Reklamace vady u věci zakoupené v obchodě – věci použité, věci ve slevě

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 13/2008, vloženo dne 06.04.2008

[Stálý odkaz na článek]

Základní problematiku reklamace vad u věcí, které zakoupíme v obchodě, jsme si vysvětlili v předchozích dvou článcích. Naše vyprávění se však týkalo pouze věcí, které kupujeme v obchodě jako věci nové. Jiná právní úprava však dopadá na věci, které kupujeme již jako použité, či které kupujeme ve slevě. Dnešní článek se tedy bude zabývat právní úpravou reklamací těchto nikoliv nových věcí.
Nejprve tedy k odpovědnosti za vady věci použité. Z věcí použitou se nejčastěji setkáváme při koupi vozidla v autobazaru. Autobazar je typické místo, kde se setkáváme s koupí věcí (automobilu), který před námi již někdo používal. Základní rozdíl mezi koupí věci nové a koupí věci použité je ten, že pro věc použitou neplatí žádná záruční doba. Vady věci použité tedy mají pro kupujícího význam jen, pokud se na věci vyskytují již při převzetí věci. Když se vada na věci vyskytne po převzetí věci, nedává nám zákon vůči prodávajícímu již žádná práva.
Musíme však rozlišovat mezi tím, kdy vada na věci vznikne a mezi tím, kdy se tato vada projeví. I u koupi vozidla v autobazaru se může stát (a často se i stává), že při zkušební pětikilometrové jízdě se vozidlo zdá v pořádku, my jej koupíme, a teprve když je druhé den necháme odborně prohlídnout v autoservisu, jsou zjištěny některé závady – např. na motoru. V tomto případě samozřejmě prodávající za tuto vadu odpovídá, neboť je zřejmé, že tato vada existovala již v době převzetí předmětného vozidla. Zde opětovně uplatní pravidlo, že je bezpředmětné, zda prodávající o vadě věděl či nikoliv.
Prodávajícího však v případě prodeje použitého zboží chrání ještě jedno ustanovení – jedná se o § 619 odst. 3 občanského zákoníku, který říká, že prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení. Jestliže se tedy na vozidle vyskytne závada (byť skrytá), která tu byla již při převzetí (koupi) vozidla, může se prodávající své odpovědnosti za tuto vadu zprostit, pokud prokáže, že se jednalo o vadu, jež odpovídá míře opotřebení a používání vozidla.
Z výše uvedeného je mimo jiné patrné, jak důležitý údaj při koupi použitého vozidla v autobazaru je stav tachometru. Nebudeme se nyní zabývat tím, že stav tachometru deklarovaný autobazarem může být dosti odlišný od stavu tachometru skutečného. Kdybychom se však dostali do sporu s autobazarem o to, zda odpovídá za vadu na námi zakoupeném vozidle či nikoliv, bude tento údaj stěžejní pro posouzení, zda tato vada odpovídá míře opotřebení a používání vozidla. Jelikož se jedná o otázku odbornou, ustanovil by soud pro její vyřešení znalce. Znalec pak učiní závěr, zda se jednalo o vadu, která odpovídá míře používání vozidla či nikoliv. Kdyby se například jednalo o vadu na motoru vozidla, bude jistě závěr znalce jiný, pokud vozidlo bude mít najeto 40.000 km a jiný, když bude mít najeto 240.000 km. Přitom se domníváme, že by soud měl vycházet z údaje o stavu tachometru, který autobazar deklaruje. Soud by tedy neměl brát zřetel na to, kdyby později v soudním řízení autobazar účelově tvrdil, že skutečný stav tachometru byl mnohem vyšší, než-li stav tachometru jím udávaný.
Svoje práva při reklamaci vady na věci použité, musíme uplatnit nejpozději ve lhůtě 24 měsíců ode dne převzetí. Jak patrno zákon dává kupujícímu velice dlouhou dobu na to, aby vadu, která se musí vyskytovat na věci v době převzetí věci, reklamoval vůči prodávajícímu. Je však zřejmé, že s postupem času bude kupující ve stále horším důkazním postavení. Čím později totiž bude vadu věci použité reklamovat, tím je pravděpodobnější, že tato vada vznikla až v době, kdy měl tuto věc v držení právě kupující. Ustanovení § 627 občanského zákoníku říká, že prodávající po dohodě s kupujícím může tuto lhůtu na uplatnění vady zkrátit na 12 měsíců. Důležité je, že tak prodávající nemůže učinit jednostranně, ale jedině a toliko po dohodě s kupujícím.
A jakáže to vlastně má kupující práva, pokud se na zakoupené věci použité vyskytla vada? Zde se opět uplatní rozdělení vad na odstranitelné a neodstranitelné, o kterých jsme pojednali v minulém článku. U věcí použitých je pouze ten rozdíl, že podle § 624 občanského zákoníku máme místo práva na výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Kdybychom tedy měli shrnout právní úpravu odpovědnosti za vady věci použité, řekli bychom, že u těchto věcí neexistuje žádná záruční doba; uplatňovat vadu věci použité vůči prodávajícímu můžeme pouze tehdy, jestliže tato vada na věci existovala již v době převzetí věci (i když je jedno, zda se jednalo o vadu zjevnou nebo skrytou); a konečně, že prodávající však nenese odpovědnost za ty vady věci, jež jsou odpovídající míře jejího používání a opotřebení. Jestliže prodávající za vadu odpovídá, máme vůči němu práva jako při reklamaci věci nové, pouze s tím rozdílem, že nemůže požadovat výměnu věci, ale pouze přiměřenou slevu z kupní ceny.
Výše jsme pojednali o věcech použitých, na které prodávající není ze zákona povinen poskytnout záruku (pokud však prodávající prohlásí, že záruku v nějaké lhůtě poskytuje, bude tímto prohlášením vázán). Občanský zákoník rovněž stanoví určité odchylky u věcí prodávaných na nižší cenu (tzv. se slevou). Zde je však důležité odlišit dvě rozdílné situace. První situace nastává, když prodávající prodává věc se slevou a tato sleva není poskytována kvůli nějaké vadě na věci, nýbrž se jedná o slevu reklamní, či množstevní. Jedná se tedy o případy, kdy zboží je tzv. v akci. Typicky se jedná také o různé posezónní a výprodejové snížení kupní ceny. V těchto případech odpovídá prodávající za vady tohoto zboží, jakoby se jednalo o zboží nové.
Snížená odpovědnost prodávajícího nastává pouze v případě, že by se jednalo o zboží, které má vadu a právě kvůli této vadě poskytuje prodávající na toto zboží slevu. Je logické, že prodávající pak neodpovídá za tu vadu, pro kterou poskytl na zboží slevu. Když tedy v obchodním řetězci XY koupíme polohovatelné lehátko, která je v akci (tedy za nižší cenu) a toto lehátku má být nastavitelné na 3 polohy a místo toho jdou nastavit jen 2 polohy, tak můžeme vůči prodávajícímu uplatňovat odpovědnost za vady jako u věci nové. Naproti tomu, pokud koupíme lehátko, na něž nám prodávající poskytne slevu právě z toho důvodu, že místo 3 poloh je možno nastavit pouze 2, potom pochopitelně odpovědnost za tuto vadu lehátka vůči prodávajícímu uplatňovat nemůže.
Tolik tedy stručně k odpovědnosti za vady prodávané věci podle občanského zákoníku. Příště zmíníme ještě některá práva s odpovědností za vady související a hlavně se pokusíme učinit stručné, pokud možno, přehledné shrnutí celé problematiky reklamací.

V případě, že se sami dostane do závažnějších potíží týkající se reklamací, a to ať už v pozici prodávajícího či kupujícího, můžete se samozřejmě s konkrétním dotazem obrátit na naši advokátní kancelář – tel. číslo: 516/455 800, popřípadě email: prusvic@ak-sekanina.cz.


Mgr. Dušan Prušvic, advokát
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. Čestmíra Sekaniny


Všechny články z tohoto čísla (13/2008):

Rubrika: Zpravodajství
Další filmová zkušenost
Hasiči jsou nepostradatelní
I letos budou poznávat krásy krasu
Jaroslav Bránský oslavil 30. března osmdesáté narozeniny
LETEM SVĚTEM
Nechtějí větrné elektrárny
Nové íčko
Očistný víkend pro ženy
Odhalí pamětní desku
Opraví ikony
Počet obyvatel není konečný
Pod zemí se skrýval sídlištní objekt
Přibyly další regionální produkty
Přivítají jaro v zámecké zahradě
Radní podpořili mládež
Slavili Den vody
Velenovští mají práce nad hlavu, chystají se na oslavy
Za starý papír telefonní karty, za elektroodpad tisícové úspory
Zahájení turistické sezóny se opět ponese ve znamení rekordu
Znovu investují do sportovního areálu
Zpracovali strategii rozvoje muzea
Zubaři DUBEN

Rubrika: Sport
Basketbalisté vítězně
Boskovické plavání nemá nouzi o talenty - Jan Hudec je toho skvělým důkazem
Florbalisté jednou vyhráli a postupují!
Fotbalový servis
Kunštát hostil přebor základních škol
Mladí plavci závodili v Blansku
Nasazení rozhodčích OFS Blansko
Opět dominovali
Rekordní pokusy opět odolaly
Stáj OK Racing team je připravena na další sezónu
Volejbalové řádky
Výsledkový servis Basketsportu

Rubrika: Představujeme
Nestor speleologie z Habrůvky - Arnošt Hloušek

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Glosa - Voda živá
O velikonocích létaly šipky!
Opět se vydali na školení
Pomlázka pro seniory
Reklamace vady u věci zakoupené v obchodě – věci použité, věci ve slevě
Zámecký závod požárnické všestrannosti