Třicet let juda v Letovicích

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 17/2009, vloženo dne 17.08.2009

[Stálý odkaz na článek]

Letovice * V letošním roce slaví náš oddíl „Kodokan Judo, Jiu Jitsu a Tradiční Karate Dó při TJ Sokol a DDM Letovice“ třicet let své existence. Zakladatelem a dodnes působícím trenérem je arch. Emil Haška, nositel šestého danu, který k 1.9.1979 zaregistroval letovický oddíl pod tehdejší Československý svaz juda, dnešní ČSJu (Český svaz judo).
Kořeny juda v Letovicích sahají až do počátků českého juda. Díky mistrům M. Tůmovi, F. Mrázkovi, K. Zrůbkovi a V. Lorencovi mohlo vzniknout letovické judo. Arch. Emil Haška začal studovat systém Kodokan juda již v roce 1959 u mistra Mrázka a Mrákoty. Ve studiu pokračoval od roku 1962 u mistra Miloše Tůmy. Právě Miloš Tůma ovlivnil nejvíce arch. Emila Hašku, který po vzoru jeho ideálů zasvětil tréninku a výuce celý život. Předává to, co získal spolu s osobními poznatky a poznatky jeho mistrů.
V době, kdy byl náš oddíl založen (1. 9. 1979), bylo judo v Letovicích sportem neznámým. Bylo považováno za „exotikum“ a spíše se věřilo, že těch několik nadšenců dříve či později neudrží životaschopnost oddílu. Kupodivu se tak nestalo i přes to, že začátky byly těžké zejména díky nepochopení některých „funkcionářů“. Hnacím motorem byly jak dobré výsledky v nejrůznějších soutěžích, tak neustálé úsilí trenéra arch. Emila Hašky a podpora předsedy TJ Ing. Oldřicha Hökla. Byly také chvíle těžké, kdy šlo z důvodu neustálého měnění cvičebních prostor o samou existenci oddílu. Velkým úsilím trenérů oddílu se podařilo oddíl udržet až do dnešní doby.
V počátcích letovického juda tréninky mládeže probíhaly ve sportovní hale bez zápasiště na parketách. Později na nevyhovujících vypůjčených zápasnických žíněnkách. Podmínkou úspěšného rozvoje juda je základní cvičební prostor a tatami – zápasiště. I přes finanční a materiálové nedostatky se však členská základna oddílu rozrůstala. Spoluprací s Ing. Oldřichem Höklem, ředitelem ZŠ panem Šustrem a předsedou komise pro tělovýchovu a mládež panem Vlastimilem Šimákem se situace zlepšila. Od září roku 1980 bylo přesunuto cvičení do ZŠ Komenského. Zvýšil se počet tréninkových hodin na deset hodin týdně a členská základna se zvýšila na sto osmdesát členů. V roce 1981 bylo zakoupeno tatami, což se projevilo na dosažených výsledcích soutěží KP, ČSR a ČSSR. Poděkování za pomoc a rozvoj našeho oddílu náleží také panu Dr. Josefu Novákovi ved. odboru školství ONV Blansko a panu Milanu Nedomovi.
V roce 1981 byla zahájena též výuka sebeobrany pro veřejnost (jiu-jitsu). V Letovicích proběhlo několik soutěží krajského přeboru a soutěží s mezinárodní účastí (NDR – Lipsko, SC TURBINE ZITTAU, ALTENBURG, BERLIN). Oddíl se také zúčastnil s dobrými výsledky soutěží v zahraničí. Titul krajský přeborník získali následující členové oddílu: Milan Haška, Petr Válek, Vladimír Zachoval, René Valenta, Marian Klíč. Marian Klíč se umístil na přeboru ČSSR Juniorů v Plzni na čtvrtém místě. Na přeboru ČSSR Margita Čížková a Dagmar Veselá získaly zlatou medaili. Na přeboru ČSA ČSFR získal Ing. Milan Haška v roce 1992 stříbrnou medaili.
V roce 1992 byla rozšířena výuka o tradiční karate dó. Zakladatelem letovického karate dó je Ing. Milan Haška, Ph.D., který se s karate setkal poprvé v Brně pod vedením L. Skoumala a A. Rotha, u kterých studuje dodnes.
V roce 1997 získalo družstvo našeho oddílu na mistrovství ČR v Tradičním Karate-Do třetí místo v soutěži kata družstev. Soutěžili Ondřej Kratochvíl, Jan Vevera, Pavel Streit. V roce 1999 získal Ing. Milan Haška na mistrovství ČR v Tradičním Karate-Do čtvrté místo v kata jednotlivců. Z členů oddílu se podařilo vychovat řadu trenérů a zkušebních komisařů. Trenéři III. třídy JUDO: Miloš Chmel, Emanuel Přikryl, Ing. Ivo Skoupý.
V roce 2002 Miroslav Haška zahájil výuku též na SOŠ a SOU – MŠP v Letovicích. Výuka na již zmíněné škole neprobíhá a byla ukončena v roce 2006.
V roce 2002 obsadil v soutěži mistrovství CHICAGA v USA Martin Křivánek první místo. Stal se mistrem CHICAGA.
Dne 1.9.2007 byl založen kunštátský oddíl tradičního karate Miroslavem Haškou, trenérem letovického oddílu. Oddíl byl existenčně zaštítěn letovickým domem dětí a mládeže. Do funkce trenéra byl ustanoven Ing. Michal Havelka (5. Kyu). Do března roku 2008 vykonával M. Havelka pravidelnou trenérskou činnost v oddíle. Od března probíhala výuka pod vedením hlavního trenéra a zakladatele oddílu M. Hašky. V prvním roce existence navštěvovalo pravidelné tréninky deset zájemců v druhé polovině roku 2008 navštěvovalo devatenáct zájemců, zejména z řad dětí. Od konce roku 2008 jsme zaznamenali pokles členské základny. I přesto se objevily první úspěchy. Členům oddílu se podařilo složit zkoušku na 8.Kyu. Počátkem roku 2009 se projevila hospodářská krize i na počtu členů oddílu. Oddíl se dostal do existenčních potíží. 28.2.2009 byla ukončena spolupráce s DDM Letovice a tím byla uzavřena první etapa historie kunštátského oddílu. Díky ochotě člena a nynějšího předsedy oddílu Aloise Válka byla započata spolupráce s Kunštátskou tělovýchovnou jednotou OREL. Na základě této spolupráce můžeme trénovat i v současném počtu. Tréninky probíhají zejména pod záštitou již jmenovaného A. Válka.

Od roku 2008 se podařilo navázat na úspěšné závodní období v předchozích letech, což pokračuje až do dnes. V první polovině roku 2009 navštěvovalo letovický oddíl téměř čtyřicet zájemců o výuku, což se projevilo i na výsledcích závodní činnosti dětí našeho oddílu.

V roce 2008 jsme se zúčastnili čtyř soutěží a vždy se podařilo obsadit medailová umístění.

Velikonoční pohár Blansko 2008:
Kristýna Striová - mláďata dívky - 1. místo
Kristýna Striová - mláďata chlapci - 3. místo

Turnaj mládeže Olomouc 2008:
Karel Stria - mladší žáci - 2. místo
Kristýna Striová - mláďata dívky - 3. místo
Martin Trčka - mladší žáci - 3. místo (diplom)

Turnaj mládeže SKKP Brno 2008:
Kristýna Striová - mláďata dívky - 1. místo
Karel Stria - mladší žáci - 2. místo
Milan Špidla - mladší žáci - 3. místo

Turnaj mládeže Velká Bíteš 2008:
Kristýna Striová - mláďata dívky a chlapci: - 2. místo


Do června roku 2009 jsme se zúčastnili tří soutěží a vždy se podařilo obsadit medailová umístění.

Velikonoční pohár Blansko 2009:
Michal Kouřil – mláďata chlapci – 1. místo
Marie Nevyhoštěná – mladší žákyně – 3. místo
Karel Stria – mladší žáci – 3. místo

Turnaj mládeže SKKP Brno 2009 (23.5.):
Michal Kouřil – mláďata chlapci – 2. místo
Karel Stria – mladší žáci – 3. místo
Milan Špidla - mladší žáci - 3. místo
Veronika Špidlová – mláďata – 3. místo
Gabriela Leflerová – mláďata – 3. místo

Turnaj mládeže SKKP Brno 2009 (13.6.):
Michal Kouřil – mláďata – 2. místo
Vlastimil Šafařík – mladší žáci – 2. místo
David Lefler – mladší žáci – 2. místo
Gabriela Leflerová – mláďata – 3. místo
Marie Nevyhoštěná – mladší žákyně – 3. místo

Celkem sedm soutěží - 22 medailí - z toho zlaté tři, stříbrných sedm a bronzových dvanáct.

Nositelé mistrovského technického stupně:

M. Chmel, E. Přikryl, Ing. Ivo Skoupý – 1.Dan - judo

A. Mazourek, P. Černý , P. Huk, R. Krajíček – 1.Dan – karate

Trenéři III. třídy:

Miloš Chmel, Emanuel Přikryl, Ing. Ivo Skoupý - judo

P. Černý , R. Krajíček, A. Pospíšilík - karate

Trenéři IV. třídy:

A. Mazourek, P. Huk - karate


Trenérský kolektiv našeho oddílu tvoří následující členové:

arch. Emil Haška – 6.Dan – judo, 6.Dan jiu jitsu, trenér, rozhodčí a zkušební komisař I.tř.,

Ing. Milan Haška, Ph.D. – 3.Dan jiu jitsu, 3.Dan karate, 1.Dan judo, trenér a zkušební komisař I.tř.

Miroslav Haška – 3.Dan jiu jitsu, 2.Dan karate, 1.Dan judo, trenér a zkušební komisař I.tř.


Věřím, že se na uplynulé třicetileté období podaří navázat i v následujících letech.
Fotografie a informace o činnosti oddílu se dozvíte na oddílových stránkách www.budolet.cz.

Miroslav Haška-Podobné články:
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Přípravky hrály o sladký pohár - ze dne 18.03.2008 (2)
Žádají o odměny pro sociální pracovníky - ze dne 29.06.2020 (1)
Letovické muzeum chystá několik expozicí - ze dne 24.06.2020 (1)
Železniční přejezd musí opravit znovu - ze dne 24.06.2020 (1)
Zákaz návštěv stále platí - ze dne 24.06.2020 (1)
Pomník obětem II. světové války u koupaliště v Letovicích byl doplněn chybějícími jmény - ze dne 20.06.2020 (1)
Boskovická i letovická pouť bude - ze dne 18.06.2020 (1)
Svazek odkoupil od Tylexu čistírnu odpadních vod - ze dne 16.06.2020 (1)
Připomněli památku Albína Krejčího - ze dne 04.06.2020 (1)
Ze stavby zmizel vibrační pěch v hodnotě pětapadesát tisíc korun - ze dne 28.05.2020 (1)
Zahajují přípravu kulturního centra - ze dne 28.05.2020 (1)
Venku již bez roušek, domovy seniorů obnovují možnost návštěv - ze dne 25.05.2020 (1)
Rušení akcí přinese vracení dotací - ze dne 15.05.2020 (1)
Prodejna STOLMAT děkuje všem ... - ze dne 12.05.2020 (1)
Summer festival Letovice zrušen - ze dne 10.05.2020 (1)
Ve školce opraví terasu - ze dne 05.05.2020 (1)
V Letovicích získali překvapivou dotaci - ze dne 08.04.2020 (1)
Projekční týden v Letovicích - ze dne 01.04.2020 (1)
Musí doplácet na sociální služby - ze dne 01.04.2020 (1)

Všechny články z tohoto čísla (17/2009):

Rubrika: Zpravodajství
Adeptky na miss mokré tričko
Aktuální provozní doba lázní Boskovice od 17. 8. do 23. 8. 2009
Aktuální provozní doba lázní Boskovice od 24. 8. do 30. 8. 2009
Armády se střetnou v Letovicích
Brněnské vánoce 2009
Budeme vám držet palce, Kateřino
Cyklisté prošlápli pedály bicyklů od západu na východ napříč celou republikou
Do zámku Kunštát se vrací původní mobiliář
Festiválek bez bojů a válek s mezinárodní účastí
Hradhouse:ve znamení tance, hudby a drog
Charitativní odpoledne pro Životice u Nového Jičína
Jeskyně Blanických rytířů bude přístupnější všem návštěvníkům
Jezevčíci sbírali ocenění v Jevíčku
Kouzelné zámecké hemžení 2009
KZMB připravuji kurzy !!!!
Léto s Topolem si užijí i obyvatelé Boskovic
Nová stavební místa na Hrádkově
Odborníci z MZLU v Brně budou radit na Floře Olomouc
Oprava kulturního domu
Pivovar musel pozastavit výrobu, vzniklé ztráty dá uhradit Svazku
Pozvánka na první vzdělávací akci projektu Kulturní dědictví venkova a venkovský cestovní ruch
Pozvánka na výstavu Země živitelka 2009
Pozvánka na zámek Rájec nad Svitavou
První ročník Open Air
Příprava na proplacení DPH obcím si vyžádá pozastavení plateb na projekty PRV
Rychlá pomoc postiženým povodněmi
SDH Mazurie má narozeniny
Show Malá Haná
Soutěž s rozhlasovým fenoménem
Školy se připravují na příchod žáků
TV NOVA přijela posnídat do Western Parku
V Doubravici pokřtí nové hasičské auto a hřiště
V září startujeme s dalším vzdělávacím projektem tentokráte zaměřeným na venkovský cestovní ruch
Výstava Divadlo v ulicích
Zámek v Letovicích nabízí k prohlídkám další prostory
Žáci vstoupí po prázdninách do opravené školy

Rubrika: Kultura
Comestor, Otec Tří králů a šíření jeho Historie scholastiky v českých zemích
GALERIE BRNĚNSKÉHO KULTURNÍHO CENTRA
Návštěva z Regensburgu
Pozvánka na výstavu
Víte, kdo jsou to JAZZ JOKERS?
Vladimír Fiala: Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885 - 2008

Rubrika: Sport
Apos znovu neúspěšný
Blansko v přípravě
Divizní celky neúspěšné
Domácí premiéra přinesla bod
Nasazení rozhodčích OFS Blansko 3. kolo
Proběhlo v Praze Mistrovství Evropy v dlouhém triatlonu
Propozice turnaje starších přípravek SULKOM CUP
Představujeme: Jan Kolář
Půlmaraton vyhrál Serbessa
Rájci vstup vyšel
Šok v Blansku. Vašíček končí!
Tenisté se střetli v Opatovicích
Vorlický "vystřelil" remízu
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 3. kolo, 23. 8. 2009
Závodníci na horských kolech došlapali před bránu finále

Rubrika: Představujeme
Nasazení rozhodčích OFS Blansko 4. kolo

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Country bál v Bedřichově
Dokončení projektu v hodnotě přes 58 mil. Kč
Kraj dá první milion na archeopark v Mikulčicích
Náměstek ministryně zdravotnictví pan Marek Šnajdr poškodil Jihomoravský kraj
Příprava Programu rozvoje Jihomoravského kraje
Radní připravili další úpravu rozpočtu
Rozloučení s prázdninami, vítání nového školního roku
Střípky ze svodky MP Boskovice
Třicet let juda v Letovicích
Týden dětí s Moravským zemským muzeem
Víkend 22. - 23. 8. 2009 na hradě Svojanov
Výstava BRNO V SRPNU 1969 ve spolupráci s MZM