Předvolební servis - komunální Volby 2010 Doubravice nad Svitavou

Autor článku: Petra Havlíčková, pro číslo 20/2010, vloženo dne 30.09.2010

[Stálý odkaz na článek]

Doubravice nad Svitavou * Komunální volby jsou téměř za dveřmi a voličům se krátí čas na rozhodování. Už jsme v našem čtrnáctideníku představili názory lídrů stran z několika měst. V tomto čísle se podíváme do Velkých Opatovic, Doubravice nad Svitavou a Lysic. Všem kandidátům jsme položili tyto otázky:
1. Proč kandidujete do komunálních voleb?
2. Chcete u vás něco změnit? Co je tím největším problémem města?
3. Jste spokojeni se současným směřováním investic a podpory jednotlivých oblastí?


Miroslav Konrád Ing., 32 let, konstruktér, SNK-"Mladí Doubravice"
1) Po čtyřleté zkušenosti ze stávajícího zastupitelstva mám pocit, že ve vedení chybí mladí lidé, kteří se na problémy městyse dívají jinak, z jiného úhlu pohledu. Hlavní cíl našeho sdružení je získat do zastupitelstva více mladých lidí a tím i více našich názorů. Nejdůležitější ovšem je, prosadit je do rozhodujících orgánů obce, protože jen zastupitel nemá prakticky žádné pravomoci něco prosadit.
2) "Mladí Doubravice" chtějí především mít možnost problémy městyse řešit. Hlavní problémy Doubravice, tak jak přicházeli, zvládli předchozí zastupitelstva. Dá se s nadsázkou říct, že jim nic jiného nezbývalo. My bychom se rádi více zaměřili na občany, na jejich běžné starosti, na informovanost atd., tam vidíme rezervy. Na naše cíle se můžete podívat na http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fmladidoubravice%2Ewebnode%2Ecz%2F.
3) S rozpočtem městyse se nadají dělat zázraky, při dnešním hospodaření na investice zbývá ročně 2-3 milionu. Navíc příští rok startuje výstavba ČOV a ta spolkne z rozpočtu obce ročně 1-2 milionu po dobu 15-ti let. Čeká nás těžké období, a proto vidíme dvě možnosti, jak toto zlepšit. Za prvé se městys musí chovat maximálně hospodárně, rezervy se najdou v celé řadě oblastí. Takto se dá určitě získat navíc 0,5-1 milion. Druhou oblastí jsou dotace. Záleží na šikovnosti vedení obce se k těmto penězům dostat a umět je maximálně využít.

Milan Hubený, 49 let, OSVČ, SNK I. - Sdružení nezávislých kandidátů
1) Naše Sdružení nezávislých kandidátů I. se zúčastňuje komunálních voleb již potřetí, já osobně počtvrté. V uplynulém volebním období jsme získali 4 mandáty, což bylo nejvíce ze všech kandidátek. Byla to velká důvěra voličů v naše sdružení. Do vedení městyse jsme se sice nedostali, ale svou prací, ale hlavně našimi aktivitami ve společenských organizacích (hasiči,TJ Sokol,Červený kříž) naše spoluobčany přesvědčujeme, že svoje úkoly, které si dáváme do volebního programu umíme plnit.
2) Chceme změnit vedení městyse, protože někteří zastupitelé neměli naši podporu již před osmi lety. S tím je spojen zároveň i největší problém našeho městyse (když opomenu stavbu ČOV a kanalizace) výstavba inženýrských sítí pro nově budované rodinné domky v lokalitě Zázmolí a Klemov. V následujících letech nebude lehké zajistit na jejich výstavbu finanční prostředky.
3) Směřování investic v minulém volebním období se vlastně s shodovalo i s naším volebním programem na roky 2006-2010, protože tyto akce byly připravovány již ve volebním období 2002-2006. Více pozornosti by se mělo věnovat údržbě stávajícím obecním objektům. Zahájení největší investiční akce nás čeká v příštím roce: výstavba ČOV a kanalizace. To není akce jenom na jedno volební období. Do zastupitelstva by měli přijít lidé, kteří budou schopni tuto výstavbu realizovat, ale hlavně ji také uvést do provozu.

Ladislav Štoudek, 59 let, starosta městyse, Sdružení levicových kandidátů
1. Ve veřejném dění jsem zapojen dlouhou řadu let. Funkci starosty vykonávám 8. rok. Znám problémy a potřeby městečka i jejich obyvatel. Je rozpracována řada konkrétních projektů, z nichž nejdůležitější je ČOV a kanalizace. Pokud mně voliči dají důvěru, rád budu nápomocen při naplňování úkolů a potřeb městyse, především největší akce ČOV a kanalizace.
2. Tak jako v každé obci, tak i v Doubravici nad Svitavou je řada problémů, které je nutno řešit. Nejdůležitější je již zmíněná akce ČOV a kanalizace. Dalším velkým problémem jsou stavební místa pro výstavbu RD, pozemky jsou ve vlastnictví soukromých osob, lokality jsou rozptýleny a inženýrské sítě a komunikace zajišťuje městys.
3. Kritiků se ve všech oblastech činnosti najde spousta. Rušit a omezovat by dokázal každý, ale platí staré české přísloví: "Dvakrát měř, jednou řež." Bylo by vhodné se seznámit s danou problematikou, vyslechnout názory ostatních a teprve potom vydávat svoje rozhodnutí.

Petr Andráši Mgr., 48 let, inspektor ČOI, ČSSD
1. Mám vzdělání, věk, bohaté pracovní zkušenosti a dostatek energie k tomu, abych mohl přispět k rozvoji městyse, ve kterém žiji. Nebojím se přijmout odpovědnost a rozhodovat o věcech, které ovlivní život spoluobčanů v následujícím období (např. výstavba čistírny odpadních vod, kanalizace). Vzhledem k tomu, že většinu ze své pracovní kariéry někoho řídím nebo kontroluji (vedoucí provozovny služeb, ZV OOP PČR, vedoucí a vyšetřovatel SKPV OHK, kontrolor ŽúmB, inspektor ČOI) a o peníze jde až v první řadě, rozhodl jsem se jít do komunálních voleb s mottem „Kontrolou a odpovědným hospodařením k rozvoji městyse“.
2. Žádné laciné změny pro změny prvotně neplánuji, pokud však budu kdykoli objektivně vědět, že z kasy městyse platíme něco nebo někoho, co nefunguje nebo vyřešíme lépe a levněji, budu aktivně konat. Největším problémem a současně úkolem je realizace výstavby chybějící čistírny odpadních vod včetně odpovídající kanalizace, s čímž souvisí neuspokojivý stav některých místních komunikací.
3. V zásadě ano. Priority městyse se nemění ze dne na den a úzce souvisí s tím, co občané denně potřebují k tomu, aby v obci chtěli bydlet a dobře se zde cítili. Jako podstatné vidím ufinancování a co nejlepší nasmlouvání každé jedné investice tak, aby z různých důvodů nedocházelo k dalším výdajům, které by pak jinde chyběly. Ve spolupráci s JmK a s využitím jeho dotačních titulů budu rovněž hledat finanční prostředky mimo rozpočet obce (neziskové org., kultura, sport).

Pavel Plhoň, 34 let, varhanář, KDU-ČSL
1. Protože chci vnést do místní samosprávy nové myšlenky a realizovat je. Chci také využít toho, že nejsem zatížen minulostí a mohu otevřeně a nezaujatě prosazovat neovlivněný názor. Jsem zklamán některými poměry na radnici. Některé věci fungují, některé však vůbec. Lidé už rezignovali věřit ve změnu. Z toho, jak volby probíhaly minule a z pozorování chování některých kandidátů, jsem nabyl pocitu, že jim jde jen o dobře placenou funkci a osobní zisk. A to je velmi špatně.
2. Jedním z problémů je např. v tom že někteří zaměstnanci městyse neodvádějí práci a jsou přitom dobře placeni. Problém není v zaměstnanci samotném, ale v určitém řádu, nastavení pravidel a jejich dodržování. Byl jsem svědkem situace, kdy zaměstnanec přímo odmítl příkaz nadřízeného a celkem v pohodě mu to prošlo. V situaci, kdy jsou lidé vděčni za to že mají práci a v ní musí kolikrát i nelidsky dřít, není možné pokračovat ve stávající agónii, která se díky lidským vazbám a jinému propojení vytvořila. Pokud někdo cítí, že danou funkci nezvládá, nemá tam co dělat.
3.Myslím si, že některé rozhodnutí investičního charakteru jsou nerozumná. Některé projekty se mi zdají až příliš drahé. Na některé potřebné projekty i méně finančně náročné se finance nedostávají. Chybí zde projekty jejichž význam souvisí se solidaritou. Startovací byty, penzion pro seniory. Stavba ČOV je sice správná věc, ale můj názor je takový, že by o zadlužení městyse na delší časový horizont měli občané rozhodnout v referendu. Stavba ČOV nesmí omezit investice do projektů potřebných pro budoucnost, např. vybudování vlastních zdrojů pitné vody.

Josef Špaček, 67 let, důchodce, KSČM
1. Končící volební období je třetí, kdy jsem kandidoval a pracoval v zastupitelstvu, a vzhledem k tomu, že je před námi velký úkol – výstavba ČOV a kanalizace – chtěl bych svými zkušenostmi přispět k jeho úspěšnému zvládnutí.
2. Změnit snad ani ne. A problém je právě ona ČOV a kanalizace. Vysvětlit všem obyvatelům nutnost výstavby a problémy s ní spojené.
3. Vcelku ano. V současné době vše směřuje k zahájení výstavby této velké akce, to ale neznamená, že se přestaly podporovat jiné oblasti. Jako příklad uvádím zakoupení nového vozidla zásahové jednotce, výstavbu víceúčelového hřiště, nové knihovny a mnoho dalších akcí, které se uskutečnily.

Pavel Král, 44 let, vedoucí lakovny, ODS
1. Do voleb jdu s cílem pokračovat v práci, kterou jsem započal před čtyřmi lety. Motivací je posunout styl práce zastupitelstva, prosazování nových myšlenek do chodu zastupitelstva i samotného městyse. Nemalou roli hraje i vyslovená podpora členů MS ODS a pravicových voličů. Ve zkratce je mým cílem spokojený život spoluobčanů v naší obci, rozvíjející se obec s kvalitní infrastrukturou, efektivní a fungující obecní správa, vstřícnost samosprávy k občanům.
2. Rozhodně považuji za nutné změnit styl práce zastupitelstva obce. Důležitá je komunikace s občany, transparentnost rozhodnutí a vyšší informovanost. Pří řízení městyse by se mělo více využívat moderních metod a vytvořit výkonnou obecní správu. Z větších problémů je to dosud nerealizovaný projekt silničního obchvatu Doubravice, údržba a rekonstrukce vodních toků zvláště v části Klemov a oblast péče o seniory.
3. V uplynulém volebním období byly velké investice v městysi směřovány vyváženě. Následné volební období bude náročné z důvodu profinancování úvěru na výstavbu ČOV a kanalizace, přesto bude nutné zaměřit investice do obnovy a údržby nemovitostí v majetku obce. Jako příklad mohu uvést údržbu budovy kulturního domu, zateplení školky a obnova zadní části fasády budovy školy. Investice v následném volebním období budou velmi závislé na úspěšném čerpání různých dotačních titulů a v tomto vidím výhodu kandidátů politických stran oproti kandidátům nezávislých iniciativ.

Podobné články:
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 24. kolo, 24. – 25. 5. 2008 - ze dne 27.05.2008 (3)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 23. kolo, 17. - 18. 5. 2008 - ze dne 21.05.2008 (3)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko – 15. kolo mužů, 28. kolo dorostu - 8. 5. 2008 - ze dne 09.05.2008 (3)
Vodárenská oslavila se starosty Světový den vody - ze dne 06.04.2014 (2)
Gulášové klání - ze dne 09.07.2012 (2)
Velikonoční jarmark v Doubravici - ze dne 02.05.2011 (2)
Opraví varhany v doubravickém kostele - ze dne 10.06.2010 (2)
Nejvyšší čas na zkrášlení oken, balkonů a zahrádek - ze dne 28.04.2010 (2)
Výsledky fotbalových soutěží OFS Blansko - ze dne 04.05.2008 (2)
V Doubravici získali výrazné dotace - ze dne 21.08.2021 (1)
Doubravice slavila – měla důvod! - ze dne 17.08.2021 (1)
Fotbalisté darovali Charitě peníze na traktůrek - ze dne 25.04.2021 (1)
Zahájili stavbu chybějícího chodníku - ze dne 30.08.2020 (1)
Další ročník populární mezinárodní soutěže „TFA - Nejtvrdší hasič přežije“ - ze dne 18.08.2020 (1)
Žít plnohodnotně i s duševní poruchou? To naučí Pěkná modrá v Doubravici - ze dne 06.08.2020 (1)
Charita Blansko pořádá sběr potravin a dětského oblečení - ze dne 29.05.2020 (1)
Protestovali obrazcem v poli - ze dne 24.05.2020 (1)
Demolice domu ulevila části Doubravice - ze dne 20.05.2020 (1)
V Doubravici zřídili knihobudku - ze dne 15.05.2020 (1)
Do sbírky potřebuje charita hlavně jarní oblečení, povlečení a drobnou elektroniku - ze dne 17.02.2020 (1)

Všechny články z tohoto čísla (20/2010):

Rubrika: Zpravodajství
Aikido mělo tábor i nábor
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 20. - 26. 9. 2010
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 27. - 3. 10. 2010
Aktuální provozní doba pro veřejnost - Městské lázně Boskovice 4. - 10. 10. 2010
Bílá pastelka pomáhá
Borovští mají pitnou vodu na dosah
Celoživotní vzdělávání dorazilo na Blanensko
Ceny za design – Cena prof. Jindřicha Halabaly 2010
Datové schránky po roce provozu
Den otevřených dveří
Evropská akce o drogách: celoevropský projekt pokračuje již 2. rok
EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 2010
Fotbalisté představí svou práci
Hasiči dostanou více peněz
Hejtman navštívil hasičské závody v Hnanicích
Hejtman ocenil hasiče, pomáhající při jarních povodních
Holomková: Pojďte do toho se mnou!
Chystají vinařské radovánky
Informace pro členy a příznivce
Knihovny odpustí čtenářům pokuty
Knihovny odpustí čtenářům pokuty
KOULENÍ KOLA Z LEDNICE DO BRNA
Křest knihy Vyhněme se rakovině
Kulturní dům v novém
Kunštátský jarmark přilákal tisíce lidí
Letadlové nádrže spadly u Drnovic
Letovičtí rozdali granty
NA KONFERENCI V BRNĚ SE BUDE DISKUTOVAT O BUDOUCNOSTI PROGRAMU ZELENÁ ÚSPORÁM A NOVÝ PANEL
Na náměstí hasiči, záchranáři a policie
Nabízí ochutnávky a skvělé ceny
Nejhezčí náves je v Kunštátě
Nemocnice má nové vedení
Odvolali ředitelku školy
Oslava Dne seniorů
Pálenice nemají z čeho pálit
Pokus o světový rekord byl odstartován českým rekordem
Pořídili sněžnou frézu
Pozvánka na Den otevřených dveří v Arboretu Křtiny
PŘÁNÍ, BLAHOPŘÁNÍ, OBÁLKY tvořivá dílna pro malé i velké k výstavě Papírový svět
Předvolební servis - komunální Volby 2010 Doubravice nad Svitavou
Předvolební servis - komunální Volby 2010 Lysice
Předvolební servis - komunální Volby 2010 Velké Opatovice
Přibudou další rozhledny
Rozhlas v novém
Rybářské Závody – Olešnice
Se zajícem na kolech kolem Boskovic
Senioři sportovali
Soutěž s rozhlasovými „toulkami“
Společnost ČKD Blansko podepsala kontrakty v celkové hodnotě 253 mil. Kč
Sportovci mají smělé plány
Svatováclavské hody v Rouchovanech v krojích
Svatováclavský pšeničný speciál – jedinečná třináctka z Černé Hory
Tradiční řemesla a jídla na Svojanově
Traverz nezkazilo ani počasí
Trofej UEFA Champions League do Brna
Tvořivá dílna pro malé i velké k výstavě Papírový svět
Tvořivá dílna pro malé i velké k výstavě Papírový svět
Upozornění pro návštěvníky hrnčířského jarmarku
V dopravě je stále co zlepšovat
Zahájili provoz víceúčelového hřiště
Zámek provoněly jiřinky
Zásadní je podpora zaměstnanosti a rozvoj nemocnice
Zastupitelé schválili udělení krajských cen
Zastupitelé žádají vládu o zachování příspěvku regionálním operačním programům
Zavedou novinku v třídění odpadů
Život v náručí přírody, život v souznění s přírodou…

Rubrika: Kultura
Benefiční koncert pomůže pacientům léčebny dlouhodobě nemocných Nemocnice Milosrdných bratří Brno
Dívčí válka podruhé
Hvězdné nebe v Křetíně
Koncertní sezóna začala
MOON TRIBE FEST II_festival alternativních orientálních tanečních stylů v Brně je za dveřmi
Nazareth v Pavilonu P - show jako Brno!
Novinky z MZM - Památníku Leoše Janáčka
Oslaví výročí anesteziologie
Podzimní koncerty Evy Henychové na Moravě
POJĎME NA MARTINŮ Opery I.
Pozvánka na výstavu
Program Husích slavností v Boskovicích
Přenosy z Metropolitní opery jsou zpět
Utrechtská oranžáda – Komiks z okruhu De Inktpot
Vernisáž výstavy Jiří Černický
VIDEOTIME 7 / TEREZA SOCHOROVÁ, ANDREI SHULHA
Zámecký skleník ovládnou husy
Zazpívají pro Betany
ZUZANA IŠTVANOVÁ & PETR KUNČÍK / Sci-fi

Rubrika: Sport
Basketbalisté přišli o Lukáše
Boskovice hrály, Rájec dávala branky
Boskovice si otevřely střelnici
Brněnský Běžecký Pohár 2010-2011 - se nekoná_město Brno nás bohužel nepodpořilo
Fotbalistům se dařilo střídavě
Hokejisté zahájili přípravu
Kárného show zničila Blansko
Kolová se vrací
Letovice znovu vsadí na zkušenost
Mareček triumfoval
Na medaile nedosáhli
Na Slovensku porucha
Náhradní termín fyzických prověrek rozhodčích OFS Blansko
Nařízení STK - dohrávky
Nominace hráčů 1998 a 1999 - O putovní pohár předsedy JmKFS
Obsazení rozhodčích OFS Blansko - 9. kolo
Rataj vicemistrem Evropy
Svitávka ztrácí pozice
Šprtec Boskovice aktuálně
Šprtec doma nevyhrál
Talenti hráli za Brno
Tesař vítězství nepřeceňuje
Třebová odjela s debaklem
Výhru zařídil první poločas
Výsledky 8. kola fotbalových soutěží OFS Blansko
Výsledky 9. kola fotbalových soutěží OFS Blansko
Výsledky vloženého 1. kola fotbalových soutěží OFS Blansko
Vzpěrači na Slovensku
Změny v obsazení rozhodčích - 9. kolo

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
„Draku,draku,vyleť výš.“
Boskovická Radniční věž s vyhlídkou
Členové ČZS Boskovice v Krakově
Den pro děti se v nemocnici vydařil
Vstupenky na Skotsko nově na terminálech Sazky po celé České republice