Také rok 2021 významně ovlivnila pandemie koronaviru

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 1/2022, vloženo dne 07.02.2022

[Stálý odkaz na článek]

Region * Další náročný rok protkaný dopady pandemie koronaviru. Tak by zněl jednoduchý popis právě skončeného roku 2021. Kromě nezměrných zdravotních následků, dopadů na podnikatele nebo zrušené Vánoční akce jsme vám ale v uběhlých měsících přibližovali i další významné momenty. Jako „pokračující“ přípravy výstavby sportovní haly v Boskovicích, dohady kolem Svárovské aleje, řešení budoucnosti boskovické nemocnice, řadu významných dopravních staveb nebo definitivní bourání hotelu Velen. Přišlo ale i na pozitivnější témata, jako je narození dítěte při převozu sanitkou, zajištění pitné vody pro Velkou Roudku nebo zajímavé plány dalšího rozvoje Letovic nebo Černé Hory.


Leden:
* Přestože původně mělo být omezení veřejného života formou lockdownu jen krátkodobé, jeho průběh se neustále prodlužoval. Obchody a restaurace zůstávaly v úvodu roku zavřené, rušily se veřejné akce. Přesto se pandemickou situaci v České republice dlouho nedařilo dostat pod kontrolu. Dlouhé měsíce byly zavřené také veškeré školy.
Počínaje prvním lednem převzalo město Boskovice systém centrální zásobování teplem od dosavadního provozovatele ZT Energy. Díky tomu získalo možnost kompletního rozhodování o topném systému, který zásobuje městské objekty, ale i většinu domácností. Jeho provoz dostala na starost městská společnost Služby Boskovice. I díky tomu se nakonec u odběratelů zvyšovala cena tepla na rok 2022 oproti jiným poskytovatelům jen minimálně.
* Lockdown výrazně poznamenal i klidnou silvestrovskou noc. Záchranáři museli řešit hlavně drobné požáry či lehčí zranění od pyrotechniky. Zranění si nicméně přivodila již během dne žena na rozhledně Malý Chlum, kterou musel vrtulník transportovat do nemocnice.
Také v roce 2021 byla pro Boskovice nejčastějším tématem plánovaná výstavba sportovní haly. V úvodu roku se tak město rozhodlo, prostřednictvím městského architekta zadat vypracování studie oceňovanému mexickému architektovi Alberto Kalachovi.
* Novou podobu lokality bývalého Bytexu začali plánovat v Letovicích. Zadali vypracování architektonické soutěže, která pomůže ve sjednocení podoby zdejších domů a obchodů, navrhne podobu nábřeží, ale i stavbu nového kulturního domu.
Ačkoliv Tříkrálová sbírka nemohla díky pandemii koronaviru proběhnout tradičně přímo v ulicích, podpořilo ji formou pokladniček v obchodech nebo on-line plateb velké množství lidí. Na okrese Blansko se tak vybralo přes jeden a půl milionu korun, které pomohou charitním službám.
* Alejí roku byla za rok 2020 vyhlášena Svárovská alej u obce Chlum. Ta měla být částečně pokácena při plánované rekonstrukci sousední komunikace. Snaha o její záchranu, která se táhla vlastně po celý zbytek roku, tak byla zřejmě při vítězství důležitým aspektem.


Únor:
* Velké investiční akce pro sportovní a kulturní život připravili pro další roky v Černé Hoře. Po zahájení prací na stavbě sportovního areálu připravil městys také projekt nového koupaliště a také stavbu vlastního zimního stadionu. Na oba projekty ale potřebuje získat desítky milionů korun.
* Třicet let uběhlo od objevení kostnice pod věží v Chrámu Panny Marie ve Křtinách. Objev nečekaných a nevídaných rozměrů nabídl místnost až po strop vyskládanou lidskými kostmi, včetně dvanácti lebek pomalovaných vavřínovými věnci a písmeny T na čele. Jejich význam není dodnes vysvětlen.
Za velmi cennou pomoc v době pandemie oficiálně poděkovala Nemocnice Boskovice studentkám oboru diplomované všeobecné sestry na Vyšší odborné škole a Střední škole Boskovice. Monika Kalová a Iveta Vybíhalová pomáhaly v nemocnici během probíhající pandemie.
* Město Olešnice odkoupilo i druhou polovinu Hotelu Závrší na Náměstí míru. Získalo ji od Pivovaru Černá Hora především proto, aby ji nemohl odkoupit soukromý investor a budova na náměstí tak dále sloužila svému dosavadnímu účelu.
Novou prohlídkovou trasu si pro návštěvníky připravila jeskyně Výpustek. Kromě krápníkové chodby si mohli prohlídnout také železobetonový monolit vestavěného krytu, který v minulosti užívali nacisté.
* Dlouho připravované projekty nových rozhleden na Velenově a Kořenci se zatím své realizaci neblíží. V obou případech hledají obce možnost, jak stavbu zlevnit a zároveň získat potřebné dotační prostředky.
V optimálním stavu však není ani rozhledna Malý Chlum nedaleko Obory. Proto se obec rozhodla i s podporou občanů v anketě, připravit její nahrazení novou stavbou s vnitřním schodištěm nebo kovovou konstrukcí. Její realizace však bude také odvislá od získání dotačních prostředků.


Březen:
* Nejen pro obchody nebo restaurace byly dlouhé týdny lockdownu doslova pohromou. Tu pocítili také provozovatelé zámků, kteří přišli o důležitou část sezony, včetně Velikonoc. V Rájci-Jestřebí a Lysicích zároveň nemohly proběhnout květinové výstavy a květiny tak prodávali přes výdejní okénko.
* Stejně tak na pandemii doplatili provozovatelé lyžařských areálů, které zůstaly přes zimu zavřené. V Hodoníně u Kunštátu tak například museli uvedení velkého množství novinek odsunout až na další rok.
* Obyvatelé Velké Roudky, dlouhodobě suchem nejvíce postižené obce na okrese, se konečně dočkali plnohodnotných zásob pitné vody. To zajistilo napojení na skupinový vodovod z Velkých Opatovic.
Novým ředitelem Kulturních zařízení města Boskovice se stal Ondřej Dostál, který dosud působil na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Dříve působil také jako ředitel místního muzea. Ve funkci nahradil významnou osobnost boskovické kultury Oldřicha Kováře, který vedl kulturu od roku 1993, ale dosáhl důchodového věku.
* Do sálu na záložně ve Vanovicích se vrátila nesmírně vzácná, restaurovaná historická opona, jejímž autorem je slavný Otakar Kubín. Znázorněné výjevy jsou pak inspirovány dílem Alfonse Muchy.
Ve velkých Opatovicích spadla část zámecké zdi u silnice II/372. Místo bylo následně upraveno proti dalším komplikacím, město však začalo pracovat na kompletní rekonstrukci zdi, jejíž stav rozhodně není ideální.


Duben:
* Politická scéna v Boskovicích prošla pořádným třeskem. Z koalice odstoupili zastupitelé za ANO a při novém složení koalice nakonec ODS nepočítala ani se zástupci Sportovců. Místo nich se do koalice zapojili zástupci ČSSD a KDU-ČSL, místostarosty se stali Petr Malach za ČSSD a Michaela Žejšková za Volbu pro Boskovice s podporou TOP 09.
* Pandemická situace se začala konečně zlepšovat a začalo tak postupné uvolňování nepříjemných opatření. Ještě o pár týdnů dříve byly přitom uzavřené hranice jednotlivých okresů, které hlídali policisté a vojáci.
* Klíčové pozemky pro další rozvoj města získali v Letovicích. A to jak pro stavbu nových bytových a rodinných domů, tak i pro stavbu nového obchodního domu. Město zároveň prodalo vlastní pozemky na ulici Komenského, které budou také určeny k výstavbě nových domů.
* Do budoucí podoby sportovního areálu Červené zahrady v Boskovicích se zapojil také Spolek za rozvoj architektury Boskovice, když přišel s vlastním návrhem. V dalším průběhu roku se snažili jeho členové také doplňovat či navrhovat i další změny v důležitých projektech města.
* Řidičům na silnici 1/43 výrazně ztížila život rekonstrukce úseku mezi Černou Horou a Závistí. V jejím průběhu museli využívat ve směru na Brno zdlouhavou objížďku. Po dokončení prací se navíc silnice otevřela jen na chvíli a po zahájení rekonstrukce úseku u Milonic došlo k obnovení objížďky.
* Mezi obcemi Býkovice, Bořitov a Lysice došlo k objevení nálezů pravěkých objektů. Jedná se o staré úlomky keramiky, ale i zásobních jam z období mladšího neolitu.


Květen:
* Město Boskovice si nechalo vypracovat společností Deloitte odborný audit, jak do budoucna vyřešit náročné financování nemocnice. Ten nabídl čtyři varianty, jak ponechání nemocnice v majetku města, tak i pachtu s koncesním řízením, pronajmutí soukromému provozovateli nebo převod pod Jihomoravský kraj. Nemocnice stojí město ročně mnoho milionů korun, které pak chybí v jiných částech rozpočtu.
* V Letovicích plánují do budoucna další rozvoj aktivit pro občany. A to jak z pohledu rozšíření místních škol, tak třeba také stavbou městských lázní nebo modernizaci čistírny odpadních vod. Reagují tak na stále rozrůstající se počet obyvatel.
* Architekti Zdeněk Fránek a Martina Hamrová dokončili v Boskovicích generel sportovního areálu Červená zahrada. Ten by měl do budoucna doplnit zázemí pro atlety či tenisty, obnovit atletický ovál, přesunout fotbalovou tribunu i kurty, ale také nabídnout více šaten, restauraci nebo zlepšené podmínky pro parkování.
* U příležitosti sedmdesátého pátého výročí osvobození Československa získala od Ministerstva obrany a legionářské obce pamětní medaili za odbojovou činnost během druhé světové války Marie Henzlová z Boskovic. Město se připojilo s udělením čestného uznání.
* Nesouhlasné stanovisko obcí vyvolalo rozhodnutí u příprav stavby komunikace D43 v lokalitě u Svitávky, kde by měly nakonec vzniknout jen tři pruhy místo původně plánovaných čtyř. I přes značné připomínkování se však do konce roku na tomto záměru nic nezměnilo.


Červen:
* Žádnou závadu nenašel audit, který v Boskovicích prověřoval stavbu CZT Boskovice střed. Práce byly podle něj provedeny i přes vícenáklady v obvyklé kvalitě a k žádným závažným nedostatkům nedošlo.
* Hodně netradiční porod dvojčat absolvovali záchranáři na Blanensku. Jeden z chlapců stihl porod ještě doma, druhý ale přišel na svět až později, během převozu sanitkou. Porod se však podařil bez komplikací a oba chlapci byli v pořádku.
* Velké emoce v Boskovicích vyvolalo užívání elektrických koloběžek společnosti Bolt. Vedení města proto chtělo jejich provoz regulovat, ale podle zákona k tomu nemá pravomoc a s vedením společnosti se na řešení nedohodlo.
* S přípravou stavby čistírny odpadních vod a kanalizace pokračovaly obce Suchý a Žďárná, které získaly potřebnou dotaci na vytvoření projektové dokumentace. V optimálním případě by důležitá a náročná stavba mohla začít již v letošním roce.
* Již v roce 2023 by měl problematické křižovatce u Sebranic pomoci nový kruhový objezd. Se stavbou se počítá již na podzim letošního roku a objezd bude postaven jako budoucí součástí D43.
* Malé letadlo havarovalo nedaleko Kořence. Za havárii stály technické problémy a na místě zasahoval také záchranářský vrtulník. Pilot i spolucestující však byli v pořádku.
* Velký rozvoj školských zařízení pokračoval na Velenově. Poté co teprve v roce 2017 místní po čtyřiceti letech znovuotevřeli zdejší školu, se v minulém roce otevřela také nová lesní mateřská školka.
* Velkého rozvoje se dočkaly dětské léčebny v Křetíně, Boskovicích i Ostrově u Macochy. V Křetíně došlo k úpravě místního parku, boskovický areál získal nové parkoviště a v Ostrově začala stavba nového moderního komplexu pro speleoterapii.
* Součástí Olympijských her v Tokiu byl na dálku také modrotisk rodiny Danzingerů z Olešnice. Součástí reprezentační kolekce byly prvky jejich modrotisku, který je od roku 2018 na seznamu nehmotného kulturního dědictví Unesco.


Červenec:
Ve Voděradech zvolili nového starostu. Odstupujícího Lubomíra Lepku nahradil Miroslav Koudelka. Během volebního období nicméně nebylo hledání nového vedení obce jednoduché a tak došlo i k rozšíření postu místostarostů o Zdeňka Španěla.
Po roční přestávce se v Boskovicích uskutečnil v tradičním termínu Festival pro židovskou čtvrť. Ten opět nabídl bohatý program koncertů, divadel, rozhovorů, her nebo autorských čtení.
Během festivalu byly v Boskovicích usazeny také další kameny zmizelých, připomínající památku obětí koncentračních táborů. Na ulici Plačkova, před domem boskovických rabínů i v proluce U Koupadel tak přibyly památky dalších zbytečně zmařených životů.
Novinkou byl naopak první ročník Food festivalu, který u zimního stadionu zaujal milovníky jídla. Pro ně si pořadatelé připravili nejen netradiční pokrmy, ale třeba i soutěže v pojídání jídla na čas.
Turistická sezona se tak rozběhla naplno a o kulturní akce byl velký zájem. V Boskovicích se tak například uskutečnil již pátý ročník Oživlého hradu, který přinesl rytířský turnaj, středověká vystoupení nebo šermířské představení. Obrovský zájem byl také o Dětský den ve Velkých Opatovicích, kde si děti užily mechanického býka nebo trenažér dojení krav.
Novou sezonu odstartovalo Westernové městečko Boskovice s dalším divadelním představením Vinnetou. Součástí areálu se také stála půda, kterou přivezl Jan Machálek přímo z místa, kde se natáčely dnes již legendární filmy o indiánském náčelníkovi.
V Kunštátě proběhl odložený program Dobrý den, keramiko. Dvoudenního workshopu, který představil keramické řemeslo, přinesl výrobu více jak osmdesáti kachlí, které budou tvořit slavnostní bránu do Panské zahrady, i cechovního džbánu.
Přípravu parcel pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Hliníky ve Velkých Opatovicích pozastavilo objevení archeologických nálezů z mladší doby kamenné. To přineslo městu časové i finanční komplikace.


Srpen:
Prakticky každá obec na okrese se přidala k pomoci s obnovou obcí, které na Jižní Moravě zasáhlo tornádo. A to jak finanční pomocí, technikou nebo řemeslníky. Ihned po tragédii na místě zasahovaly místní hasičské sbory.
Z kandidátky ČSSD pro blížící se volby do Poslanecké sněmovny odstoupilo několik kandidátů, včetně okresních Ondřeje Hudce, Zdeňka Wettera nebo Petra Malacha. Nesouhlasili s poměry ve straně, předsednictvím Romana Onderky i vměšování Jana Hamáčka.
V Letovicích začala rekonstrukce vodní nádrže, která potrvá dvaatřicet měsíců. Přehradu ochrání před desetitisíciletou povodní. Přinese však také dočasně velký pokles hladiny nebo bourání nadzemní části přelivné zdi.
Pouze chvíli vydržel v Letovicích lesní bar, který v nedalekém lese vytvořila organizace 4ourprincess. Zde mohli lidé za připravené občerstvení zaplatit do kasičky, nebo pomocí QR kódu. Již po dvou týdnech ale bar neznámý pachatelé vykradli a poničili.
Dotaci ve výši necelých pětadvaceti milionů korun získaly Velké Opatovice a Jevíčko na stavbu dlouho chystané cyklostezky spojující obě města. Celkové náklady však budou vyšší minimálně o dalších deset milionů korun.
Již jen poslední pozemek chybí Letovicím ke stavbě cyklostezky ve směru na Zboněk. Dohoda s jeho majitelem je však zatím v nedohlednu. Stejně tak město pokračuje s přípravou cyklostezky na Skrchov, kde ale přípravy nějaký rok ještě zaberou.
Na zámku v Lysicích začali s restaurováním erbovní výzdoby z druhé poloviny devatenáctého stolení. Celkem tak dojde k obnově třiaosmdesáti barevných štukových erbů.
Jarmark Boskovicko sobě uspořádala jako podporu pro místní výrobce, na které dopadla omezení spojené s pandemií, místní akční skupina Boskovicko plus. U Zámeckého skleníku tak proběhl nejen zajímavý trh, ale doplnil jej také bohatý kulturní program.
Šedesát let od prvního promítání letního kina si připomněli v Boskovicích představením filmu Kid Charlieho Chaplina. Oslavu však pokazilo deštivé počasí.
Letovice hostily další ročník Festivalu 3+1. Ten tentokrát nabídl několik hudebních představení, letní kino, vernisáže, ale také architektonický workshop.


Září:
Město Boskovice se dopisem obrátilo na Jihomoravský kraj ohledně možného převzetí místní nemocnice. Tento postup následně schválili v prosinci i zastupitelé. K dalšímu posunu ohledně dalšího provozu zdravotnického zařízení však od auditu nedošlo.
Ulici kapitána Jaroše v Boskovicích uzavřela od září rekonstrukce vodovodů. Ta byla provedena z důvodu plánovaného vytížení silnice při stavbě kruhového objezdu u pošty. Dopravní situace ve městě byla tak do druhé poloviny prosince výrazně náročnější.
Město Letovice konečně získalo všechna povolení a může tak začít s roky připravovanou rekonstrukcí střední části Masarykova náměstí. Vzhledem k nastupující zimě však byl začátek prací přesunut na jaro letošního roku.
Vyšší odborná škola a Střední škola Boskovice zavedla k oboru diplomované všeobecné sestry také další obor praktické sestry, který je určen pro absolventy základních škol. I o něj byl okamžitě mezi studenty velký zájem.
Na boskovickém hradě dochází k opravě šlapacího kola na čerpání vody, které je v naší republice unikátem. Do výrazného projektu se pustili také v Lysicích, kde bude dva a půl roku modernizována zámecká zahrada i zahradnictví.
Přestože původně uvedl ředitel boskovické nemocnice Dan Štěpánský svůj záměr na odchod, rozhodl se nakonec i přes probíhající výběrové řízení v pozici zůstat. S jeho rozhodnutím souhlasilo také vedení města.
Hned tři páry oslavily na Benešově společně výročí zlaté svatby. Manželé Koneční z Benešova, Vikličtí ze Suchého i Koudelkovi z Benešova tak byli součástí skutečné rarity.
V Boskovicích dlouhodobě plánují stavbu skateparku a nakonec se zdá, že by mohl skutečně vzniknout v lokalitě Doubravy. Než však bude vše naprojektováno, měla by mládeži posloužit zpevněná plocha v Červené zahradě, kam by již v letošním roce měly být umístěny různé překážky. Stavbu vlastního skateparku začali na letošní rok plánovat také v Lysicích.
Okresní koupaliště zažila mizerný rok. Návštěvníků bylo oproti předchozím rokům méně především z důvodu nutných pandemických opatření, včetně povinného očkování nebo negativních testů.


Říjen:
Pandemie koronaviru začala znovu nabývat na síle a postupně se opět vracela různá omezení běžného života. Nemocnice tak musely přistoupit k obnovení zákazu návštěv a postupně i omezení některých činností.
Novou školu otevře město Letovice v budově bývalého biskupského gymnázia na ulici Tyršova. Kapacita současných škol již nestačí a výuce dětí tak ustoupí i před pár lety zřízené městské muzeum. Pro něj vedení města hledá náhradní prostory.
V areálu Základní školy ve Sloupě odhalili památník válečnému letci Zbyňku Pemberton Nečasovi, který sloužil za války, jako radarový operátor britského královského letectva RAF. Nezapomněl ale, odkud pochází a rád se domů vracel. Místní škole odkázal své válečné deníky.
Zakročit proti obchodu s chudobou chtěli v Boskovicích. Na ulici Dukelská, kde se zvyšuje četnost zásahu policie u méně přizpůsobivých občanů, plánovali vyhlásit bezdoplatkovou zónu. Tento krok však nicméně zhatilo rozhodnutí ústavního soudu a město nakonec nemělo variantu, jak problém vyřešit.
Za přísných opatření a programu více rozmístěném po městě, proběhly v Boskovicích další Husí slavnosti. Nejlepší husí pečínku za rok 2021 připravila podle odborné poroty Restaurace U Rabína.
To v Drnovicích zamířily davy zájemců na program Jablkobraní, při kterém se navíc podařilo vybrat více jak sedmnáct tisíc na hospic Dům pro onkologicky nemocné děti v Brně.
Hotel Velen, který byl dlouhé roky výraznou budovou města Boskovice, šel definitivně k zemi. Stavba v havarijním stavu uvolnila do budoucna prostor pro stavbu sportovní haly. Mezitím bude sloužit zpevněná plocha pro parkování.
Počet městských strážníků se v Boskovicích rozšíří o další další dva policisty. Vedení města tak reaguje na zvyšující se počet případů zejména v některých lokalitách, například v parku u vlakového nádraží.
Ve Velkých Opatovicích byl otevřený nový volnočasový klub, který se bude starat o vhodnější výplň volného času místní mládeže. Provozovat jej bude organizace ELIM Letovice, která tyto kluby již úspěšně provozuje v Boskovicích a Letovicích.


Listopad:
Plánovaná rekonstrukce silnice z Velkých Opatovic na Chlum, na kterou již byly získány i dotační prostředky, je na bodu mrazu. Kraj nedokázal najít společnou řeč se zastánci zachování lipové aleje, a celý projekt na opravu zničené a nebezpečné tak spěje ke zrušení.
Bez náhrady i včasného ohlášení byla zrušena autobusová linka mezi Moravskou Třebovou a Brnem, které využívalo také mnoho cestujících našeho okresu, zejména z obcí Malé Hané. Po zvyšujícím se počtu protestujících se začalo s hledáním náhradního řešení, které však nebylo do konce roku známé.
Projekt stavby sportovní haly v Boskovicích zažil další turbulentní rok. V jeho závěeru se ukázalo, že návrh mexického architekta Alberto Kalacha je díky vysokým nákladům nerealizovatelný. Město se tak nečekaně vrátilo k projektu z roku 2016, který má být jen drobně upraven. Jeho realizaci však město reálně vidí nejdříve v roce 2025.
Zatímco stavba nové sportovní haly v Boskovicích je tak stále roky vzdálená, rozhodlo se město zakoupit v letošním roce alespoň halu nafukovací. Ta bude umístěna na tenisových kurtech a bude sloužit právě tenisovému oddílu. Za rok by mělo město koupit i vhodnější povrch.
V Šebetově dokončovali rekonstrukci hlavní křižovatky. Po úpravách vodovodů, kanalizace a chodníků došlo k vytvoření přechodu pro chodce i zálivů pro autobusy. To pomůže s bezpečností provozu i chodců.
Poblíž propasti Macocha v Moravském krase objevili jeskyňáři čtyři nové dómy plné krápníků. Objev však ještě nemusí být kompletní a průzkum okolí nadále pokračuje.
Městys Lysice začal vyjednávat o odkupu budovy pošty, ačkoliv se bude muset podílet na provozu pobočky pošty partner. Nechce však dopustit, aby významnou budovu v centru získal soukromník.
V Boskovicích začali s modernizací čistírny odpadních vod, jinak by do budoucna mohlo dojít i ke stavební uzávěře. Na technologii se nově napojí také Skalice nad Svitavou a kapacita bude navýšena ze třinácti na dvacet tisíc ekvivalentních obyvatel.
Město Letovice zahájilo rozsáhlou rekonstrukci místní Základní umělecké školy. Ta přinese také novou třídu nebo atrium. Studenti však budou muset přibližně rok navštěvovat náhradní prostory.
Problémy s nedostatečným mobilním signálem by mohly být na Kořenci konečně vyřešeny. Po schválení stavby dokrývače to vypadá, že by se na jeho signálu měli podílet všichni velcí operátoři.
Ani druhý ročník participativního rozpočtu se v Boskovicích neobešel bez komplikací. Od původně vítězného projektu na vytvoření nového hřiště u Wolkerova náměstí vzali lidé své hlasy zpět a vítězství tak připadlo původně druhému, opravení hřiště u lázní.

Prosinec:
Zvyšující se čísla pandemie a vyhlášení nouzového stavu opět po roce zarazilo pořádání vánočních akcí. Neuskutečnilo se tak všeobecné rozsvěcování Vánočních stromů s veřejností, v Boskovicích zrušili podruhé za sebou i jarmark. Právě v Boskovicích se neuskutečnil ani silvestrovský ohňostroj, který se nové vedení KZMB rozhodlo ale zrušit i pro další roky.
V Borotíně byl dokončen projekt biokoridoru. Ve směru na Cetkovice tak byly výrazně pozměněné přírodní podmínky. Vysadily se nové stromy, vznikla soustava tůní nebo zcela nový rybník.
V Boskovicích nakonec nebudou v letošním roce pokračovat s přípravou generelu sportovního areálu Červené zahrady. Jelikož by měl navazovat na výstavbu sportovní haly, považuje to vedení města v současné době za zbytečné.
V Cetkovicích se rozhodli spojit místní základní i mateřskou školu v jeden subjekt. A to jak z důvodu snížení nákladů, tak třeba také pro zástupnost jednotlivých zaměstnanců.
V Adamově došlo pouhé čtyři dny před Vánocemi k vraždě v místním domově důchodců. Bývalou pečovatelku měl zavraždit soused, který následně spáchal sebevraždu.
Na Valchově se s uplynulým rokem loučili otužilci. I přes chladné počasí se do ledové vody vydalo při čtvrtém ročníku rekordních pětatřicet odvážlivců.
Ve Velkých Opatovicích pokračovali s plány na opravu zámecké zdi. Ta je ovšem spjata s rekonstrukcí sousední komunikace. Zda se podaří obě stavby opravit již v letošním roce, není ani zdaleka jisté.
I v minulém roce podpořila VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST Boskovice opět řadu organizací, které se snaží zpříjemnit život těm, kteří neměli tolik štěstí. Finanční dar či další podpora tak mířila do stacionářů Emanuel v Doubravici nad Svitavou a Betany Boskovice, malým pacientům v boskovické nemocnici, do MSSS Boskovice, ale také na rekondiční pobyt Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí a řady dalších.


Podobné články:
Turistická sezona zahájena - ze dne 16.04.2024 (1)
Soutěží o nejlépe opravenou památku - ze dne 05.04.2024 (1)
Práci silničářů můžete sledovat online - ze dne 05.04.2024 (1)
Sportovci roku jsou i Hanáková, Novotná nebo Veselý - ze dne 05.04.2024 (1)
Kraj podpořil stavbu vodovodů - ze dne 05.04.2024 (1)
Letošní lyžařské sezoně počasí moc nepřálo - ze dne 18.03.2024 (1)
Nový řidičský průkaz lze vyřídit za pár minut z domova s pomocí bankovní identity - ze dne 12.03.2024 (1)
Boskovická spojka může skončit u soudu - ze dne 07.03.2024 (1)
Kraj podpoří cyklostezky i pumptrack - ze dne 07.03.2024 (1)
Odpady zdražují v Boskovicích, Letovicích i Velkých Opatovicích - ze dne 06.02.2024 (1)
VAS Boskovice podpořila stacionáře v Boskovicích částkou 150 tisíc Kč - ze dne 23.01.2024 (1)
Výstavba stožárů na posílení mobilního signálu pokračuje - ze dne 22.01.2024 (1)
Proběhla tříkrálová sbírka - ze dne 22.01.2024 (1)
Vánoční polévky přináší setkání i podporu dobré věci - ze dne 14.12.2023 (1)
Tříkrálová sbírka pomáhá přímo lidem v regionu - ze dne 14.12.2023 (1)
Vlakové spoje na Brno doznávají změn - ze dne 13.12.2023 (1)
Cena vody ve svazku se téměř nezmění - ze dne 05.12.2023 (1)
Ryby by měly podražit o koruny - ze dne 30.11.2023 (1)
Mikulášská jízda se vrátila - ze dne 27.11.2023 (1)
Učitelé budou stávkovat v pondělí 27.11.2023 - ze dne 24.11.2023 (1)

Všechny články z tohoto čísla (1/2022):

Rubrika: Zpravodajství
Biokoridor u Borotína dokončen
Čtvrtý Valchovský zimní ponor
Dokončili rekonstrukci důležitých ulic
Hlavní jednání o převodu nemocnice začíná
Koledníci tradiční Tříkrálové sbírky vybírali na na Oblastní charitu Blansko
O rozpočtu v Boskovicích jednali dlouhé hodiny
Obnovili očkovací centrum
Polévka vynesla přes třicet tisíc
Projekt knihovny projde úpravou
Prvním dítětem je Barborka
S generelem Červené zahrady nepokračují
Setkání s Pavlem Fischerem
Také rok 2021 významně ovlivnila pandemie koronaviru
Teplo v Boskovicích podraží jen mírně
Tobogán je minulostí
U nádraží vyřídili připomínky
V Cetkovicích spojí školy
V krasu umístili nové mapy
Zákaz návštěv v nemocnici

Rubrika: Sport
HC Boskovice uspořádal Vánoční turnaj mladších žáků
Hokejisty táhl čtyřgólový Jurča
Mladí basketbalisté doma nezaváhali
Na mistrovství brali medaile
Ocenění pro letovické volejbalisty
Vzpěrači zakončili sezonu pohárem starosty

Rubrika: Představujeme
Heslem společnosti SDK reality je: „Vždy se budeme snažit, abyste od nás odcházeli spokojeni
Místní části vzkvétají, těší místostarostu Petra Malacha

Rubrika: Černá kronika
Vražda v Adamově

Rubrika: Napsali nám
Ohlédnutí za modelářským rokem 2021