Nouzový stav a legislativa

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 5/2020, vloženo dne 27.03.2020

[Stálý odkaz na článek]

Česká Republika * V naší republice se objevil obrovský nedostatek roušek pro všechny obyvatele v souvislosti s bojem proti koronaviru. Díky iniciativě mnoha jednotlivců, spolků, organizací a dalších ochotných lidí vzniklo tzv. „šití roušek“. „I já jsem se zapojila a s dalšími dobrovolnicemi jsme ušili za 2 dny 105 roušek pro pracovníky Domova pro seniory v Černé Hoře. Další roušky šijeme dál. Díky této obrovské občanské iniciativě, která vzešla mezi lidmi, pokrýváme místa, kde roušky chybí. V této době to byla nejrychlejší pomoc potřebným. Využila jsem zkušenosti z mladých let, kdy bylo běžné, že se doma šilo oblečení pro celou rodinu. Pozitivní bylo, že se přidaly vrstevnice a v malé skupince jsme našily větší množství roušek. Vlastní materiál jsme si přinesly každá z domova. Srdečná atmosféra a vzájemná podpora mezi sebou nechyběla v této těžké době. Tato akce nás obohatila i duševně a při práci jsme se i zasmály. Vznikla na dva dny tzv. parta hic, ve které se zapojila i moje asistentka i její maminka s kolegyněmi učitelkami ZŠ Boskovice Sušilova,“ přiblížila s úsměvem senátorka Vítková.  „Tímto bych chtěla vyjádřit velké poděkování všem, kteří se do této aktivity zapojili a pomohli svým blízkým či tam, kde to potřebují,“ sdělila senátorka Jaromíra Vítková.
V souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou dne 12. března 2020 z důvodu ohrožení zdraví s prokázáním výskytu koronaviru SARS-CoV-2 vyhlásil Parlament ČR stav legislativní nouze dne 19. března 2020 až do doby skončení tohoto nouzového stavu. V rámci nouzového stavu projednávali zákonodárci novely zákonů souvisejících s pandemií koronaviru. „Poslanecká sněmovna se sešla ve středu 24. března. My, senátorky a senátoři, jsme byli připraveni na svolání schůze ihned po projednání zákonů v Poslanecké sněmovně. Jednotlivé výbory Senátu probíhaly ve čtvrtek 25. března dopoledne a ve 14 hodin byla zahájena samotná 18. schůze Senátu,“ uvedla senátorka Jaromíra Vítková.
Senát ve zkráceném jednání projednal celkem 5 zákonů, které se týkaly ošetřovného, přijímacích zkoušek a maturit, pozastavení elektronické evidence tržeb a odpuštěné zdravotního a sociálního pojištění pro Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Senátoři projednávali zákony v omezeném počtu z preventivních důvodů.
Ministerstvo financí předložilo již avizovaný návrh pozastavit další vlnu EET v nouzovém stavu a v období 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu. Cílem je omezit návštěvy finančních úřadů poplatníky, například za účelem vyzvednutí autentizacích údajů či bloků účtenek. „Senát dále projednal a schválil prodloužení vyplácení ošetřovného pro rodiče dětí. Doposud se vyplácelo po dobu devíti dnů a to u rodičů dětí do 10 let. Změna zákona umožňuje čerpat ošetřovné pro rodiče dětí do 13 let za celou dobu, co budou školy kvůli koronaviru zavřené. V Poslanecké sněmovně bohužel neprošel návrh poslanců za KDU-ČSL na zvýšení ošetřovného na 80 % ze základu platu, ošetřovné je tedy schváleno v původní výši 60 %. Nově se mohou rodiče i vícekrát vystřídat v rámci podpůrčí doby,“ vysvětlila senátorka Vítková. Účinnost zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení při epidemii v roce 2020 bude platit i zpětně. Ošetřovné pro OSVČ ošetří Ministerstvo průmyslu a obchodu. Živnostníci budou osvobozeni od placení minimálních záloh na zdravotní a sociální pojištění v období od 1. března do 31. srpna 2020.
„Důležitým zákonem v oblasti vzdělávání jsme projednávali návrh zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020. Přijímací zkoušky na střední školy proběhnou nejdříve 14 dnů po obnovení možnosti přítomnosti žáků na škole. Co se týče maturit, tak maturitní zkouška bude zahájena nejdříve 21 dnů po znovuobnovení výuky ve školách, nejpozději do 30. 6. 2020. Pokud výuka nebude obnovena k 1. 6. 2020, maturity se nebudou konat a maturitní známka bude odpovídat průměru za 3 poslední vysvědčení z maturitních předmětů. Pevně věřím, že se výuka obnoví nejpozději v červnu. K tomuto bodu proběhla velká diskuze i v rámci Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice v Senátu, jehož jsem členkou. S ohledem na mimořádnou situaci se výbor nakonec shodl doporučit schválit znění postoupené Poslaneckou sněmovnou a Senát také schválil toto předložené znění. V každém z uvedených zákonů byly z pohledu senátorů za KDU-ČSL připomínky ve shodě s poslaneckými návrhy Mariana Jurečky a Marka Výborného. S ohledem na nutnost rychlého projednání a schvální jsme však naše připomínky pouze vyjádřili na plénu a zákony jsme schválili ve znění z Poslanecké sněmovny,“ zakončila senátorka Vítková.

Tisková zpráva senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

Kontaktní údaje:
Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice
Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko
Mobil: +420 606 836 349
E-mail: mirkavitkova@centrum.cz
www.jaromiravitkova.cz
FB: Jaromíra Vítková senátorka


Všechny články z tohoto čísla (5/2020):

Rubrika: Zpravodajství
Audit technických služeb prošetří policie
Boskovice navštívil ředitel silnic a dálnic
Cenu za stavbu knihovny zatím neznají
Černá Hora rozšíří rozhlas
Do školní zahrady umístí kamery
Dokončí rekonstrukce chodníků
Chtějí hřiště na posilování
Koronavirus se do pitné vody nedostane, říká ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI
Lesníkům chybí peníze na obnovu lesů. Sbírka může pomoci lesům u Kunštátu
Lyžařské areály po zimě počítají ztráty
Místo karantény vzali lidé přírodu útokem
Nahradí Malý Chlum nová rozhledna?
Nouzový stav a legislativa
Nouzový stav pokračuje - Na jižní Moravě zkoušejí chytrou karanténu
Nový chodník zvýší bezpečnost školáků
Obce pokračují se zajištěním pitné vody
Ohňostroje v Boskovicích nakonec nezakáží
Opravují kulturní dům
Ornitologové prosí veřejnost o pomoc při mapování výskytu chocholoušů
Pokračovali s obnovou chatek
Policisté darovali krev
Policisté řešili více přestupků
Postiženému záchranáři přispěli na vozík
Protestovali obrazcem v poli
Provedou obměnu veřejného osvětlení
Rozdělili dotace na aktivity, památky či kulturu
Slavnosti řemesel se ruší
Služby Boskovice se rozhodly v minulých dnech dezinfikovat veřejná prostranství
Stavba letního kina pokračuje
Střední školy se chystají na odsunuté maturity
Školní zápisy proběhnou letos bez dětí
Upravují spojení zámku a zahrady
Ve Skalici posílí prameniště
Venku již bez roušek, domovy seniorů obnovují možnost návštěv
Vybrali malbu opěrné zdi v v Pilském údolí
Vybrali místo pro odpady
Vznikne ve Velkých Opatovicích klub pro mládež?
ZEMŘEL ZNALEC A VĚRNÝ PROPAGÁTOR DÍLA BOHUSLAVA MARTINŮ, PhDr. FRANTIŠEK POPELKA
Získali monitory dechu

Rubrika: Sport
Hokejista Král získal smlouvu v NHL
Květnový závodní maraton také podlehl
Sportovec bez závodů, to je strašná představa
Vzpěrači byli nejlepší
Z krásného snu se stala noční můra, líčí poslední rok fotbalista Lukáš Vorlický

Rubrika: Černá kronika
Během týdne vyjížděl na Blanensko hned třikrát pyrotechnik
Nařezané klády dřeva zmizely - zloděj ukradl dvacet kubíků smrkové kulatiny
Někdo odcizil stavební nářadí určené k zaměřování
Neviděli jste odcizené kolo z Černé Hory?

Rubrika: Napsali nám
Mých pár dní s karanténou
Nouzový stav a legislativa
Obnova lesů i v době pandemie koronaviru
Očista Bačova sólo
Poděkování
V Blansku zahájí sběr potravin, chybí stovky kilogramů potravin
Z dějin svobodného dvora ve Vískách u Boskovic

Rubrika: Právník radí
Soudní řízení o úpravě výkonu rodičovské odpovědnosti a výživy nezletilých dětí