Systém svozu komunálního odpadu není k obyvatelům města Letovice férový

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 2/2018, vloženo dne 09.02.2018

[Stálý odkaz na článek]

Letovice * Již dva roky se snaží město Letovice přimět vlastní občany k šetrnějšímu přístupu k odpadům. Systém, kdy se jeden týden vyváží směsný komunální odpad a druhý týden komunální odpad biologický, by měl vést ke třídění odpadů a přípravě na budoucí podobu zákona. Podle Jaroslava Holka, místního občana, však není tento systém k obyvatelům města fér a v dopise, který původně připravoval pro letovický zpravodaj, udává několik důvodů pro svůj názor. Město s nimi však zásadně nesouhlasí.

„Důsledkem svozu bioodpadu bylo, že je komunální odpad odvážen pouze jednou za čtrnáct dní. Ještě než začala zima a bylo na čase topit, jsem zjišťoval, kdy začne svoz odpadu v týdenním cyklu,“ říká Jaroslav Holek, který podle svých slov kontaktoval Milana Přindiše, vedoucího technického odboru Městského úřadu Letovice. „Dozvěděl jsem se ale, že rada města se rozhodla ponechat svoz tuhého komunálního odpadu jako čtrnáctidenní. Namítnul jsem, že topím pevnými palivy a popelnice na to rozhodně nestačí. Odpověď byla, že si máme přikoupit další popelnice,“ přibližuje. „Pan Přindiš je zaměstnancem města, tedy zaměstnancem nás všech a arogance mu prostě nepřísluší. Opravdu již nemáme devadesátá léta s jejich heslem „když se ti něco nelíbí, za branou čeká další“. Přezíravou odpověď tohoto typu si prostě někdo, kdo pobírá plat za službu občanům, nesmí dovolit a dovoluje-li si to, měl by být rychle nahrazen,“ nebere si servítky.

Podle tajemnice letovického úřadu Naděždy Lorenčíkové však vedoucí odboru postupoval přesně podle svých pravomocí. „Rada města Letovice na svém jednání rozhodla, že svoz komunálního odpadu bude ve čtrnáctidenním intervalu. Povinností úředníka městského úřadu je toto respektovat. V případě, že by tak neučinil, dopustil by se porušení pracovní kázně se všemi důsledky, které takové porušení v sobě zahrnuje. Pan Ing. Milan Přindiš, vedoucí technického odboru, tedy neměl pravomoc změnit rozhodnutí rady města a toto rozhodnutí správně respektoval,“ uvedla.

Jaroslav Holek však má k současnému systému námitky. „Při zavedení čtrnáctidenního cyklu bylo docíleno, že mnohý odpad podléhající rozkladu, ale nepatřící do bioodpadu, je v nádobách na slunci dvojnásobnou dobu a tudíž také značně páchne,“ upozorňuje s tím, že z tohoto problému se může podle něj brzy stát i problém zdravotní. Že by odpadky ve městě zapáchaly, se však vedení města nebojí. „Lidé zkrátka musí odpady třídit a pak nebudou mít s jejich hromaděním žádný problém. Odpady se vyváží ve dvou komoditách. Jeden týden tuhý komunální odpadu, druhý týden biologický. U bytových domů se pak odpad vyváží každý týden,“ uvedl starosta města Vladimír Stejskal.

V neposlední řadě upozorňuje Holek na hledisko ekonomické. „Tříděné odpady lze znovu využít a směsných, tedy nevyužitelných odpadů, jejichž likvidace není nejlevnější, tím ubude. Jenže cena za svoz komunálního odpadu je v našem městě dávno nastavena jako „daň z hlavy“. Je to systém, kdy neplatíme za skutečně odvedenou práci, kdy rodina dle počtu členů zaplatí mnohdy násobky toho, co by platit skutečně měla. Když žije v rodinném domě šest lidí, zaplatí šest poplatků. Systém se čtrnáctidenním intervalem nám vlastně svoz tuhého komunálního odpadu nenápadně zdražil již předraženou a nespravedlivě zpoplatněnou službu, o sto procent. Někdy i více,“ říká. „Do ceny nemohu počítat bioodpad, který je zároveň materiálem pro kompostárnu a vyrobený kompost se pak prodává. Roztřídění odpadu je tak materiálem k dalšímu zpracování a prodeji.“

S touto výtkou městský úřad nesouhlasí. „Základní systém poplatku upravuje zákon 565/1990 Sb., který striktně stanoví, kdo je poplatníkem za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a kdo je naopak osvobozen. Zároveň stanovuje poplatek jako dvousložkový s uvedením horní hranice jednotlivých složek s tím, že jedna ze složek je navázána na skutečné náklady příslušné obce spojené s nakládáním se směsnými komunálními odpady,“ vysvětluje tajemnice, podle které by měla současná opatření pomoci při zavedení budoucí legislativy v oblasti odpadů. „Město Letovice zavedlo opatření k třídění a minimalizaci objemu produkovaného odpadu především s ohledem na novelu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., kdy je uveden od roku 2024 zákaz ukládat na skládky směsný komunální odpad a recyklovatelné a využitelné odpady. Dosáhnout tohoto zákonem stanoveného cíle nebude možné bez toho, že město bude občany motivovat, aby v maximální možné míře třídili odpad,“ myslí si Lorenčíková. „Za šest let bude likvidace zbývajícího směsného komunálního odpadu natolik drahá, že bude negativně ovlivňovat rozpočet města, pravděpodobně i domácnosti,“ dodala.

V souvislosti s ním také město zavedlo řadu opatření. „Některá jsou k občanům vstřícná, některá méně. Vždy však směřující k tomu, aby docházelo v maximální míře ke třídění a následnému využití tříděného odpadu i ke snížení objemu směsného komunálního odpadu,“ uvedla Lorenčíková s tím, že byl například zaveden sběr bioodpadu, aby nedocházelo k jeho umístění do sběrných nádob na směsný komunální odpad, přičemž nádoby si mohou zájemci zapůjčit zdarma. Zaveden byl také pytlový sběr, kdy jednou za měsíc úřad zdarma vyzvedává pytle na separovaný odpad umístěný u popelnic, či došlo k rozšíření sběrných míst pro velkoobjemové kontejnery. „Obdobná pravidla jsou nastavena i v okolních městech a obcích, například v Olešnici, Kunštátu či Lysicích,“ uzavřela tajemnice s tím, že postup vedoucího technického odboru Milana Přindiše byl jednoduše logický a správný. „Včetně doporučení, stran zakoupení dalších nádob na svoz komunální odpadu.“

Foto: zdroj SITA.cz


Podobné články:
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Přípravky hrály o sladký pohár - ze dne 18.03.2008 (2)
Pro muzeum hledají vhodné využití - ze dne 20.02.2020 (1)
Mimořádný úspěch Velkého dechového orchestru ZUŠ Letovice - ze dne 18.02.2020 (1)
Změnili financování technický služeb - ze dne 10.02.2020 (1)
Cena za odpady zatím roste jen výjimečně - ze dne 27.01.2020 (1)
V Letovicích zahájí opravy mostů - ze dne 06.01.2020 (1)
V roce 2020 zahájí rekonstrukci letovického náměstí - ze dne 06.01.2020 (1)
Letovická keramika zapsána do seznamu tradic - ze dne 04.01.2020 (1)
Opraví komunikace v místních částech - ze dne 01.01.2020 (1)
Výběr bylinek, čajů i kávy nebo čokoládové modely nabízí Caffe Carezza - ze dne 28.12.2019 (1)
Elim otevřel novou fabriku - ze dne 23.12.2019 (1)
Adventní dílna v Letovicích - ze dne 18.12.2019 (1)
Počet Štědrodenních polévek se stále rozrůstá - ze dne 10.12.2019 (1)
Policisté dopadli sprejera v Letovicích - ze dne 04.12.2019 (1)
Pěkný úspěch letovického modeláře! - ze dne 20.11.2019 (1)
Přes sto tisíc pro hospic - ze dne 12.11.2019 (1)
Opilý muž po návštěvě baru v Letovicích usedl za volant - ze dne 04.11.2019 (1)
Elim Letovice získal bývalý hudební klub Fabrika. Přemění jej na volnočasový klub - ze dne 03.11.2019 (1)
Policisté pomohli při záchraně lidského života u Letovic - ze dne 08.10.2019 (1)

Všechny články z tohoto čísla (2/2018):

Rubrika: Zpravodajství
Barrandovským pořadem Aféry bude nově provázet Pavel Novotný
Bohemia Energy pokračuje v podpoře aktivit České asociace streetwork
Centrální odběr krve – novinka v Nemocnici Blansko
Cesta k zámku vyjde na 38 milionů bez povrchu silnice
Den otevřených dveří ambulance klinické logopedie v Nemocnici Blansko
Dokončili zokruhování vody
Farmářské trhy v Boskovicích pokračují
Hledáme ty, které handicap nezastaví. Startují Nezastavitelní
Hody byly úspěšné
Charita pořádá sbírku oblečení. Na třídění věcí uvítá nové dobrovolníky
Jarní programové schéma televizní Skupiny Barrandov
Koberce Boskovice chystají otevření nové prodejny
Komunitní bydlení na Havlíčkové nakonec nebude
Kontrolovali chatovou oblast
Kontroly odhalily alkohol ani drogy za volantem
Letovičtí stavaři opět úspěšní
Lomu i spojce řekli NE v referendu
Na Okrouhlé mají novou zbrojnici
Nabízíme Vám slušnou práci
Nejvyšší čas probudit se ze snů o jaderných reaktorech
Nový pořad TV Barrandov Tenký led Dany Morávkové
Oprava kina začne v březnu
Plánují novou výstavbu
Pozemky zatím neprodávají
Proběhl veletrh Regiontour
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 1. - 11. 2. 2018
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 15. - 25. 2. 2018
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 8. - 18. 2. 2018
První a jediná realitní kancelář v České republice Vám nabízí Online sledování zakázek
Připraví dokumentaci na knihovnu
Rok 2018 přinese přestavbu náměstí či dostavbu sportovní haly
S hlavou v oblacích a s nohama pod zemí. TO JE Valentýn v Brně
Silničáři nasadili dva nové vozy
Sněhová vánice narušila účast
Sokolovna potřebuje další opravy
Stavbu čistírny spustí možná už letos
Systém svozu komunálního odpadu není k obyvatelům města Letovice férový
TIC BRNO vydal nového průvodce. Po Ústředním hřbitově
Tříkrálová sbírka opět rekordní
TÝDEN ZDRAVÉ STRAVY v Nemocnici Boskovice 5.-11. 3. 2018
Úřad bude přístupnější
Úřad bude přístupnější
V boskovické porodnici se narodilo 899 dětí
V Letovicích opraví silnice i chodníky
V Rájci upraví školní třídy
V Rájci upraví školní třídy
V Rudce hráli taroky
V Rudce hráli taroky
Valentýn v Aqualandu Moravia
Ve Skalici nad Svitavou bdivovali ukázku válečné bitvy
Velké Opatovice turistům nabídnou první letošní stovku a tradiční šmajd
Velký dětský karneval ve Velkých Opatovicích
Zloděj se násilím dostal do prodejního automatu
Zřizovatel odvolá ředitelku základní školy

Rubrika: Kultura
Mimořádně otevřená oranžerie SZ Lysice 10. a 11. února 2018
Nádherné vazby z orchidejí rozzářily vilu Stiassni v Brně
Pozvánka do muzea v Poličce: ZBYŠEK SION – obrazy ze studentských let
Projděte a poznejte Brno s průvodci
V Poličském muzeu připravují mokrou vernisáž
Zámecké skleníky v Rájci nad Svitavou otevřeny

Rubrika: Sport
Cigarety místo polstrování bulharského dodávkového vozu
Hvězdní trenéři v Boskovicích
Mistrovský obrat hokejistů
Nejlepší dorostenec v České republice je Lukáš Vorlický z Boskovic
Pernica míří do Plzně
Rosice neměly šanci
Rosice neměly šanci
Skvělý start plavců
Šafářová druhá v republice
V Bíteši rozhodl Pelikán
Volejbalistky sbíraly vítězství
Volejbalistky sbíraly vítězství
Vyhlásili nejlepší sportovce
Začali vítězně

Rubrika: Černá kronika
Blanenští policisté hledají svědky nehody
Do obchodu v Újezdu u Kunštátu se vloupal uprchlý vězeň
Falešná kontrolorka připravila seniorku o nejméně čtyřicet tisíc korun
Okradl starší paní o peníze i šperky
Po jednom z cizinců bylo vyhlášeno v jeho zemi pátrání
Ruchu hudební soutěže využil v Boskovicích zatím neznámý pachatel
Řidič srazil dvě chodkyně v Boskovicích
Zloděj pohotově využil neopatrnosti pokladní

Rubrika: Napsali nám
Hrdý Budžes v anglickém překladu míří do škol
Jarní prázdniny si děti v DDM Boskovice užily
Kořenecké bál
Letovický občan rektorem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
Na Kořenci uspořádali karneval pro děti
Úspěšná sezóna pro HŘEBCE Ludíkov
VIII. Obecní ples v Uhřicích
Výzva k nominování osob na udělení Ceny města Blanska za rok 2017
Zhodnocení 23. ročníku Opatovského šmajdu