Poslední rabín v Boskovicích - napsal PhDr. Jaroslav Bránský

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 6/2009, vloženo dne 17.03.2009

[Stálý odkaz na článek]

Dr. Reich, ačkoli se nenarodil v Boskovicích, žil zde a pracoval jako rodák-patriot. Jako doklad pro toto tvrzení můžeme uvést jeho iniciativu při zbudování pomníku židovským obětem 1. světové války (dodnes stojí na židovském hřbitově) a zásadní podíl na uspořádání oslav 125. výročí úmrtí Machcít ha-šekela v roce 1931, nehledě k jeho zásluhám o opravu synagogy maior. K oslavám výročí Machcíta ha-šekel, který odpočívá na židovském hřbitově vedle své rodiny, publikoval dr. Reich svou studii „Die Geschichte der Chewra Kadischa“, ve které vyjádřil svůj vztah a lásku k Boskovicím a zdejší náboženské obci. Kromě titulní práce obsahuje publikace Reichovy kratší studie o zmíněném válečném pomníku, o Machcítu ha-šekel a jeho rodině, o boskovické ješivě a seznam funkcionářů obce za poslední století. Dodnes nás upoutají obrazové přílohy, které zachycují významné členy židovské obce v Boskovicích, pozoruhodné partie z židovské obce a hřbitova.
Onen dualismus, který tak často provázel životní směřování dr. Reichla, vyniká zvlášť nápadně v jeho řešení vztahu tradičního ortodoxního náboženství a moderního sionismu. Zatímco Reichova rodina byla konzervativní a bojovala proti modernismu, odmítala návrat do země zaslíbené (tehdy Palestiny) před příchodem Mesiáše, tchán Austerlitz byl horlivým přívržencem Theodora Herzela, zakladatele sionistického hnutí, které vyzývalo Židy z celé diaspory k návratu do Palestiny a k budování budoucího židovského státu. Přestože rabín Reich se cítil příslušníkem československého státu, chápal sionistické smýšlení své manželky a podporoval sionistické aktivity židovské mládeže v Boskovicích, odkud se už před první světovou válkou řada Židů vystěhovala do Palestiny (např. MUDr. Ticho, jeho manželka malířka Anna a bratr, zemědělský inženýr). Protože se však bál narušit židovskou obec, která byla už historicky asimilovaná se svým prostředím, rozvíjel ve své komunitě zvláštní formu judaismu, která byla hluboce vkořeněná do ortodoxie, ale měla vlastní přístup k modernímu světu a ztotožňovala se s principy a hodnotami tehdejšího Československa. Vzhledem k tomuto dualismu nás nesmí překvapit, že právě on podněcoval židovskou mládež k odchodu do Palestiny a zřizoval každoročně sionistická školení v Boskovicích, ale na druhé straně se zasloužil o opravu synagogy a zbudoval si v Boskovicích svůj dům. Po mnichovském diktátu se Reichovo politické smýšlení změnilo. Uvědomil si nevyhnutelnost vpádu nacismu do zbytku ČSR a každou sobotu po večerní bohoslužbě vyzýval mladé věřící k odchodu do Palestiny a ujišťoval, že i on nejpozději na jaře už v Boskovicích nechce být.
Toto dilema „zůstat, či odejít“ definitivně vyřešil s prozíravostí sobě vlastní rabín Reich v březnu 1939. O událostech oněch dnů mi předala své písemné vzpomínky rabínova dcera Eva 5. června 19925:
„Už roku 1938 po anšlusu, kdy mnoho Židů uteklo do Boskovic z Vídně, začal můj otec přemlouvat lidi, aby emigrovali, a prohlašoval, že také emigruje. 13. nebo 14. března jel otec do Prahy se svým přítelem dr. Funkem, právníkem, který utekl z Vídně, aby se pokusil získat nějaká vstupní víza. 15. března se ráno probudil a z hotelového pokoje uviděl, že Praha je plná Němců. Požádal myslím dr. Funka, aby vzal matčin pas do Boskovic, a poslal jí dopis, aby ihned odjela do domu svých rodičů v Miškolci s mou sestrou a mnou. Co se stalo s mým otcem, to mi řekl otec před několika lety. Dostal se na vlak do Maďarska. Když přijeli na hranice – samozřejmě byl vlak plný lidí pokoušejících se emigrovat – byli všichni požádáni, aby vystoupili a postavili se do řady. Můj otec mi vyprávěl, že si v tom okamžiku pomyslel, že je to riskantní. Některé lidi pustili, a některé ne. Šel za důstojníkem, který tam stál, a řekl, že si myslí, že to není správné, aby muž duchovního stavu musel stát v řadě, že navštěvuje každoročně touto dobou svého tchána, aby se s ním poradil o náboženských věcech. Pustili ho.
Pamatuji se, když má matka dostala dopis od mého tatínka, ve kterém psal, že máme odejet. Pamatuji se, jak jsme šli na poštu poslat telegram a celé město bylo plné Němců. A najednou se všude mluvilo německy. Pamatuji se, že jsme šli s maminkou k Miladě, která u nás sloužila, a má matka jí řekla, aby vzala všechno naše stříbro a klíč od domu. Odjeli jsme s malým kufříkem, nechali jsme tam všechno – mé knihy, hračky, šaty. Pamatuji se, jak mě maminka v noci vzbudila a ptala se mě, jestli si myslím, že by si měla zašít nějaké věci do županu a já (desetileté dítě) jsem řekla: ,Ne!´ A to bylo štěstí. Na hranicích nás čekal sekretář mého dědečka s dopisem, že můj dědeček je těžce nemocen – a opravdu zemřel 3. září 1939, několik dní po vypuknutí světové války. Celníci rozpárali všechny věci, protože hledali peníze a šperky. Chvěji se hrůzou při pomyšlení, co by se bylo stalo, kdybychom měli ukryté šperky. Strávili jsme dva týdny s mými drahými prarodiči v Miškolci.
V té době měl můj otec kontakty se svými dvěma studenty z Boskovic, dvojčaty Ottou a Pavlem Schlesingerovými, z nichž jeden žil v Paříži, druhý v Londýně. Přesvědčovali ho, aby odjel do Londýna. Češi mohli cestovat do Anglie bez víz až do 1. dubna 1939. Odjeli jsme, abychom se tam dostali včas. Teprve v poslední době jsem se dověděla, že Britové v té době vraceli Čechy zpět. Přijeli jsme do Anglie 31. 1. 1939 bez peněz a bez majetku.“
Po emigraci Reichovy rodiny jsem se o jejich osudu nic nedověděl, i když se o nich v naší rodině často hovořilo, protože jsem si s Evou jako chlapec často hrával v jejich domě, kam mě brávala moje teta, která u nich sloužila. Po mnoha letech, někdy v 70. letech, přišel na tehdejší Městský národní výbor v Boskovicích dopis podepsaný dr. Isidorem Reichem. Pisatel se ptal předsedy MěNV, zda existuje nějaká stopa po Reichově cenné a bohaté knihovně, kterou zanechal v Boskovicích. Žádal i o potvrzení případné ztráty této knihovny. To mu bylo zasláno, protože o osudu knihovny nikdo nic nevěděl. Podle nedávného sdělení Evy Morris-Reichové dr. Reich obdržel odškodnění od vlády Německé spolkové republiky a jako náhradu za knihovnu, stříbrné náboženské předměty a zařízení domu dostal na sklonku svého života pár liber z Českého londýnského fondu, který byl rozdělen mezi žadatele úměrně hodnotě jejich ztraceného majetku.
Nový dům Reichovy rodiny byl prodán, ale peníze v průběhu měnových reforem po 2. světové válce prakticky zmizely.

1Eva Morris-Reich, dopis elektronickou poštou, 21. srpna 2007. Pisatelce vděčím za mnoho doplňků a připomínek, pro druhou část (po odchodu Reichovy rodiny do exilu) jsem byl odkázán výhradně na její informace.
2 Gold, H.: Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit und Gegenwart.
Brünn, 1929, s. 131
3 Bartoš J. a kol.: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960, sv. V,
Profil, Ostrava 1976, s. 118
4 Archiv UK, katalogy posluchačů PřF UK od r. 1923/24, Matrika doktorů z let 1927 – 31, fol. 3235
V českém překladu jsem je otiskl ve své knize „Osud Židů z Boskovic a bývalého okresu boskovického 1939 – 1945“ (Muzeum Boskovicka, Boskovice 1995, s.15 – 16)


Podobné články:
Do nové sezóny bez závazků - ze dne 15.03.2010 (2)
Úvodní duel rozhodl obránce - ze dne 15.03.2010 (2)
Na židovském hřbitově se bude kácet - ze dne 26.11.2009 (2)
Hermann Ungar a jeho „Altánek“ Jaroslav Bránský - ze dne 26.11.2009 (2)
Poslední rabín v Boskovicích - napsal PhDr. Jaroslav Bránský - ze dne 01.05.2009 (2)
Poslední rabín v Boskovicích - napsal PhDr. Jaroslav Bránský - ze dne 15.04.2009 (2)
Poslední rabín v Boskovicích - napsal PhDr. Jaroslav Bránský - ze dne 06.04.2009 (2)
Představujeme: rodina KWASNÍK-RABINOWICZOVA z Boskovic - ze dne 08.08.2008 (2)
RODINA KWASNÍK-RABINOWICZOVA Z BOSKOVIC - ze dne 25.07.2008 (2)
Američané v Boskovicích - představujeme rodina KWASNÍK-RABINOWICZOVA z Boskovic - ze dne 10.07.2008 (2)
Fotbalová DIVIZE - ze dne 02.06.2008 (2)
Konkurzní řízení na funkci ředitelky - ze dne 08.04.2008 (2)
Zubaři DUBEN - ze dne 06.04.2008 (2)
Volejbalistkám se na lepší časy neblýskalo - ze dne 06.03.2008 (2)
Zaměřují se na prevenci kriminality - ze dne 14.02.2008 (2)
Nemocnici ohrožuje celorepubliková akce lékařů, a navíc se dostala do interpersonálních vztahů - ze dne 29.11.2023 (1)
Plavecké zlato ze štafety - ze dne 27.11.2023 (1)
Zemřel hrabě Hugo Mensdorff-Pouilly - ze dne 27.11.2023 (1)
Přestřelku v Blansku ovládly Boskovice - ze dne 27.11.2023 (1)
Akce „Kdo je vidět, vyhrává!“ se uskutečnila v Boskovicích a Letovicích - ze dne 26.11.2023 (1)

Všechny články z tohoto čísla (6/2009):

Rubrika: Zpravodajství
13. Knižní jarmark – Jarní (velikonoční)
2. Veletrh produktů označených „M o r a v s k ý k r a s -- regionální produkt“
Aktuální provozní doba lázní Boskovice od 16. 3. do 22. 3. 2009
Aktuální provozní doba lázní Boskovice od 23. 3. do 29. 3. 2009
Bezpečné přechody
Bezpečnost v obci zlepší přemístění autobusových zastávek
Březnový týden patřil přehlídce studentské tvořivosti Salon
Byty v Boskovicích: Nejdříve budou Terasy na výsluní
Jaro vyláká turisty do přírody
Karneválek pro mrňata, předškoláky a batolata
Letošní zima byla náročnější něž předchozí zimy
Letovice vyvěsily tibetskou vlajku
Letovický zámek získal vavříny v krajské soutěži
Lidé dluží na poplatcích za odpady
Lisabonská smlouva - PRO a PROTI
Maškarní bály plní kulturní sály
Mezi obchodníky byli i studenti škol z Brna, Bučovic, Přerova nebo Olomouce
Na očkování proti encefalitídě je nejvhodnější doba
Největší úspěch měly rádiem řízené modely
Nová orlovna otevřela dveře sportovcům
Paměť nejsou žádné čáry
Policisté vyzývají: Nebuďte slepí k domácímu násilí
Pozvánka na přehlídku trofejí
Projektové vyučování škol
Radní vytyčili priority pro letošní rok
Rozpočet obce počítá s krizovou variantou
Stabilizace mladých rodin
Stoupenci Hubertova cechu bilancují myslivecký rok
Studenti vykročili vstříc slunci a větru
Sulíkov otevřel světu okna dokořán
Velikonoční výstava v Lipovci
VII. Velikonoční jarmark na rozhledně Podvrší u Veselice
Vychováváme generaci "slabých idiotů" ?

Rubrika: Kultura
Velikáni a elegáni naší krajiny se zabydleli ve výstavních síních

Rubrika: Sport
Artézia cup u konce
Artézia cup vyhrály Boskovice
Blansko připraveno
Florbalisté doma úspěšní
Informace ze zasedání VV OFS Blansko
Junioři na úvod třetí
Oba dva týmy dorostenců ze Svitávky postupují do finále
Připravují se na Ratíškovice
Sita cup ovládla Olešnice
Start divize je za dveřmi
Šprtec
Vítězné rozloučení
Zvládly maraton

Rubrika: Představujeme
Poslední rabín v Boskovicích - napsal PhDr. Jaroslav Bránský

Rubrika: Černá kronika
Policie INFORMUJE

Rubrika: Napsali nám
Karneval Suchý
Karneval v maskách
Pleteme z papíru
SNĚHOVÍ KRASAVCI
Staré a tradiční odrůdy a mizející plevele
Studenti soutěžili
V Šafově budují přeshraniční spolupráci
Ve skleníku plesali sportovci (Oldřichová a Čáni uvedeni do síně slávy)
Výroba ručního papíru
Zdravotní klaun v boskovické nemocnici