Z dějin svobodného dvora ve Vískách u Boskovic

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 5/2020, vloženo dne 24.04.2020

[Stálý odkaz na článek]

Vísky * Osobitou součástí moravských středověkých a časně novověkých vsí byly svobodné dvory. Zpravidla šlo o bohatý, rozsáhlými pozemky vybavený statek, jehož majitelé byli na rozdíl od ostatních vesničanů osobně svobodní, osvobození od robot, poddanských poplatků a dávek. Jednotlivé vrchnosti zřizovaly svobodné dvory na svých panstvích někdy jako odměnu pro vlastní služebníky, zasloužilé například při správě nebo hospodářském rozvoji panství. Jindy měli držitelé takovýchto dvorů za jejich užívání sloužit vrchnosti jako tak zvaní nápravníci nebo manové: buď potřebnými hospodářskými činnostmi (povozem, dodávkami určitých komodit apod.), nebo za válek jako členové vojenské družiny, nejčastěji na koni, ozbrojeni kuší nebo kopím.
Svobodný dvůr se ve středověku a časném novověku nacházel také ve Vískách u Boskovic. Jeho dosud zcela neznámé dějiny alespoň zčásti odkrývají písemnosti, dochované v archivu města Boskovic a v Moravském zemském archivu v Brně. Studium těchto dokladů, realizované v rámci výzkumné činnosti brněnským Archeologickým ústavem Akademie věd České republiky, významně obohacuje nejstarší dějiny obce.
Počátky svobodného dvora ve Vískách neboli ve Vokově, jak se ves zřejmě až do první poloviny 15. století nazývala, je možné položit snad již do konce 13. nebo průběhu 14. století (k nejstarším dějinám Vísek viz Region Press č. 16/2019, 20. 11. 2019, str. 12). Dvůr možná zřídil už někdy v letech 1293–1296 tehdejší (znovu)zakladatel vsi, vyšehradský probošt Jan, možná jej vybudoval později některý z dalších vlastníků, ať už to byl klášter premonstrátů v Litomyšli, nebo od druhé třetiny 14. věku páni z Boskovic. Mohlo se původně jednat o vrchnostenský hospodářský dvůr, postoupený později jiným držitelům z řad nižší šlechty kupříkladu jako zástava za finanční půjčku, nebo jako kompenzace za prokázané zásluhy. Nejspíše se nejednalo o dvůr manský nebo nápravní: chybějí zprávy o případných službách, kterými by byli jeho majitelé povinováni vrchnosti.
Držitele víseckého dvora je možné stopovat již v zápisech z let 1415 a 1437. Ty zmiňují vladyku Jana Kadeřávce z Vokova a jeho ženu Markétu, vlastnící tehdy statek a polnosti také v sousedním Podolí: Jan se zřejmě jmenoval právě po víseckém svobodném dvoře, zatímco ves samotná náležela k boskovickému panství. Přímo doložen je pak svobodný dvůr na Vískách 23. dubna 1459, kdy jej jeho další vlastníci, vladykové Václav z Vísek a Oldřich z Žehrovic, prodali za 2 880 pražských grošů a za roční plat 120 pražských grošů Janu Hrachovcovi z Knínic u Boskovic a jeho synům Václavu a Tomáši. V prodejní listině, vystavené na hradě Svojanově, se mezi pozemky patřícími ke dvoru jmenuje i louka, násilně zabraná tehdejší boskovickou vrchností, panem Pročkem z Kunštátu.
Po Janu Hrachovcovi a jeho synech, z nichž se zejména Václav vypracoval mezi majetnější drobné šlechtice, se vísecký dvůr dostal v první třetině 16. století do rukou Jiříka Ondála, prvého známého předka dodnes ve Vískách i okolí široce rozvětveného rodu Vondálů. Jiříka tehdy postihla nehoda, jak se výslovně uvádí v příslušné listině, „nějaký zločinec, kterýž pro své zlé skutky smrt a záplatu vzal, jemu listy a zápisy, kteréž na dvůr v Vískách měl, pokradl a o ně připravil“. Jiřík proto požádal pána boskovického panství, Krištofa z Boskovic a na Třebové, aby mu držbu víseckého dvora znovu potvrdil, což Krištof provedl privilegiem, vydaným v Moravské Třebové 6. února 1526.
Následující osudy svobodného dvora na Vískách v průběhu 16. století snad objasní další archivní studium. Nejpozději někdy v sedmdesátých letech 16. věku ale zřejmě vísecký dvůr připojili páni ze Zástřizl k přímým majetkům boskovického panství. Roku 1589 se pak stal součástí manželského věna, kterým Václav Morkovský ze Zástřizl vybavil svoji ženu, Kunhutu (Kunku) z Korotína. Paní Kunka vlastnila dvůr ještě dlouho po manželově smrti roku 1600, teprve 19. ledna 1608 jej za věrné služby darovala úředníkovi (panskému správci) boskovického panství, Bartoši Hoffmannovi z Kučerova. Bartoš ovšem darovaný dvůr užíval jen krátce, zemřel již roku 1610. Bartošova vdova Saloména, dcera boskovického měšťana Václava Johanese, pak obratem dvůr odprodala paní Apolonii z Žerotína a na Boskovicích, manželce Bohuše ze Zástřizl, v té době vlastníka boskovického dominia. Od paní Apolonie nebo některé z jejích následovnic na Boskovicích se pak dvůr zřejmě znovu vrátil do rukou předků dnešních držitelů, víseckých Vondálů. Je velmi pravděpodobné, že jde o nynější usedlost č. p. 13 ve Středních Vískách.
S původním středověkým svobodným dvorem na Vískách naproti tomu žádnou přímou souvislost nemá vísecký panský dvůr, jako součást boskovického velkostatku zachycený ve správních a berních písemnostech počínaje polovinou 18. století. Tento dvůr, nyní č. p. 1 v Dolních Vískách, zřídila dietrichštejnská vrchnost z poddanských konfiskátů patrně kolem roku 1750. Rozparcelován byl pak teprve při pozemkové reformě roku 1919.

Text a foto Jiří Doležel,
Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i.

Obr. 1. Listina z roku 1526 pro Jiříka Ondála. Foto Jiří Doležel
Obr. 2. Střední Vísky s dvorem č. p. 13. Foto Jiří Doležel


Podobné články:
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 24. kolo, 24. – 25. 5. 2008 - ze dne 27.05.2008 (3)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 23. kolo, 17. - 18. 5. 2008 - ze dne 21.05.2008 (3)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 15. kolo mužů, 28. kolo dorostu - 8. 5. 2008 - ze dne 09.05.2008 (2)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - ze dne 04.05.2008 (2)
U Vísek shořel seník - ze dne 22.09.2023 (1)
Ve Vískách otevřeli vlastní samoobslužnou prodejnu - ze dne 17.09.2023 (1)
Poklepali kámen nové zbrojnice - ze dne 17.09.2023 (1)
O sraz motorkářů byl zájem - ze dne 20.08.2021 (1)
Ve Vískách uspořádali už čtrnáctou Dožínkovou slavnost - ze dne 24.09.2019 (1)
Úspěchy okresních pivovarů - ze dne 21.03.2019 (1)
Na Borotín nově vzhlíží socha anděla - ze dne 11.10.2018 (1)
Běžecké září začneme ve Vískách a uzavřeme u Hraběnky - ze dne 22.08.2018 (1)
Balvan ve Vískách hrozil zřícením - ze dne 06.07.2018 (1)
Balvan ve Vískách hrozil zřícením - ze dne 12.06.2018 (1)
Spor o vodu. Vísky chtějí nový zdroj, Letovičtí s jeho vybudováním nesouhlasí - ze dne 03.11.2017 (1)
Vísecký pivovar uvádí nové pivo - ze dne 13.07.2017 (1)
Studenti představili projekty v soutěži Enersol - ze dne 18.03.2016 (1)
Mladí umělci tvořili ve Vískách betlém - ze dne 07.09.2015 (1)
Sochy ve Vískách dostanou lepší zázemí - ze dne 11.03.2015 (1)
Vísecký pivovar vyhrál Zlatou pivní pečeť - ze dne 03.03.2015 (1)

Všechny články z tohoto čísla (5/2020):

Rubrika: Zpravodajství
Audit technických služeb prošetří policie
Boskovice navštívil ředitel silnic a dálnic
Cenu za stavbu knihovny zatím neznají
Černá Hora rozšíří rozhlas
Do školní zahrady umístí kamery
Dokončí rekonstrukce chodníků
Chtějí hřiště na posilování
Koronavirus se do pitné vody nedostane, říká ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Lesníkům chybí peníze na obnovu lesů. Sbírka může pomoci lesům u Kunštátu
Lyžařské areály po zimě počítají ztráty
Místo karantény vzali lidé přírodu útokem
Nahradí Malý Chlum nová rozhledna?
Nouzový stav a legislativa
Nouzový stav pokračuje - Na jižní Moravě zkoušejí chytrou karanténu
Nový chodník zvýší bezpečnost školáků
Obce pokračují se zajištěním pitné vody
Ohňostroje v Boskovicích nakonec nezakáží
Opravují kulturní dům
Ornitologové prosí veřejnost o pomoc při mapování výskytu chocholoušů
Pokračovali s obnovou chatek
Policisté darovali krev
Policisté řešili více přestupků
Postiženému záchranáři přispěli na vozík
Protestovali obrazcem v poli
Provedou obměnu veřejného osvětlení
Rozdělili dotace na aktivity, památky či kulturu
Slavnosti řemesel se ruší
Služby Boskovice se rozhodly v minulých dnech dezinfikovat veřejná prostranství
Stavba letního kina pokračuje
Střední školy se chystají na odsunuté maturity
Školní zápisy proběhnou letos bez dětí
Upravují spojení zámku a zahrady
Ve Skalici posílí prameniště
Venku již bez roušek, domovy seniorů obnovují možnost návštěv
Vybrali malbu opěrné zdi v v Pilském údolí
Vybrali místo pro odpady
Vznikne ve Velkých Opatovicích klub pro mládež?
ZEMŘEL ZNALEC A VĚRNÝ PROPAGÁTOR DÍLA BOHUSLAVA MARTINŮ, PhDr. FRANTIŠEK POPELKA
Získali monitory dechu

Rubrika: Sport
Hokejista Král získal smlouvu v NHL
Květnový závodní maraton také podlehl
Sportovec bez závodů, to je strašná představa
Vzpěrači byli nejlepší
Z krásného snu se stala noční můra, líčí poslední rok fotbalista Lukáš Vorlický

Rubrika: Černá kronika
Během týdne vyjížděl na Blanensko hned třikrát pyrotechnik
Nařezané klády dřeva zmizely - zloděj ukradl dvacet kubíků smrkové kulatiny
Někdo odcizil stavební nářadí určené k zaměřování
Neviděli jste odcizené kolo z Černé Hory?

Rubrika: Napsali nám
Mých pár dní s karanténou
Nouzový stav a legislativa
Obnova lesů i v době pandemie koronaviru
Očista Bačova sólo
Poděkování
V Blansku zahájí sběr potravin, chybí stovky kilogramů potravin
Z dějin svobodného dvora ve Vískách u Boskovic

Rubrika: Právník radí
Soudní řízení o úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti a výživy nezletilých dětí