Rodič a dítě z pohledu práva – zjišťování názoru dítěte

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 11/2019, vloženo dne 16.08.2019

[Stálý odkaz na článek]

 Při výkonu rodičovské odpovědnosti jsou rodiče dle § 875 odst. 2 občanského zákoníku před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, povinni sdělit dítěti vše potřebné, aby si mohlo dítě utvořit vlastní názor o dané záležitosti a rodičům jej sdělit. Toto však neplatí v případě, kdy dítě není schopno sdělení náležitě přijmout nebo není schopno vytvořit si vlastní názor nebo není schopno tento názor rodičům sdělit. Ke sdělování informací dítěti je nezbytné přistupovat citlivě s ohledem na individualitu dítěte, jeho věk, vyspělost, obsah informace, schopnost dítěte informaci přijmout, pochopit a případně si utvořit vlastní názor. Je nutno zvážit, zda sdělení informace dítěti, popř. i způsob sdělení informace, je pro dítě prospěšné, nebo naopak, zda dítěti nehrozí získáním určité informace třeba újma. 
 Nejenom rodiče mají při výkonu rodičovské odpovědnosti povinnost dítě informovat a zjišťovat názor dítěte, ale také soudům je tato povinnost uložena § 867 občanského zákoníku, dle kterého je soud před rozhodnutím, které se dotýká zájmu dítěte, poskytnout dítěti potřebné informace, aby si mohlo dítě utvořit vlastní názor a tento sdělit, a dále je soud povinen věnovat názoru dítěte patřičnou pozornost. V případě, že soud na základě svých zjištění dospěje k závěru, že dítě není schopno informace náležitě přijmout nebo není schopno názor sdělit, soud informuje a vyslechne toho, kdo je schopen zájmy dítěte ochránit, s tím, že se musí jednat o osobu, jejíž zájmy nejsou v rozporu se zájmy dítěte. Soud může pro účely rozhodnutí o záležitosti týkající se dítěte zjišťovat názor dítěte přímo výslechem dítěte v rámci soudního jednání, ve většině případů je však názor dítěte zjišťován prostřednictvím příslušného Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, který s dítětem provede pohovor, sdělí dítěti, čeho se pohovor týká, a to způsobem odpovídajícím věku a vyspělosti dítěte, zjistí názor dítěte, a tento následně sdělí soudu.
Občanský zákoník také vychází z domněnky, že dítě starší 12 let je již schopno informace soudu přijmout a na jejich základě si vytvořit svůj vlastní názor. Avšak je vždy na uvážení soudu, aby i v případě dětí mladších 12 let zvážil, zda bude soud přímo informovat dítě a zjišťovat jeho názor v rámci soudního jednání, nebo zda tak učiní prostřednictvím třetí osoby či příslušného orgánu. Soud by mě také vždy při rozhodování o způsobu, jak bude dítě informovat a zjišťovat jeho názor, posoudit, zda by případný přínos získaný výslechem dítěte nebyl neúměrný psychické zátěži, které by bylo dítě vystaveno výslechem soudu.
 V případě že je dítě schopno informace náležitě přijmout a sdělit svůj názor, je třeba se při zohledňování názoru dítěte zabývat také tím, zda je dítě schopno svůj názor racionálně zdůvodnit, nebo je stanovisko dítěte zásadně ovlivněno třetí osobou např. rodiči nebo i jinými osobami.

Mgr. Jana Jurdičová Paroulková
advokátka


Podobné články:
Koronavirus uvrhnul republiku do nouzového stavu ... Blanensko má prvního nakaženého - ze dne 16.03.2020 (2)
Končí televizní signál DVB-T - ze dne 16.03.2020 (2)
Nemocnice má krve dostatek - ze dne 11.03.2020 (2)
Zastupitelstvo JMK schválilo nejvhodnější variantu silnice 43 - ze dne 28.02.2020 (2)
Budoucnost odpadového hospodářství je v recyklaci a zpracování odpadů - ze dne 28.02.2020 (2)
Rodič a dítě z pohledu práva – výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně - ze dne 24.02.2020 (2)
Tříkrálová sbírka znovu rekordní - ze dne 24.02.2020 (2)
Do silnic investují stovky milionů - ze dne 20.02.2020 (2)
Začíná chřipková epidemie - ze dne 01.02.2020 (2)
Rodič a dítě z pohledu práva – zastoupení dítěte - ze dne 29.01.2020 (2)
Cena za odpady zatím roste jen výjimečně - ze dne 27.01.2020 (2)
Tetanus, stávka učitelů, zrušení stavby chráněného bydlení, takový byl rok 2019 - ze dne 27.01.2020 (2)
Do ulic vyšli tříkráloví koledníci - ze dne 08.01.2020 (2)
Na zámcích připravují sváteční prohlídky i Silvestrovskou oslavu - ze dne 17.12.2019 (2)
Školy stávkovaly pro nedodržený slib - ze dne 02.12.2019 (2)
Region rozzářily Vánoční stromy - ze dne 02.12.2019 (2)
Cena vody ve Svazku se v lednu zvýší, od května zase sníží - ze dne 26.11.2019 (2)
Přes sto tisíc pro hospic - ze dne 12.11.2019 (2)
Rodič a dítě z pohledu práva – zásahy do rodičovské odpovědnosti - ze dne 24.10.2019 (2)
Pálenice jsou téměř bez práce, ovoce se neurodilo - ze dne 23.10.2019 (2)

Všechny články z tohoto čísla (11/2019):

Rubrika: Zpravodajství
Cykloakci Okolo Malé Hané letos hostí Vanovice
Debata o sportovní hale v Boskovicích
Do vodojemů musí dovážet stále více vody
Dotaci na sociální bydlení získali, využít ji ale nechtějí
Festival 3+1 v Letovicích nabídl hudbu i workshop
Hasičské oslavy v Borotíně
Koupaliště čeká oprava a rozšíření
Letovice zakoupily pozemek pro stavbu nového kulturního domu
Motorkáři pomohli potřebným
Na vodoléčbu potřebují více peněz
Poklepání základního stavebního kamene nové zbrojnice v Kunštátě
Prodlouží chodník až k zahradnictví v Doubravici nad Svitavou
Přesunou kontejnery U Vážné studny v Boskovicích
Rozšíří kamerový systém i pro ubytovnu
Spojení s Jevíčkem za dva roky?
Společný nábor aikida a šprtce v Boskovicích
Stavba D43 má začít v roce 2025, v úseku od Bořitova po Svitávku
Svitávce zazpívá Vojtek
Školní učebny se přes léto změní k nepoznání
Terasa dostane zpět historickou podobu
Ulici 9. května čeká oprava i uzavírka
V Lysicích mají novou zbrojnici
Výstava Jiřinek zvolí také svoji Miss
Žně jsou v plném proudu

Rubrika: Sport
Blansko v poháru končí
Dva tituly pro Moravce
Hokej v Blansku i přes omezení pokračuje
Je na čase, aby otěže týmu převzali mladší, říká Havlíček
Letní škola aikido oslavila čtvrtstoletí
Nákladní vozy budou soutěžit v Kunštátu na Blanensku
Obořilová na Evropě
Pouťový turnaj opět vyhrála Nobica

Rubrika: Černá kronika
Pohřešovaný se může pohybovat v našem regionu
Ve Skalici nad Svitavou po sobě zanechal nápisy z výkalů a dvě poškozená vozidla

Rubrika: Napsali nám
Provize realitní kanceláři – tahání peněz z klientů, nebo zasloužený poplatek?
Rodič a dítě z pohledu práva – zjišťování názoru dítěte
Z historie vaření piva v Letovicích