Vše se odvíjí od podmínek pro rozvoj podnikání, říká František Sivera

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 16/2014, vloženo dne 28.08.2014

[Stálý odkaz na článek]

Boskovice * Úřad starosty města zastával již v letech 2002-2006. Následně se posunul do poslanecké sněmovny. Současný boskovický zastupitel František Sivera ale po osmi letech kandiduje na starostu znovu. „Jsem boskovický patriot a není mi lhostejné, jak město funguje a proto se chci ucházet o pozici starosty města,“ prozradil.

Jistě budete chtít využít zkušenosti, které jste získal při působení v poslanecké sněmovně.
Za svůj život jsem působil v bankovnictví, zastával pozici starosty města a poslance České republiky, během kterých jsem se sešel s celou řadou lidí a nabral celou řadu zkušeností. Jsem boskovický patriot a chci i díky těmto zkušenostem a kontaktům pracovat tak, aby se město rozvíjelo ke spokojenosti občanů. Třeba i tím, že mám přehled o dotačních titulech či práci jednotlivých ministerstev. Není mi lhostejné, jak město funguje. ODS se již dvacet let podílí na jeho vedení a za tu dobu se řada věcí zlepšila, opravila a vybudovala. Mám zkušenost s tím, že lidé, kteří přijedou do Boskovic, říkají, že žijeme v krásném městě a že infrastruktura pro občany je na vysoké úrovni. Nemáme se za co stydět a naopak máme na co navázat v dalším úsilí a budování.
V ODS nejsme populisté. Věci vidíme reálně a jsme schopni město posunout dál. Jsme komunikativní a chceme řešit věci ve prospěch občanů. Třeba z energetického hlediska jsou Boskovice jedním z prvních, kdo se chytil energetických úspor. Dnes jsou takřka všechny veřejné budovy, včetně úřadu, škol nebo nemocnice, zatepleny a tím se zmenšily provozní náklady na minimum. Na tom se podílí i vybudování fotovoltaických panelů na střechách. Podařilo se také udržet zvyšování ceny vodného a stočného na minimální hranici. Jsme sice limitovaní rozhodnutím Evropské unie a ministerstva životního prostředí, ale navýšilo se jen o čtyři procenta ročně, protože jinak bychom museli vracet evropské dotace. Také se nám podařilo zefektivnit činnost Vodárenské společnosti a výrazně snížit její náklady. Kompletně jsme zrekonstruovali čistírnu odpadních vod pod Hrádkovem, snížili ztrátovost vodovodů a zrekonstruovali desítky kilometrů vodovodních řadů a kanalizačních stok.

Jaké jsou šance na rozšíření průmyslové zóny a tím i vytvoření nových pracovních míst?
Boskovice jsou regionálním městem. Střediskem, do kterého se sjíždí lidé za prací. Průmyslová zóna, která se tvořila v letech 2005 až 2008 je ale již z velké části vyčerpaná a zbývající pozemky jsou v soukromých rukou. Nedokážeme tak ovlivnit další výstavbu, kdy k ní dojde a v jakém bude rozsahu. Proto si myslím, že je nezbytně nutné, aby vedení města uvažovalo o vytipování další lokality, aby se podnikatelské subjekty mohly rozvíjet a tím vznikla další pracovní místa. Když se s lidmi bavím, největší problém spočívá právě v nedostatku pracovních příležitostí. Když diskutuji s Czechinvestem, jsou subjekty, které by měly zájem v našem regionu působit. Město jim ale dnes vlastně nemá co nabídnout.

V jakých dalších lokalitách by se mohl průmysl rozšiřovat?

Tuto otázku jsme zadali profesionálům, kteří nyní zpracovávají územně plánovací dokumentaci. Můžeme mít myšlenku dál rozšiřovat prostory na Chrudichromské, ale z pohledu státní správy nedokážu odhadnout, jak moc to bude možné. Myslím, že další prostory by mohly být poblíž podniku Deas, směrem na Blansko a dokázal bych si představit, že s rozvojem komunikace R43 by mohla být částečně využitá i lokalita v Mladkově, naproti dnes obydlené části. Nyní se s tím poperou odborníci a my budeme čekat na jejich stanovisko.

Právě silniční spojení je ale velkým problémem.
Jihomoravský kraj a stát se dlouhodobě zaměřují jen na R43 a díky tomu, že nejsou platné zásady územního rozvoje, které nejsme schopni ovlivnit, se rozvoj silnice nikam neposunul. To samozřejmě limituje rozvoj obcí od Brna směrem na sever. Snažili jsme se, aby se stát zaměřil na zkapacitnění silnice I/43 a dalších silnic, včetně té která protíná Boskovice směrem na Velké Opatovice. Bude důležité, jaký postoj k tomu zaujme kraj, protože to jsou jeho komunikace. Budeme na něj vytvářet tlak, protože výstavba R43 se dá očekávat nejdříve po roce 2025.

S tím souvisí i další rozvoj města a stavba nových bytů.
Město Boskovice má určitou kapacitu a určité množství obyvatel. Poptávka po bydlení je spojená s tím, co město nabízí. My nabízíme dobré sportovní vyžití, kulturu, ale problém je s kapacitami pracovních míst. To jde ruku v ruce. V tuto dobu jsou rozestavěné určité lokality, třeba terasy na výsluní. V našich plánech je ale vybudování startovacích bytů pro mladé, rozvoj rodinných domů. Touto cestou musíme pokračovat spolu s rozvojem podnikání.

S podnikáním hodně souvisí oživení náměstí.
Díky výstavbě obchodních domů, které se nedají stavět v centru ale na okraji a velké touze občanů po nich, skončila doba, kdy lidé chodili na náměstí hlavně nakupovat. Snaha oživit centrum zde je dlouhodobá. Ať už díky prvkům restauračních zařízení a zahrádek, tak zavedením trhů. V tom je nutné pokračovat a přivést na náměstí další kulturní akce, kam by lidé přišli za zábavou a službami. Budování parkovacích míst směřovalo k tomu, aby zde lidé mohli zaparkovat a pobývat delší dobu. Hodně pomohlo vybudování parkoviště na Hradní ulici. Další problém je platba podnikatelů za reklamy. Je to byrokratický problém a podnikatelům vadí vysoké poplatky za reklamu. Tohle je třeba napravit a zjednodušit.

Hodně se mluví o nemocnici a situaci ve zdravotnictví vůbec.
Tato problematika je celorepublikově hodně složitá a nepřehledná. Způsobují to vztahy mezi provozovateli zařízení a pojišťovnami. Není úplně jasné, co kde nasmlouvají. Je to složitá komunikační situace, kdy se hledá řešení. Co se ekonomiky týká, myslím, že se v poslední době nemocnice stabilizovala. I přesto, že byly určité státní zásahy, které se nedaly předpokládat. Samozřejmě, i současné vedení města tlačí na nemocnici, aby hledalo cestu k rozšíření příjmů. Snižování nákladů je jedna věc, ale když nejsou příjmy, nezajistíte další rozvoj.

Pravidelně se debatuje o možném převodu nemocnice pod kraj.
Tyto diskuze jsou strašně líbivé, ale z hlediska historických zkušeností města Boskovice si myslím, že pokud nemáme zásadní garance v tom, že i po převodu zůstane zařízení jako plnohodnotná nemocnice okresního typu, byla by to chyba. Boskovice v posledním století nebyly tak silným článkem okresu. Blansko bylo při vyjednávání o svých majetcích silnější a z toho plyne moje obava, že pokud nemocnici převedeme, může dojít k tomu, že ztratí své postavení.

Hlavním tématem posledních měsíců je stavba sportovní haly.
Poptávka po sportovní hale je tu deset let zpět. Diskuze o tom, kde bude stát, se odehrály v roce 2005 a byly na vysoké úrovni, se všemi dotčenými subjekty. Proto radnice postupovala v duchu diskutovaného a začala stavět tam, kde bylo rozhodnuto. Na veřejnosti rozšířená polemika o její potřebnosti je zástupný problém a snaha opozice se zviditelnit a hledat problém tam, kde není. K ní se přidala skupina lidí, kteří se snaží prosadit své osobní zájmy a potřeby občanů celého města je nezajímají. Hala se buduje, byť je třeba nyní pozastavena vzhledem k úřednímu postupu. Názor můj a ODS je ten, že hala se musí vybudovat tam, kde se začalo stavět. Když slyším rodiče nebo učitele, že děti nesportují, tak bojovat proti stavbě sportovní haly je protichůdné. Když bude kvalitní zařízení, přitáhneme mladé ke sportování.

V rámci sociálních služeb se nyní řeší převod financování stacionářů a podobných zařízení na obce.
Musím říci, že ODS a vedení města historicky podporovalo všechny sociální služby, které zde byly. Můj osobní názor je ale ten, že kraj si ulehčuje pozici tím, že chce přenášet zátěž na obce. Tato zařízení jsou preventivní a ty by měl vždy hradit kraj nebo stát. Nemyslím si, že je to cesta správným směrem. Nebráníme se ale ničemu, co bude mít hlavu a patu. Musím to přirovnat k Městské správě sociálních služeb, která nemá stejné podmínky jako krajská zařízení a to i přesto, že byla vyhodnocena jako jedna z nejefektivnějších. Kraj by si měl udělat pořádek v tom, co chce financovat a až poté do toho vtahovat města.
Komentáře k článku

Zatím zde není žádný komentář
 

Zobrazit formulář pro přidání komentáře
Schovat formulář na přidání komentáře
*

*

*

Uložit komentář

Podobné články:
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
NAKUPUJTE KVALITNĚ A PŘITOM UŠETŘETE. POSLEDNÍ SLEVOVÁ AKCE V DOBRÉM SPÁNKU - ze dne 15.10.2019 (1)
Sokolovnu propojí s restaurací - ze dne 15.10.2019 (1)
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 10. - 20. 10. 2019 - ze dne 11.10.2019 (1)
Chystají výměnu osvětlení či opravu střechy - ze dne 09.10.2019 (1)
Auta poničil vandal - hledá se viník - ze dne 04.10.2019 (1)
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 3. - 13. 10. 2019 - ze dne 03.10.2019 (1)
Koláč pro hospic: pomoc, která chutná sladce - ze dne 30.09.2019 (1)
Domácí zápasy hokejisté Minervy Boskovice zvládli - ze dne 29.09.2019 (1)
Venku uspěli hokejisté Minervy Boskovice napůl - ze dne 29.09.2019 (1)
Kvalitu života v Boskovicích vyjádří anketou - ze dne 29.09.2019 (1)
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 26. 9. - 6. 10. 2019 - ze dne 26.09.2019 (1)
Za polytechnické centrum zaplatí dvacet milionů - ze dne 24.09.2019 (1)
Napadené dřevo využijí například na opravu zámku - ze dne 23.09.2019 (1)

Všechny články z tohoto čísla (16/2014):

Rubrika: Zpravodajství
Bojovali o boskovický hrad
Hladinu Křetínky rozvířily dračí lodě
Hospodu nahradí společenské centrum
K památkám zájemce zavede turistický průvodce
Medu bude méně a navíc znovu podraží
Mladí myslivci zářili na finále soutěže
Opatovice budou žít zdravím
Ostrov zahájil rekonstrukci náměstí
Pražský hrad si půjčil kočár z Lysic
Předají dětem nové počítače
V Sudicích informují občany pomocí sms
V Žernovníku otevřeli novou rozhlednu
Valchovští hasiči slavili 120. výročí
Ve Svitávce přiblíží Löw-Beerovy vily
Vodárenská rozšířila svoje služby, provádí i stavby vodovodů
Zimní stadion patřil výstavním kočkám

Rubrika: Kultura
Akce Muzea Blansko v druhé polovině září 2014
Galerie Pex vystavuje kresby a plastiky
Ibérica roztancovala Boskovice
Krajina Otylky mýma očima v Muzeu Boskovicka
Krystalizace v Galerii města Blanska
Pozvánka na vernisáž výstavy Výtvarná Litomyšl´14
Vystaví obrazy dvou malířů

Rubrika: Sport
Blansko povede Crha
Boskovice na vítězné vlně
Cyklisté závodili na Bukové
Další volejbalový turnaj
Hokejisté jsou již na ledě a lákají zvučnou posilu
Kunštát zdolal Lipovec
Mezinárodní kolová ve Svitávce
Mladíci budou bojovat o vyrovnání výsledku z roku 2004
Pohárový sen uťal Frýdek
První derby patřilo Boskovicím
Půlmaraton Moravským krasem 2014 s rekordní účastí běžců!
Soutěžili v sedmiboji
Trenér juniorské volejbalové reprezentace Jindřich Licek: Když se daří, můžeme porazit kohokoli
Truck trial bavil diváky v Kunštátě
Velké finále E.ON Junior Cupu nabídne tuhé boje i koncert Dary Rolins
Volejbalisté absolvovali soustředění
Výsledky fotbalových soutěží _3. kolo
Výsledky fotbalových soutěží _4. kolo
Zářili Koudelka i Klimeš

Rubrika: Představujeme
Boskovická obchodní pasáž Fáberka –„víc než jen zkratka“
Čertovská Vinotéka Boskovice, Plačkova informuje
DNY MARIANNE S DOBRÝM SPÁNKEM
Palírna Boskovice nabízí přírodní produkty, návrat k tradicím a nově otevřela řízkárnu
Poskytování základní péče je pro Nemocnici Boskovice klíčové
Test: Hyundai i40 kombi – vstupenka do ráje
Vše se odvíjí od podmínek pro rozvoj podnikání, říká František Sivera

Rubrika: Černá kronika
Nehoda komplikovala dopravu
Policie INFORMUJE
Ukradli přes sto tisíc

Rubrika: Napsali nám
Akce „You Dream We Run BRNO 2014“ podpoří děti s autismem
Akce ve Vyšším Brodě úspěšně završila dny přeshraniční spolupráce
Beach turnaje na Července
Brněnský rozhlas láká: oslavte devadesátiny s námi
Česká centra ve světě připomenou výročí Jana Švankmajera
Český rozhlas Brno slaví devadesátiny
Češi na kvalitě střechy nešetří, ukázal průzkum. Blížíme se Německu
Dalším partnerem jižní Moravy v Číně bude provincie Hainan
Dárce krve odmění Český rozhlas Brno koncertem
Dorotheum se vrací do Brna, bude přijímat umění do exkluzivních dražeb
Dotace pomůže vybudovat chráněné bydlení pro osoby s autismem
Hejtman jednal s guvernérem čínské provincie Hebei
Jídelna ze Zlína uvařila nejlepší školní oběd v republice
Kaufland pomohl otevřít nízkoprahové zařízení pro děti
Kraj nesouhlasí s termínem a způsobem uzavření Pisáreckého tunelu
Kraj pomůže Mutěnicím, které postihl přívalový déšť
Květiny i auta
Na opravy krajských silnic míří dalších téměř 26 milionů korun
Nejlepší vtipy za stovku knižně
Oslavy - Suchý
Pisárecký tunel bude v provozu i na podzim
Poděkování starosty Světlé
Portál Go to Brno získal v celorepublikovém srovnání městských turistických webů 2. místo
Pozvánka na Světový pohár
Přijďte v neděli fandit na Blanenskou desítku
Svojanov si letos prohlédlo již 40 000 lidí
Školní rok 2014/2015 v Jihomoravském kraji
Testy odhalily těžké kovy v nádobí i výrobky z PVC
V Ivančicích byl otevřen nový přechod včetně bezpečnostního osvětlení
V Karlových Varech bylo otevřeno SOS Sluníčko II
V prvním ročníku soutěže Muzeum Photo zaujali veteráni i opuštěná zákoutí
Vychází další speciál Sedmička Křížovky!
Vyjádření hejtmana k současnému vývoji krize na Ukrajině
Zahájení nového školního roku
Zahájení školního roku na ZŠ Blažkova