské závody v Hnanicích
Hejtman ocenil hasiče, pomáhající při jarních povodních
Holomková: Pojďte do toho se mnou!
Chystají vinařské radovánky
Informace pro členy a příznivce
Knihovny odpustí čtenářům pokuty
Knihovny odpustí čtenářům pokuty
KOULENÍ KOLA Z LEDNICE DO BRNA
Křest knihy Vyhněme se rakovině
Kulturní dům v novém
Kunštátský jarmark přilákal tisíce lidí
Letadlové nádrže spadly u Drnovic
Letovičtí rozdali granty
NA KONFERENCI V BRNĚ SE BUDE DISKUTOVAT O BUDOUCNOSTI PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM A NOVÝ PANEL
Na náměstí hasiči, záchranáři a policie
Nabízí ochutnávky a skvělé ceny
Nejhezčí náves je v Kunštátě
Nemocnice má nové vedení
Odvolali ředitelku školy
Oslava Dne seniorů
Pálenice nemají z čeho pálit
Pokus o světový rekord byl odstartován českým rekordem
Pořídili sněžnou frézu
Pozvánka na Den otevřených dveří v Arboretu Křtiny
PŘÁNÍ, BLAHOPŘÁNÍ, OBÁLKY tvořivá dílna pro malé i velké k výstavě Papírový svět
Předvolební servis - komunální Volby 2010 Doubravice nad Svitavou
Předvolební servis - komunální Volby 2010 Lysice
Předvolební servis - komunální Volby 2010 Velké Opatovice
Přibudou další rozhledny
Rozhlas v novém
Rybářské Závody – Olešnice
Se zajícem na kolech kolem Boskovic
Senioři sportovali
Soutěž s rozhlasovými „toulkami“
Společnost ČKD Blansko podepsala kontrakty v celkové hodnotě 253 mil. Kč
Sportovci mají smělé plány
Svatováclavské hody v Rouchovanech v krojích
Svatováclavský pšeničný speciál – jedinečná třináctka z Černé Hory
Tradiční řemesla a jídla na Svojanově
Traverz nezkazilo ani počasí
Trofej UEFA Champions League do Brna
Tvořivá dílna pro malé i velké k výstavě Papírový svět
Tvořivá dílna pro malé i velké k výstavě Papírový svět
Upozornění pro návštěvníky hrnčířského jarmarku
V dopravě je stále co zlepšovat
Zahájili provoz víceúčelového hřiště
Zámek provoněly jiřinky
Zásadní je podpora zaměstnanosti a rozvoj nemocnice
Zastupitelé schválili udělení krajských cen
Zastupitelé žádají vládu o zachování příspěvku regionálním operačním programům
Zavedou novinku v třídění odpadů
Život v náručí přírody, život v souznění s přírodou…

Rubrika: Kultura
Benefiční koncert pomůže pacientům léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Milosrdných bratří Brno
Dívčí válka podruhé
Hvězdné nebe v Křetíně
Koncertní sezóna začala
MOON TRIBE FEST II_festival alternativních orientálních tanečních stylů v Brně je za dveřmi
Nazareth v Pavilonu P - show jako Brno!
Novinky z MZM - Památníku Leoše Janáčka
Oslaví výročí anesteziologie
Podzimní koncerty Evy Henychové na Moravě
POJĎME NA MARTINŮ Opery I.
Pozvánka na výstavu
Program Husích slavností v Boskovicích
Přenosy z Metropolitní opery jsou zpět
Utrechtská oranžáda – Komiks z okruhu De Inktpot
Vernisáž výstavy Jiří Černický
VIDEOTIME 7 / TEREZA SOCHOROVÁ, ANDREI SHULHA
Zámecký skleník ovládnou husy
Zazpívají pro Betany
ZUZANA IŠTVANOVÁ & PETR KUNČÍK / Sci-fi

Rubrika: Sport
Basketbalisté přišli o Lukáše
Boskovice hrály, Rájec dávala branky
Boskovice si otevřely střelnici
Brněnský Běžecký Pohár 2010-2011 - se nekoná_město Brno nás bohužel nepodpořilo
Fotbalistům se dařilo střídavě
Hokejisté zahájili přípravu
Kárného show zničila Blansko
Kolová se vrací
Letovice znovu vsadí na zkušenost
Mareček triumfoval
Na medaile nedosáhli
Na Slovensku porucha
Náhradní termín fyzických prověrek rozhodčích OFS Blansko
Nařízení STK - dohrávky
Nominace hráčů 1998 a 1999 - O putovní pohár předsedy JmKFS
Obsazení rozhodčích OFS Blansko - 9. kolo
Rataj vicemistrem Evropy
Svitávka ztrácí pozice
Šprtec Boskovice aktuálně
Šprtec doma nevyhrál
Talenti hráli za Brno
Tesař vítězství nepřeceňuje
Třebová odjela s debaklem
Výhru zařídil první poločas
Výsledky 8. kola fotbalových soutěží OFS Blansko
Výsledky 9. kola fotbalových soutěží OFS Blansko
Výsledky vloženého 1. kola fotbalových soutěží OFS Blansko
Vzpěrači na Slovensku
Změny v obsazení rozhodčích - 9. kolo

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
„Draku,draku,vyleť výš.“
Boskovická Radniční věž s vyhlídkou
Členové ČZS Boskovice v Krakově
Den pro děti se v nemocnici vydařil
Vstupenky na Skotsko nově na terminálech Sazky po celé České republice