Nesplnila Vám cestovka co slíbila??

Autor článku: Dopisovatel, pro číslo 20/2008, vloženo dne 25.07.2008

[Stálý odkaz na článek]

pokračování z čísla 19

Požádejte delegáta o potvrzení
Reklamaci se pokuste uplatnit vždy nejprve na místě u delegáta. Pokud nejste s jeho řešením spokojeni, sepište stížnost a nechte si ji od delegáta písemně potvrdit. Delegát by se pod ni měl podepsat. Pokud by to delegát odmítl, mohou jako důkazy posloužit například fotografie.
Delegát cestovní kanceláře, na kterého musíte dostat kontaktní údaje sedm dní před zahájením zájezdu, je povinen řešit veškeré problémy související s ubytováním, stravováním, dopravou a dalšími poskytovanými službami. Měl by být rovněž považován za zástupce cestovní kanceláře, který by měl v místě zájezdu řešit aktuální problémy související s plněním podmínek cestovní smlouvy cestovní kanceláří. Zákazník by se na něj proto měl obracet například tehdy, jestliže jeho ubytování nevyhovuje sjednaným parametrům, došlo-li k problémům při stravování, dopravě či jiné službě, která je se zájezdem spojena.
Jestliže delegát problém neodstraní, měl by zákazník trvat na sepsání reklamačního protokolu. V něm se uvedou osobní údaje zákazníka, předmět reklamace, požadavek na způsob vyřízení, datum a podpisy obou stran. Po návratu do vlasti slouží jako základ pro uplatnění reklamace.
Odmítne-li delegát protokol sepsat, a to přesto, že je to jeho povinnost, sepište jej alespoň s jedním nezávislým svědkem a uveďte i jeho kontaktní údaje.

Reklamaci zásadně uplatňujte vždy písemně. K reklamaci je dobré přiložit co nejvíce důkazů o tom, že CK nebo její dodavatelé (dopravci, ubytovatelé, průvodci) pochybili. Jako průkazní materiál dobře poslouží fotografie či videozáznamy nedostatků.

Co byste měli vědět o reklamaci zájezdů
Reklamační protokol a další důkazní materiál je vhodné buď zaslat doporučeně do CK, nebo zajít osobně na pobočku. V takovém případě by měl klient chtít potvrzení o podání reklamace. Cestovní kancelář má na její vyřízení třicet dnů. Pokud ji vyhodnotí jako neoprávněnou, nezbývá než se obrátit na soud. V protokolu výslovně uveďte, které služby měly nižší kvalitu nebo které jste nemohli čerpat, cestovní kancelář má povinnost vyjádřit se do 30 dnů od obdržení stížnosti, pokud nejste s vyřízením reklamace spokojeni, obraťte se na Českou obchodní inspekci nebo na Asociaci českých cestovních kanceláří a agentur nebo na soud.
Cestovní kancelář odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené cestovní smlouvy bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny přímo cestovní kanceláří, s níž zákazník uzavřel cestovní smlouvu, nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu (dopravci, trenéři, průvodci, ubytovatelé apod.). Nesplní-li cestovní kancelář své povinnosti vyplývající z cestovní smlouvy řádně a včas, musí zákazník uplatnit své právo u cestovní kanceláře bez zbytečného odkladu.


Pokud zaplatíte zájezd a nemůžete na něj odjet ...
Máte-li zájezd pojištěný, je možné, že smlouva počítá se stornováním zájezdu, dále záleží na ustanovení cestovní smlouvy s cestovní kanceláří - pokud je v ní pamatováno na storno poplatky, je lépe zvážit, zda za sebe neseženete náhradníka z rodiny či přátel - stornování zájezdu na poslední chvíli (několik dní před odjezdem) bývá velmi drahá záležitost
storno poplatek v tomto případě činí 95 - 100% ceny zájezdu, čím dříve objednávku zrušíte, tím více peněz dostanete zpět.

Pokud má letadlo má několikahodinové zpoždění nebo je let dokonce zrušen?
Je-li na letišti před odletem přítomen delegát cestovní kanceláře, obraťte se na něj. Když má cestovka svého zástupce až v místě pobytu, musíte reklamovat příliš dlouhé zpoždění nebo zrušený let přímo na letišti u letecké společnosti.
Jak poznáte, že zpoždění je už moc dlouhé, a na co máte v takovém případě nárok?
To záleží na délce zpoždění a vzdálenosti. U nejkratší vzdálenosti, do 1 500 kilometrů, je první nárok u zpoždění přes dvě hodiny. U nejdelší, nad 3 500 km, musí být zpoždění alespoň hodiny čtyři. V takovém případě vám musí přepravce zajistit občerstvení nebo stravu podle délky čekací doby. Také máte nárok na dva bezplatné telefonní hovory nebo podání zpráv faxem, telexem nebo elektronickou poštou. Pokud je očekávaný čas odletu posunut alespoň o jeden den, musí vám letecká společnost zajistit ubytování v hotelu včetně přepravy mezi letištěm a hotelem a uhradit případné další výdaje.
V případě, že dojde ke zrušení letu, je letecká společnost povinna zajistit jiný spoj nebo nabídnout proplacení výdajů. Kromě toho máte nárok na náhradu škody ve výši od 250 do 600 eur, podle vzdálenosti destinace, jestliže nejste o situaci informováni ve stanovených lhůtách.


Podobné články:
Rozvod manželství dle ust. § 24a zák. o rodině, v platném znění - ze dne 22.01.2009 (1)
Smlouva o převodu nemovitosti - ze dne 08.01.2009 (1)
Pracovní právo - ze dne 23.12.2008 (1)
Ochrana pokojného stavu - ze dne 11.12.2008 (1)
III. Reklamace vady u věci zakoupené v obchodě - ze dne 01.12.2008 (1)
Drobné opravy a běžná údržba bytu - ze dne 30.10.2008 (1)
IV. Ochrana spotřebitele - ze dne 17.10.2008 (1)
Úroky z prodlení a poplatek z prodlení - ze dne 19.08.2008 (1)
Vykázání agresivního uživatele bytu - ze dne 06.08.2008 (1)
Podílové spoluvlastnictví - ze dne 26.06.2008 (1)
Výměna bytu - ze dne 13.06.2008 (1)

Všechny články z tohoto čísla (20/2008):

Rubrika: Zpravodajství
Archeologové bádají ve sklepeních domů na Masarykově náměstí
Benátská noc již podeváté
Boskovice budou mít nové byty
Děti z bytovek Na Chmelnici si mají kde hrát
Hrajte golf s hrochem a pomůžete dětem
Je tu léto, čas dovolených
Jeden klíč ke všem zámkům - hudba budoucnosti ???
Kombajny začaly polykat zlatavé klasy. Žně jsou v plném proudu
Koupaliště Velké Opatovice láká vodomily ze širokého okolí
Na Kunštátsku se za koupání neplatí
Nové hřiště přiláká sportovní nadšence
Novinky z Boskovic
Příručku pro pacienty dostanou klienti VZP zdarma na pobočkách
Solná jeskyně v Boskovicích
Úsporná opatření v olešnické Mlékárně se dotknou i zaměstnanců
V Isarnu se proháněli obratní jezdci na hřbetech bujných koní
V tropickém vedru zachovali hasiči chladné hlavy
Ve Žďárné opravují komunikace
Večírek v japonském duchu
Výstřel z kuše zasáhl bezbranná zvířata
Závršácký sjezd se postaral o adrenalinový závod
Zlobiví řidiči zaplatili pokutu, ti hodní dostali dárek

Rubrika: Kultura
Boskovice se otřásaly. Přilétla každoroční festivalová smršť.
Ďábelský baron se vrátil na svůj zámek
Lidé přispěli na opravu zámecké kolonády
Nedělní odpoledne zpestří promenádní koncert
Pozvánka na výstavu
Ztichlý zámek oživí postavy z historie

Rubrika: Sport
Blansko má staronového trenéra
Boskovice a Rájec zahájili přípravu
Forman hledá útočníky
K - Keramika Cup patří Blansku
Lysičtí na Znovín cupu
Moravec CZECH MTB Team hrál v Losinách PRIM
Náročná trať v Okrouhlé prověřila závodníky na horských kolech
V Boskovicích se představil Jablonec
Ženský fotbal slaví v Boskovicích roční působení

Rubrika: Představujeme
Firma DOPES sází na neustálý rozvoj
Chléb je boží dar
Nejchutnější chleba pečou v pekárně v Benešově
RODINA KWASNÍK-RABINOWICZOVA Z BOSKOVIC

Rubrika: Černá kronika
Policie Informuje
Střípky MP Boskovice

Rubrika: Napsali nám
Členové ZO ČZS Boskovice u pramenů Labe
DOKÁZALI JSEM TO
Duševně nemocní mohou žít spokojeně a aktivně
Nové hřiště na Suchém
PODĚKOVÁNÍ
REAKCE na článek: Okrsková soutěž Velké Opatovice
REGIONÁLNÍ SETKÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH V LETOVICÍCH

Rubrika: Právník radí
Nesplnila Vám cestovka co slíbila??