Svitávka řeší otázku chráněného bydlení. Zejména vinou špatné komunikace

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 3/2019, vloženo dne 22.02.2019

[Stálý odkaz na článek]

Svitávka * Velké emoce budí ve Svitávce plánovaná stavba chráněného bydlení. Stále více se ukazuje, že obě strany se v začátku neshodly zejména v oblasti vzájemné komunikace. A situace se neustále vyostřuje. Na rozhodnutí radních o zpětvzetí využití dotčených pozemků reagoval kraj požadavkem na jednoznačné stanovisko zastupitelů a zrušením původně plánované debaty s místní občany. Jejich část je totiž proti tomuto záměru. „Neproběhla žádná komunikace, informovanost ze strany Paprsku a obce směrem k občanům,“ říká například Pavel Vrána. „Je to nesmírně citlivá záležitost, a proto musí být celá transformace klientů pečlivě připravená. A podle nás se tak nestalo,“ dodává s tím, že si za současného stavu nedovede představit samotnou realizaci.
Místní občané tak připravili výzvu pro zastupitele, aby ještě přehodnotili své stanovisko a prodej pozemku Jihomoravskému kraji. Tu podepsalo 288 místních. „Zpětně lituji, že jsem nezvolil formu petice. Po odevzdání výzvy se mi ozývali další obyvatelé, kteří chtěli přidat svůj podpis,“ říká Vrána. Odpůrci stavby jsou přesvědčeni, že za současnou situací stojí špatná informovanost. „Osobně jsem mluvil s paní Wetterovou, panem Zoubkem i na kraji s panem Šlapalem a paní Šteflovou. Jeden se ale odkazuje na druhého. Přitom i podle metodiky kraje mají od začátku informovat. To se nestalo,“ poukazuje další z místních, Jiří Bireš. „Když se dříve stavěla nová silnice, přišel pan starosta Cetkovský k nám a vše s námi probral. Teď se vedle staví multifunkční dům a také pan starosta Zoubek přišel s předstihem a ukázal nám plány. Jenže tady jsme se vše dozvěděli až z novin, kdy bylo rozhodnuto,“ zlobí se Vrána.
Vedení městyse tak stojí před nesmírně složitým úkolem, jak situaci vyřešit. A to přesto, že se jedná o krajskou investici. „Předně bych chtěl říci, že mě mrzí směr, kterým se ubírá diskuze a prohlášení některých občanů.  Zastupitelstvo schválilo projektový záměr chráněného bydlení a následně prodej pozemku Jihomoravskému kraji. Záměr výstavby byl i součástí studie vize rozvoje městyse, ke které se lidé vyjadřovali, byla veřejně představena a poté schválena zastupitelstvem. K nahlédnutí je ne webu městyse, kde je také odkaz na film ,,Svitávka městečko kultury a sportu“. Ve filmu je zmínka o plánované stavbě chráněného bydlení.  Nicméně pokračujeme v komunikaci. V současné době byla vytvořena pracovní skupina, ve které jsou zástupci všech dotčených stran, jejímž úkolem je, aby stavební záměr, který Paprsek v této lokalitě buduje, byl v souladu s okolní zástavbou a vytvořil dobré sousedské vztahy,“ reagoval starosta Jaroslav Zoubek. „Doufám, že vzájemná diskuse občanů s vedením Paprsku a lidmi ze sociálního odboru Jihomoravského kraje, kteří jsou odborníky a mají zkušenosti s touhle problematikou, rozptýlí obavy našich občanů,“ přeje si.
Za poslední týdny se však situace v městysi velmi vyostřila. „Vím, že je pro některé občany asi nepochopitelné, že nesouhlasíme s umístěním chráněného bydlení v obci. Ale věřím, že jsou i tací, kteří nás pochopí. Má to své důvody, které jsou soukromé a osobní a tudíž je nemusíme zveřejňovat. Žijeme přece v moderní demokratické společnosti,“ uvádí Vrána a odkazuje na to, že Svitávka není prvním místem, kde je s tímto projektem vyjádřen nesouhlas. „Konkrétně v Zubří byla vypracovaná případová studie, kde to bylo hodně podobné. Na veřejnost se informace dostala, až se mělo stavět na obecním pozemku. Lidé nevěděli, nikdo se s nimi nebavil a začali se bát, zmatkovat. Báli se, že ceny pozemků půjdou dolů. A nakonec od toho ustoupili. Je podivuhodné, že si Paprsek a další z tohoto nevzali ponaučení z chyb, především ve vztahu k občanovi,“ říká Bireš.
Problém by podle všeho neměli s postupným začleněním zdravotně postižených. „Pilotní projekt by tomu hodně pomohl. Mohl se na zkoušku obsadit třeba jeden byt. Lidé by viděli, že to jde. Ale teď je na to pozdě, bude náročné uklidnit současnou situaci,“ upozorňuje Vrána, který má obavy i s přijetím klientů. „Když jsme obcházeli místní s výzvou, někteří reagovali velmi negativně. Ve chvíli, kdy se situace vyhrotí, může přijít malér. Ale o tom se mělo mluvit již od začátku. Pokud se od nás jako sousedů požaduje, abychom klienty pomohli začlenit, tak to po tom všem nemůže nikdo chtít. Vím, že ti nemocní za to nemohou, ale je to chyba těch, kdo tento projekt připravovali,“ myslí si Vrána.
A jako nevhodný vidí i samotný pozemek. „Po stavbě nové silnice jsou domy pod její úrovní, jedná se o záplavovou oblast stoleté vody. Chtějí o metr zvýšit terén, násep tři metry od našeho plotu, máme obavy, jak to ovlivní situaci s dešťovou vodou při silnějších srážkách. Na pozemku budou stát dva domy rozměrů patnáct na patnáct metrů a vysoké deset metrů. Je to podle nás strašný zásah do toho, jak tato část vypadá a jak ovlivní nás jako sousedy. Je to pouze zkopírovaný projekt z Mikulova,“ říká Bireš. „Já si bohužel za současné situace nedokážu představit, jak by zde chráněné bydlení mohlo fungovat,“ dodává. „Věřím, že zvítězí zdravý rozum a dobrá mysl a v obci nebude nakonec umístěno chráněné bydlení a mentálně postižené občany se podaří umístit do jiného vhodného a přátelského prostředí k jejich spokojenému životu, který si právem zaslouží,“ zakončil Vrána.

Schůzku s občany krajský hejtman odvolal, požaduje jednoznačné stanovisko
Poslední dny však přinesly ohledně chráněného bydlení další výrazné změny. Rada městyse Svitávka se na začátku února shodla na zpětvzetí souhlasu se situačním výkresem daných pozemků pro projekt chráněného bydlení. „Důvodem zpětvzetí souhlasu je seznámení se se stavebně technickými parametry jednotlivých stavebních objektů obsažených v projektové dokumentaci. Předložená projektová dokumentace je v rozporu s vypracovanou Vizí rozvoje Svitávky,“ stojí v zápise ze zasedání. Tento krok však vyvolal v pátek 15. února nelibou reakci Jihomoravského kraje. Ten požádal zastupitele o jasné stanovisko.
„Opakovaně jsem byl ze strany pana starosty ujišťován, že zájem městyse o výstavbu chráněného bydlení na jejich pozemku, který kraj v roce 2018 odkoupil, stále trvá. Kraj od roku 2015 podnikl mnoho dílčích kroků a již vynaložil přibližně 1,6 milionu korun k realizaci tohoto záměru. Přesto jsme se, bohužel nikoliv oficiálně, ale z webových stránek Svitávky, dozvěděli o rozhodnutí rady městyse vzít zpět souhlas majitele pozemku s plánovanou výstavbou chráněného bydlení tak, jak je navrženo. Tento souhlas byl přitom schválen radou městyse v srpnu minulého roku. Považuji toto jednání za krajně nekorektní,“ uvedl náměstek hejtmana Marek Šlapal, který následně také odvolal svoji slíbenou účast na setkání s obyvateli Svitávky plánované na toto pondělí. Právě zde měl být projekt občanům podrobně představen.
„Výše uvedeným rozhodnutím se kraj dostává do jiné pozice, kdy by měl projekt znovu obhajovat i před vedením městyse. A to je podle mého po mnoha jednáních, která již proběhla, zbytečné. Požádal jsem tedy zastupitelstvo městyse o jednoznačné stanovisko k plánované výstavbě a poté bude kraj zvažovat další krok,“ dodal s tím, že povinnost informovat o celém projektu byla z jeho pohledu z velké části na straně vedení městyse. „Jsem schopen pochopit jisté obavy a strach obyvatel z neznámého, ale nejsem schopen akceptovat nekorektní jednání zástupců samosprávy,“ dodal.
Ředitelka Paprsku Marie Wetterová však stále věří, že i přes nové komplikace skončí jednání úspěchem a ke stavbě skutečně dojde. „Jsem optimistka a stále věřím, že se podaří komunitní bydlení ve Svitávce vybudovat. I když mne přístup vedení městyse také zaskočil. Po tolika jednáních a informacích z jiných měst, kde tato zařízení fungují bez problémů již několik let, bych čekala jejich větší podporu tohoto projektu před obyvateli Svitávky. Neberu to ale osobně a jsem stále připravena odpovídat na jakékoliv dotazy a i nadále pozitivními příklady z praxe bojovat s předsudky,“ zakončila.(Luke)
 Podobné články:
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
V Boskovicích dokončili modernizaci čistírny - ze dne 25.09.2023 (1)
Mareček devátý ve světě - ze dne 25.09.2023 (1)
Žáci ze „Zelené“ dominovali na přespolním běhu - ze dne 22.09.2023 (1)
Převzali bývalou záchranku - ze dne 20.09.2023 (1)
Výtěžek Koláče pro hospic půjde na přístroje pro nemocné - ze dne 20.09.2023 (1)
Hokejová sezona je za rohem - ze dne 17.09.2023 (1)
Vrchovina se vrátila do Boskovic - ze dne 17.09.2023 (1)
Boskovická nemocnice se stará o zdraví pacientů již 65 let - ze dne 17.09.2023 (1)
Rekonstrukce čistírny odpadních vod v Boskovicích finišuje - ze dne 13.09.2023 (1)
PRVNÍ PODZIMNÍ SLEVOVÁ AKCE – DNY MARIANNE 2023 NA PRODEJNĚ DOBRÝ SPÁNEK - ze dne 13.09.2023 (1)
Volejbalistky na kempu - ze dne 04.09.2023 (1)
Dvojnásobný postup boskovických tenistů!!! - ze dne 01.09.2023 (1)
Jak se daří obnova lesů po kůrovci? - ze dne 01.09.2023 (1)

Všechny články z tohoto čísla (3/2019):

Rubrika: Zpravodajství
Farmářské trhy v Boskovicích s novým provozovatelem
Hledáme dobrovolníky na pomoc s tříděním po sbírce
Křižovatku v Letovicích zatím neupraví
Kvůli Centru polytechnické výuky si musí vzít úvěr
Parkování u školky je problematické
Pošta ve Vanovicích již není součástí obchodu
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 14. - 24. 2. 2019
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 21. 2. - 3. 3. 2019
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 28. 2. - 10. 3. 2019
Rybník ve Vanovicích musí vyčistit i opravit
Světový den ledvin - 14. března 2019 v Nemocnici Boskovice
Svitávka řeší otázku chráněného bydlení. Zejména vinou špatné komunikace
Škola v Třebětíně využije nového hřiště
Školní inspekce řeší zákaz telefonů na škole v Boskovicích
Uzavřeli lávku u letovických strojíren
V Letovicích hledají kontejner na 27 kubíků
V Letovicích otevřeli nové workoutové hřiště

Rubrika: Kultura
PROGRAM KINA DOUBRAVICE NAD SVITAVOU - BŘEZEN 2 0 1 9

Rubrika: Sport
Dominance Boskovic v okresním derby pokračuje
Filip Tlamka mistrem Moravy a Slezska
Jiří Borek profesionálem
Svitávka brala vítězství
Vzpěrači z Boskovic třetí

Rubrika: Černá kronika
Pěstovali a prodávali marihuanu
Výzva k veřejnosti se žádostí o pomoc při pátrání po podezřelém z trestného činu

Rubrika: Napsali nám
Kam na výlet? Hrad Svojanov otevírá brány
Kořenecké bál 2019
Startuje osmý Maraton s roztroušenou sklerózou
Zelená škola v Boskovicích se dále veze na vítězné vlně