Slavnostní otevření zrevitalizovaného parku zámku Křtiny, které se koná v pondělí 17. 9. 2012 ve 14h

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 18/2012, vloženo dne 13.09.2012

[Stálý odkaz na článek]

Zámek Křtiny
První dochované zmínky o Křtinách jsou z roku 1237, avšak historie sahá až k příchodu moravských věrozvěstů Cyrila a Metoděje v 9. století, což dokazuje vlastní název městyse. Objekt zámku ve Křtinách, bývalá rezidence premonstrátů z brněnských Zábrdovic, je památkou zapsanou ve Státním seznamu kulturních památek České republiky, a to společně se zdejším kostelem Jména Panny Marie. Celý komplex je spjat s českým stavitelem a architektem italského původu Janem Blažejem Santini – Aichlem (1677 – 1723). Podle jeho projektu byl na tradičním duchovním místě v letech 1718 – 1750 postaven barokní chrám, svou výzdobou venkovních zdí již přecházející do stylu rokoko. Na vnitřní úpravě se podíleli tehdejší přední moravští umělci, zejména Jan Jiří Etgens a Ondřej Schweigel. Santiniho chrám byl vystavěn na místě dvou původních kostelů – románského (zvaný český) a gotického (německý).
Křtinský klášter prožil svoji největší slávu ve 2. polovině 18. století, záhy po vysvěcení kostela. Brzy ale následovalo zrušení císařem Josefem II. Kostel dále slouží církvi, ale klášterní majetek se prodává. A tak přicházejí noví majitelé – Ditrichsteinové, po nich Bubnové z Litic a Tauberové. V roce 1894 získává křtinský zámek Jan II. z Liechtensteinu, hodlá ho opravit a darovat obci na školu či nemocnici. Křtiny se však obávají velkých nákladů a dar nepřijímají, bydlí zde potom pouze lékař.
V roce 1923, při převzetí liechtensteinského adamovského statku Vysokou školou zemědělskou v Brně, dochází současně i k předání křtinského zámku. Nadále slouží jako zázemí lékaře, během 2. světové války využívala zdejší ubytovací kapacitu německá armáda. Teprve od 50. let minulého století je objekt používán při praktické výuce na školním statku. Provádějí se různé účelové stavební úpravy a opravy, ale celkově zámek chátrá. Na začátku 80. let 20. století VŠZ v Brně předává zámek zcela do správy ŠLP Křtiny, neboť již od roku 1967 je sídlem ústředí podniku (do roku 1996).
Od roku 1994 zámek prochází rozsáhlou opravou. Nejprve jsou sanovány krovy a obnovena střešní krytina, aby se zamezilo zatékání vody, poté se v roce 1997 přikračuje k rekonstrukci jižního křídla. Do konce roku 2001 je zde zbudována nová kuchyně, restaurace a soudobě vybavený audiovizuální výukový sál. Zrekonstruován je sál společenský. Poté se pokračuje v generální opravě a přestavbě hlavní budovy. V listopadu 2008 je zkolaudována zbývající část zámku – severní křídlo. Ve dvou podlažích vznikly ubytovací prostory (23 pokojů), nová kuchyně s restaurací, v přízemí prostor pro případné informační centrum a víceúčelové místnosti (učebny).
Celkově bylo na zámku Křtiny prostavěno bezmála 180 mil. Kč, z toho v počátku 45 mil. Kč z prostředků hospodářské činnosti školního podniku. Od roku 2005 pak 120 mil. Kč účelové dotace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a dalších 10 mil. Kč z prostředků ŠLP ML Křtiny MENDELU v Brně. Od roku 2010, po provedení nové fasády na budově zámku, zámek Křtiny plně slouží výuce posluchačů Mendelovy univerzity v Brně, zejména Lesnické a dřevařské fakulty, i zdejším obyvatelům a návštěvníkům.

Park zámku Křtiny – historie do roku 2011
VallisBaptismi – Údolí křtu – Křtiny.Tento starobylý název dokazuje tradiční význam místa, kde se v městyse Křtiny uprostřed nádherné a pestré přírody od roku 1750 nachází barokní komplex chrámu, zámku a parkuarchitekta Jana Blažeje Santini – Aichla.
Na 10.200 ha lesních porostů ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, nacházejících se na severní hranici města Brna v okolí Jedovnic, Křtin, Adamova, Bílovic nad Svitavou a Vranova u Brna, částečně spadajících do Moravského krasu, spravuje od roku 1923 Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny. Stejně jakokřtinský zámek s parkem.
Přestože kostel a zámek nejsou umístěny na nejvyšším bodě v krajině, dominují Křtinskému údolí. V zámeckém parku, který má výměru 2,7ha, nebyla nikdy provedena zřejmá estetická úprava, byl pouze účelově využíván, např. pro zahradnictví se skleníkem, likusovou ubytovnu, výrobu sena či parkování.Část zahrady v 50. letech minulého století sloužila jako pokusné pole pro zkoušení nové techniky z produkce křtinské výzkumné stanice. Součástí parku je i porost přilehlého hospodářského lesa. Pravděpodobně nepříznivé finanční okolnosti v minulosti dávné i nepřílišvzdálené znemožnily nejen dokončení Santiniho stavby podle původních plánů, ale také úpravu parku a blízkého okolí.
Následně po dokončení a zkolaudování celkové rekonstrukce zámku Křtiny (podzim 2010) se přistupuje na jaře 2011 k revitalizaci zámeckého parku, aby sloužil v součinnosti se zámkem nejen posluchačům MENDELU i dalším studentům a pedagogům, ale také občanům zdejšího regionu a jeho návštěvníkům.

Biologická astavební revitalizace parku zámku Křtiny (2011 – 2012)
Stavební a biologická revitalizace zámeckého parku byla závěrečnouetapou stavební obnovy zámku Křtiny. Přípravné práce byly zahájeny již v roce 2008, kdy profesor Mendelovy univerzity v Brně Ivar Otruba zpracoval prvotní dokumentaci – biologickou revitalizaci zahrady (zahradnické úpravy), zpřístupnění jednotlivých ploch, návrhmobiliáře irekreačního využití parku.
Navrhovaný projekt však finančně nepodpořilo MŠMT ČR, proto byly hledány jiné zdroje. V roce 2009 se podařilo jeho zařazení do dotačního titulu OPŽP. Byla přiznána dotace 90% nákladů na biologickou část, související stavební prácebyly ponechány k financování ŠLP ML Křtiny. Následně se optimalizovalaprojektová dokumentace, pro zaneprázdněnost prof. Otruby se na dopracováníbiologické části podílel Ing. Ondřej Nečaský. Přistoupilo se k realizaci v nezbytně nutném rozsahu, a to s maximálním zapojením vlastní kapacity.
Takto byly v roce 2010 realizovány přípravné práce, spočívající v odstranění původních staveb ve dvorním traktu (kůlna u farní zdi, dřevěný včelín) a v úpravách plochy po skleníku bývalého zahradnictví, včetně odstranění části staticky narušené a neopravitelné kamenné zdi. Technicky a z bezpečnostních důvodů nejsložitější byla dodavatelsky provedená asanace ubytovnyLikusák.
S vlastní biologickou revitalizací bylo započato v březnu 2011. V době vegetačního klidu byly pokáceny k odstranění povolené stromy a části porostů, následně proběhlo vyfrézování pařezů. Souběžně se stavebními pracemi byly započaty zahradnické osazovací práce, které probíhaly do poloviny listopadu 2011. Od následujícího březnase ve výsadbách dřevin pokračovalo, dokončeny v celém rozsahu byly do konce měsíce června 2012.
Realizace stavební části započala v říjnu 2011. Objem prováděných prací byl značný, a to z důvodu nutnosti nového tvarování terénua velkého rozsahuzemních prací (přebytek 3.000m3 nepoužitelné zeminy). Ve spodní části zahrady musela být spolu s osazením nového zábradlí staticky zabezpečena a z 50% opravena stávající opěrná zeď. Odstraněn byl silně poškozený asfaltový chodník k původní ubytovně, naopak byla vytvořena síť vzájemně propojených chodníčků a cest, určená k plnění rekreační funkce parku i k umožnění jeho údržby. Celý areál byl nově oplocen, byly vytvořeny 3 brány pro vjezdtechniky a 1 vstupní branka pro pěší. Závěrem bylo na místě bývalé ubytovny zbudováno parkoviště s pojezdovou plochou z hutněné štěrkodrti.
Náklady bez DPH dosáhly celkové výše8.185 tis. Kč, z toho dotace pokryla1.870 tis. Kč.
Podobné články:
Výročí objevení kostnice - ze dne 17.03.2021 (1)
Knihovnu roku vyhrály Křtiny - ze dne 03.11.2017 (1)
Vyhlášení zákazu vstupu do lesů Křtiny - ze dne 01.11.2017 (1)
Knihovna Městysu Křtiny získala ocenění Knihovna roku - ze dne 11.10.2017 (1)
Zloději se na Blanensku zajímali o restaurační prostory - ze dne 25.07.2017 (1)
Vesnicí roku jsou Křtiny - ze dne 28.06.2017 (1)
Blanenští dopravní policisté pátrají po řidičích dvou vozidel - ze dne 29.05.2017 (1)
Modelový les Česká republika - ze dne 25.05.2017 (1)
Ministři zemědělství Slovinska a České republiky navštíví Křtiny - ze dne 18.10.2016 (1)
Starou školu nahradí bytový komplex - ze dne 23.09.2016 (1)
Vzal i dva páry bot - ze dne 28.08.2016 (1)
V případě ukradených knih padla obvinění - ze dne 27.05.2015 (1)
Opravují obřadní síň - ze dne 12.03.2015 (1)
Budově úřadu vrátí historickou podobu - ze dne 28.08.2014 (1)
Policisté našli většinu ukradených knih - ze dne 15.05.2014 (1)
Ve Křtinách opraví kříž i kapličku - ze dne 18.02.2014 (1)
Věnovali památník věrozvěstům - ze dne 09.10.2013 (1)
Kostnice skrývá záhadu - ze dne 04.03.2013 (1)
Ve Křtinách rozšíří parkoviště - ze dne 26.02.2013 (1)
Regionální konference "Žijeme spolu!" aneb "Kdo je bližní v nouzi?" - ze dne 02.04.2012 (1)

Všechny články z tohoto čísla (18/2012):

Rubrika: Zpravodajství
Anketa: Pijete mléko z mlékomatů?
Éra mlékomatů pomalu odeznívá
Festival ROCKFEST BRNO 2012 je zrušen!
Husí slavnosti už podeváté
Jarmark ve Svitávce
Koncert trubačů v kostele
Kunštátský jarmark oslaví dvacátiny
Majitelka Majetic Travel dluží i pronajímateli
Maketa Boskovické bible bude k vidění v muzeu
Nadšenci nalezli vzácný poklad
Opět zpřístupní kostely i kaple
Opraví Löw-Beerovu vilu
Pořiďte si novou matraci a polštář se slevou
Prodlužte si léto s CK Slunce&Sníh
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 13. - 23. 9. 2012
Radar zpřístupní už v sobotu
Souboj dračích lodí přilákal tisíce lidí
Sucha v některých obcích ztěžují dodávku vody
Svodidla zachraňují životy
Školka na Okrouhlé hlásí posledních pár míst
Ve Spešově mají novou rozhlednu
Ve školách investovali do topení i výuky
Víla Modrovláska uzavřela pohádkový hřebínek
Žně skončily. Blanensko vyvázlo s menšími ztrátami.

Rubrika: Kultura
Bible očima světa – svět očima Bible
František Ringo Čech – Ringova škola života
Galakoncert k 65.narozeninám Heleny Vondráčkové v Brně 30.10.!
Nabídnou výjimečnou kolekci špičkového českého poválečného umění i klasiky české moderny
Nick Cave oslaví v sobotu 22. září 55 let
V rámci svého evropského turné navštíví mezzosopranistka Magdalena Kožená také Prahu

Rubrika: Sport
„Oddechli jsme si“ slavil Tenora
Blansko žilo Půlmaratonem
Cyklistická derniéra ve Spešově
Derby přineslo osm branek
Fantastický fotbalový víkend
Hokejová Minerva má posilu z Liberce
Hokejoví fanoušci oslavili Dny Moskvy
Kuglera nahradil Jarůšek
Miloslav Bayer vybojoval Hawaii!
Na přehradě brala stříbro
Sezónu zahájili táborem
Stříbrná florbalistka Švecová
TRIATLON CHALLENGE SUCHÝ
Vložené kolo fotbalistů
Volejbalisté první v republice
Volejbalový turnaj podruhé
Výsledky OFS Blansko - 4.kolo podzim 2012
Výsledky OFS Blansko - 5.kolo podzim 2012

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
12. pěší pouť na Velehrad
190 let od narození G. J. Mendela
ARMY DAY V MZM
Bajkal, perla Sibiře - terapie sibiřskou přírodou
Čeští policejní potápěči budou hledat v Bosně desítky dělostřeleckých minometných granátů
Členové ZO ČZS Boskovice v Moravsko – Rakouském Podyjí
Den pro děti v Nemocnici Blansko nabídne opět bohatý celodenní program
Den pro děti v Nemocnici Blansko se opět vydařil
Dnešní koncert skupiny Folk Team
Dny evropského dědictví na Svojanově
FESTIVAL ZA POKLADY BROUMOVSKA - HLEDAČI POKLADŮ
Fotografujete rádi? Přijďte na Šumavský FotoMaraton!
GURU JÁRA NA ZÁMKU V LETOVICÍCH
Handicapovaným turistům se otevře další stezka
Hašek jednal s prezidentkou Hospodářské komory Dolního Rakouska Sonjou Zwazl
Hejtman Michal Hašek otevřel Senior point v Brně na Křenové ulici
Jižní Moravu navštívil guvernér irácké provincie Ninavah
Koncertem pozve Český rozhlas Brno k odběru krve
Kraj připravuje Veletrh odborného vzdělávání
Kraj připravuje výstavbu rodinných domů pro osoby se zdravotním postižením
Krajská rada vyhlásila 5. ročník přehlídky České ručičky
Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně rozezní letos klavír a varhany
Nejlepší Regionální potraviny Jihomoravského kraje byly oceněny na brněnských dožínkách
Nemocnice Blansko převzala správu Národního onkologického registru
Nemocným dětem pomáhají koně
NOVÁ TECHNOLOGIE ZKRÁTÍ PROCES DEKONTAMINACE O 70 LET
Novinky na Zámku Rájec nad Svitavou v září 2012
OTEVŘOU SE DVEŘE ČESKÉHO ROZHLASU VE ZLÍNĚ
Pavel Frydrych: Poznámky k surrealistickému autoportrétu
Podezření ze včerejší otravy metylalkoholem se nepotvrdilo
Pozvánka na oslavu 10. výročí ZAŠ
Projekt CEITEC Science Park dostal zelenou
Protivanovská pouť
Slavnostní otevření Sběrného dvora odpadů Veselice
Slavnostní otevření zrevitalizovaného parku zámku Křtiny, které se koná v pondělí 17. 9. 2012 ve 14h
SRDCE DRAHANSKÉ VRCHOVINY - čtení na pokračování_díl 13
ŠKODOVKY NA SUCHÉM
Školní rok 2012/2013 v Jihomoravském kraji
V Brně začal Mezinárodní strojírenský veletrh
Veletrh Svět reklamy – pro úspěšnou reklamu
Vyjádření hejtmana JMK k hospitalizaci dvou pacientů s otravou metylalkoholem
Zahájení provozu Královopolského tunelu
Zřídili jsme krizovou linku pro případ otravy metylalkoholem a nabízíme bezplatné testování alkoholu