Ve Svitávce nesouhlasí se stavbou chráněného bydlení

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 2/2019, vloženo dne 02.02.2019

[Stálý odkaz na článek]

Svitávka * Velké emoce vzbudil ve Svitávce záměr stavby chráněného bydlení. Část místních obyvatel je proti tomu, aby se do městyse přestěhovala dvanáctka mentálně postižených klientů. Obávají se o bezpečí ve svém okolí. V ulicích se objevily také anonymní výzvy, které obavy přibližují. Jihomoravský kraj, který je nositelem záměru, stejně jako organizace Paprsek Velké Opatovice, odkud budou do chráněného bydlení klienti umístěni, se však proti znění tohoto textu výrazně ohrazují a z jejich pohledu urážející znění již řeší s právníky.
V textu, který se během ledna ve Svitávce objevil, stojí několik důvodů, proč by ke stavbě nemělo dojít. „Tito muži mají myšlení dětí v předškolním věku, ale tělo a sexuální potřeby dospělých. Každý z nich užívá silnou medikaci, kterou když si nevezme, tak hrozí riziko pro všechny v jeho okolí. Všech dvanáct klientů bude mít volný pohyb bez dozoru po celé Svitávce, všechny okolní obce tento záměr integrace odmítly,“ je vyjmenováno v textu, který dále vyjadřuje například obavu o chování klientů po přestěhování z prostředí, kde byli celý život, ale i o udržení bezpečného života pro místní a jejich děti.
Jak na krajském úřadu, tak přímo v Paprsku vzbudila tato aktivita velké pozdvižení. Jedná se podle nich o zcela nepravdivá tvrzení. „K obavám není sebemenší důvod. Za dvacet let našeho působení ve Velkých Opatovicích nebyl žádný problém. To samé předtím v Borotíně. Jestli padesát let bezproblémové služby není zárukou, tak nevím. Nerozumím tomu, proč si autor bere za rukojmí ty, kteří se sami bránit nemohou,“ reagovala ředitelka Paprsku Marie Wetterová. Podle ní nemají uváděné obavy opodstatnění. „Klienti se kupříkladu musí v první vlně aklimatizovat. Zjistit, kde jsou obchody, odkud jezdí autobusy. Naučit se to. Proto rozhodně nebudou sami, ale minimálně rok v doprovodu personálu, než se vše naučí,“ přibližuje. „Takto připravená zpráva je ale velmi urážlivá až z pohledu základních lidských práv a svobod. Stejně jako kraj tak nyní celou věc řešíme s právníky. Vůbec nechápu, proč je kampaň vedená takto. V současném duchu je to do nebe volající a kdo jiný se má klientů zastat, než my,“ zdůraznila.
Stejnou reakci vyvolala tato aktivita i u Jihomoravského úřadu. „Cílem Jihomoravského kraje a Paprsku je prostřednictvím realizované výstavby umožnit dvanácti lidem s postižením nový start do nezávislejšího života v běžné společnosti. Je nepříjemné, být přivítán nepřátelským okolím, ale věříme, že se díky vzájemné komunikaci se sousedy a dalšími obyvateli městyse podaří rozptýlit případné obavy a získat si nakonec porozumění a podporu domácích,“ odpověděla mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková. Tyto informace by navíc zástupci projektu chtěli vyvrátit přímo na místě. „Setkání s veřejností je v plánu od začátku. O zajištění financí jsme se ale dozvěděli až v listopadu a do té doby to byly pouze představy. V závěru roku jsem hodinu mluvila na jednání zastupitelstva,“ říká Wetterová.
Spojili jsme se také se zástupci iniciativy proti stavbě chráněného bydlení. Ti však momentálně nechtějí situaci komentovat a počkají až po případném jednání s krajem. Prozatím tak alespoň připravili výzvu pro místní zastupitele. A další kroky budou zřejmě spjaty s činností speciálně složené komise. „K této výzvě bylo svoláno pracovní jednání zastupitelstva, kde byli přizváni zástupci Jihomoravského kraje a organizace Paprsek Velké Opatovice. Zastupitelé byli seznámeni s celým projektem chráněného bydlení a byly zodpovězeny všechny otázky. Na jednání rady městyse bylo dohodnuto, že bude vytvořena pracovní skupina, která se bude tímto tématem zabývat. Ve skupině budou zástupci všech dotčených stran. Chystá se svolání veřejného projednání se zástupci kraje, Paprsku a občany městyse Svitávka,“ uvedl starosta Jaroslav Zoubek. Stavba chráněného bydlení by podle krajské mluvčí měla začít ještě v průběhu letošního roku.(Luke)
 Komentáře k článku

 10.03.2019 0:09:00 Marie Bránská

Patricie Heinrichova: Vámi zmiňovaný FB neberu jako nejvhodnější prostředek a absolutní bernou minci, já třeba profil na facebooku nevedu, nechci, nepotřebuju. (ke dni 4. 2. 2019 sleduje 744 lidí) - a kolik má Svitávka občanů ? Počet obyvatel je 1 801 (r. 2018). Vypovídací hodnota úrovně nástěnky 3. třídy, 1. stupně základní školy...
 10.03.2019 0:01:00 Marie Bránská

Jsem stejného názoru jako Jakub Hamerský. Pravdou sice je, že sama jsem se o daném záměru dozvěděla teprve záhy, nevidím však jediný důvod, proč se namísto hysterických fabulací a ukvapených závěrů společně s tímto tématem neseznámit. V hospůdce Na Hřišti máte vždycky plno keců...na všechny. Už mě, Vážení spoluobčané Vaše ustavičná xenofobie v obci, kde je nepřátelský přístup národním sportem, docela vadí. Smutnou pravdou je, že za převážnou část těchto projevů nesnášenlivosti a z ní plynoucích výroků, stojí členové nejmenovaného místního sportovního klubu, jejichž IQ se nijak značně neliší od stupně pokojové teploty či IQ klientů, jež se měli do naší obce přistěhovat. S pozdravem, Vaše černá ovce
 05.02.2019 15:13:00 Michaela Vitouchová

Naprosto souhlasím s PATRICIE HEINRICHOVÁ A JIŘÍ BIREŠ, neprofesionální přístup paní ředitelky Paprsku, zastrašování právníky, a označení obavy nejbližších sousedů jako ,,hloupost některých lidí ze Svitávky,,můj názor na chráněné bydlení nezmění, naopak mě v něm utvrzuje.
 04.02.2019 18:54:00 Patricie Heinrichová

Je opravdu korektní, aby se vedení městyse mediálně opíralo do lidí, kteří teprve snad budou oficiálně seznámeni s projektem chráněného bydlení?
 04.02.2019 18:54:00 Patricie Heinrichová

čast 3. K videím napsali zprávu, že o chráněném bydlení ve Svitávce podají zprávu až získají více informací z kraje. Pod příspěvky následovala ostrá diskuze plná otázek i názorů jak na chráněného bydlení, tak na kompetenci zastupitelstva. Na diskuzi vedeni nijak nereagovalo, dokud dne 19. 1. 2019 vše nesmazala. Následoval příspěvek s vyjádřením místostarostky Holasové. Ta mimo jiné uvedla doznání, že své občany měli více informovat, že stránky na FB zřídili proto, aby mohli informovat lidi o dění v obci a oznámila, že veškerá diskuze na téma chráněného bydlení bude mazána. I tento příspěvek byl následujícího dne smazán. Otázka zní: Jak může zastupitelstvo po třech letech tvrdit, že nemá informace o projektu jehož podporu už jednou schválili? Proč místo kárání a mazaní diskuzí, nedodalo vedení městyse raději základní informace o současné podobě projektu? Je opravdu korektní, aby se vedení městyse mediálně opíralo do lidí, kteří teprve snad budou oficiálně seznámeni s projektem chráněnéh
 04.02.2019 18:52:00 Patricie Heinrichová

pokračováni. č. 2. Na FB nebyly ani sdílené související mediální zprávy, které vyšly v RegionPressu, (ačkoliv články o jiných tématech jsou běžně sdílené, jako např. o sportovní hale, místním týmu kolové či opravě a stavbě dopravních komunikací). Zlomový okamžik v „informačním embargu“ nastal v prosinci 2018, když jeden s přímých sousedů zamýšleného chráněného bydlení si všiml článku v RegionPressu s titulkem „Chráněné bydlení ve Svitávce má zelenou“. Zde se mimo jiné dozvěděl, že: „Pro osoby se zdravotním postižením vzniknou ve Svitávce dva rodinné domky. V každém budou dvě bytové jednotky pro tři lidi.” Tedy chráněné bydlení pro 12 osob. Tímto začala sousedská diskuze, které se jako lavina šířila celou Svitavkou a samozřejmě zasáhla i sociální sít FB. Na situaci zareagovalo vedení Svitávky dne 18. 1. 2019. Na FB sdílelo tři pozitivně laděná videa o chráněném bydlení. K videím napsali zprávu, že o chráněném bydlení ve Svitávce podají zprávu až získají více informací z kraje. Pod přísp
 04.02.2019 18:48:00 Patricie Heinrichova

Jak komunikuje městys Svitávka se svými občany na téma chráněného bydlení. Dne 14. 12. 2015 proběhlo 9. zasedání zastupitelstva městyse Svitávka, kde v bodě programu č. 18 projednávalo projektový záměr příspěvkové organizace Paprsek. První věta zápisu: „Konstatuji, že zastupitelé obdrželi podklady k tomuto bodu, ve kterém Paprsek, …, zasílá projektový záměr, kde žádá odkup pozemku v k.ú. Svitávka a následné stavbě domu pro chráněné bydlení.” Tento záměr byl jednohlasně přijat. V usnesení mimo jiného je konstatováno, že v domě budou dvě samostatné domácnosti maximálně pro 6 osob. Tento výsledek zasedání zastupitelstva Svitávkou nebyl nijak medializován ani ve Svitáveckých listech ani na oficiálním facebookovém profilu (dále jen FB) městyse Svitávka (ke dni 4. 2. 2019 sleduje 744 lidí), což jsou hlavní zdroje aktualit, které zdejší lidé sledují. Na FB nebyly ani sdílené související mediální zprávy, které vyšly v RegionPressu, (ačkoliv články o jiných tématech jsou běžně sdílené, jako nap
 04.02.2019 18:41:00 Jiří Bireš

Je těžké vzbudit důvěru, zvlášť u sousedů, pokud se k projektu přistupuje stylem, který dosud razí kraj i Paprsek a který mělo i zastupitelstvo. Tj žádná oficiální debata s veřejností, používání nepravdivých argumentů, bagatelizace obav sousedů a amatérský přístup ze strany architektů k výsledné podobě stavby, která bude hyzdit okolí a v případě rozlití řeky může dokonce ohrozit sousední domy. Tento amatérismus ze strany Paprsku a kraje mě zaráží, zvlášť když existují metodiky a případové studie na komunikaci s veřejností ohledně těchto témat. Díky tomu a osočování z nenávisti k mentálně postiženým, ze strany Paprsku, bude téměř nemožné najít společnou řeč. Vše vyústí jen k tomu, že odpor ke dosavadnímu postupu se obrátí i směrem ke klientům chráněného bydlení a vznikne vůči nim averze, sousedské prostředí ve kterém se nebudou cítit dobře a celá slavná transformace sociálních služeb dopadne mizerně.
 03.02.2019 1:00:00 pavel vrána

Jakube,nech si to postavit vedle baráku.
 02.02.2019 19:21:00 Jakub Hamerský

Podporuju chráněné bydlení ve Svitavce, problém je, že radnice o tomto projektu doposud neinformovala. Tento fakt vzbuzuje obavy a vyvolává zbytečné petice. Škoda no.
 

Zobrazit formulář pro přidání komentáře
Schovat formulář na přidání komentáře
*

*

*

Uložit komentář

Podobné články:
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 24. kolo, 24. – 25. 5. 2008 - ze dne 27.05.2008 (4)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 15. kolo mužů, 28. kolo dorostu - 8. 5. 2008 - ze dne 09.05.2008 (3)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 23. kolo, 17. - 18. 5. 2008 - ze dne 21.05.2008 (2)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - ze dne 04.05.2008 (2)
Borci Svitávky myslí na návrat do Extraligy - ze dne 12.03.2008 (2)
Kámen zmizelých připomíná osud významného Sokola - ze dne 18.11.2019 (1)
Hrdlička a Loskot mistry republiky - ze dne 15.11.2019 (1)
Dýňové slavnosti uspořádali ve Svitávce - ze dne 07.10.2019 (1)
V kolové brali stříbro - ze dne 09.09.2019 (1)
Stavba D43 má začít v roce 2025, v úseku od Bořitova po Svitávku - ze dne 24.08.2019 (1)
Terasa dostane zpět historickou podobu - ze dne 15.08.2019 (1)
Svitávce zazpívá Vojtek - ze dne 12.08.2019 (1)
Jan Hrdlička a JanKripner jen kousek od medaile - ze dne 25.06.2019 (1)
Svitávka zářila na Světovém poháru - ze dne 10.06.2019 (1)
Svitávka řeší třídění odpadů - ze dne 02.06.2019 (1)
Tenisová exhibice ve Svitávce - ze dne 16.05.2019 (1)
Ve Svitávce uspořádali Den s hasiči pro malé i velké - ze dne 14.05.2019 (1)
Ve Svitávce slaví postup - ze dne 05.05.2019 (1)
Chráněné bydlení zrušeno - ze dne 15.04.2019 (1)
Mladý fotbalista měl zástavu oběhu při turnaji ve Svitávce - ze dne 19.03.2019 (1)

Všechny články z tohoto čísla (2/2019):

Rubrika: Zpravodajství
Cena za teplo v Boskovicích klesla
Domácí péči čeká větší podpora od státu
Karneval pro děti uspořádali v Knínicích
Mají nové logo i akční plán
Na Štěchově hledají řešení problémů s vodou
Nový vůz pro hasiče v Drnovicích
O sportovní hale v Boskovicích až v březnu
O sportovní hale v březnu
Obnoví dobrovolné pobyty nemocných dětí v diagnostických ústavech?
Obnoví dobrovolné pobyty?
Obnoví v Kunštátě městskou policii?
Odešel poklidně od havárie se domů vyspat
Plánují opravu školy i kulturního domu na Oboře
Prezentovali region na veletrhu
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 31. 1. - 10. 2. 2019
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 7. - 17. 2. 2019
Rozpočty cílí na školství, kulturu nebo silnice
Smlouva s lékaři podepsána
Stanovili si priority v Olešnici
Stavba zbrojnice v Kunštátě se přiblížila
Třídí všechny školy v Boskovicích
V akci „Každá koruna pomáhá“ jste nám darovali přes 10 tisíc korun
V Boskovicích plánují hřiště i podzemní parkování
V Boskovicích plánují polopodzemní kontejnery
V Muzeu Boskovicka přiblížili drátenictví
Ve Svitávce nesouhlasí se stavbou chráněného bydlení
Ve Žďárné rozšíří veřejné osvětlení
Vodárenská akciová společnost získala Národní cenu kvality

Rubrika: Kultura
EVROPSKÁ PREMIÉRA "ČUVAŠSKÉHO" SMYČCOVÉHO KVARTETU ZAZNÍ V POLIČSKÉM MUZEU
Vlasta Redl zahraje pro hospic

Rubrika: Sport
Aikido Boskovice kráčí na své cestě téměř dvacet let
Bednář fotbalistou roku
Hokejisté SKMB Boskovice dali Rosicím šest branek
Hokejisté SKMB Boskovice úspěšní napůl
Kuželkáři z Boskovic nejlepší
Nejmladším basketbalistům Blanska se daří

Rubrika: Představujeme
František Burian čestným občanem města Kunštát
Nejdůležitější je jasná vize, říká starosta Černé Hory Ing. Aleš Luksch
Poctivé české dveře v Rájci Jestřebí
Salon Serafin Boskovice – krátká cesta k pevnému tělu

Rubrika: Černá kronika
Dívenka přebíhala vozovku a po nárazu do auta skončila se zraněním v nemocnici
Tragická nehoda v Kunštátu, starší chodec na místě zemřel
Žena, která způsobila nehodu, z místa odjela

Rubrika: Napsali nám
Na Kořenci se ženy setkaly s lektorkou nad pedigem
Opatovské šmajd a Malohanácká stovka 8 - 9. 2. 2019
Studenti gymnázia Boskovice zasedali v Ženevě