Od příštího roku se mění podmínky pro odběr podzemní a povrchové vody

Autor článku: Václav Stoupal, pro číslo 16/2007, vloženo dne 17.04.2007

[Stálý odkaz na článek]

ČR, Boskovicko * Od prvního dne příštího roku vstoupí v platnost nový vodní zákon, který kromě pravidel pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních upraví také podmínky odběru povrchové a pitné vody. A to jak běžným domácnostem, tak podnikatelům.
Podle vedoucího odboru pro tvorbu a ochranu životního prostředí Městského úřadu Boskovice Václava Ryšavého však není žádný důvod k panice. „Na vše je dostatek času, dá se to stihnout,“ uklidňuje situaci Ryšavý s tím, že celoplošná média prezentovala problematiku dosti nepřesně a nešťastně. Z vodního zákona totiž jednoznačné vyplývá, že platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod, s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou, a platnost povolení k vypouštění, která nabyla právní moci do 31. prosince 2001, zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008. (Pozn. citace zákona) Problematika je podle Václava Ryšavého složitější v tom, že se jinak dotýká občanů a jinak podnikatelů.
Výjimka se tedy netýká individuálního zásobování pitnou vodou. „Rozhodující kritérium je, že tu vodu nepoužívá podnikatel. To, zda je pitná nebo užitková, zda se s ní zalévá zahrada, splachuje záchod nebo se z ní vaří, je z hlediska výkladu zákona vedlejší,“ připomněl Václav Ryšavý.
O povolení nemusejí lidé žádat v případě, že odebírají vodu ze studny, která byla vybudována před rokem 1955. „To je potřeba doložit nějakým prokazatelným způsobem. To znamená původním povolením, prohlášením, dokumentací ke stavbě nebo ověřeným svědectvím například souseda,“ upřesnil Ryšavý.
Na studny vyhloubené před rokem 1955 tedy zákon vlastně nemyslí, automaticky je povoluje. „Už se objevily dotazy občanů, zda by si mohli i takovou starší studnu zaregistrovat. A to i z toho důvodu, že kdyby někdo jiný chtěl kopat vlastní studnu, aby se s ní počítalo. Dohodli jsme se, že když občan předloží zákres na katastrální mapě, stačí jednoduché vyznačení křížkem, a čestné prohlášení verifikované buď obcí nebo sousedem, o tom, že studna je vybudována před rokem 1955. Pak to vezmeme jako registraci.“
Odebírat vodu ze studny, která byla postavena po roce 1955, je možné pouze na základě platného povolení. Pokud bylo toto povolení vydáno, jeho platnost po 1. lednu 2008 nezaniká. Je však nutné požádat vodoprávní úřad o prodloužení platnosti stávajícího povolení a telefonicky či písemně oznámit prodloužení příslušnému pověřenému stavebnímu úřadu, a to nejméně šest měsíců před ukončením platnosti povolení, v tomto případě tedy nejpozději do konce června 2007. „Pouze není-li možno stávající povolení prodloužit, je zapotřebí podat žádost a požádat o povolení nové,“ osvětlil vedoucí odboru.
Zejména na venkově se stále najdou studny, které byly po roce 1955 postaveny takzvaně načerno, tedy bez povolení. Pokud z nich lidé vodu stále využívají, je v jejich zájmu, aby si o vydání povolení k odběru podzemní vody zpětně zažádali. Jinak budou porušovat zákon.
Podnikatelé, obce a provozovatelé skupinových vodovodů z celého Boskovicka se musí obrátit na odbor tvorby a ochrany ŽP MěÚ Boskovice. Pokud mají platné povolení k nakládání s vodami, které nabylo právní moci před 1. lednem 2002, musí si zažádat o prodloužení jeho platnosti. V případě, že toto povolení nemají či nedohledají, musí si o povolení zažádat.
Na území celého okresu Blansko se bude postupovat stejným způsobem. Občané budou žádat prostřednictvím pověřených úřadů, u nás to budou stavební odbory MěÚ Boskovice, MěÚ Letovice, MěÚ Velké Opatovice. „Pokud lidé požádají do poloviny tohoto roku, my tuto záležitost prodloužíme bez jakýchkoliv problémů. Pokud ale požádají později, bude se podle zákona bohužel muset vystavit nové povolení, což je naprosto zbytečný správní proces,“ varoval Václav Ryšavý.
Formuláře k žádostem budou k dispozici přímo na úřadech, ale mnohem pohodlnější je stáhnout si žádost i s pokyny z internetových stránek www.boskovice.cz (sekce odbory městského úřadu - odbor výstavby a územního plánování), kde je uveden i vzor pasportu a seznam příloh, které je nutno k žádosti doložit. Informace k zániku platnosti povolení k nakládání s vodami jsou zveřejněny také na stránkách vytvořených ministerstvy životního prostředí a zemědělství: www.zanikpovoleni.cz. „Pokud vám ještě stále není vše jasné, obraťte se na MÚ Boskovice, odbor stavební odbor nebo tvorbu a ochranu životního prostředí,“ vyzval Václav Ryšavý.


Všechny články z tohoto čísla (16/2007):

Rubrika: Zpravodajství
Lázně nabízejí relaxaci v masážní vaně
Lékařskou službu první pomoci od dubna zajišťuje nemocnice
Lidé v teplém počasí hazardují
Milionové investice v Šebetově
Neznámý muž hrozil bombou, už podruhé
Ocenění pro Blatu
Od příštího roku se mění podmínky pro odběr podzemní a povrchové vody
Opatovická průmyslovka má ředitele
Plastika na politickou satiru musela zmizet
Po státní u Zboňku pomaleji
Policie informuje
Posvítili si na neplatiče
Prověřili napojení na novou kanalizaci
Přepadení na poště
Tragický čtvrtek
Většina kastelánů má v těchto dnech hlavu plnou starostí
Z našeho pohledu

Rubrika: Kultura
Divadelní premiéra ve Velkých Opatovicích nadchla
Helena Třeštíková v Boskovicích
I Letovice nabízí známku turistům
Kouzlo Íránu
Oslavy Dne Země i s regionálními výrobky
Představujeme: Nejen skvělý bubeník Petr Prosser
V Letovicích představuje Krajiny svého srdce
Vítejte na Boskovicku

Rubrika: Sport
… ten je za to potrestal brankou
Blansko se zachránilo, budoucnost je ale nejistá
Dorostenci ze Svitávky získali nejen titul, ale i bronzové medaile
Fotbalový servis
Nasazení rozhodčích OFS Blansko
Neuhlídali Crháka…
V Blansku vyhlašovali sportovce roku
V derby zvítězila Rájec, zápasu by ale slušela remíza

Rubrika: Hubneme
Hubnutí a pitný režim

Rubrika: Napsali nám
Internetová soutěž diecéze
Milovníci Aikida chytali Radima
Orlové o Velikonocích pomáhali
Pomlázka v nemocnici Milosrdných bratří Letovice
Poslanec Ing. František Sivera: Reforma veřejných financí