Proč "NE" boskovické spojce

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 17/2019, vloženo dne 24.12.2019

[Stálý odkaz na článek]

     Lhota Rapotina * Ve dnech 28. a 29. listopadu tohoto roku uplynuly dva roky, kdy v sále obecního úřadu ve Lhotě Rapotině se uskutečnilo setkání se zástupci SŽDC Jihomoravského kraje, která má být investorem stavby a firmy SUDOP, kteří přítomným občanům poprvé představili projekt takzvané boskovické spojky.
      Pro připomenutí, jedná se o projekt, který má umožnit přímé spojení vlakem z Boskovic do Brna bez přestupu ve Skalici   nad  Svitavou a zkrátit tak cestu do Brna, nyní se uvádí o 15 minut a to vše za 1,8 miliardy Kč. Nová  jednokolejná železniční trať má vést ze současné tratě z Boskovic obloukem kolem severního okraje obce Lhota Rapotina a napojit se na železniční trať Česká Třebová-Brno. Plánování spojky má dlouhou historii. Záměr, který byl zapracován do územního plánu obce Lhota Rapotina však doznával řadu změn. Konečnou podobu však získal až v roce 2017, po zpracování projektu firmou SUDOP a právě ve dnech 28. a 29. listopadu 2017 s ním poprvé byli seznámeni občané Lhoty Rapotiny. Proto nemůže obstát tvrzení zastánců stavby, že záměr byl zapracován do územního plánu obce a jeho následné změny byly v roce 2006 a 2009 veřejně projednány bez připomínek a ani v roce 2016 vedením obce a ani občany nebyly podány námitky proti záměru při veřejném projednávání Zásad územního rozvoje kraje, které se konalo v Blansku. Těmto tvrzením odporuje zejména to, že součástí boskovické stavby má být stavba železničního nadjezdu nad tratí Česká Třebová-Brno na silnici třetí třídy Lhota Rapotina-Obora s novým úsekem části silnice k obci Lhota Rapotina a novým mostem přes řeku Svitavu vedle současného mostu, který se měl opravovat v září 2017, ale neopravoval se z důvodu plánované výstavby nadjezdu. Současný most má zůstat zachován, aby byl možný přístup na pozemky za železnicí, protože současný   železniční přejezd bude zrušen. Přitom bude nutné i překlenout terénní prohlubeň mezi železniční tratí a řekou v délce desítek metrů, což bude vlastně stavba viaduktu.  Rovněž tak překonání řeky Bělá vyžaduje stavbu železničního mostu s přeložením koryta řeky v délce 300 metrů. Další stavba železničního mostu nad silnicí Lhota Rapotina-Skalice nad Svitavou bude vyžadovat přeložení potrubí brněnského vodovodu, roury z šedé litiny o průměru 60 cm, zprovozněného roku 1910, jedná se o přivaděč pitné vody z Březové nad Svitavou do Brna.                                              .
         Uvedené stavby však nejsou v souladu s územně plánovací dokumentací obce Lhota Rapotina. Argumentovat tak, že stavět se musí, protože boskovická spojka je v územním plánu obce je zavádějící.
         Výstavbou boskovické spojky má vzniknout pro občany Lhota Rapotina vlaková zastávka několik stovek metrů mimo obec, ve směru silnice do Skalice nad Svitavou. Železniční násep, který protne rovinatou lokalitu pod místním hřbitovem s nástupištěm ve výšce až 6,70 metrů, v délce 170 metrů, negativním způsobem zasáhne do krajinného rázu i zemědělského půdního fondu. Současně je nutné připomenout i výsledky uskutečněného referenda v lednu 2018, kdy 81 procent zúčastněných občanů Lhoty Rapotiny řeklo jasné "NE" boskovické spojce.  
        Je nutné položit si otázku, proč SŽDC za podpory Jihomoravského kraje  a následujících  starostů města Boskovice tak trvá na výstavbě boskovické spojky. Proč zastupitelstvo města Chrudim, usilující o přímé spojení s Pardubicemi takzvanou ostřešanskou spojkou vybudováním nové železniční tratě Chrudim-Pardubice, vyhovělo občanům obce Ostřešany a upustilo od záměru, který se podobá boskovické spojce. Občané Lhoty Rapotiny se vyjádřili, že nemají veřejný zájem na výstavbě boskovické spojky. Proč není možné řešení spočívající v modernizaci současné železniční tratě  z Boskovic do Skalice nad Svitavou, kdy strojvůdce po příjezdu do Skalice přejde do opačné části vlaku a může pokračovat v jízdě  ve směru na Brno i když s menší časovou prodlevou a to vše bez přestupu cestujících  z Boskovic, tak jak se uvažovalo ve variantě číslo dvě.
      
Ludvík Kopřiva, Lhota Rapotina


Podobné články:
Kamenolom u Lhoty Rapotiny se přesune blíže obci - ze dne 10.06.2024 (1)
Lhota Rapotina slaví - ze dne 19.04.2024 (1)
Ve Lhotě Rapotině uspořádali první ročník gulášobraní - ze dne 28.09.2021 (1)
Beseda s kamenolomy názor nezměnila - ze dne 15.10.2020 (1)
Most u Lhoty Rapotiny má sníženou nosnost - ze dne 22.08.2020 (1)
Do výzdoby investovali jen minimálně - ze dne 25.12.2019 (1)
V blízkosti lesa vypukl požár - ze dne 19.12.2018 (1)
Vánoční polévky budou překvapením - ze dne 15.12.2018 (1)
Lomu i spojce řekli NE v referendu - ze dne 01.02.2018 (1)
Ve Lhotě Rapotině půjdou k referendu. Kvůli lomu i spojce - ze dne 30.11.2017 (1)
Vloupal se do chaty - ze dne 21.03.2016 (1)
Odešel s mizerným profitem - ze dne 08.03.2016 (1)
Ve Lhotě Rapotině opravili knihovnu - ze dne 08.10.2014 (1)
Protipovodňové opatření našli v minulosti - ze dne 18.12.2013 (1)
Zaplatí více, ale nemusí se o nic starat - ze dne 04.12.2012 (1)
Rozšířili sběrný dvůr - ze dne 03.08.2012 (1)
Otázky pro starostu Lhoty Rapotiny Michala Sedláka - ze dne 16.07.2012 (1)
Sen každého fotbalisty - ze dne 24.11.2010 (1)
Fotovoltaické elektrárny: Postavit či nepostavit? - ze dne 10.06.2010 (1)
Retardér zpomalí řidiče - ze dne 26.05.2010 (1)

Všechny články z tohoto čísla (17/2019):

Rubrika: Zpravodajství
Adventní dílna v Letovicích
Budova Paprsku prochází rekonstrukcí
Dokončují stavbu lesoparku
Druhý rok bez Krampus párty
Elim otevřel novou fabriku
Finále sezony vzpěračů
Kraj podpořil nemocnici
Letovická keramika zapsána do seznamu tradic
Mikulášská nadílka pro nejmenší v Boskovicích
Na zámcích připravují sváteční prohlídky i Silvestrovskou oslavu
Nejlepší slivovice byla ze Slovenska
Obnoví sportoviště pro Olympiádu
Obnovili kříž u kostela
Opraví komunikace v místních částech
Opravy v Boskovicích na Podlesí se prodlouží
Otevřeli víceúčelový dům
Plánují chodník k jeskyním
Plánují parkourové hřiště
Plánují změny v dopravě
Počet Štědrodenních polévek se stále rozrůstá
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 12. - 22.12. 2019
Provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 19.12. 2019 - 5.1. 2020
Přidali další kameny zmizelých
Sbírka na pomoc pozůstalým
Sbírka pro opuštěná zvířata
Služby Boskovice od ledna mírně podraží
Socha Jana Nepomuckého se do Šebetova vrátí za dva roky
Sportovní halu postaví podle architektonické soutěže
Učitelé žádají odvolání ředitelky
Udělí čestná občanství
V Hodoníně rozšířili sjezdovku a přidali další vlek
V Letovicích zahájí opravy mostů
V roce 2020 zahájí rekonstrukci letovického náměstí

Rubrika: Sport
EliteSport Boskovice v Austrálii
Hrdlička s Loskotem slaví světový bronz
Kuželkáři znovu přepisovali historii
Mladí basketbalisté bodovali v Brně
Oslabení hokejisté bez bodů
Plavci na Zimním poháru
Sportovní rybář Papoušek má za sebou zajímavý rok
Tři výhry pro volejbalistky
Úspěch na Mistrovství ČR v Břeclavi
Výhru zajistil Benýšek

Rubrika: Představujeme
Výběr bylinek, čajů i kávy nebo čokoládové modely nabízí Caffe Carezza

Rubrika: Napsali nám
Čtvrté setkání seniorů - Suchý
Do výzdoby investovali jen minimálně
Film o sv. Anežce České
Pěkný úspěch letovického modeláře!
Proč "NE" boskovické spojce
Studenti OA a EL na odborné stáži v Londýně
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA VE VELENOVĚ
Žáci VOŠ a SŠ Boskovice se zúčastnili soutěže žákovských kampaní Myslete na svět