Zastupitelstvo vydalo Zásady územního rozvoje kraje

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 19/2011, vloženo dne 23.09.2011

[Stálý odkaz na článek]

BRNO (22. 9. 2011) Jihomoravští zastupitelé na svém dnešním zasedání schválili jeden z nejdůležitějších dokumentů v dosavadní existenci kraje - Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje.
„Jako hejtman chci ocenit, že zastupitelstvo schválilo tento strategický dokument – nezbytný pro rozvoj jižní Moravy v budoucích letech v celé řadě oblastí - drtivou většinou hlasů. Bereme vážně připomínky, se kterými jsme byli konfrontováni v průběhu přípravy a vydání Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, proto dnes zastupitelstvo přijalo také dvě doprovodná usnesení. To první hovoří o tom, že tyto zásady nejsou nějaký statický dokument, budou i v budoucnu dokumentem dynamickým. První vyhodnocení toho, zda se významně nezměnily okolnosti a není třeba do nich udělat nějaký zásah, bude podle usnesení zastupitelstva už za osmnáct měsíců a dále periodicky každé dva roky bude předložen do konce května přehled zejména ve vazbě na dopravní infrastrukturu kraje. Chci ocenit to, že všechny politické kluby v současném zastupitelstvu tento dokument podpořily. To je něco, co dává tomuto dokumentu velkou naději a stabilitu a ukazuje na to, že přes různost názorů jsme byli schopni se sjednotit . Jižní Morava ukázala, že v klíčových věcech umíme táhnout za jeden provaz,“ řekl k rozhodnutí zastupitelstva hejtman Michal Hašek. Jak dodal, druhé usnesení ukládá krajské radě do konce února příštího roku zpracovat záměr vzniku kompenzačního fondu JMK jako dobrovolného opatření kraje v návaznosti na Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. „Je to něco výjimečného, nemá to žádný jiný kraj. Jde o dobrovolné rozhodnutí krajské samosprávy. Kompenzační opatření přitom nemusí mít jen finanční povahu.“
Radní David Macek ocenil, že projednávání provázela kultivovaná atmosféra.
„Jsem rád, že jsme tímto usnesením mohli vyjít vstříc veřejnosti. S aktivními lidmi, kteří svými námitkami během jednání zastupovali občany, chceme nadále pracovat a vytěžit z této spolupráce maximum pro danou lokalitu,“ zdůraznil.
Krajští zastupitelé též rozhodli o námitkách, tak, jak bylo uvedeno v původním návrhu tohoto klíčového dokumentu - při jeho přípravě bylo třeba vypořádat se s 98 podáními s námitkami a 83 podáními s připomínkami.
Zásady územního rozvoje stanovují priority a „zásady“ (pravidla) pro rozvoj a ochranu území kraje, vymezují plochy a koridory záměrů, které svým významem, rozsahem nebo využitím ovlivní území více obcí (tj. záměry nadmístního významu). Jsou členěny na tyto části: „Návrh“ (obsahující návrh řešení), „Odůvodnění“ (obsahující zejména komplexní vysvětlení navrhovaného řešení) a „Vyhodnocení vlivů ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území“, jehož součástí je vyhodnocení vlivů na životní prostředí (tzv. SEA), hodnocení vlivů na veřejné zdraví (tzv. HIA) a vyhodnocení vlivů na území Natura 2000 (tj. na evropsky významné lokality a ptačí oblasti).
Dokumentace byla nejprve projednána s dotčenými orgány, ministerstvem pro místní rozvoj a sousedními kraji a zeměmi. Po projednání byla opatřena stanoviskem ministerstva pro místní rozvoj a upravena dle dohod s dotčenými orgány. Následně byla dokumentace vystavena k veřejnému nahlédnutí v elektronické podobě na internetových stránkách Jihomoravského kraje a v listinné podobě na Odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje.
Po veřejném projednání v dubnu 2011 Odbor územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Jihomoravského kraje vyhodnotil jeho výsledky v součinnosti s dotčenými orgány a zajistil úpravu Zásad územního rozvoje projektantem (firmou Atelier T-plan, s.r.o.). Následně předložil dokumentaci Ministerstvu životního prostředí ČR s žádostí o stanovisko k Vyhodnocení vlivů na životní prostředí.
Zásady územního rozvoje vydalo zastupitelstvo kraje jako opatření obecné povahy. Současně zastupitelstvo kraje rozhodlo o námitkách (tj. jak bylo obdrženým námitkám vyhověno, nebo odůvodnění, proč námitkám vyhověno nebylo).
Bližší podrobnosti o Zásadách územního rozvoje JMK jsou k dispozici zde: http://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=170422&TypeID=2


Všechny články z tohoto čísla (19/2011):

Rubrika: Zpravodajství
Access city award - příležitost pro města vstřícná k hendikepovaným občanům
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 19. - 25. 9. 2011
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 26.9. - 2.10. 2011
Anketa: Návrat sportu na Jízdárnu
Babák zpět ve straně, audit byl v pořádku
Bezpečnostní rada řešila rozvoj Zdravotnické záchranné služby JMK
Boskovice budou opět patřit husám
Boskovice Doleželovi svědčily
Boskovické gymnázium: jedna třída v ohrožení
Božena Němcová stále ve sklepě
Brno se setkává s Rumunskem
Dny otevřených ateliérů na Slovácku
Do Evropského týdne mobility se v ČR nezaregistrovalo jediné město
Druhý ročník Dne pro děti v Nemocnici Blansko se vydařil
Družinová školka zahájila první školní rok
Eskalace napětí na jižní Moravě nehrozí
Gulášové klání v Rájci
Hejtman ocenil práci záchranářů
Hrádkov nabízí nové pozemky k výstavbě
Husí slavnosti okoření chovatelská výstava
Jihomoravský kraj vyzval vládu k plnění Memoranda
K automotodromu po novém asfaltu
Kraj bojuje proti kyberšikaně
Krajská rada projednala optimalizaci středních škol
Křeslo tajemníka od září obsazeno
Léčebna pohybových poruch zůstane v Boskovicích
Les plný pohádek
Logopedická ambulance Nemocnice Blansko v novém
Mikulovská konference hodnotila přeshraniční spolupráci
Na Nových Mlýnech se uskuteční mezinárodní cvičení hasičů
Nabízí zajímavou akci
Nejlevnější opět Krhov
Noc vědců 2011_ Mendelova univerzita v Brně
Nové vlaky více zpříjemní a zjednoduší cestu
Optimalizace středních škol schválena
Oslaví nové obecní prostory
Oslaví sto let skautingu
Ota Filip osobně na uvedení knihy
Otevření Akademické zahrady ZF MENDELU
PĚKNÁ MODRÁ DOUBRAVICE_plán aktivit na měsíc říjen
Posvítí si na hřbitovní zeleň
Pozvánka na výstavu Barvy podzimu
Princové a princezny na zámku
Projekty v realizaci a nové kontrakty v objemu 21 mil. EUR společnosti ČKD Blansko SMALL HYDRO
Provoz zahájili slavnostně
První zvonění oslavili básněmi a proslovy
Psychiatra propouštíme kvůli neobvyklému propisování léků a ztrátovému hospodaření
Rada doporučila zastupitelstvu vydat Zásady územního rozvoje kraje
Radnice má vlastní plán, jednání se však nebrání
Reparát za reparátem. Třetí pokus o územní plán kraje – a zřejmě bude muset být i čtvrtý
Rybářské závody
Řemeslníci zamíří do Olešnice
Slavnosti lovu na Svojanově
Soutěž o ekologicky nejpříznivější provoz úřadu/instituce v Jihomoravském kraji
Starostové se bouří: města vykonávají práci za stát a úředníky platí ze svého
Šetření kolem fotovoltaiky pokračuje
Škola má plnou podporu kraje, žádná redukce se nechystá.
Škrty v rozpočtu uzavřou archiv
TATRA PHOENIX – představení veřejnosti
Ušetří za nákup plynu
V Boskovicích zavádějí unikátní program při léčení celiaků
Vedení kyjovské nemocnice podalo další trestní oznámení
Veletrh Svět reklamy – pro úspěšnou reklamu
Výběrové řízení na dopravce na Brněnsku
Vylepší stálou expozici v Muzeu
Výzvy jsou v plném proudu
Z kostelní věže bude vyhlídka
Začne psát Jízdárna novou historii?
Zajištění financování služeb sociální prevence částkou 590 mil. korun na následující tři roky
Zastupitelstvo vydalo Zásady územního rozvoje kraje
Zlevněnka v Boskovicích už od července
Změřili síly na Okrouhlé

Rubrika: Kultura
??? ???!
Akce Muzea Blansko v říjnu 2011
Beat Salon podruhé
Jiřinky v rájeckém zámku
Knihovnu zaplaví obrazy
Osvětim, Terezín a Treblinka v Synagoze
POHYBLIVÉ KLOUBOVÉ LOUTKY
PROGRAM CENTRA BOHUSLAVA MARTINŮ V POLIČCE ŘÍJEN 2011
Taneční divadlo Mimi Fortunae vystoupí na Staré radnici
TEMATICKÉ PROHLÍDKY V ZÁŘÍ A ŘÍJNU
Uctí baletního mistra
Ušito na míru: Stromodivy
Zažijte noc v Moravské galerii v Brně

Rubrika: Sport
6.kolo KP fotbalistů
Aikido hledalo nové tváře
Boskovice hostily republikové mistrovství
Derby pohledem trenérů
Fotbalová přestřelka v Blansku
Hasoň a Hrdlička v Kunštátě pátí
Hrdina litoval zahozených šancí
Kovář na medaili nedosáhl
Kurz – seminář k získání trenérské Licence „C“ – trenéra fotbalu
Minerva vstupuje do sezóny
Obsazení rozhodčích OFS Blansko - 5. kolo
Obsazení rozhodčích OFS Blansko - 6. kolo
Obsazení rozhodčích OFS Blansko - 7. kolo
Páté místo je lepší, jak šesté
PODZIMNÍ BĚŽECKÁ LIGA A ÚČASTNICKÉ REKORDY
Půlmaraton vyhrál Serbessa
Ráječko a Rájec bez bodu
Rybářová mistryní
Turnaj v Holasicích
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - 5. kolo
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - 6. kolo

Rubrika: Představujeme
Představujeme: Jitka Přikrylová
Zavzpomínali opět na Frantu Úsobrňáka

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Dětské odpoledne ve Žďárné
HUBNUTÍ JAKO TERAPIE?