Snažíme se uspět kvalitou služeb, nikoli pomluvami konkurence

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 8/2019, vloženo dne 06.06.2019

[Stálý odkaz na článek]

(Vyjádření společnosti SUEZ k výrokům paní starostky Ing. Olgy Dočkalové, jednatelky vznikající organizace Technické služby Malá Haná.)
Region * SUEZ Využití zdrojů a.s. je soukromá společnost, která v ČR podniká a do struktury odpadového hospodářství investuje již dvacet let. To znamená, že jsme součástí regulérního konkurenčního prostředí. Řídíme se principy mateřské Skupiny SUEZ, která je kótována na burze. Nedílnou součástí našich hodnot je etický kodex a další dobrovolné závazky nad rámec legislativy směrem k životnímu prostředí, bezpečnosti práce a pracovním podmínkám zaměstnanců, transparentnosti a korektnímu podnikání.
Poctivě pracujeme v obcích a regionech díky našim zaměstnancům, kteří zde žijí a mají své rodiny, vychovávají děti. Také na základě podnětů našich zaměstnanců přispíváme v regionech na dobročinné účely. Přinášíme naše know-how a investice do techniky a technologií ze soukromých, nikoli veřejných prostředků. Neseme tudíž 100 % riziko podnikání a nepřenášíme jej v žádném případě na obce a občany. Každé naší smlouvě či spolupráci předchází férová soutěž o nejlepší nabídku a je výsledkem zdravého konkurenčního boje. Jsme otevřeni veškerým podnětům a reagujeme na ně s maximální vstřícností. To vše zaručuje v nejvyšší možné míře kvalitu služeb, jakou obce a obecně naši zákazníci dostávají.
Ohrazujeme se tudíž vůči pomlouvačné kampani a rétorice paní starostky Ing. Olgy Dočkalové, vedené v regionálním tisku.
Kampaň je založena na tvrzeních, která se nezakládají na pravdě. Uvádíme jen některá z nich, například nehorázná generalizace, že SUEZ neváží odpad. Odpadové služby jsou vždy záležitostí individuálně šitou na míru dané obce a regionu a na tom si zakládáme. Vzájemná spolupráce je proces hledání optimálních řešení a vážení odpadu není výjimkou. Tudíž SUEZ v obcích, ve kterých to má pozitivní přínos pro hospodaření obce, odpad váží. Tam, kde se přínos po otestování neprojevil, od vážení po dohodě s obcí ustupujeme. Při vážení odpadu hrají roli takové aspekty, jako terén a reliéf při vážení, rozdílnost vah na koncových zařízení a další technickoprovozní aspekty. Zkrátka v některých případech se po vyzkoušení vážení odpadu ukáže jako zbytečné a vykazování množství odpadu probíhá na základě jiných metrik – ke spokojenosti zákazníků. Vše je o dohodě.
Paní starostka často hovoří za ostatní a mluví o nespokojenosti obcí se službami SUEZ. Jak uvádíme výše, vždy jsme otevření a jsme férovým hráčem a partnerem našim zákazníkům. Naše zařízení otevíráme veřejnosti a konkrétně v letošním roce navštívily naše provozy desítky starostů a zastupitelů. Protože se spolupodílíme jako odpovědná firma (a provozovatel celé řady technologií nakládání s odpady a také jako investor do budoucnosti ochrany zdrojů) procesu přípravy právních předpisů, které se týkají životního prostředí České republiky, známe vždy aktuální stav a výhledy legislativy. Na setkáních se starosty tak poskytujeme informační servis o stavu odpadové legislativy a další poradenství v oblasti životního prostředí. Podílíme se na vzdělávání na základních školách, do kterých dodáváme edukační materiály v podobě pracovních sešitů pro děti.
Opravdu mají v obcích, které odstoupily od spolupráce se SUEZ, levnější odpadové hospodářství? Jaké dostávají další služby, které jsme výše naznačili? Dostávají kompletní poradenství pro nakládání s odpady? Mají automaticky zajištěno ekologické odstranění nebezpečných odpadů, které v obci vznikají? Mají zajištěn odkup druhotných surovin a záruku, že vytříděné odpady budou maximálně využity? Nemusí se obce podílet na financování nově vznikající infrastruktury, a podstupovat tak riziko zadlužení?
I nadále hodláme podnikat dle našich v úvodu uvedených principů a s podporou našich místních zaměstnanců, kterých si nesmírně vážíme, protože není lehké setkávat se dennodenně s pomlouvačnou kampaní vedenou proti naší společnosti. Vůči této kampani se znovu ohrazujeme a našim zaměstnancům děkujeme za jejich poctivou práci. 
Děkujeme také všem našim smluvním partnerům a zákazníkům za jejich podněty, které společně řešíme, a za spolupráci, díky které můžeme zavádět nové dostupné a kvalitní technologie a technická řešení, vedoucí ke společnému cíli – ekologii, ekonomičnosti a účelnosti nakládání s odpady a k rozvoji regionu a jeho životního prostředí.

Za SUEZ Využití zdrojů a.s.
Ing. Igor Laštůvka, dipl.ek., MBA, Ph.D.,
ředitel divize Jihovýchod, SUEZ Využití zdrojů a.s.
 


Podobné články:
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
V Boskovicích cílí na turisty - ze dne 19.04.2024 (1)
Medaile sbírali plavci nejen v Boskovicích - ze dne 16.04.2024 (1)
Hasiči v Boskovicích mají nového velitele - ze dne 16.04.2024 (1)
Přispějí klubům na trenéry - ze dne 16.04.2024 (1)
Kam v Boskovicích? - ze dne 16.04.2024 (1)
Čadová mistryní republiky - ze dne 15.04.2024 (1)
Dětem pořídí milionovou dřevěnou loď - ze dne 08.04.2024 (1)
Překvapení pro žáky Aikido Boskovice - ze dne 05.04.2024 (1)
Hledají vhodnou dotaci na sportovní halu - ze dne 05.04.2024 (1)
Galerie definitivně přechází pod KZMB - ze dne 27.03.2024 (1)
Nový zpravodaj má nedostatky - ze dne 27.03.2024 (1)
Ministr Kupka debatoval v Boskovicích o I/73 - ze dne 27.03.2024 (1)
Světový den vody hostily Boskovice a nejmodernější čistírna odpadních vod - ze dne 25.03.2024 (1)

Všechny články z tohoto čísla (8/2019):

Rubrika: Zpravodajství
Advokátní kancelář Jana Jurdičová-Paroulková na nové adrese
Dětský den na Velenově
Dobrý den, keramiko v Kunštátě
Dopravu na Kamenici neomezí
Hendikepovaní v Letovicích usilují o bezpečnou kuchyni
Hodí se kontejner do historické čtvrti?
Charita zve na zahradní slavnost do Boskovic
Chtějí čisté Boskovice
Koupaliště zahajují sezonu již v těchto dnech
Letní kino dostane lepší zabezpečení
Lysice se baví
Mění strop kulturního domu
Nejrychlejší hasiči z Velkých Opatovic
Nejvíce zaujal Zlatý retrívr
Nový ředitel nemocnice bude nejpozději prvního srpna
Novým starostou Valchova je Karel Vrána
Opravují kanalizaci v Sychotíně
Oživlý hrad aneb za časů pána Ozora z Boskovic
Plánují výstavbu za nemocnicí v Boskovicích
Plíseň na stěnách a protopené tisíce? Ohlídejte si PENB
Po sesuvu půdy v kamenolomu hledají bezpečná opatření
Pokračují v opravách centra obce
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 6. - 16. 6. 2019
Ráječko i Boskovice bez bodu
Rozhoduje se o budoucnosti Centrálního zásobování teplem
S kolem za blanenskou vodou
Snažíme se uspět kvalitou služeb, nikoli pomluvami konkurence
Svátky řemesel poctou králi Jiřímu
SVČ Boskovice slaví šedesátiny
Svitávka řeší třídění odpadů
Turnaje v Boskovicích
V Olešnici soutěžili ve vaření guláše
V Šebetově vzniknou víceúčelové prostory
Zájem o volby byl vyšší

Rubrika: Kultura
Dámská šatna v Paměticích

Rubrika: Sport
Aikido trénovalo s Mlynárem
Boskovice zlomily neúspěšnou sérii
Červená zahrada patřila tanci
Hokejisté bojovali o nadstavbu
Na Benešově rozhodovaly vteřiny
Svitávka zářila na Světovém poháru

Rubrika: Představujeme
V Boskovicích se vyvíjí unikátní Allegro software

Rubrika: Černá kronika
Patnáctiletý chlapec řídil auto v Blansku
Pohřešujeme čtyřiašedesátiletého muže z Blanenska
Přes noc si nakradl tabák do zásoby ve Žďárné

Rubrika: Napsali nám
Brťovské maminky zavedly děti k hladovým kozám a vlkům
Na Svojanově očekávají královskou návštěvu
Osudy letovických Židů za II. světové války