Soudní řízení o úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti a výživy nezletilých dětí

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 5/2020, vloženo dne 21.04.2020

[Stálý odkaz na článek]

V případě že se rodiče nezletilého dítěte rozvádí nebo se rodiče nezletilého dítěte, kteří spolu nežijí, nedohodou na úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti a výživě nezletilého dítěte, rozhoduje soud. Soudní řízení může být v těchto případech zahájeno i bez návrhu, avšak ve většině případů je toto řízení zahájeno na návrh jednoho z rodičů. Návrh může podat rodič sám, prostřednictvím Orgánu sociálně-právní ochrany dětí nebo také prostřednictvím svého právního zástupce.
Po zahájení řízení je nezletilému dítěti ustanoven opatrovník, a to Orgán sociálně-právní ochrany dětí, který v tomto řízení zastupuje nezletilé dítě, hájí jeho zájmy, zjišťuje také jaké výchovné prostředí je pro dítě vhodné, který z rodičů a dítě pečuje popř. jak je mezi rodiči nastavena péče o dítě, jaký vztah má dítě k oběma rodičům, jakou formu péče dítě preferuje, a na základě těchto zjištění podává opatrovník soudu zprávu s doporučením jakým způsobem by měla být do budoucna upravena péče a výživa nezletilého dítěte tak, aby pokud možno co nejlépe odpovídala zájmům nezletilého dítěte. Výše uvedené skutečnosti zjišťuje opatrovník, tedy Orgán sociálně-právní ochrany dětí, zejména pohovorem s rodiči, nezletilým dítětem a případně také návštěvou v domácnosti, ve které dítě žije.
 V rámci soudního řízení je následně nařízeno jednání, ke kterému jsou předvoláni oba rodiče nezletilého dítěte a opatrovník. Ve většině případů není k tomuto jednání předvoláváno nezletilé dítě, které je při tomto jednání zastoupeno opatrovníkem, nezletilé dítě má však samozřejmě právo se soudního jednání účastnit a sdělit soudu svůj názor.
 Soud v průběhu jednání provádí dokazování za účelem zjištění všech podstatných okolností důležitých pro rozhodnutí jakým způsobem má být do budoucna upraven výkon rodičovské odpovědnosti a výživa nezletilého dítěte, zejména je prováděn výslech rodičů, popř. nezletilého dítěte, a také jsou ze zprávy Orgánu sociálně-právní ochrany dětí zjišťovány další důležité skutečnosti týkající se nezletilého dítěte.   
 Soud při rozhodování o tom, jakým způsobem bude upraven výkon rodičovské odpovědnosti přihlíží a zohledňuje zejména citovou orientaci nezletilého dítěte, osobnost dítěte, výchovné schopnosti každého z rodičů, stabilitu výchovného prostředí a další okolnosti důležité pro posouzení zájmu nezletilého dítěte. S jednotlivými okolnostmi, které ovlivňují rozhodnutí soudu o výkonu rodičovské odpovědnosti a výživě nezletilého dítěte, budete seznámeni v následujících článcích, stejně jako s jednotlivými způsoby úpravy výkonu rodičovské odpovědnosti.

Mgr. Jana Jurdičová Paroulková
advokátka
 


Podobné články:
Uspěli ve Zlatém erbu - ze dne 25.04.2017 (2)
Lékaři protestují proti podmínkám - ze dne 26.02.2013 (2)
Mariánská triáda přibližuje poutní památky - ze dne 26.07.2020 (1)
Prázdninový provoz mateřských škol: - ze dne 18.07.2020 (1)
Dopravní uzavírka u Kuřimi - ze dne 05.07.2020 (1)
Nemocnice obnovují návštěvy - ze dne 05.07.2020 (1)
Pokles daní řeší úvěrem či prodejem městských bytů - ze dne 29.06.2020 (1)
Žádají o odměny pro sociální pracovníky - ze dne 29.06.2020 (1)
Včelaři opět bojují s včelím morem - ze dne 28.06.2020 (1)
Sběr potravin potrvá do začátku prázdnin - ze dne 20.06.2020 (1)
Sucho na Blanensku stále pokračuje, přestože srážek přibývá - ze dne 15.06.2020 (1)
Města musí kvůli krizi škrtat v rozpočtech, menší obce zatím vyčkávají - ze dne 14.06.2020 (1)
Kempy hlásí velký zájem turistů - ze dne 26.05.2020 (1)
Venku již bez roušek, domovy seniorů obnovují možnost návštěv - ze dne 25.05.2020 (1)
Kvůli nákaze Covid-19 byla uzavřena škola v Blansku - ze dne 25.05.2020 (1)
Okolo Malé Hané až za rok - ze dne 24.05.2020 (1)
S pořádáním táborů pro děti stále počítají - ze dne 10.05.2020 (1)
Koronavirus se do pitné vody nedostane, říká ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI - ze dne 07.05.2020 (1)
Sdělení k přerušení provozu zubní LSPP (pohotovost) od 16. 3. 2020 - ze dne 07.05.2020 (1)
Nouzový stav prodloužen do 17. května, omezení však postupně mizí - ze dne 06.05.2020 (1)

Všechny články z tohoto čísla (5/2020):

Rubrika: Zpravodajství
Audit technických služeb prošetří policie
Boskovice navštívil ředitel silnic a dálnic
Cenu za stavbu knihovny zatím neznají
Černá Hora rozšíří rozhlas
Do školní zahrady umístí kamery
Dokončí rekonstrukce chodníků
Chtějí hřiště na posilování
Koronavirus se do pitné vody nedostane, říká ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Lesníkům chybí peníze na obnovu lesů. Sbírka může pomoci lesům u Kunštátu
Lyžařské areály po zimě počítají ztráty
Místo karantény vzali lidé přírodu útokem
Nahradí Malý Chlum nová rozhledna?
Nouzový stav a legislativa
Nouzový stav pokračuje - Na jižní Moravě zkoušejí chytrou karanténu
Nový chodník zvýší bezpečnost školáků
Obce pokračují se zajištěním pitné vody
Ohňostroje v Boskovicích nakonec nezakáží
Opravují kulturní dům
Ornitologové prosí veřejnost o pomoc při mapování výskytu chocholoušů
Pokračovali s obnovou chatek
Policisté darovali krev
Policisté řešili více přestupků
Postiženému záchranáři přispěli na vozík
Protestovali obrazcem v poli
Provedou obměnu veřejného osvětlení
Rozdělili dotace na aktivity, památky či kulturu
Slavnosti řemesel se ruší
Služby Boskovice se rozhodly v minulých dnech dezinfikovat veřejná prostranství
Stavba letního kina pokračuje
Střední školy se chystají na odsunuté maturity
Školní zápisy proběhnou letos bez dětí
Upravují spojení zámku a zahrady
Ve Skalici posílí prameniště
Venku již bez roušek, domovy seniorů obnovují možnost návštěv
Vybrali malbu opěrné zdi v v Pilském údolí
Vybrali místo pro odpady
Vznikne ve Velkých Opatovicích klub pro mládež?
ZEMŘEL ZNALEC A VĚRNÝ PROPAGÁTOR DÍLA BOHUSLAVA MARTINŮ, PhDr. FRANTIŠEK POPELKA
Získali monitory dechu

Rubrika: Sport
Hokejista Král získal smlouvu v NHL
Květnový závodní maraton také podlehl
Sportovec bez závodů, to je strašná představa
Vzpěrači byli nejlepší
Z krásného snu se stala noční můra, líčí poslední rok fotbalista Lukáš Vorlický

Rubrika: Černá kronika
Během týdne vyjížděl na Blanensko hned třikrát pyrotechnik
Nařezané klády dřeva zmizely - zloděj ukradl dvacet kubíků smrkové kulatiny
Někdo odcizil stavební nářadí určené k zaměřování
Neviděli jste odcizené kolo z Černé Hory?

Rubrika: Napsali nám
Mých pár dní s karanténou
Nouzový stav a legislativa
Obnova lesů i v době pandemie koronaviru
Očista Bačova sólo
Poděkování
V Blansku zahájí sběr potravin, chybí stovky kilogramů potravin
Z dějin svobodného dvora ve Vískách u Boskovic

Rubrika: Právník radí
Soudní řízení o úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti a výživy nezletilých dětí