Rekonstrukce letovické přehrady začne v září

Autor článku: Lukáš Lorenc, pro číslo 3/2021, vloženo dne 01.03.2021

[Stálý odkaz na článek]

Letovice * Dlouhé roky se mluví o nutnosti rekonstrukce vodní nádrže Křetínka u Letovic. Ta by měla přinést větší bezpečnost, opatření proti povodním, ale i zlepšení podmínek pro rekreaci. Její zahájení bylo již před pár lety na spadnutí, nakonec však práce začnou až od září letošního roku. Pro turistickou sezonu roku 2022 by již měla být přehrada opravena.
Původní odložení rekonstrukce přišlo vzhledem k nutnosti rekonstruovat i další přehradu v okolí. „Nezbytným předpokladem pro zahájení rekonstrukce bylo dokončení rekonstrukce vodního díla Boskovice tak, aby vždy alespoň jedna z těchto nádrží mohla zajišťovat ekologické nadlepšování průtoků ve Svitavě v období sucha,“ vysvětlil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař. V tuto chvíli však již probíhá výběrové řízení na zhotovitele prací na letovické přehradě. „V rámci prací dojde k rekonstrukci přelivu, spadiště a skluzu. Proběhne také prohlídka a oprava návodního líce hráze a především těžba sedimentů. Sedimenty odstraníme ze dna nádrže v místech od přítoku až po starou zatopenou silnici mezi obcemi Křetín a Lazinov a v Lazinovské zátoce,“ přiblížil mluvčí s tím, že kromě zlepšení kvality vody se těžba sedimentu projeví i na snížené náchylnosti k rozvoji sinic v nádrži v období letní rekreace.
Práce by se neměly podle Povodí Moravy okolo žijících lidí a přírody výrazně dotknout. „Vytvoříme dostatečný akumulační prostor pro transformaci případných povodňových přítoků, aby v době rozebrání stávajících konstrukcí byla zajištěna bezpečnost obyvatel žijících v oblasti pod hrází. Harmonogram snižování a opětovného navyšování hladiny vody v nádrži jsme vytvořili tak, aby v každé fázi rekonstrukce byla hladina na co nejvyšší možné kótě, a to nejen ve vazbě na fázi rekonstrukce, ale i ve vazbě na roční období,“ vysvětlil mluvčí.
Rekonstrukce má nicméně začít na přelomu září a října letošního roku. „Cílem rekonstrukce je ochrana vodního díla a území pod vodním dílem na kontrolní desetitisíciletou povodeň tak, aby zabezpečení bylo v souladu s platnou vyhláškou o technických požadavcích pro vodní díla. Kvůli pracím dojde ke snížení hladiny v nádrží, které umožní prohlídku.“ Nejvíce bude snižování patrné hned v počátku rekonstrukce, kdy v závěru roku dojde ke snížení hladiny až na kótu 347 metrů nad mořem. „Případné nadlepšování nízkých průtoků ve Svitavě budeme zajišťovat z vodního díla Boskovice. Po dokončení všech stavebních prací vyžadujících toto snížení bude naší maximální snahou, ovšem s ohledem na aktuální hydrologickou situaci, navyšovat hladinu ve vodním díle tak, aby již v letní sezoně 2022 mohla probíhat rekreace a nebyly omezeny hlavní funkce nádrže. Přesný harmonogram prací budeme znát až po jednáních s vysoutěženým zhotovitelem,“ uvedl Chmelař na závěr.(Luke)


Podobné články:
Rekonstrukce přehrady potrvá do listopadu - ze dne 15.01.2024 (2)
Labutě na Křetínce potřebují ochranu - ze dne 20.10.2023 (2)
Na Křetínku se vrátily dračí lodě - ze dne 04.09.2023 (2)
Dračí lodě na Křetínce u Letovic - ze dne 01.09.2019 (2)
Dračí lodě soutěžily na Křetínce i v letošním roce - ze dne 07.09.2018 (2)
Soutěžili ve vaření guláše u přehrady Křetínky - ze dne 18.07.2018 (2)
Dračí lodě na Křetínce - ze dne 30.08.2017 (2)
Dračí lodě na Křetínce - ze dne 15.08.2017 (2)
Proti rekonstrukci Křetínky sepsali petici - ze dne 11.05.2017 (2)
Na Křetínce závodily dračí lodě - ze dne 07.09.2015 (2)
Na Křetínce závodily plachetnice - ze dne 21.08.2015 (2)
Provozní řád KřetÍnky - diskriminuje rybáře - ze dne 09.04.2015 (2)
Uklidí Křetínskou přehradu - ze dne 09.04.2015 (2)
Provozní řád na přehradě přinesl pořádek - ze dne 07.11.2014 (2)
Běh okolo Křetínky nabídl běžcům ideální podmínky - ze dne 03.11.2014 (2)
Hladinu Křetínky rozvířily dračí lodě - ze dne 01.09.2014 (2)
POZVÁNÍ NA ZÁVODY DRAČÍCH LODÍ KŘETÍNKA CUP 2014 - ze dne 15.07.2014 (2)
Křetínka prošla úklidem - ze dne 29.04.2014 (2)
Běh okolo přehrady Křetínky - ze dne 05.11.2013 (2)
Dračí lodě dorazily - ze dne 03.08.2010 (2)

Všechny články z tohoto čísla (3/2021):

Rubrika: Zpravodajství
Boskovice se rozhodly připravit sportovní halu s konkrétně vybraným architektem
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ČERVEN
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ČERVENEC
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - KVĚTEN
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - LISTOPAD
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - PROSINEC
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - SRPEN
Covid, karanténa a omezení veřejného života. Takový byl rok 2020 - ZÁŘÍ
Černá Hora plánuje koupaliště i kluziště
Farmářské trhy budou častěji
Jaromíra Vítková: Zápisy do mateřských škol a doklad o očkování
Majáles zrušen
Malý Chlum čekají změny
Mapa očkujících praktiků v v Jihomoravském kraji
Na Kořenci a Velenově se rozhledny zatím stavět nebudou
Na ZŠ Jabloňany zavítali z pohádky Pat a Mat
Nemocnice Boskovice pomohla jiným krajům
Nová trasa na Výpustku
Od extrému k extrému: mateřské školy stále bez pomoci
Olešnice odkoupila druhou polovinu hotelu
Olešnická kytka online
Poděkovali studentkám za pomoc v nemocnici
Pošta opět krátí otevírací dobu
Rekonstrukce letovické přehrady začne v září
Sportovcům je třeba pomoci, zdůrazňuje senátorka Jaromíra Vítková
Škola v Sebranicích září novotou
Školy čekají na informace o testování žáků
Telefonní signál by měl být posílen
Uzavírka ulice Podhradí
V Boskovicích vznikají černé traily
Výročí objevení kostnice
Zákaz vjezdu na Kamenici
Zámek dostane novou střechu
Zápisy proběhnou možná znovu online
Zcelili pozemky pro výstavbu, ale za cenu ztráty milionů

Rubrika: Sport
Aikido Boskovice cvičilo online
Smlouva pro Jana Fialu
V Boskovicích na podzim odstartuje projekt sportovní třídy